Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kommer nya HTTP-headers rädda oss?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
bizkovaS@seznam.cz
bizkovaS@seznam.cz
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 39 Ad

Kommer nya HTTP-headers rädda oss?

Download to read offline

Presentation från OWASP Swedens seminariekväll 31/1 2011 om HTTP-säkerhet. Den här presentationen handlar om tre tämligen nya säkerhetsfeatures i form av HTTP-headers, nämligen HTTP Strict Transport Security, X-Frame-Options och Content Security Policy.

Presentation från OWASP Swedens seminariekväll 31/1 2011 om HTTP-säkerhet. Den här presentationen handlar om tre tämligen nya säkerhetsfeatures i form av HTTP-headers, nämligen HTTP Strict Transport Security, X-Frame-Options och Content Security Policy.

Advertisement
Advertisement

Kommer nya HTTP-headers rädda oss?

 1. 1. Kommer nya HTTP-headers att rädda oss? John Wilander, Omegapoint & OWASP OWASP
 2. 2. 1. HTTP Strict Transport Security (Paypal) 2. X-Frame-Options (Microsoft) 3. Content Security Policy (Mozilla) 4. X-Do-Not-Track (FTC-initiativ, Stanford-förslag) OWASP
 3. 3. HTTP Strict Transport Security http://tools.ietf.org/html/draft- hodges-strict-transport-sec-02 OWASP
 4. 4. Moxie’s SSL Strip Terminerar SSL Normal https till servern Ändrar https till http Agerar klient OWASP
 5. 5. Kräv SSL utan varningar i X sekunder framåt och gör det ev för alla mina subdomäner också OWASP
 6. 6. Strict-Transport-Security: max-age=86400 Strict-Transport-Security: max-age=86400; includeSubdomains OWASP
 7. 7. X-Frame-Options http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/ 2009/01/27/ie8-security-part-vii- clickjacking-defenses.aspx OWASP
 8. 8. Ingen sida får ladda mig i en frame eller endast min egen domän får ladda mig i frame OWASP
 9. 9. X-Frame-Options: DENY X-Frame-Options: SAMEORIGIN OWASP
 10. 10. Content Security Policy https://developer.mozilla.org/en/ Introducing_Content_Security_Policy OWASP
 11. 11. XSS blir inte ovanligare <img src="javascript:alert('XSS');"> <body onload!#$%&()*~+-_.,:;?@[/| ]^`=alert("XSS")> <body background="javascript:alert('XSS')"> <video poster=javascript:alert(1)// <form id=test onforminput=alert(1)><input></form><button form=test onformchange=alert(2)>X
 12. 12. D Crockford anser !XSS viktigare än HTML5 http://blip.tv/play/g_MngeaxVgI%2Em4v
 13. 13. Tillåt endast skript från vitlistade domäner och tillåt bara skript från filer, dvs inga inline-skript OWASP
 14. 14. 'self' = samma URL, protokoll och port 'none' = inga godkända domäner X-Content-Security-Policy: allow 'self' trustedscripts.foo.com Acceptera skript från min URL+port och från trustedscripts.foo.com X-Content-Security-Policy: allow 'self'; img-src 'self' Acceptera skript och bilder från min URL+port https://developer.mozilla.org/en/Security/CSP/CSP_policy_directives OWASP
 15. 15. Går att hacka? OWASP
 16. 16. Response Splitting <% response.sendRedirect("/by_lang.jsp?lang="+ request.getParameter("lang")); %> OWASP
 17. 17. Response Splitting <% response.sendRedirect("/by_lang.jsp?lang="+ request.getParameter("lang")); %> OWASP
 18. 18. HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Date: Wed, 24 Dec 2010 12:53:28 GMT Location: http://10.1.1.1/by_lang.jsp? lang=English Set-Cookie: JSESSIONID=1pMRZOiOQzZiE6Y6iivsREg82pq9Bo1ape7h 4YoHZ62RXj Strict-Transport-Security: max-age=10000 X-Content-Security-Policy: allow ‘self’ X-Frame-Options: DENY <html> ... </html> OWASP
 19. 19. HTTP/1.1 302 Moved Temporarily Date: Wed, 24 Dec 2010 12:53:28 GMT Location: http://10.1.1.1/by_lang.jsp? lang=English[CRLF]Content-Length=0[CRLF] HTTP/1.1 200 OK Set-Cookie: JSESSIONID=sessionFixation X-Content-Security-Policy: allow attacker.com Strict-Transport-Security: max-age=1 <html> ... </html> Set-Cookie: JSESSIONID=1pMRZOiOQzZiE6Y6iivsREg82pq9Bo1ape7h 4YoHZ62RXj <html> ... </html> OWASP
