Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Аллергология
Виртуальная выставка
Х 23015
Івахненко, Олена Сергіївна.Клініко-
патогенетичні аспекти формування
харчової алергії до білка коров’ячого
молока ...
Х 21793
Іванців-Гріга, Ірина Степанівна.Фактори ризику і
дієтопрофілактика харчової алергії у немовлят
[Текст] : автореф. ...
Х 20801
Гришило, Антон Павлович.Алергія до
тарганів у хворих на бронхіальну астму та
алергічний риніт [Текст] : автореф. д...
Х 21013
Бакалець, Олена Валеріївна.Особливості перебігу
алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної
інфекції [Текст] :...
Х 19499
Ковпак, Аліна Володимирівна.Алергічні
захворювання у жителів промислового
регіону України, розробка та здійснення
...
616
А 485
Алергологія дитячого віку: проблеми і
перспективи [Текст] : матеріали обл. науч.-
практ. конф. / Львів. нац. мед...
612
Д 726
Дранник, Георгий Николаевич.Клиническая
иммунология и аллергология [Текст] : [учеб.
пособие для студ. мед. ин-то...
616
Х 285
Хацкель, Симеон Бенцианович.Аллергология в
схемах и таблицах [Текст] : справ. рук. / С. Б.
Хацкель. - СПб. : Спе...
Аллергия – это огромный мешок, в который запихнули
десятки разных болезней.
Эдвард Завиша
616-053.2
П 24
Педіатрія (пульмонологія та алергологія
дитячого віку) [Текст] : навч. посiб. для студ.
вищ. мед. закл. ІV ...
616
К 493
Клиническая иммунология и аллергология
[Текст] : Пер. с англ. / Д. Адельман, Х. Кесарвала, Т.
Фишер и др.; Под р...
616
П 907
Пухлик, Борис Михайлович.Алергологія
[Текст] : посіб. для студ. мед. вузів, лікарів-
інтернів / Б. М. Пухлик. - ...
1. Банадига, Н. В. Шляхи попередження алергічних захворювань у дітей / Н. В. Банадига // Соврем. педиатрия. - 2012. -
N 4....
7. Денисенко, О. І. Хронодетермінована антиоксидантна та лазерна терапія алергодерматозів: патогенетичне
обгрунтування, кл...
14. Корицька, І. В. Алергія та алерген-специфічна імунотерапія / І. В. Корицька // Клінічна імунологія.
Алергологія. Інфек...
22. Поражения верхнего отдела пищеварительного тракта у детей дошкольного возраста с атопическим дерматитом и
гастроинтест...
29. Солошенко, Э. Н. Терапия, диагностика и профилактика распространенных дерматозов у пациентов с
отягощенным аллергологи...
36. Зайков, С. В. Аллергические заболевания половых органов / С. В. Зайков, Ю. В. Полищук // Клінічна імунологія.
Алерголо...
44. Неаллергическая гиперчувствительность к факторам окружающей среды / Ю. А. Рахманин [и др.] // Гигиена и
санитария : Дв...
51. Родінкова, В. В. Особливості палінації дерев, що мають алергенний пилок, у містах лісостепової та степової
зон України...
Аллергология
Аллергология
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Аллергология

639 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Аллергология

 1. 1. Аллергология Виртуальная выставка
 2. 2. Х 23015 Івахненко, Олена Сергіївна.Клініко- патогенетичні аспекти формування харчової алергії до білка коров’ячого молока у дітей раннього віку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / О. С. Івахненко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л., 2013. - 32 с. : табл. - Бібліогр.: с. 25-29. Цель диссертационной работы - повышение єффективности ранней диагностики, профилактики и лечения пищевой аллергии у детей раннего возраста путём разработки и внедрения нового комплекса лечебно-профилактических мероприятий на основании изучения эпидемиологических особенностей и отдельных иммунологических механизмов формирования пищевой аллергии к белку коровьего молока.
 3. 3. Х 21793 Іванців-Гріга, Ірина Степанівна.Фактори ризику і дієтопрофілактика харчової алергії у немовлят [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / І. С. Іванців-Гріга ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л., 2011. - 16 с. : табл. - Бібліогр.: с. 12-13.
 4. 4. Х 20801 Гришило, Антон Павлович.Алергія до тарганів у хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.29 / А. П. Гришило ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - К., 2008. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17.
 5. 5. Х 21013 Бакалець, Олена Валеріївна.Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.29 / О. В. Бакалець ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - К., 2009. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
 6. 6. Х 19499 Ковпак, Аліна Володимирівна.Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх своєчасному виявленню, попередженню та лікуванню [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.29 / А. В. Ковпак ; АМН України, Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - К., 2005. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.
