Bab 1(modifikasi tingkah laku)

2,146 views

Published on

  • Be the first to like this

Bab 1(modifikasi tingkah laku)

  1. 1. By: Dr. Fonny DameatyHutagalungMODIFIKASITINGKAH LAKU
  2. 2. DEFINISISATU USAHA UNTUK MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARANDAN PRINSIP-PRINSIP PSIKOLOGI YANG LAIN YANG DIPEROLEHIMELALUI EKSPERIMEN KE ATAS TINGKAHLAKU BERMASALAHMEMBERI FOKUS KEPADA TINGKAHLAKU YANG BOLEH DIPERHATIKANDAN MEMERLUKAN HURAIAN KONKRIT TENTANG MASALAH YANG HENDAKDIUBAH
  3. 3. APLIKASI MODIFIKASI TINGKAH LAKU-PEMBELAJARAN TERANCANG-MELATIH MANUSIA UNTUK MENGENDALIKAN PEKERJAAN-MERAWAT TINGKAH LAKU MELENCONG DAN MASALAH PERIBADI SEPERTIPENYAKIT MENTAL,TINGKAH LAKUJENAYAH,TAKUT,KOMPULSI,KEGEMUKAN,MEROKOK
  4. 4. MODIFIKASI TINGKAH LAKUVSTERAPI TINGKAH LAKU-TIADA PERBEZAAN YANG JELAS ANTARA KEDUANYA-MERUJUK KEPADA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN DANPRINSIP-PRINSIP PSIKOLOGI YANG LAIN YANG DIPEROLEH MELALUIEKSPERIMEN YANG MENGUBAH TINGKAH LAKU
  5. 5. KONTROVERSI MODIFIKASITINGKAH LAKU-MUDAH KELIRU ANTARA MODIFIKASI TINGKAH LAKU DENGAN TATACARA-TATACARA YANG DIPEROLEHI DARIPADA RANGKA KERJA GAGASAN YANGBERBEZA SEKALI.-TEKNIK YANG MENGGUNAKAN DADAH, PEMBEDAHAN PSIKO DAN KEJUTANELEKTROKONVULSIF BUKAN MODIFIKASI TINGKAH LAKU-GAGAL UNTUK MEMBEZAKAN ANTARA ANALISIS DAN KAWALAN(GOLDIAMOND,1974)
  6. 6. ADAKAH TINGKAHLAKUBERMASALAH ITU SATU GEJALA?MENURUT AHLI-AHLI PSIKOANALISIS, TINGKAH LAKU BERMASALAHMERUPAKAN GEJALA BAGI BEBERAPA KECELARUAN PERSONALITI TERPENDAMJIKA GEJALA DIUBAH TANPA MEMBETULKAN KECELARUAN YANG TERPENDAMITU, MEREKA MENJANGKA AKAN WUJUD PENGGANTIAN GEJALA
  7. 7. PERBINCANGAN-ADAKAH RAWATAN SECARA LANGSUNG KE ATAS SATU SET TINGKAH LAKUITU AKAN MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU LAIN DALAM JANGKA MASATERTENTU?-PADA AKHIR RAWATAN SECARA LANGSUNG BAGI SATU JENISKETAKUTAN, ADAKAH ORANG YANG DIRAWAT ITU MERASA LEBIH ATAUKURANG TAKUT DALAM SITUASI LAIN?
  8. 8. KESIMPULAN-TIDAK SEMUA TINGKAH LAKU BERMASALAH MENCERMINKAN WUJUDNYAPROSES KESAKITAN YANG TERPENDAM--BANYAK DARIPADA TINGKAH LAKU BERMASALAH ITU DIPELAJARI-JADI, PRINSIP YANG SAMA UNTUK TINGKAH LAKU NORMAL BOLEH JUGADIGUNA UNTUK TINGKAH LAKU BERMASALAH
  9. 9. CONTOH KAJIAN-DILAKUKAN OLEH JOHN B. WATSON DAN ROSALIE RAYNER 1920-MENGGUNAKAN BAYI BERUMUR 11 BULAN YANG BERNAMA ALBERT-MEMANIPULASI PERASAAN TAKUT KEPADA TIKUS PUTIH-KAJIAN WATSON DAN RAYNER MENUNJUKKAN RASA TAKUT BOLEHDIPELAJARI DAN KAJIAN JUGA MENYARANKAN RASA TAKUT BOLEHDIHAPUSKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA

×