 20. 20. Meta Headers OWASP
 21. 21. <META HTTP-EQUIV="X-Content-Security- Policy" CONTENT="allow attacker.com"> OWASP
 22. 22. Från nuvarande specar • For security reasons, you can't use the <meta> element to configure the X-Content-Security- Policy header. • The X-Frame-Options directive is ignored if specified in a META tag. • UAs MUST NOT heed http-equiv="Strict- Transport-Security" attribute settings on <meta> elements in received content. OWASP
 23. 23. Så, kommer nya HTTP headers rädda oss? OWASP
 24. 24. Det finns utmaningar! OWASP
 25. 25. Utmaningar 1. Avgränsningar (scope) 2. Betastandard bra nog att skeppa 3. Övertyga och hjälpa utvecklare driftsätta
 26. 26. Olika mekanismer för olika problem? 1. HTTP Strict Transport Security (Paypal) 2. X-Frame-Options (Microsoft) 3. Content Security Policy (Mozilla) OWASP
 27. 27. Olika mekanismer för olika problem? 1. Site Security Policy (Mozilla+Google+Microsoft+PayPal+Facebook) OWASP
 28. 28. Vad är det vi vitlistar? X-Content-Security-Policy: allow 'self' foo.com Vitlistade domäner <!-- Begin XSS zone 9cb3c2fd7ef861d762471c90de0496 --> <!-- End XSS zone 9cb3c2fd7ef861d762471c90de0496 --> Vitlistade skriptzoner via kommentarselement och nycklar (http://www.thespanner.co.uk/2010/09/24/xss-zones) <meta name="script-nonce" content="142342fd7e"> <script nonce=142342fd7e>...</script>' Vitlistade element, segment av kod (http://www.gerv.net/security/script-keys + http://lists.w3.org/Archives/Public/public-web-security/2011Jan/0004.html) <script type="text/javascript" src="/acs.js">/ *signature here*/</script> Vitlistad kod via signerade hashar (http://secinn.appspot.com/pstzine/read?issue=4&articleid=8) OWASP
 29. 29. Header och/eller Meta? HTTP/1.1 200 OK X-Site-Security-Policy: ... <html> <head> <META HTTP-EQUIV="X-Site-Security- Policy" CONTENT="..."> </head> <body> </body> </html> OWASP
 30. 30. Header och/eller Meta? HTTP/1.1 200 OK Mer globalt X-Site-Security-Policy: ... Vem styr över appens headers? <html> <head> <META HTTP-EQUIV="X-Site-Security- Policy" CONTENT="..."> </head> <body> </body> </html> OWASP
 31. 31. Header och/eller Meta? HTTP/1.1 200 OK Mer globalt X-Site-Security-Policy: ... Vem styr över appens headers? <html> <head> <META HTTP-EQUIV="X-Site-Security- Policy" CONTENT="..."> </head> <body> Mer ”per sida” </body> Risk för injection </html> OWASP
 32. 32. Header och/eller Meta? HTTP/1.1 200 OK Mer globalt X-Site-Security-Policy: ... Vem styr över appens headers? <html> <head> <META HTTP-EQUIV="X-Site-Security- Policy" CONTENT="..."> </head> <body> Mer ”per sida” </body> Risk för injection Båda? </html> Hierarkiska policies? First one wins? OWASP
 33. 33. Eller kanske som css? <link href="http://owasp.org/policy.csp" rel="policy" type="text/policy" /> script { src:url(https://chart.googleapis.com); inline: false; } #emailContent { javascript:false; forms: false; img: true; }
 34. 34. Hur bygger vi ut? • img-src: bilder • media-src: <video>, <audio> • object-src: plugin-innehåll • frame-src: domäner som får laddas i <iframe> • font-src: typsnitt • xhr-src: domäner man får ajax:a till • style-src: stylesheets
 35. 35. Hur bygger vi ut? • allow[img] = ..., allow[embed] = ...
 36. 36. Verkligheten ”We were able to get Bugzilla working with CSP and preventing XSS attacks (i.e. inline scripts disabled), but it was not trivial and the performance is not great.”
 37. 37. http://www.owasp.org/index.php/Category:Summit_2011_Browser_Security_Track ... och public-web-security@w3.org
 38. 38. 7 mars HTML5-säkerhet http://marioheiderich.eventbrite.com
 39. 39. john.wilander@owasp.org Twitter: @johnwilander Blogg: http://appsandsecurity.blogspot.com OWASP

Editor's Notes

 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

×