 7. 7. 616 А 485 Алергологія дитячого віку: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали обл. науч.- практ. конф. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького , Уоз Львів. міськ. ради, Львів. міська дит. клін. лікарня, Львів. міськ. дитячий алергол. центр. - Л. : [б.в.], 2004. - 31 с. : табл.
 8. 8. 612 Д 726 Дранник, Георгий Николаевич.Клиническая иммунология и аллергология [Текст] : [учеб. пособие для студ. мед. ин-тов] / Г. Н. Дранник. - О. : АстроПринт, 1999. - 603 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 602-603. - ISBN 966-549-313-2
 9. 9. 616 Х 285 Хацкель, Симеон Бенцианович.Аллергология в схемах и таблицах [Текст] : справ. рук. / С. Б. Хацкель. - СПб. : СпецЛит, 2000. - 715 с. : табл. - Библиогр.: с. 694-711. - ISBN 5-299-00009-Х
 10. 10. Аллергия – это огромный мешок, в который запихнули десятки разных болезней. Эдвард Завиша
 11. 11. 616-053.2 П 24 Педіатрія (пульмонологія та алергологія дитячого віку) [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. мед. закл. ІV рiвня акредитацiї та лікарів- інтернів / О.В. Зубаренко, О. О. Портнова, О. П. Волосовець [та ін.]. - О. : Друкар. дім : Друк Південь, 2011. - 286 с. : схем., табл. - Бібліогр.: с. 281-284. - ISBN 978-966-389-285-6
 12. 12. 616 К 493 Клиническая иммунология и аллергология [Текст] : Пер. с англ. / Д. Адельман, Х. Кесарвала, Т. Фишер и др.; Под ред. Г. Лолора-мл. - М. : Практика, 2000. - 806 с. : ил. - (Зарубеж. практ. руководства по медицине). - Предм. указ.: с. 785-806.- Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-89816-025-6 : 34.83 грн., 52.00 грн. Книга написана ведущими специалистами в области клинической иммунологии и аллергологии. В США она переиздается в третий раз, на русском языке выходит впервые. Книга посвящена практическим вопросам современной иммунологии и предназначена для врачей всех специальностей. Основное внимание уделяется диагностике и лечению аллергических, аутоиммунных, гематологических заболеваний, иммунодефицитов, бронхиальной астмы. Теоретический материал представлен в сжатой и доступной форме. Включены разделы, посвященные проблемам трансплантации органов, ВИЧ-инфекции, а также современным методам иммунодиагностики и иммунопрофилактики. Последовательное и лаконичное изложение информации, а также большое число таблиц и схем позволяют быстро отыскать необходимые сведения.
 13. 13. 616 П 907 Пухлик, Борис Михайлович.Алергологія [Текст] : посіб. для студ. мед. вузів, лікарів- інтернів / Б. М. Пухлик. - Вінниця : Н. Кн., 2004. - 228 с. : iл., табл. - Бібліогр.: с. 225- 228. - ISBN 966-7890-39-2
 14. 14. 1. Банадига, Н. В. Шляхи попередження алергічних захворювань у дітей / Н. В. Банадига // Соврем. педиатрия. - 2012. - N 4. - С. 50-53. 2. Белая книга по аллергии Всемирной организации по аллергии (World Allergy Organization), 2011-2012 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2012. - № 3. - С. 33-40 3. Варламов, Е. Е. Диагностическое значение пероральных провокационных проб у детей с атопическим дерматитом / Е. Е. Варламов, А. Н. Пампура, Т. С. Окунева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2012. - Т. 57, № 6. - С. 37-41. 4. Використання номографічного методу в етіологічній розшифровці алергічних захворювань у дітей / О. В. Шмуліч [и др.] // Здоровье ребенка. - 2011. - № 1. - С. 94-97. 5. Гришило, П. В. Вторичная иммунная недостаточность при аллергических заболеваниях и перспективы ее коррекции препаратом пидотимода / П. В. Гришило, А. П. Гришило // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2012. - № 7. - С. 29-33 6. Гудима, Г. О. Аллергия - фундаментальные проблемы и практические вопросы / Г. О. Гудима, Н. И. Ильина // Иммунология. - 2014. - Т. 35, № 1. - С. 48-50
 15. 15. 7. Денисенко, О. І. Хронодетермінована антиоксидантна та лазерна терапія алергодерматозів: патогенетичне обгрунтування, клінічна ефективність / О. І. Денисенко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 8. - С. 54-60 8. Дослідження домашнього пилу як етап діагностики алергії до тарганів / С. М. Недельська, О. П. Пахольчук, І. Ф. Бєленічев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 3. - С. 53-55. 9. Европейская декларация по иммунотерапии / Г. Н. Дранник [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 6/7. - С. 5-13. - Библиогр.: с. 13 10. Зайков, С. В. Аллергические заболевания половых органов / С. В. Зайков, Ю. В. Полищук // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 3. - С. 5-10. 11. Зайков, С. В. Діагностика та лікування інсектної алергії за допомогою вітчизняних алергенів / С. В. Зайков, А. П. Гришило, П. В. Гришило // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 9/10. - С. 66-69 12. Кльомін, В. А. Сучасні можливості діагностики алергічного статусу в стоматологічній практиці / В. А. Кльомін, А. А. Ворожко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 5. - С. 52-54. 13. Корицька, І. В. Алерген-специфічна імунотерапія сучасні рекомендації та практичні аспекти / І. В. Корицька, Д. О. Корицька // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2012. - № 9. - С. 9-12.
