Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

JavaScript för Javautvecklare

2,891 views

Published on

My Jfokus 2012 tutorial "JavaScript för Javautvecklare". Natural language parts are in Swedish.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

JavaScript för Javautvecklare

 1. 1. JavaScript förJavautvecklareJohn Wilander, Handelsbanken @johnwilander Jfokus 2012
 2. 2. shouldilearnjavascript.com
 3. 3. Java TyperPrimitiva:byte, short, int, long, float, double,boolean, charResten är objekt, s.k. referenstyperJavaScript Primitiva: string, number, boolean, function, undefined Resten är object
 4. 4. Java TyperPrimitiva:byte, short, int, long, float, double,boolean, charResten är objekt, s.k. referenstyperJavaScript Primitiva: string, number, boolean, function, undefined Resten är object
 5. 5. Java TyperPrimitiva:byte, short, int, long, float, double,boolean, charinte Strängar är generella objektResten är objekt, s.k.typ utan en egen referenstyperJavaScript Primitiva: string, number, boolean, function, undefined Resten är object
 6. 6. Java TyperPrimitiva: finns bara en Det typ för tal,byte, short, int, long, float, double,boolean, char det oavsett om är heltal ellerResten är objekt, s.k. referenstyper decimaltalJavaScript Primitiva: string, number, boolean, function, undefined Resten är object
 7. 7. Java TyperPrimitiva:byte, short, int, long, float, double,boolean, char Funktioner är fullödiga objektResten är objekt, s.k. referenstyper med en egen typJavaScript Primitiva: string, number, boolean, function, undefined Resten är object
 8. 8. Java TyperPrimitiva:byte, short, int, long, float, double,boolean, charJavaScripts version avResten oinitialiserad är är objekt, s.k. referenstyperJavaScript undefined Primitiva: string, number, boolean, function, undefined Resten är object
 9. 9. JavaScript Låt oss testa typeof 10 typeof 10.3 typeof Math.LN2 typeof Infinity typeof NaN typeof ”tutorial” typeof ”” typeof (typeof 10)
 10. 10. JavaScript Låt oss testa typeof 10 typeof 10.3 typeof Math.LN2 typeof Infinity typeof NaN typeof Number(10) typeof ”tutorial” typeof ”” typeof (typeof 10) typeof String(”tutorial”)
 11. 11. JavaScript Låt oss testa typeof undefined typeof tutorial typeof {} typeof [] typeof [4, 6, 2] typeof new Date()
 12. 12. JavaScript Låt oss testa typeof undefined typeof tutorial typeof {} typeof [] typeof [4, 6, 2] typeof new Date() typeof new Boolean(true) typeof new Number(10) typeof new String(”tutorial”)
 13. 13. Statisk vs dynamisk typningJavaStatisk typning:String name; Variabler har typername = ”John”; Värden har typername = 34; Variabler kan inte byta typJavaScript Dynamisk typning: var name; Variabler har inga typer name = ”John”; Värden har typer name = 34; Variabler byter typ dynamiskt
 14. 14. Dynamisk typningJavaScript var name = ”John”; Variabler har Värden har typer inga typer
 15. 15. Stark vs svag typning
 16. 16. Stark vs svag typning Stark !== bra Svag !== dålig
 17. 17. Java Stark vs svag typningint intVar = 4; Ganska stark typningintVar + ””; Implicit typkonverteringintVar + 0.0; Implicit, breddande typkonv.intVar + (int)0.0; Explicit typkonverteringintVar + null; Inte tillåtetJavaScript var dynVar = 4; Mycket svag typning dynVar + ””; Implicit typkonvertering dynVar + null; Implicit typkonvertering dynVar + []; Implicit typkonvertering dynVar + [0]; Implicit typkonvertering
 18. 18. Typsäkert ≈inga typfel vid körning
 19. 19. Johns slutsats Java är ett statiskt, starkt typat språk med hyfsat god typsäkerhetJavaScript är ett dynamiskt, svagt typat språk med hyfsat god typsäkerhet
 20. 20. Objektorientering
 21. 21. Java: Klasser och objekt Objekt Klass Objekt ExekverandeKällkod Objekt kod Singleton Klass -instans
 22. 22. JavaScript: Funktioner, objekt och prototyper Objekt Prototyp Objekt ExekverandeKällkod Objekt kod Funktion Funktion
 23. 23. JavaScript: Funktioner, objekt och prototyper Objekt Prototyp Objekt ExekverandeKällkod Objekt kod Funktion Anonyma closures Funktion Moduler
