Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediawijsheid voor de cultuurcoordinator - 20 mei 2010 - John Leek

Presentatie gegeven door John Leek tijdens "training mediawijsheid voor interne cultuurcoordinatoren PO". Deze was georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland bij Beeld en Geluid in Hilversum.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mediawijsheid voor de cultuurcoordinator - 20 mei 2010 - John Leek

 1. 1. Media-educatie en Mediawijsheid in en door Beeld en Geluid / 20 mei 2010
 2. 2. <ul><li>Taakstelling Beeld en Geluid </li></ul><ul><li>Beeld en Geluid & media-educatie, mediawijsheid </li></ul><ul><li>Bronnenbanken en contextualisering van bronnen </li></ul><ul><li>Nationaal clubhuis van Mediawijzer.net </li></ul><ul><li>Onderwijs in verandering: het primaat verschuift(?) </li></ul>
 3. 3. Taakstelling Beeld en Geluid Collectioneren, restaureren, conserveren, digitaliseren, catalogiseren, beschrijven, beschikbaar stellen http://www.beeldenvoordetoekomst.nl/ Relatie met de klant (onderwijs, onderzoek, breed publiek, professional) Open in gebruik, faciliteren van creeren door de gebruiker, in context plaatsen en betekenisgeven
 4. 4. Beeld en Geluid & media-educatie, mediawijsheid http://educatie.beeldengeluid.nl/index.aspx?ChapterID=8631&ContentID=23795 In Beeld en Geluid In de Klas <ul><li>Experience: specifieke exhibits </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Training Mediawijsheid Leerkrachten </li></ul><ul><li>Events: social media </li></ul><ul><li>Masterclasses </li></ul><ul><li>ED*IT </li></ul><ul><li>Teleblik </li></ul><ul><li>Academia </li></ul><ul><li>Les 2.0 </li></ul><ul><li>Resultaten RFID vanuit experience </li></ul><ul><li>  </li></ul>                              
 5. 5. “ het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld” / RvC, 2005 -verbreding van de inhoud (was media-educatie) -verbreding van de doelgroep naar iedereen, met als eerste focus ouders, opvoeders en kinderen -introductie ‘ mentaliteit’ itt alleen ‘houding’ Mediawijsheid… wat is dat?
 6. 6. audio-visual literacy traditional literacy media literacy digital literacy Zoeken naar de basis van mediawijsheid: leerlijnen, competenties, modellen: een theoretische basis “ As a teacher I see the power of technology to allow students to be creative, yet at the same time I see the destructive nature of technology. Students abusing social networking and intellectual copy write.” Uit presentatie Janice Richardson / EU / 2009
 7. 7. http://www.youtube.com/watch?v=pEHcGAsnBZE Zoeken naar de basis van mediawijsheid: en steeds meer accent op ‘skills’ , mentaliteit, wijsheid
 8. 8. Bronnenbanken en contextualisering van bronnen Teleblik http://www.teleblik.nl/ ED*IT http:// vimeo . com /11737096 Specials en Dossiers http://experience.beeldengeluid.nl/index.aspx?ChapterID=8736&ContentID=22975 Bewegend Geheugen http://www.bewegendgeheugen.nl/migratie/pages/titelblad.php
 9. 9. Nationaal clubhuis voor Mediawijzer.net <ul><li>Experience paviljoen: mediatest, mediatrainer </li></ul><ul><li>Mediawijsheidsmarkt, Ideedagen, Int. Conferentie </li></ul><ul><li>Training Mediawijsheid </li></ul><ul><li>- analyse, reflectie, creatie </li></ul><ul><li>- op basis van behoeftepeiling </li></ul><ul><li>- gericht op competenties </li></ul><ul><li>Onderzoek: publieksonderzoek, effectmeting </li></ul>
 10. 10. Onderwijs in verandering: het primaat verschuift (?) <ul><li>VO-Voorbeelden: </li></ul><ul><li>Open Scholengemeenschap Bijlmer > leerlijn ICT en MaS </li></ul><ul><li>Technasium Bussum : clipje > leerlijn onderzoek en ontwerpen </li></ul><ul><li>Adriaan Roland Holst College > wetenschapsorientatie / onderzoek </li></ul><ul><li>Comenius College > MaS, ‘schoolreporters’ , junior mediatrainers </li></ul><ul><li>Bezoek BenG VO: </li></ul><ul><li>meeste bezoek vanuit CKV, Mens en Mij, Nederlands (VO) </li></ul><ul><li>tendens naar cross-curriculum </li></ul><ul><li>Bezoek BenG PO: </li></ul><ul><li>nauwelijks nog een plek in curriculum / ICC beleidsplannen </li></ul>
 11. 11. Bijzonder, bewust Getuigen, onbewust Status, bewust Over imago in de media Hoe zet je jezelf neer in de media? Voordelen? Risico’s? Criteria? Vaardigheden? Technasium Bussum : leerlijn onderzoek en ontwerpen
 12. 12. ‘ Ondanks de bezwaren van culturele en sociale aard is voortzetting van het televisie-experiment nodig, aangezien men de televisie toch niet blijvend zal kunnen weren.’ (citaat Min. Rutten van OKW, 1951) Staatssecr. Cals (OKW) en pater Kors openden samen de avond van 2 oktober 1951 Audiovisueel erfgoed > collectief geheugen voor mediawijze context
 13. 13. 20 mei 2010 / John Leek / [email_address]

×