 16. 16. 14. Корицька, І. В. Алергія та алерген-специфічна імунотерапія / І. В. Корицька // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 4. - С. 73-74 15. Мазур, В. И. Состояние гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом / В. И. Мазур, Т. Е. Шумная // Современная педиатрия. - 2012. - № 5. - С. 128-131. 16. Мачарадзе, Д. Ш. Атопический дерматит и пищевая аллергия. Что общего? / Д. Ш. Мачарадзе // Лечащий Врач. - 2013. - № 5. - С. 24-30. 17. Мокроносова, М. А. Компонентная диагностика - новая эра в клинической аллергологии / М. А. Мокроносова, Е. С. Коровкина // Терапевтический архив. - 2013. - T. 85, № 10. - С. 4-9. 18. Неаллергическая гиперчувствительность к факторам окружающей среды / Ю. А. Рахманин [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. - 2013. - № 3. - С. 4-7. 19. Панкова, В.Б. Оценка профессиональных аллергических заболеваний респираторного тракта / В.Б. Панкова // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. - 2011. - № 1. - С. 51-54. 20. Пахольчук, О. П. Місце вроджденого імунітету у формуванні шкірних проявів алергії / О. П. Пахольчук // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 5. - С. 32-33 21. Победенная Г. П. Эозинофилия в аллергологической практике: направления диагностического поиска / Победенная Г. П. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2014. - № 1/2. - С. 30-35.
 17. 17. 22. Поражения верхнего отдела пищеварительного тракта у детей дошкольного возраста с атопическим дерматитом и гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии / Н. Е. Сазанова [и др.] // Педиатрия : журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2013. - Т. 92, № 3. - С. 13-17. 23. Притуло, О. А. Опыт клинического применения препарата Алерзин в комплексной терапии аллергодерматозов / О. А. Притуло, Д. В. Прохоров // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 8. - С. 61-64. - Библиогр.: с. 64 24. Ревякина, В. А. Пищевая аллергия, гастроинтестинальные проявления / В. А. Ревякина // Лечащий Врач. - 2013. - № 8. - С. 55-58. 25. Родінкова, В. В. Особливості палінації дерев, що мають алергенний пилок, у містах лісостепової та степової зон України / В. В. Родінкова // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. - 2013. - N 4. - С. 57-62. 26. Романова, Ю. Г. Частота проявления аллергических реакций в полости рта на акриловые пластмассы / Ю. Г. Романова, В. В. Лепский, О. И. Жижикин // Вісник стоматології : Наук.-практ. журн. - 2011. - N 2. - С. 78-80. 27. Руководство по диагностике и лечению пищевой аллергии в США // Пульмонология. - 2012. - N 6. - С. 13-82. 28. Современные подходы к ведению пациентов с пищевой аллергией / О. Г. Шадрин [и др.] // Современная педиатрия. - 2012. - № 5. - С. 101-104.