 24. 24. Java: Utökning med arv Subklass extends Superklass
 25. 25. Java: Subtypning med arv Supertyp extends Subtyp
 26. 26. Javaklasser blirfunktionsmässigt större och typmässigt mindre (mer specifika) via arv
 27. 27. I JavaScript så är utökning och subtypning skilda saker
 28. 28. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 29. 29. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 30. 30. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 31. 31. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 32. 32. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript Användning av new innebär att: JW = {}; log = console.log; 1) ett nytt objekt skapas med JW.Base = function(x,JW.Base och att prototypen för y) { this.x 2) funktionen JW.Base() = x; this.y = y; }; anropas med this pekandes på JW.Base.prototype.sum = function() { den nya instansen return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 33. 33. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 34. 34. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } JW.instance = new JW.Base(1, 2); log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 35. 35. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.instance = new JW.Base(1, 2); JW.Base.prototype.sum = function() { return this.x + this.y; } log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 36. 36. JavaScript: Utökning via prototypJavaScript JW = {}; log = console.log; JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.instance vi inte har skapat någon ny subtyp. Notera att = new JW.Base(1, 2); JW.Base.prototype.sumbefintliga (proto-)typen. Vi har bara utökat den = function() { return this.x + this.y; } log(JW.instance instanceof JW.Base); log(JW.instance.sum());
 37. 37. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; }; JW.Extension.prototype = Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 38. 38. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; ju bara programmera Java Nu försöker vi }; i JavaScript. Ni ser ju själva vilket elände det blir. JW.Extension.prototype = Nåja, låt oss gå igenom det i alla fall. Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 39. 39. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; }; JW.Extension.prototype = Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 40. 40. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; }; JW.Extension.prototype = Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 41. 41. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; }; JW.Extension.prototype = Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 42. 42. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; }; JW.Extension.prototype = Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 43. 43. JavaScript JavaScript: Subtypning JW.Base = function(x, y) { this.x = x; this.y = y; }; JW.Extension = function(x, y, z) { JW.Base.call(this, x, y); this.z = z; }; JW.Extension.prototype = Object.create(JW.Base.prototype); JW.Extension.prototype.constructor = JW.Extension; JW.instance = new JW.Extension(1, 2, 3); log(JW.instance instanceof JW.Base);
 44. 44. Varför vill vi subtypa? Jo, för att vi tänker i statisk typning och is-a-relationer
 45. 45. Statisk typning och subtypningJava public void doPurchase(List<Item> items) Kan ta emot en lista av Items eller subtyper till Item
 46. 46. Dynamisk typningJavaScript public void doPurchase(List<Item> items)
 47. 47. Dynamisk typningJavaScript public void doPurchase(List<Item> items)
 48. 48. Dynamisk typningJavaScript public void doPurchase(List<Item> items)
 49. 49. Dynamisk typningJavaScript public void doPurchase(List<Item> items)
 50. 50. Dynamisk typningJavaScript function doPurchase(items) Kan ta emot vad som helst ... eller ingenting
 51. 51. Dynamisk typningJavaScript function doPurchase(items) Kan returnera vad som helst ... eller ingenting
 52. 52. Vad är sant och falskt i JavaScript?
