Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Definisi dan Konsep Pengurusan Murid
Menurut , Jaafar Muhammad (1998) pengurusan
merupakan satu proses pengagihan input-i...
Didefinisikan

sebagai bidang pengurusan yang
bertanggungjawab untuk menjaga, bersistematik
mengawal penerimaan, pengguna...
menyediakan maklumat lengkap dan mengenai

kemajuan murid dalam segala aspek perkembangan
potensi ( intelek, rohani, jasm...
REKOD
PENDAFTARAN

REKOD
KUTIPAN
YURAN

REKOD PROFIL

REKOD
KEDATANGAN

JENISJENIS
REKOD
MURID

REKOD
PRESTASI
Contoh Rekod Prestasi
Murid
Contoh Rekod Kemajuan
Murid
KESEDIAAN MURID
BELAJAR
Pendahuluan
•Kamus Edisi 4- “kesediaan”berasal dr
kata “ sedia” = siap, mustaid, sanggup
& rela
Dr. Mosthofa Fahmi ,“sesun...
Jenis-jenis Kesediaan Belajar
Kesediaan Kognitif
 Bersedia sejak awal pembelajaran
 Pengetahuan & kemahiran asas membantu dalam
P&P
 Jean Piaget –asi...
Kesediaan Afektif
 Meliputi perasaan, emosi (hati nurani & jiwa)
 Perasaan membantu individu melakukan P&P
 Minat dlm p...
Kesediaan Psikomotor
 Kemahiran fizikal & kinestetik termasuklah

penggunaan alatan sehinggalah pelajar mahir.
 Perempua...
Faktor Mempengaruhi Kesediaan
Belajar
Warisan
 Melibatkan kematangan murid
 Perubahan fizikal,biologi dalam badan seseorang
 Sentiasa berubah-ubah & tiada ha...
Kematangan Sosial
 Siap & tingkah laku seseorang berinteraksi &

bekerjasama dgn org lain dalam sebarang situasi
 Masih ...
Kematangan Emosi
 Darjah pencapaian kestabilan perasaan-kepuasan

dalaman,minat & keinginan.
 Memaksa pelajar belajar me...
Persekitaran
 Melibatkan pengalaman IQ
 Guru mengalami kesukaran & tidak mencapai

matlamatnya
 Kebolehan pelajar menga...
Masalah Perbezaan
Kesediaan Belajar
Semula jadi

Muncul secara semula jadi

Bergantung kpd masa
pematangan diri

Kesediaan...
Langkah Mengatasi
Langsung
 Pengajaran kemahiran2 persekitaran, pembelajaran

adalah berstruktur
 Arends(2001)pengajaran langsung-satu car...
Masteri
 Pengajaran secara individu
 Pembelajaran berasaskan kump tradisional,pemulihan

& penggayaan individu
 Bloom(1...
Sosial
 Membantu pelajar menajamkan fikiran melalui

interaksi dengan orang lain
 Membantu kembangkan perspektif individ...
PENDAPAT
KONSEP MOTIVASI

TOKOH
Slavin, 2003

• Motivasi berkait rapat
dengan tingkah laku
individu

Crow dan Crow ,1981

...
KONSEP MOTIVASI
Konsep motivasi dapat
disimpulkan sebagai
perangsangan yang
membangkitkan dan
mengekalkan minat seseorang
...
JENIS-JENIS MOTIVASI
Intrinsik

Ekstrinsik

• faktor dalaman diri
• ciri semula jadi manusia

• faktor luaran diri atau
fa...
JENIS-JENIS MOTIVASI
motivasi
tugas

motivasi
menghindar

motivasi
kecemasan

motivasi
aspirasi

motivasi
penguatan

motiv...
KEPENTINGAN MOTIVASI
Pendorong
Mengekalkan
Minat Pelajar

Menimbulkan Minat
Pelajar

Penentu
Kecemerlangan

Pengawal
STRATEGI
MEMOTIVASIKAN PELAJAR
PERANAN GURU DALAM
MEMOTIVASIKAN PELAJAR
• Menerapkan teknik motivasi intrinsik dan ekstrinsik
a) Ganjaran
b) Meningkatkan...
KESIMPULAN
 Pengetahuan dan kemahiran mengurus

merupakan satu keperluan
profesionalisme yang perlu
dipertingkatkan dalam...
pengurusan rekod murid
pengurusan rekod murid
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Mobile ommunication for Rubber cultivation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

