Successfully reported this slideshow.

04 bank id på mobil, fremtidens bruk av bankid

903 views

Published on

 • Be the first to comment

04 bank id på mobil, fremtidens bruk av bankid

 1. 1. BankID på mobilFremtidens bruk av BankID ? © Kvinnheradguiden Bergen, 15.februar 2010 Bent Bentsen Senior Rådgiver Konsernsikkerhet og betalingsinfrastruktur
 2. 2. Hvorfor BankID på mobil ? (1)• Banklagret BankID kan kun benyttes i web på PC• Tjenester basert på BankID aktualiseres for mobilkanalenFunksjonelt : BankID på mobil er en nødvendig sikkerhetsplattform for et bredt tjenestespekter i mobilkanalen
 3. 3. Hvorfor BankID på mobil ? (2)• Flere års arbeid med BankID på mobil viser : • Nye tjenester kan realiseres med BankID på mobil • BankID på mobil kan forenkle brukerdialogene • BankID på mobil er mer fleksibel. Kan brukes nårsomhelst og hvorsomhelst, og i alle kanaler • Kunden har alltid med seg mobiltelefonenKunden i sentrum : BankID på mobil vil kunne gi en bedret kundeopplevelse
 4. 4. Hvorfor BankID på mobil ? (3)• Sentrale aktører i den globale mobilnæringen peker på at samarbeid er nødvendig for å lage gode finansielle tjenester på mobiltelefonen• Norske mobiloperatører, spesielt Telenor, er langt fremme i å tilrettelegge avanserte funksjoner i mobilnettetPartnering : Gir muligheter til å forstå, påvirke og utnytte utviklingen innen mobilteknologi
 5. 5. Litt historikk• Bankene startet allerede høsten 2001 dialoger med NetCom om BankID på mobil. Samarbeidet strandet sommeren 2002• DnB (senere DnB NOR) opprettholdt dialogen med NetCom. Avsluttes vinteren 2004• DnB NOR starter dialog med Telenor høsten 2003. Forstudie gjennomført vinter 2004• DnB NOR tar initiativ overfor BankID Samarbeidet om opprettelse av forprosjekt våren 2004. Prosjektet blir høsten 2004 gitt mandat til å arbeide fram et beslutningsgrunnlag for samarbeid med Telenor og NetCom. Arbeidet ledes av DnB NOR• Forprosjektet avsluttes i juni 2006 i forbindelse med at BankID Samarbeidet inngår avtale med Telenor om utvikling av infrastruktur for BankID på mobil.• BankID Samarbeidet ferdigstiller kravspesifikasjoner i oktober 2006• Felles prosjekt BBS og Telenor etableres november 2006• Infrastruktur (BankID FOI og Telenor) produksjonssettes i 2007• DnB NOR produksjonssetter løsninger for bestilling av BankID på mobil og pålogging nettbank med BankID på mobil i mai 2008 (intern pilotering)• DnB NOR og Skandiabanken lanserer løsninger for bestilling av BankID på mobil og pålogging nettbank med BankID på mobil i mars 2009. 2001 2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 NetCom Forstudie Forprosjekt Avtale Spesifikasjoner Infrastruktur klar DnB NOR DnB NOR og & Telenor DnB NOR Telenor Telenor Telenor i Skandiabanken BankID & & & & & pilot Lanserer iSamarbeidet DnB NOR BankID BankID BankID BankID FOI markedet Samarbeidet Samarbeidet Samarbeidet
 6. 6. Status• Foreløpig kun DnB NOR og Skandiabanken som tilbyr BankID på mobil til sine personkunder • Terra- og Sparebank1-bankene forventes å starte utrulling i løpet av våren • I overkant av 20.000 sertifikater utstedt p.t.• Foreløpig kun Telenor-kunder (inklusiv djuice) som kan få BankID på mobil • Andre mobiloperatører viser økende interesse for å delta i samarbeidet• Tjenester : pålogging nettbank og mobilbank (inklusiv bekreftelse av betalinger) • Tilrettelegging for BankAxess og kortbetalinger (Visa/MasterCard, 3D Secure) pågår 6 22.02.2011
 7. 7. Mulighetene…..
 8. 8. BankID på mobil vs. BankID• BankID på mobil er ikke en erstatning for vanlig BankID • Mangler mulighet for avansert signering (formaterte dokumenter, dokumenter med mye tekst, eks. avtaleinngåelse)• BankID på mobil gir : • Et alternativ for å forenkle brukeropplevelsen i dagligdagse tjenester • Identifisering (eks. pålogging) og transaksjonssignering • Distribusjon av BankID-tjenester i mobilkanalen • Pålogging, BankAxess og 3D Secure • Kanaluavhengig bruk av BankID • Pålogging, BankAxess og 3D Secure • Uavhengighet til kodebrikke/kodekort • Etter hvert også i Banklagret BankID
 9. 9. BankID på mobilTilgang til nettbank, netthandel,betalinger osv. som kreveridentifikasjon eller digital signatur : Hvor er kodebrikken ? Mobilen er alltid med !
 10. 10. Mulighetene…Én BankID – Én BankID –flere kanaler betalinger på nett Én BankID – én id….
 11. 11. Brukeropplevelsen
 12. 12. Pålogging (identifikasjon)
 13. 13. Pålogging (identifikasjon)
 14. 14. Grunnleggende forutsetninger
 15. 15. • Bruker (personkunde) • Må være kunde hos bank som utsteder BankID på mobil • Må være kunde hos Telenor (djuice)• Brukersted • Må være kunde hos bank som kan utstede brukerstedssertifikat som åpner for bruk av BankID på mobil • Må inngå brukerstedsavtale med mobiloperatører som deltar i samarbeidet (p.t. Telenor) • Må tilrettelegge for enkel brukerdialog (browser: HTML-basert)16 22.02.2011
 16. 16. Hvorfor samarbeide med teleoperatører ?
 17. 17. "Sikkerhetselementet"Kjernen for MFS (Mobile FinancialServices) : et hardwarebasert"Secure Element"
 18. 18. "Sikkerhetselementet" • SIM (UICC) – Tilgjengelig i alle mobiltelefoner – Eies og kontrolleres av mobiloperatører – Godt standardisert • Secure memory card – Ikke tilgjengelig i alle mobiltelefoner – Forskjellig form og farge – Ikke standardisert – Høye kostnader • Embedded chip – Ikke flyttbar – Ikke standardisert – Hvem kontrollerer sikkerheten ?
 19. 19. "Sikkerhetselementet" • SIM (UICC) – Tilgjengelig i alle mobiltelefoner – Eies og kontrolleres av mobiloperatører – Godt standardisert • Best dekning i markedet – Standarder – Tilgjengelighet • Utfordring : samarbeidsmodeller mellom mobiloperatører og tjenesteytere (banker og andre)
 20. 20. Framtiden er mobil - Banken i lomma,lommeboka i mobilen… SPØRSMÅL ?

×