 53. 53. Truthiness is a ”truth” that a person claims toknow intuitively ”from the gut” or because it ”feelsright” without regard to evidence, logic, intellectualexamination, or facts. http://en.wikipedia.org/wiki/Truthiness
 54. 54. JavaScript Låt oss testa log = console.log; if(!false) { log("false"); } if(!"false") { log(""false""); } if(!0) { log("0"); } if(!-1) { log("-1"); } if(!"") { log(""""); } if(!null) { log("null"); } if(!undefined) { log("undefined"); } if(![]) { log("[]"); } if(!{}) { log("{}"); }
 55. 55. Hur kan denna falskhet drabba oss?
 56. 56. Först ett par saker …JavaScript JW.obj = {drinks: "coffee"}; JW.obj.drinks; => "coffee" JW.obj["drinks"]; => "coffee" Objekts properties (≈medlemsvariabler) går att komma åt som array-referenser
 57. 57. Först ett par saker …JavaScript o = JW.obj; o.toString; // Finns o.hasOwnProperty(”drinks”) ? o.hasOwnProperty(”toString”) ?
 58. 58. JavaScript Vad gör koden? JW = {}; JW.apply=function(applyTo,applyWith){ for(var prop in applyWith) { if(applyWith.hasOwnProperty(prop) && !applyTo[prop]) { applyTo[prop] = applyWith[prop]; } } } JW.obj = {preselected: 3}; JW.apply(JW.obj,{country: Sweden});
 59. 59. JavaScript Ser ni buggen? JW = {}; JW.apply=function(applyTo,applyWith){ for(var prop in applyWith) { if(applyWith.hasOwnProperty(prop) && !applyTo[prop]) { applyTo[prop] = applyWith[prop]; } } } JW.obj = {preselected: 3}; JW.apply(JW.obj,{country: Sweden});
 60. 60. JavaScript Ser ni buggen? JW = {}; JW.apply=function(applyTo,applyWith){ for(var prop in applyWith) { if(applyWith.hasOwnProperty(prop) && !applyTo[prop]) { applyTo[prop] = applyWith[prop]; } } } JW.obj = {preselected: 0}; JW.apply(JW.obj,{preselected: 5});
 61. 61. Hur startar man ettJavaScript-program?
 62. 62. <html> JavaScript och webb<head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; // Mer kod </script></head><body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 63. 63. <html> JavaScript och webb<head> Skript från fil i <head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; // Mer kod </script></head><body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 64. 64. <html> JavaScript och webb<head> Skript från fil i <head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Inline:at skript i <head> // Mer kod </script></head><body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 65. 65. <html> JavaScript och webb<head> Skript från fil i <head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Inline:at skript i <head> // Mer kod </script></head> Skript, direkt i HTML<body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 66. 66. <html> JavaScript och webb<head> Skript från fil i <head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Inline:at skript i <head> // Mer kod </script></head> Skript, direkt i HTML<body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> Inline:at skript i <body> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 67. 67. <html> JavaScript och webb<head> Skript från fil i <head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Inline:at skript i <head> // Mer kod </script></head> Skript, direkt i HTML<body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> Inline:at skript i <body> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html> Skript från fil i <body>
