Svensk iab conference110518

603 views

Published on

This presentation is not my work. It was created by Henrik Nilsson, IAB Sweden Legal Task Force.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Svensk iab conference110518

 1. 1. Cookies - lag & självreglering Insight & Vision - IAB Sverige 18 maj 2011 advokat Henrik Nilsson IAB Sweden Legal Task Force
 2. 2. Bryssel/Strasbourg strikes again <ul><li>E-dataskyddsdirektivet Art 5.3 </li></ul><ul><li>lagring av information eller tillg ån g till information i en anv än d ares terminalutrustning tillåtet endast p å villkor att anv än d aren gett sitt samtycke </li></ul><ul><li>efter att ha f åt t tillg ån g till tydlig och fullst än d ig information, i enlighet med direktiv 95/46/EG </li></ul>
 3. 3. Bakgrund <ul><li>Svenska ordförandeskapet i EU 3Q and 4Q 2009 </li></ul><ul><li>Näringsdepartementet ledde förhandlingarna om översyn av direktiven om Elektronisk Kommunikation </li></ul><ul><li>Ministerrådets representanter når “acceptabel” kompromiss re cookies </li></ul>
 4. 4. Införande i Medlemsstaterna <ul><li>Implementerat senast 25 maj 2011 </li></ul><ul><li>Sverige: </li></ul><ul><li>prop. 2010/11:115 </li></ul><ul><li>ny Kapitel 6 § 18 lagen om elektronisk kommunikation </li></ul><ul><li>i kraft 1 July 2011 </li></ul>
 5. 5. Svenska kakor <ul><li>Uppgifter får lagras i eller hämtas från användares terminalutrustning endast om användaren får tillgång till information om ändamålet och samtycker till den. </li></ul><ul><li>Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt. </li></ul>
 6. 6. Första lagförslaget <ul><li>15 juli 2010: Ds 2010:19 </li></ul><ul><li>~ Webbläsarinställning normalt godkänt sätt att lämna samtycke ~ </li></ul><ul><li>Ingen konskekvensutredning för onlinemarknadsföring </li></ul><ul><li>PTS tillsynsmyndighet </li></ul>
 7. 7. Remissrunda <ul><li>Förslaget sänt på remiss till 72 myndigheter, företag och branschorganisationer </li></ul><ul><li>Ingen av dessa var inriktad på marknadsföring </li></ul>
 8. 8. Remissvar <ul><li>22 oktober 2010 - remissvaren inne </li></ul><ul><li>Såg problem med förslaget: </li></ul><ul><li>IAB Sverige, Stockholms Handelskammare, Tidningsutgivarna, SVT, “.se”, TradeDoubler m fl. </li></ul><ul><li>Viktiga synpunkter från Datainspektionen, PTS </li></ul>
 9. 9. Myndighetssynpunkter <ul><li>Datainspektionen: Enligt EU-dataskyddsorganet Art 29-komm - samtycke genom webbläsarinställningar inte tillräckligt </li></ul><ul><li>PTS: Samtycke genom webbläsar-inställningar bör uttryckas i lag </li></ul>
 10. 10. Näringsliv och branschorg. <ul><li>~ Förslaget är acceptabelt med hänsyn till tydliga stödet för samtycke genom webbläsarinställningar ~ </li></ul><ul><li>~ Bättre om detta uttrycktes i lagtexten ~ </li></ul>
 11. 11. Propositionen <ul><li>Ingen ändring av förslaget till lagtext </li></ul><ul><li>Regeringen backade från stöd till giltigt samtycke genom webbläsarinställning </li></ul><ul><li>Branschen protesterar högljutt </li></ul><ul><li>IT-minister A-K Hatt: Inget problem! - “Samtycke genom webbläsarinställning OK” </li></ul>
 12. 12. Lagstiftningsprocessen <ul><li>Riksdagsdebatten inleddes i dag kl 9.00 </li></ul><ul><li>Votering utsatt till kl 16.00 </li></ul><ul><li>Utgången är osäker (!) </li></ul><ul><li>Utskottsminoritet (s, v, sd) kräver nytt förslag </li></ul><ul><li>Miljöpartiet vågmästare </li></ul><ul><li>Återkom till minglet o fråga </li></ul>
 13. 13. Om lagen antas - <ul><li>PTS inställning oförutsägbar om lämnas ifred </li></ul><ul><li>Sanktioner: böter, i ringa fall inget ansvar </li></ul><ul><li>Många i branschen: “Vänta och se” </li></ul><ul><li>“ Något så dumt kan väl inte tas på allvar?” </li></ul><ul><li>IAB Sverige: Initiativ till självregleringsprojekt tillsammans med företag och organisationer </li></ul>
 14. 14. Självregleringsprojekt <ul><li>Deltagare: </li></ul><ul><li>Adform, Eniro, Google, Microsoft, Specific Media, TradeDoubler </li></ul><ul><li>IAB-SE, ICC, RO, Komm, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, TU, Sveriges Marknadsförbund/Näringslivets delegation f ör Marknadsät t NDM </li></ul>
 15. 15. Utgångspunkter <ul><li>Cookieanvändning måste vara laglig </li></ul><ul><li>Rekommendation om god sed </li></ul><ul><li>(Reklamombudsmannen RO) - cookies i samband med marknadsföring </li></ul><ul><li>“ Cookieråd” ?? - vid annan användning i affärsverksamhet </li></ul>
 16. 16. Utgångspunkter <ul><li>Tyngpunkten vid information </li></ul><ul><li>Samla info till en central portal? </li></ul><ul><li>Utförlig och lättbegriplig information </li></ul><ul><li>Möjliggöra användarnas informerade samtycke </li></ul><ul><li>Samtycke genom webbläsarinställning </li></ul><ul><li>Möjligen: utökade opt-out möjligheter? </li></ul><ul><li>www.youronlinechoices.eu </li></ul>
 17. 17. Projektmålet <ul><li>Rekommendation om god sed antagen 1 juli 2011 </li></ul><ul><li>Avstämd med relevanta myndigheter </li></ul><ul><li>Nordisk/EU harmonisering </li></ul><ul><li>PTS: signaler om viss övergångsfrist </li></ul>
 18. 18. Tack! Henrik Nilsson [email_address] advokat@oninternet.se

×