03 presentasjon bergen kommune dnb 150211

959 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03 presentasjon bergen kommune dnb 150211

 1. 1. Elektronisk ID forelektroniske tjenester
 2. 2. Kort om Bergen kommune• Ca 260.000 innbyggere• Ca. 16.000 ansatte + 14.000 midlertidige• Mer enn 250 IT Systemer• Ca. 100+ mill nok IKT anskaffelser årlig• Parlamentarisme (Byråd + bystyret)• Driftsinntekter 2009 – ca. 13,4 mrd nok22.02.2011
 3. 3. Kort om Bergen kommune22.02.2011
 4. 4. Kort om Bergen kommune22.02.2011
 5. 5. Elektroniske tjenester og prosesser22.02.2011
 6. 6. Fornyingsministerens mål for offentlig sektor: 22.02.2011
 7. 7. Hva menes med Digitalt førstevalg» Digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialogen mellom i) innbyggere og offentlige virksomheter, ii) mellom næringsliv og offentlige virksomheter og iii) og internt i forvaltningen.» Egnede tjenester skal tilbys digitalt, man må aktivt velge manuelle løsninger hvis man foretrekker det.» Hensikten er å etablere en helhetlig politikk som skal bidra til flere og bedre elektroniske tjenester.» Men hovedfokuset er effektivisering for det offentlige. 22.02.2011
 8. 8. Premissgivere ... med flere!Kommunal sektor *) Samhandling Folkeregisteret *) 430 kommuner ... med flere!Leverandører 22.02.2011 ... med flere!
 9. 9. Bergen Eksterne systemer/ kommune www.bergen.kommune.no Portal tjenester Innbyggere/ bedrifter/ organisasjoner - Identitetstjeneste - Lenketjeneste - Meldingstjeneste Web-tjenester Web- og Web- og integrasjonstjenester SOA integrasjonstjenester Web- og integrasjonstjenester Fagsystem System A Fagsystem System A Fagsystem MDM System A Fagsystem System X22.02.2011
 10. 10. Næringsliv/organisasjoner Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (altinn) Kvittering Elektronisk Tjeneste- Saks- Vedtak/ skjema/ SvarUt beskrivelse behandling Svar dialog Elektronisk dialog Politisk ID behandling portenInnbyggere Pri 2: Sentralisert utsending (post) Pri 1: Elektronisk svar (norge.no) Kvittering Elektronisk Tjeneste- Saks- Vedtak/ skjema/ SvarUt beskrivelse behandling Svar dialog Elektronisk dialog Politisk ID porten behandling 22.02.2011
 11. 11. Forutsetning for digitalt førstevalg» Identitetstjeneste – ID Porten » Under etablering -> skulle hatt Bank ID» Offentlig profil » Ikke på plass» Digital signatur/sertifikater » Under planlegging (del av ID Porten) ---> ---> Fødselsnummer ------ Familierelasjoner ---> Navn ---> Likningsdata ---> Adresse ---> ... ---> e-post ---> Telefonnummer ---> ... Offentlige registre22.02.2011
 12. 12. Eksempler på elektroniske prosesser i BK i dag: » Barnehage og skole » Barnehageservice (søknad og opptak barnehage) » SFO (søknad, opptak, endringer og oppsigelse) » Skole (fritak, skoletilhørighet mm) » Helse og inkludering » Søknad om helse- og omsorgstjenester » Meldingsløftet (helsenett) » Skjenkebevilling » Byutvikling, klima og miljø » Flere elektroniske skjema knyttet til byggesak, eiendom mm » Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel » Flere elektroniske søknadsskjema » Kultur, kirke og og idrett » Booking (aktivby) » Tilskuddsløsning 22.02.2011
 13. 13. Hvordan har vi tilrettelagt for elektroniskeprosesser og digitalt førstevalg: Investering IKT-HP Lenketjenester» Presentasjonslag (www.bergen.kommune.no) og gevinstanalyse » Prosess- Meldings- tjeneste » Extense Prosjekt Dexter Sak-/ arkiv- Skjema- system løsning Meldings- tjeneste SvarUt » Teknologivalg » Kartlegging ProsesserID håndtering ID tjenester BK » Integrasjoner Bergenskart Organisasjon Teknologi Agresso Fellesdata Offentlige » Forankring » Standardisering registre Infobank aktivby ERV Adresse- » Implementering » Felleskomponentervask Tjeneste- Tilskudd katalog » Tjenesteorientering 22.02.2011
 14. 14. Nasjonale felleskomponenterNasjonale felleskomponenter for IT kan beskrives sombyggeklosser for utvikling av offentlige IT-løsninger.Felleskomponentene er deler av IT-løsninger som kanbrukes i andre IT-løsninger i offentlig sektor. I en ny rapport (jan 2011) anbefaler Difi følgende nasjonale felleskomponenter: » Enhetsregisteret » Folkeregisteret » Matrikkelen » Altinn » Felles infrastruktur for elektronisk ID i offentlig sektor 22.02.2011
 15. 15. PresentasjonslagFelleskomponenter Rammeverk Felleskomponenter Kommunal sektor offentlig sektor IKT styring Tjenestekatalog kommunal sektor altinn Rammeverk Rammeverk Skjemaløsning norge.no ... Lokal IKT Styring ID Porten (kommune) Helsenett ... Informasjons- modell Leverandører OffentligeKommunal sektor Rammeverk registre Virksomhetslag (kommune)Fagsystem A Fagsystem B Fagsystem C Fagsystem D Fagsystem E Fagsystem F Fagsystem G Fagsystem n 22.02.2011
 16. 16. Hvorfor felleskomponenter ? » Benytte allerede utviklet funksjonalitet » Forenklet administrasjon (når etablert) » F.eks. brukernavn, passord, roller, profiler » Ingen forvaltning i egen organisasjon » Lik brukeropplevelse » Bedre sikkerhet » Understøtte samhandling i offentlig sektor » Krav til ferdige grensesnitt fra systemleverandører » Gevinster 22.02.2011
 17. 17. Digitalt førstevalg Sak- arkivsystem, fagsystemer og felles presentasjonslag (www.bergen.kommune.no) Nasjonale felleskomponenter/løsninger og offentlige registre Felles IKT arkitektur og Kundesenter standarder Innbyggere, næringsliv og organisasjoner22.02.2011
 18. 18. Spørsmål!22.02.2011

×