 68. 68. <html> Laddning och körning<head> <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; // Mer kod </script></head><body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 69. 69. <html> Laddning och körning<head> Synkron laddning och körning <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; // Mer kod </script></head><body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 70. 70. <html> Laddning och körning<head> Synkron laddning och körning <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Körs synkront, dvs innan // Mer kod </script> DOM:en har laddats</head><body> <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 71. 71. <html> Laddning och körning<head> Synkron laddning och körning <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Körs synkront, dvs innan // Mer kod </script> DOM:en har laddats</head><body> Körs vid klick-eventet <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 72. 72. <html> Laddning och körning<head> Synkron laddning och körning <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Körs synkront, dvs innan // Mer kod </script> DOM:en har laddats</head><body> Körs vid klick-eventet <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> Körs när parsern kommit hit <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html>
 73. 73. <html> Laddning och körning<head> Synkron laddning och körning <script src=”js/main.js”></script> <script> var JW = {}; Körs synkront, dvs innan // Mer kod </script> DOM:en har laddats</head><body> Körs vid klick-eventet <button onclick="document.getElementById(field2).value=document.getElementById(field1).value">Kopiera text</button> <div> Lite information </div> Körs när parsern kommit hit <script> JW.calcPrice = function(price, vat) { //… }; </script> <script src=”http://3rdparty.com/trackUsers.js”></script></body></html> Laddas och körs synkront
 74. 74. Asynkron laddning(function(){ var oldFirstScript = document.getElementsByTagName(script)[0]; newScript = document.createElement(script), newScript.async = true; newScript.src = js/script.js; oldFirstScript.parentNode.insertBefore( newScript, oldFirstScript);}());
 75. 75. Synkron, blockerande laddning<script src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtmlAsynkron, icke-blockerande laddning<script defer src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtmlAsynkron, blockerande laddning<script async src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtml
 76. 76. Synkron, blockerande laddning<script src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtmlAsynkron, icke-blockerande laddning<script defer src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtmlAsynkron, blockerande laddning<script async src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtml
 77. 77. Synkron, blockerande laddning<script src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtmlAsynkron, icke-blockerande laddning<script defer src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtmlAsynkron, blockerande laddning<script async src=”js/script.js”></script> KörLaddaHtml
 78. 78. OK, men hur startar vi?
 79. 79. Java In the Beginningpublic static void main(String[] args)JavaScript (function(){}()); window.someGlobalFunction();
 80. 80. Självinvokerande funktionerAnonym, självinvokerande med parameter(function myFunc(me) { // Kod}(John));Anonym, självinvokerande utan parameter(function myFunc() { // Kod}());
 81. 81. Självinvokerande funktionerAnonym, namnlös och självinvokerande(function() { // Kod}());Namngiven, självinvokerande, icke-anropsbarvar myFunc = function(me) { // Kod}(John);
 82. 82. Variabler
 83. 83. JavaScript Scope var GLOB = {}; GLOB.func = function(array) { var local = …; … for (var i=0; i<array.length; i++){ … var temp = array[i]; } };
 84. 84. JavaScript Scope var GLOB = {}; GLOB.func = function(array) { var local = …, i, temp; … for (i=0; i<array.length; i++){ … temp = array[i]; } };
 85. 85. JavaScript Scope var GLOB = {}; GLOB.func = function(array) { var local = …, i, temp; … for (i=0; Det finns bara två variabel-scope: i<array.length; i++){ … Globalt eller lokalt funktions-scope. temp = array[i]; } Alla lokala variabler ”hissas” till }; toppen av funktionen (hoisting).
 86. 86. Statiska variabler?Medlemsvariabler?