pengurusan rekod murid

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

pengurusan rekod murid

 1. 1. Definisi dan Konsep Pengurusan Murid Menurut , Jaafar Muhammad (1998) pengurusan merupakan satu proses pengagihan input-input dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawalan bagi tujuan untuk mengeluarkan output yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Peter F. Drucker menyatakan pengurusan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberi kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan bagi mencapai objektif utama.
 2. 2. Didefinisikan sebagai bidang pengurusan yang bertanggungjawab untuk menjaga, bersistematik mengawal penerimaan, penggunaan dan ciri rekod.  ini termasuklah proses menjaga dan memelihara bukti dan maklumat murid ke dalam bentuk rekod. dilakukan supaya maklumat yang berkaitan dengan murid dapat disusun dan disimpan dengan teratur, cekap dan selamat dari perkara-perkara yang akan memusnahkannya.
 3. 3. menyediakan maklumat lengkap dan mengenai kemajuan murid dalam segala aspek perkembangan potensi ( intelek, rohani, jasmani dan sosial).  sebagai panduan kepada ibu bapa dalam memahami kemajuan dan kelebihan anak mereka.  sebagai panduan kepada pelajar itu sendiri untuk mengetahui potensi diri masing-masing.
 4. 4. REKOD PENDAFTARAN REKOD KUTIPAN YURAN REKOD PROFIL REKOD KEDATANGAN JENISJENIS REKOD MURID REKOD PRESTASI
 5. 5. Contoh Rekod Prestasi Murid
 6. 6. Contoh Rekod Kemajuan Murid
 7. 7. KESEDIAAN MURID BELAJAR
 8. 8. Pendahuluan •Kamus Edisi 4- “kesediaan”berasal dr kata “ sedia” = siap, mustaid, sanggup & rela Dr. Mosthofa Fahmi ,“sesungguhnya belajar adalah (ungkapan yang menunjuk)aktiviti (yang menghasilkan perubahan2 tingkah laku @ pengalaman)
 9. 9. Jenis-jenis Kesediaan Belajar
 10. 10. Kesediaan Kognitif  Bersedia sejak awal pembelajaran  Pengetahuan & kemahiran asas membantu dalam P&P  Jean Piaget –asimilasi & akomodasi  Asimilasi = berlaku a/p kanak2 menggabungkan ilmu pengetahuan baharu dlm ilmu yg sedia ada  Akomodasi = berlaku a/b kanak2 mengubahsuai skema kpd persekitaran.  Tahap kematangan berbeza2 setiap pelajar.
 11. 11. Kesediaan Afektif  Meliputi perasaan, emosi (hati nurani & jiwa)  Perasaan membantu individu melakukan P&P  Minat dlm pembelajaran,nilai,sikap,keindginan dll dpt membantu pelajar.  Bloom(1985), keadaan yg sesuai,bakat,kebolehan & pencapaian seseorang berkemungkinan besar berkembang mengikut peluang2 pembelajaran yang ditentukan oleh persekitarannya.
 12. 12. Kesediaan Psikomotor  Kemahiran fizikal & kinestetik termasuklah penggunaan alatan sehinggalah pelajar mahir.  Perempuan (13 thn), lelaki (14 thn)  Kematangan berbeza  Keperluan mempelbagaikan aktiviti & gerak kerja tubuh (fizikal) amat penting
 13. 13. Faktor Mempengaruhi Kesediaan Belajar
 14. 14. Warisan  Melibatkan kematangan murid  Perubahan fizikal,biologi dalam badan seseorang  Sentiasa berubah-ubah & tiada hadnya.  Piaget-tahap sensori motor (0-2 tahun) -tahap pra operasi (2-6@7 tahun) -tahap operasi konkrit (7-11 tahun_ -tahap operasi formal (11 ke atas)  Kematangan, peningkatan umur.
 15. 15. Kematangan Sosial  Siap & tingkah laku seseorang berinteraksi & bekerjasama dgn org lain dalam sebarang situasi  Masih dapat pelajar yang tidak suka bersosialkesukaran bercampur-sukar menjalankan aktiviti  Menjalankan aktiviti tanpa kerelaan terlebih dahulu memudaratkan pelajar
 16. 16. Kematangan Emosi  Darjah pencapaian kestabilan perasaan-kepuasan dalaman,minat & keinginan.  Memaksa pelajar belajar menyebabkan pelajar memberontak  Sarason(1952)perasaan takut kepada peperiksaan ada kaitan dengan keberkesanan pembelajaran
