Digital Kompetanse

832 views

Published on

Tankekart er brukt for å strukturere svarene på en undersøkelse jeg har gjennomført ved en videregående skole i Akershus våren 2009. Det er ikke en analyse av svarene, men en strukturering.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital Kompetanse

 1. 1. Digital kompetanse Perspektiver på hvilke tanker ansatte ved en videregående skole gjør seg rundt begrepet John Eivind Storvik masterstudent i yrkespedagogikk
 2. 2. Innledende kommentarer • Resultater fra elevundersøkelsen vil bli publisert på et senere tidspunkt. • Tankekart er brukt til å strukturere svarene fra ledere og pedagogisk ansatte ved skolen som ble undersøkt. • Det er ikke ment å være en analyse, men en strukturering av svarene. Analysen vil bli lagt inn i drøftingen i eksamensoppgaven min ved Høgskolen i Akershus • Eksamensoppgaven er på til sammen 30 studiepoeng.
 3. 3. Denne undersøkelsen er en del av en oppgave på studentens masterstudie i Yrkespedagogikk. Denne presentasjonen tar KUN for seg hva pedagogiske ansatte og ledere svarte. Studenten har brukt tankekart for å strukturere de ulike svarene, og for studenten er det viktig å vise bredden i svarene – og understreker at det ikke er et poeng å telle hvor mange som svarte hva. FORSKNINGSSPØRSMÅLENE SPØRSMÅLENE - LEGGES KONSEKVENT NED I BUNNTEKST GJENNOM HELE PRESENTASJONEN!
 4. 4. En måte å betrakte innholdet i begrepet digital kompetanse på
 5. 5. Elevene skaper innhold ved bruk av flere metoder. Noen eksempler kan være disse:
 6. 6. Lærere skaper også innhold
 7. 7. Eksempler på ulike typer sosiale nettverkt som kan brukes i undervisningssammenheng. Kommunikasjon med elevene kan skje over flere plan. Ser vi for oss at klasserommet vil bli oppløst?
 8. 8. Det er noen begrensninger her – for eksempel at Second Life har 18 års aldersgrense. Det er store organisasjoner; Telenor, DnBNor, Høgskolen i Kalmar m.fl. som har egne virtuelle verdener. Her kan du blant annet kurses i forhandlingsteknikk.
 9. 9. Elementer kjenner vi i alle fall igjen i skolenes LMSer, datakortet m.v.
 10. 10. Det er en oppfatning at disse i stor grad kommer til å og over fra dagens litt underholdningspregede karakter – til fullt integrering i klasserom og forelesninger. Samtidig er det etablert et tilbud allerede, Nrk har for eksempel et godt tilbud av ulike podcaster på sine nettsider. SPØRSMÅLENE - LEGGES KONSEKVENT NED I BUNNTEKST GJENNOM HELE PRESENTASJONEN!
 11. 11. Spørsmålet: Hvordan bruker du digitale verktøy i din arbeidssituasjon? Svarene ble gruppert i kategoriene under Beskriv hvordan bruker du digitale verktøy i din daglige arbeidssituasjon?
 12. 12. Ser vi på det første punktet – Administrative ressurser, ser vi at bruken av LMS og skolearena er til dels omfattende. Verktøyene brukes i stor grad til å få gjort de daglige gjøremål. Verktøyene er også obligatoriske i bruk for alle tilsatte. Beskriv hvordan bruker du digitale verktøy i din daglige arbeidssituasjon?
 13. 13. I den pedagogiske bruken er også digitale verktøy gjeldende. Beskriv hvordan bruker du digitale verktøy i din daglige arbeidssituasjon?
 14. 14. Digitale verktøy brukes til kommunikasjon, samarbeid og informasjon med kollegaer, elever og foresatte. Beskriv hvordan bruker du digitale verktøy i din daglige arbeidssituasjon?
 15. 15. Digitale verktøy brukes også til å holde seg faglig oppdatert, søke etter fagstoff og til å bygge faglige nettverk. Beskriv hvordan bruker du digitale verktøy i din daglige arbeidssituasjon?
 16. 16. Veldig mange programmer som ble nevnt opp var enten forhåndsinstallerte på de bærbare datamaskinene til de tilsatte, eller etterpå anbefalt installert (eks. PhotoStory3) Andre var derimot lagt til etter eget initiativ. I ettertid kunne det vært interessant å bedt dem rangere hvilke programvare som de mente var mest nyttig / mest i bruk SPØRSMÅLENE - LEGGES KONSEKVENT NED I BUNNTEKST GJENNOM HELE PRESENTASJONEN!
 17. 17. Svarkategorier Spørsmålet var: Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ? Kategorier ble konsekvent laget etter at spørreundersøkelsen var gjennomført. Hovedargumentet for denne løsningen er at det ikke var noe ønske om å legge føringer for den som svarte. Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?!