 87. 87. JavaScript JW.Personnummer = function (personnummerStr) { this.personnummer = personnummerStr; var checksum = personnummerStr.substring(11,12); }; JW.Personnummer.prototype.regexp = /[0-9]+/; JW.Personnummer.OLDEST_DATE = new Date(1880, 0, 1); JW.obj = new JW.Personnummer("191212121212"); JW.obj.personnummer; JW.obj.checksum; JW.obj.regexp; JW.Personnummer.OLDEST_DATE
 88. 88. JavaScript JW.Personnummer = function (personnummerStr) { this.personnummer = personnummerStr; var checksum = personnummerStr.substring(11,12); }; JW.Personnummer.prototype.regexp = /[0-9]+/; JW.Personnummer.OLDEST_DATE = new Date(1880, 0, 1); JW.obj = new JW.Personnummer("191212121212"); JW.obj.personnummer; JW.obj.checksum; JW.obj.regexp; JW.Personnummer.OLDEST_DATE
 89. 89. JavaScript JW.Personnummer = function (personnummerStr) { this.personnummer = personnummerStr; var checksum = personnummerStr.substring(11,12); }; JW.Personnummer.prototype.regexp = /[0-9]+/; JW.Personnummer.OLDEST_DATE = new Date(1880, 0, 1); JW.obj = new JW.Personnummer("191212121212"); JW.obj.personnummer; JW.obj.checksum; JW.obj.regexp; JW.Personnummer.OLDEST_DATE
 90. 90. JavaScript JW.Personnummer = function (personnummerStr) { this.personnummer = personnummerStr; var checksum = personnummerStr.substring(11,12); }; JW.Personnummer.prototype.regexp = /[0-9]+/; JW.Personnummer.OLDEST_DATE = new Date(1880, 0, 1); JW.obj = new JW.Personnummer("191212121212"); JW.obj.personnummer; JW.obj.checksum; JW.obj.regexp; JW.Personnummer.OLDEST_DATE
 91. 91. JavaScript JW.Personnummer = function (personnummerStr) { this.personnummer = personnummerStr; var checksum = personnummerStr.substring(11,12); }; JW.Personnummer.prototype.regexp = /[0-9]+/; JW.Personnummer.OLDEST_DATE = new Date(1880, 0, 1); JW.obj = new JW.Personnummer("191212121212"); JW.obj.personnummer; JW.obj.checksum; JW.obj.regexp; JW.Personnummer.OLDEST_DATE;
 92. 92. JavaScript Closure (hölje) (function(array) { var i, temp; … for (i=0; i<array.length; i++){ … temp = array[i]; } }([1, 2, 3]));
 93. 93. JavaScript Closure (hölje) (function(array) { var i, temp; … for (i=0; i<array.length; i++){ … Ett closure håller sitt scope och sin temp =kontext under hela sin livslängd. array[i]; } }([1, 2, 3])); En referens som kommit innanför höljet (array i exemplet) lever alltså kvar och håller sitt värde inom ”höljet”.
 94. 94. JavaScript Closure-exempel for(i=0; i<pages.length; i++) { var page = pages[i]; pageElement.load(page.url, function() { launchForm(page.form); }); }
 95. 95. JavaScript Closure-exempel for(i=0; i<pages.length; i++) { var page = pages[i]; pageElement.load(page.url, function() { launchForm(page.form); }); Callback-funktion eftersom } pageElement.load() är asynkron
 96. 96. JavaScript Closure-exempel for(i=0; i<pages.length; i++) { var page = pages[i]; pageElement.load(page.url, function() { page hissas och får alltså ett launchForm(page.form); }); nytt värde för varje iteration }
 97. 97. JavaScript Closure-exempel var page; for(i=0; i<pages.length; i++) { page = pages[i]; pageElement.load(page.url, page hissas och får alltså ett function() { nytt värde för varje iteration launchForm(page.form); }); }
 98. 98. JavaScript Closure-exempel var page; for(i=0; i<pages.length; i++) { page = pages[i]; pageElement.load(page.url, function() { launchForm(page.form); }); När väl callbacken anropas så } kommer page referera till pages[pages.length-1] eller åtminstone ett annat element än det var tänkt.