 17. 17. Persekitaran  Melibatkan pengalaman IQ  Guru mengalami kesukaran & tidak mencapai matlamatnya  Kebolehan pelajar mengamati sifat2 benda yang ada di sekeliling bergantung pada pengalaman yang mereka lalui  Ausubel(1961)pembelajaran & penyimpangan bahan lisan & baru akan memudahkan pembelajaran
 18. 18. Masalah Perbezaan Kesediaan Belajar Semula jadi Muncul secara semula jadi Bergantung kpd masa pematangan diri Kesediaan belajar dipercepat Proses m’p’cpt perkembagaan ke thp yg lbh Pelajar menerima pembelajaran lebih awal drp tempoh Menyulitkan guru utk menentukan bahan pengajaran,isi kandungan,aktiviti dll Rohwer(1971)sesetengah kemahiran dpt dipelajari dgn cekap ketika remaja Murid belum bersedia sepenuhnya terima pembelajaran. Berlaku kepadatan,kejemuaan intelek,hilang motovisi dll
 19. 19. Langkah Mengatasi
 20. 20. Langsung  Pengajaran kemahiran2 persekitaran, pembelajaran adalah berstruktur  Arends(2001)pengajaran langsung-satu cara yang berkesan untuk mengajar pengetahuan & kemahiran asas kepada pelajar  Jenis pengajaran yang terarah & berstruktur tetapi dgn langkah2 spesifik
 21. 21. Masteri  Pengajaran secara individu  Pembelajaran berasaskan kump tradisional,pemulihan & penggayaan individu  Bloom(1968)pembelajaran masteri berasaskan falsafah bahawa semua murid boleh menguasai pengetahuan & kemahiran dengan baik & penuh keyakinan  Pendekatan ini memerlukan masa yang mencukupi serta proses P&P yang mencukupi  Guru perlu mengorganisasi pengajaran,m’p’sembahk’ maklumat & kemahiran mengikut pola.
 22. 22. Sosial  Membantu pelajar menajamkan fikiran melalui interaksi dengan orang lain  Membantu kembangkan perspektif individu & kump dlm mengembangkan idea.  Penyiasatan dan penerokaan  Joyce (2001)pembelajaran sosial melatih pelajar menggunakan kemahiran mendengar & memahami konteks,kebolehan menyusun maklumat & merangka soalan utk memperoleh data serta dapat mengabungkan semua maklumat utk menyelesaikan masalah.
 23. 23. PENDAPAT KONSEP MOTIVASI TOKOH Slavin, 2003 • Motivasi berkait rapat dengan tingkah laku individu Crow dan Crow ,1981 • Motivasi sebagai sesuatu desakan yang menjadikan manusia mengubah sikap, minat atau kegiatannya H.W. Bernard, 1965 • Motivasi ialah proses membangkitkan, mengekalkan dan mengawal minat.
 24. 24. KONSEP MOTIVASI Konsep motivasi dapat disimpulkan sebagai perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu kearah mencapai sesuatu matlamat tertentu, termasuk mengubah sikap, minat dan tingkah laku.
 25. 25. JENIS-JENIS MOTIVASI Intrinsik Ekstrinsik • faktor dalaman diri • ciri semula jadi manusia • faktor luaran diri atau faktor persekitaran • bertujuan untuk mendapatkan ganjaran
 26. 26. JENIS-JENIS MOTIVASI motivasi tugas motivasi menghindar motivasi kecemasan motivasi aspirasi motivasi penguatan motivasi afiliasi motivasi persaingan Motivasi diri sendiri
 27. 27. KEPENTINGAN MOTIVASI Pendorong Mengekalkan Minat Pelajar Menimbulkan Minat Pelajar Penentu Kecemerlangan Pengawal
 28. 28. STRATEGI MEMOTIVASIKAN PELAJAR
 29. 29. PERANAN GURU DALAM MEMOTIVASIKAN PELAJAR • Menerapkan teknik motivasi intrinsik dan ekstrinsik a) Ganjaran b) Meningkatkan rasa hormat diri c) Mengambil berat keperluan pelajar d) Mengenal dan memahami pelajar e) Elakkan hukuman berat f) Tidak menjadikan pelajar sasaran melepaskan tekanan g) Guna gaya bahasa positif h) Melibatkan pelajar i) Terima pelajar seadanya j) Pengajaran berpusatkan pelajar
 30. 30. KESIMPULAN  Pengetahuan dan kemahiran mengurus merupakan satu keperluan profesionalisme yang perlu dipertingkatkan dalam kalangan guru untuk kepentingan bukan sahaja kepada diri juga kepada para pelajar.

Views

Total views

4,289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

60

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×