 18. 18. 29. Солошенко, Э. Н. Терапия, диагностика и профилактика распространенных дерматозов у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом / Э. Н. Солошенко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 5. - С. 46-51 30. Сравнительная оценка кожных тестов у детей с неспецифической аллергией / М. Э. Лозовская [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 6. - С. 52-53. 31. Ткаченко, В. И. Особенности течения и лечения сезонных аллергических реакций у пациентов с сопутствующей патологией дыхательных путей / В. И. Ткаченко // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal : Наук.-практ. загальномед. журн. - 2013. - N 3. - С. 67-71. 32. Федосеева, В. Н. Псевдоаллергические состояния / В. Н. Федосеева, А. К. Маковецкая, О. В. Миславский // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. - 2013. - № 2. - С. 16-17. 33. Характеристика ранней и поздней фаз IGE-опосредованной пищевой аллергии у детей: результаты исследования Europrevall / Т. А. Евдокимова [и др.] // Иммунология. - 2013. - Т. 34, № 6. - С. 335-339. 34. Дослідження домашнього пилу як етап діагностики алергії до тарганів / С. М. Недельська, О. П. Пахольчук, І. Ф. Бєленічев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 3. - С. 53-55. 35. Европейская декларация по иммунотерапии / Г. Н. Дранник [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 6/7. - С. 5-13. - Библиогр.: с. 13
 19. 19. 36. Зайков, С. В. Аллергические заболевания половых органов / С. В. Зайков, Ю. В. Полищук // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 3. - С. 5-10. 37. Зайков, С. В. Діагностика та лікування інсектної алергії за допомогою вітчизняних алергенів / С. В. Зайков, А. П. Гришило, П. В. Гришило // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 9/10. - С. 66-69 38. Кльомін, В. А. Сучасні можливості діагностики алергічного статусу в стоматологічній практиці / В. А. Кльомін, А. А. Ворожко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 5. - С. 52-54. 39. Корицька, І. В. Алерген-специфічна імунотерапія сучасні рекомендації та практичні аспекти / І. В. Корицька, Д. О. Корицька // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2012. - № 9. - С. 9-12. 40. Корицька, І. В. Алергія та алерген-специфічна імунотерапія / І. В. Корицька // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 4. - С. 73-74 41. Мазур, В. И. Состояние гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у детей с аллергическими заболеваниями и дермореспираторным синдромом / В. И. Мазур, Т. Е. Шумная // Современная педиатрия. - 2012. - № 5. - С. 128-131. 42. Мачарадзе, Д. Ш. Атопический дерматит и пищевая аллергия. Что общего? / Д. Ш. Мачарадзе // Лечащий Врач. - 2013. - № 5. - С. 24-30. 43. Мокроносова, М. А. Компонентная диагностика - новая эра в клинической аллергологии / М. А. Мокроносова, Е. С. Коровкина // Терапевтический архив. - 2013. - T. 85, № 10. - С. 4-9.
 20. 20. 44. Неаллергическая гиперчувствительность к факторам окружающей среды / Ю. А. Рахманин [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. - 2013. - № 3. - С. 4-7. 45. Панкова, В.Б. Оценка профессиональных аллергических заболеваний респираторного тракта / В.Б. Панкова // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. - 2011. - № 1. - С. 51-54. 46. Пахольчук, О. П. Місце вроджденого імунітету у формуванні шкірних проявів алергії / О. П. Пахольчук // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 5. - С. 32-33 47. Победенная Г. П. Эозинофилия в аллергологической практике: направления диагностического поиска / Победенная Г. П. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2014. - № 1/2. - С. 30-35. 48. Поражения верхнего отдела пищеварительного тракта у детей дошкольного возраста с атопическим дерматитом и гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии / Н. Е. Сазанова [и др.] // Педиатрия : журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2013. - Т. 92, № 3. - С. 13-17. 49. Притуло, О. А. Опыт клинического применения препарата Алерзин в комплексной терапии аллергодерматозов / О. А. Притуло, Д. В. Прохоров // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. - 2011. - № 8. - С. 61-64. - Библиогр.: с. 64 50. Ревякина, В. А. Пищевая аллергия, гастроинтестинальные проявления / В. А. Ревякина // Лечащий Врач. - 2013. - № 8. - С. 55-58.
 21. 21. 51. Родінкова, В. В. Особливості палінації дерев, що мають алергенний пилок, у містах лісостепової та степової зон України / В. В. Родінкова // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. - 2013. - N 4. - С. 57-62. 52. Романова, Ю. Г. Частота проявления аллергических реакций в полости рта на акриловые пластмассы / Ю. Г. Романова, В. В. Лепский, О. И. Жижикин // Вісник стоматології : Наук.-практ. журн. - 2011. - N 2. - С. 78-80. 53. Руководство по диагностике и лечению пищевой аллергии в США // Пульмонология. - 2012. - N 6. - С. 13-82. 54. Современные подходы к ведению пациентов с пищевой аллергией / О. Г. Шадрин [и др.] // Современная педиатрия. - 2012. - № 5. - С. 101-104. 55. Солошенко, Э. Н. Терапия, диагностика и профилактика распространенных дерматозов у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом / Э. Н. Солошенко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2013. - № 5. - С. 46-51 56. Сравнительная оценка кожных тестов у детей с неспецифической аллергией / М. Э. Лозовская [и др.] // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 6. - С. 52-53. 57. Ткаченко, В. И. Особенности течения и лечения сезонных аллергических реакций у пациентов с сопутствующей патологией дыхательных путей / В. И. Ткаченко // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal : Наук.-практ. загальномед. журн. - 2013. - N 3. - С. 67-71.

×