 99. 99. JavaScript Closure-exempel var page; for(i=0; i<pages.length; i++) { page = pages[i]; pageElement.load(page.url, function() { launchForm(page.form); }); }
 100. 100. JavaScript Closure-exempel var page; for(i=0; i<pages.length; i++) { page = pages[i]; (function(page) { pageElement.load(page.url, function() { launchForm(page.form); } }); })(page); }
 101. 101. JavaScript Closure-exempel var page; for(i=0; i<pages.length; i++) { page = pages[i]; (function(page) { pageElement.load(page.url, function() { launchForm(page.form); } Vi binder page till ett nytt hölje }); })(page); så att callbacken refererar rätt }
 102. 102. JavaScript Closure-exempel var page; for(i=0; i<pages.length; i++) { page = pages[i]; (function(myPage) { pageElement.load(myPage.url, function() { launchForm(myPage.form); } Om man mår dåligt av sånt }); så kan man döpa om höljets })(page); variabel :) }
 103. 103. Med självinvokerande funktioner, scope och closures är vi redo för det viktigaste designmönstret:Crockford-modulen eller Module Pattern
 104. 104. JavaScript JW.cache = (function(){}());
 105. 105. JavaScript JW.cache = (function(){ return {}; }());
 106. 106. JavaScript JW.cache = (function(){ return { getPatient: function(personnummer) { } }; }());
 107. 107. JavaScript JW.cache = (function(){ var cache = {}; return { getPatient: function(personnummer) { } }; }());
 108. 108. JavaScript JW.cache = (function(){ var cache = {}; return { getPatient: function(personnummer) { var res=cache[personnummer]; // Check if fresh // Return } }; }());
 109. 109. JavaScript JW.cache = (function(){ var cache = {}; return { getPatient: function(personnummer) { var res=cache[personnummer]; if(_isValid(res)) { return res.patient; } else { // Handle cache miss } } }; }());
 110. 110. JavaScript JW.cache = (function(){ var cache = {}, _isValid = function(res) { } return { getPatient: function(personnummer) { var res=cache[personnummer]; if(_isValid(res)) { return res.patient; } else { // Handle cache miss } }
 111. 111. JavaScript JW.cache = (function(){ var cache = {}, _isValid(res) { return !res ? false : (Date.now() - res.timestamp) <= 60000; // One minute } return { getPatient: function(personnummer) { var res=cache[personnummer]; if(_isValid(res)) { return res.patient; } else { // Handle cache miss
 112. 112. JavaScript JW.cache = (function(){ var cache = {}, _isValid(res) { return !res ? false : (Date.now() - res.timestamp) <= 60000; // One minute } return { Vi kan alltså ha (closure-)privata variabler och funktioner getPatient: function(personnummer) { var res=cache[personnummer]; if(_isValid(res)) { return res.patient; } else { // Handle cache miss
 113. 113. JavaScript Crockford = (function(initParam) { var privVar1, privVar2, _privFunc1 = function() { }, _privFunc2 = function() { }; return { pubVar1: ”value”, pubFunc1: function() { } }; }(initParam));
 114. 114. För att möjliggöra enhetstester använder man någon form av Revealing Module Pattern
 115. 115. JavaScript Crockford = (function(initParam) { var _privFunc = function() { }; return { unitTestHandle: { privFunc: _privFunc } }; }(initParam));
 116. 116. JavaScript Crockford = (function(initParam) { var _privFunc = function() { }; return { unitTestHandle: { privFunc: function() { log(”Only use in unit test”); return _privFunc(); } } }; }(initParam));
 117. 117. Namngivna parametrar
 118. 118. Java Metodsignaturerpublic void execPurchase(int, String,String, boolean, User)JavaScript function execPurchase(price, item, discountCode, wantsSpam, user)
 119. 119. Java Metodsignaturerbuilder = new Purchase.Builder();Purchase purchase = builder.setPrice(9900) .setItem(”keps”).wantsSpam(false) .setUser(user).build();JavaScript function execPurchase(purchase) { purchase.price … purchase.item … purchase.wantsSpam … purchase.user …
 120. 120. Vad innebär ettJavaScript-bygge?
 121. 121. JavaScript-bygge• Hantering av ramverk och bibliotek• Beroendehantering egna filer/moduler/ klasser• Enhetstester och statisk analys• Konkatenering och minifiering• final.html
 122. 122. Hantering av ramverk• Vill ofta cache:a tredjepartsbibliotek hårt• Ibland hotlink:a till CDN eller dylikt• Därför sällan slå ihop med egen kod• Vill sällan ha i sitt eget repo
 123. 123. Beroendehantering egen kod• AMD – Asynchronous Module Definition• Bundlat i större ramverk såsom YUI och Ext JS• Fristående require.js m.fl.