 18. 18. Trengs det ytterligere kommentarer? Tja – mange synes kanskje at e-post er litt gammeldags? Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 19. 19. Kan dette tolkes slik at vi skjønner viktigheten av digital kompetanse, men er litt usikker på hvordan vi skal gjennomføre det i praksis? Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 20. 20. Begrepet er omfattende – og innholdsrikt. Er det behov for en presisering av begrepsbruken? Digital kompetanse? Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 21. 21. De fysiske elementene må også være med. Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 22. 22. Se tidligere i presentasjonen. ?? Her var det overraskende nok få som nevnte dem! Eller dekkes det av de andre punktene? Hvilken rolle skal elevene ha i undervisningen? Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 23. 23. Dette er ferdigheter som alle elver bør inneha. Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 24. 24. Mestring av flere områder, i skole og livet. Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 25. 25. Digital kompetanse synes å inneholde Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 26. 26. Hva legger du i begrepet digital kompetanse (i dine fag - eller arbeidsområde) ?
 27. 27. De tilsatte svarte slik at det ble naturlig å kategorisere svarene slik: Hvilke arbeidsprosesser (arbeidsoppgaver) skal elevene utføre i dine fag – eller knyttet til skolearbeidet - som krever at de har digital kompetanse?
 28. 28. De ansatte oppga mange ulike arbeidsoppgaver som elevene skulle utføre i tilknytning til fagene Hvilke arbeidsprosesser (arbeidsoppgaver) skal elevene utføre i dine fag – eller knyttet til skolearbeidet - som krever at de har digital kompetanse?
 29. 29. Når det gjelder gruppeoppgaver – er det igjen få svar. Bruk av LMS inneholder flere ulike arbeidsoppgaver. Hvilke arbeidsprosesser (arbeidsoppgaver) skal elevene utføre i dine fag – eller knyttet til skolearbeidet - som krever at de har digital kompetanse?
 30. 30. Her er det tre grupper med kommentarer som er i ett bilde. - Elevene bør ha en viss teknisk ferdighet, og det er variabelt i forhold til hva læreplanene sier om digital kompetanse. I tillegg kan det se ut som om brukeropplæring kan være ønsket fra noen. Hvilke arbeidsprosesser (arbeidsoppgaver) skal elevene utføre i dine fag – eller knyttet til skolearbeidet - som krever at de har digital kompetanse?
 31. 31. De ansatte svarte: Hva forventer du at elevene som skal begynne ved denne videregående skolen har tilegnet seg av digital kompetanse, før de begynner her?
 32. 32. Det kan tolkes slik at noen ansatte ønsker en form for ”standardisering” eller en konkretisering av innholdet i begrepet digital kompetanse. Hva forventer du at elevene som skal begynne ved denne videregående skolen har tilegnet seg av digital kompetanse, før de begynner her?
 33. 33. Forventningene er nok litt ulike! Hva forventer du at elevene som skal begynne ved denne videregående skolen har tilegnet seg av digital kompetanse, før de begynner her?
 34. 34. Forventningene til elevene er varierende. Hva forventer du at elevene som skal begynne ved denne videregående skolen har tilegnet seg av digital kompetanse, før de begynner her?
 35. 35. Er dette grunnleggende ferdigheter? Hva forventer du at elevene som skal begynne ved denne videregående skolen har tilegnet seg av digital kompetanse, før de begynner her?
 36. 36. Svarene på dette spørsmålet ble også kategorisert Hvilen digital kompetanse mener du at elevene må tilegne seg i løpet av den tiden de er elever her?!
 37. 37. Ulike svar fra ansatte: Hvilen digital kompetanse mener du at elevene må tilegne seg i løpet av den tiden de er elever her?
 38. 38. Hvilen digital kompetanse mener du at elevene må tilegne seg i løpet av den tiden de er elever her?!
 39. 39. Her er de ansatte mer konkret enn tidligere: Hvilen digital kompetanse mener du at elevene må tilegne seg i løpet av den tiden de er elever her?
 40. 40. Hvilen digital kompetanse mener du at elevene må tilegne seg i løpet av den tiden de er elever her?
 41. 41. Det kan tenkes at skolen har en utfordring her. Hvilen digital kompetanse mener du at elevene må tilegne seg i løpet av den tiden de er elever her?
 42. 42. Hvordan velger skolen / avdelingen / du som faglærer (stryk det som ikke passer) hva som er digital kompetanse? Vennligst presiser på hvilket nivå du svarer for.
 43. 43. Mange og til dels svært variable svar. Hvordan velger skolen / avdelingen / du som faglærer (stryk det som ikke passer) hva som er digital kompetanse? Vennligst presiser på hvilket nivå du svarer for.!
 44. 44. Kan vi tolke noe ut i fra denne informasjonen? Hvordan velger skolen / avdelingen / du som faglærer (stryk det som ikke passer) hva som er digital kompetanse? Vennligst presiser på hvilket nivå du svarer for.
 45. 45. Hvordan velger skolen / avdelingen / du som faglærer (stryk det som ikke passer) hva som er digital kompetanse? Vennligst presiser på hvilket nivå du svarer for.
 46. 46. Hvordan velger skolen / avdelingen / du som faglærer (stryk det som ikke passer) hva som er digital kompetanse? Vennligst presiser på hvilket nivå du svarer for.
 47. 47. Studenten var ikke nok motivert til å gjennomføre denne undersøkelsen alene. En slik undersøkelse bør etter studentens skjønn gjennomføres i samarbeid med flere opplæringskontor.

×