บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต

2,480 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
806
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต

 1. 1. ครู ณั ฐ พล บั ว อุ ไ รโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาการ ลาลู ก กา
 2. 2. ความหมายและลักษณะ ของอินเทอร์เน็ต - เสิร์ชเอนจิ ้นอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล - เทคนิคการค้ นหาข้ อมูล - ตัวอย่างการค้ นหาข้ อมูล มารยาทในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต
 3. 3. ความหมายและลักษณะ ของอินเทอร์เน็ต - เสิร์ชเอนจิ ้นอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล - เทคนิคการค้ นหาข้ อมูล - ตัวอย่างการค้ นหาข้ อมูล มารยาทในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต
 4. 4. อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า ISP(Internet Service Provider)
 5. 5. - Internet Service Provider (ISP)- Web browser- Domain Name System (DNS)- Internet Corporation for Assigned Namesand Numbers (ICANN)
 6. 6. - Internet Service Provider (ISP)คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อมาจาก CATแล้วมากระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการได้แก่ True, TOT, CAT, Maxnet เป็นต้น
 7. 7. - Web browserคือ ซอฟต์แวร์สาหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต มีหลายค่ายด้วยกัน เช่น
 8. 8. - Domain Name System (DNS)คือการกาหนดชื่อเว็บไซต์แทนการใช้หมายเลข IPAddress เช่น www.google.co.th ใช้ IP Address209.85.175.104- หา IP Address ได้โดยการใช้คาสั่ง Ping
 9. 9. ชื่อโดเมนประเภทองค์กร• com และ biz• edu• gov• info• net
 10. 10. ชื่อโดเมนระดับบนสุด• ca• th• jp• uk• au
 11. 11. - Internet Corporation for Assigned Namesand Numbers (ICANN)คือหน่วยงานสาหรับจัดสรร IP Address ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั่วโลก
 12. 12. ความหมายและลักษณะ ของอินเทอร์เน็ต - เสิร์ชเอนจิ ้นอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล - เทคนิคการค้ นหาข้ อมูล - ตัวอย่างการค้ นหาข้ อมูล มารยาทในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต
 13. 13. - เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) คือ เครื่องมือที่ช่วยเหลือ ้ผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต- เสิร์ชเอนจิ้นแบ่งตามลักษณะของฐานข้อมูลได้ 5 ประเภทได้แก่ 1. การค้นหาข้อมูลจากคาสาคัญ 2. การค้นหาข้อมูลจากหมวดหมู่ 3. การค้นหาข้อมูลจากเสิร์ชเอนจิ้นหลายๆเว็บไซต์ 4. การค้นหาข้อมูลจากภาษาธรรมชาติ 5. การค้นหาข้อมูลเฉพาะทาง
 14. 14. การค้นหาข้อมูลจากคาสาคัญ- สารวจข้อความจากเว็บไซต์ 200-300 ตัวอักษร- ค้นหาได้รวดเร็ว- ไม่มีความละเอียดในการค้นหา- คุณภาพของการค้นหาขึ้นอยู่กับการกาหนดคาสาคัญ
 15. 15. การค้นหาข้อมูลจากหมวดหมู่- วิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหาในเว็บไซต์แล้วจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามวิจารญาณของผู้สร้าง- ทางานได้ช้ากว่าการค้นหาจากคาสาคัญ- ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหา- เหมาะกับการค้นหาทั่วๆไปที่ไม่ต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจง
 16. 16. การค้นหาข้อมูลจากเสิร์ชเอนจิ้นหลายๆเว็บไซต์- ไม่ใช่ search engine ที่แท้จริง เพราะเป็นการเชื่อมโยงโปรแกรมสืบค้นกับ search engine อื่น
 17. 17. การค้นหาข้อมูลจากภาษาธรรมชาติ- เป็นการพัฒนา search engine ให้เข้าใจภาษาของมนุษย์มากขึ้น
 18. 18. การค้นหาข้อมูลเฉพาะทาง- สร้างขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง- ระบบจะนาเสนอเฉพาะข้อมูลที่กาหนดไว้เท่านั้น- ผู้ให้บริการเป็นหน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะในด้านนั้นๆ
 19. 19. เทคนิคการค้นหาข้อมูล- การใช้ “ ”- การใช้เครื่องหมาย + - *- การใช้ตัวกระทาทางตรรกศาสตร์ AND, OR, NOT- การหาเฉพาะไฟล์ด้วย filetype- การหาเว็บไซต์ด้วย site- การค้นหาขั้นสูง

×