 124. 124. Enhetstester och statisk analys• Enhetstester med Jasmine, JSTestDriver etc.• phantom.js – webbläsare utan GUI• sinon.js – mockramverk• Statisk analys med JSHint eller JSLint
 125. 125. Konkatenering och minifiering• Google Closure Compiler• YUI Compressor• uglify.js• require.js utför konkatenering och minifiering med Closure Compiler och uglify.js
 126. 126. Utan beroendehanteringHTML<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css"> <script src="js/lib/jquery-1.7.1.min.js"></script> <script src="js/lib/jquery-encoder-0.1.0.js"></script> <script src="js/base.js"></script> <script src="js/JW/util/util.js"></script> <script src="js/JW/personnummer/Personnummer.js"></script> <script src="js/JW/patient/Patient.js"></script> <script src="js/JW/cache/cache.js"></script> <script src="js/JW/proxy/proxy.js"></script> <script src="js/JW/gui/gui.js"></script></head>
 127. 127. Med beroendehanteringHTML<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css"> <script data-main="js/base" src="js/lib/require-1.0.5/require.js"></script></head>
 128. 128. java -classpath /path/to/rhino/js.jar:/path/to/Closure_Compiler/compiler.jarorg.mozilla.javascript.tools.shell.Main ../../r.js -o name=baseout=min.js baseUrl=.paths.jquery=empty: paths.jquery-encoder=empty:
 129. 129. final.htmlHTML<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/main.css"> <script src="js/lib/require-1.0.5/require.js"></script> <script> require.config({ paths: { "base": "js/min", "jquery": "js/lib/jquery-1.7.1.min", "jquery-encoder": "js/lib/jquery-encoder-0.1.0" } }); require(["base"]); </script></head>
 130. 130. Några extras
 131. 131. Strict Mode (ES5)• Inled JavaScript-fil eller funktions-scope med ”use strict”;• Omöjliggör ofrivilliga globala variabler• Inget läckage av globala objektet till this• Omöjliggör”keps”,i objekt à la { item: duplikat item: ”boll”}• Ingen skuggning via eval(”var x;”)
 132. 132. JavaScript seal (ES5) JW = {name: "John"}; JW.name = "Joe"; JW.job = "coder"; console.log(JW.name + ", " + JW.job);
 133. 133. JavaScript seal (ES5) JW = {name: "John"}; Object.seal(JW); JW.name = "Joe"; JW.job = "coder"; console.log(JW.name + ", " + JW.job);
 134. 134. JavaScript freeze (ES5) JW = {name: "John"}; Object.freeze(JW); JW.name = "Joe"; JW.job = "coder"; console.log(JW.name + ", " + JW.job);
 135. 135. JavaScript freeze (ES5) JW = {name: "John"}; Men … obj.prototype kan Object.freeze(JW); fortfarande ändra på förseglade och frysta JW.name = "Joe";testat att frysa prototypen objekt. Jag har JW.job =det verkar fungera men det måste och "coder"; förstås analyseras för sidoeffekter. console.log(JW.name + ", " + JW.job);
 136. 136. JavaScript arguments JW = function() { console.log(arguments.length); for(var i=0; i<arguments.length; i++) { console.log(arguments[i]); } return "done"; } JW(1, "Joe", [2, 3, 4]);
 137. 137. Referensdokumentation Alltid developer.mozilla.org Aldrig www.w3schools.com Varför? w3fools.com
 138. 138. jsfiddle.net
 139. 139. Att följa http://javascriptweekly.com/ @javascript_news@BrendanEich @littlecalculist@addy_osmani @addyosmani @paul_irish @badass_js @rwaldron @slicknet @kangax @unscriptable @sthlmjs

×