Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Succesvol samenwerken in de 21e eeuw

33,350 views

Published on

De ontwikkelingen van de 21e eeuw vragen om andere manieren van samenwerken.
Van het industriële tijdperk naar een kenniseconomie.

Succesvol samenwerken in de 21e eeuw bevat zeven kenmerken.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Succesvol samenwerken in de 21e eeuw

 1. 1. Succesvol samenwerken in de 21e eeuwJohn Cornelisse - Samenwerken.nu – versie 0.1 – 24 november 2011
 2. 2. Inhoud• Inleiding• Wat is samenwerken?• Samenwerken in de verschillende fasen van teamontwikkeling• Trends in de 21e eeuw• Samenwerken in de 21e eeuw
 3. 3. Inleiding
 4. 4. Crisis: het maken van eenleersprong 111 Leersprong
 5. 5. KondratievCycli van plm. 50 jaar:• Industriële revolutie (rond 1770)• Tijdperk van stoom en spoorwegen (rond 1830)• Tijdperk van staal en elektriciteit (rond 1875)• Tijdperk van olie en auto (1920)• Informatietijdperk (1970)• …. (vanaf heden?)Momenteel bevinden we ons in de winter van hetinformatietijdperk. Een nieuwe golf start met eenaantal basisinnovaties.
 6. 6. Samenwerken in de 21e eeuwNieuwe manieren vansamenwerken:- Het nieuwe werken- Nieuw organiseren- Organisatie 3.0- Enz.“Verbinding met flexibiliteitdoor kleinschaligheid alskans en zelfsturing alskernwoord.”
 7. 7. Wat is samenwerken?
 8. 8. Wat is samenwerken? individu groep systeem
 9. 9. Vijf essentiële kenmerken van samenwerken1. Een grote mate van interdependentie: de onderlinge afhankelijkheid tussen partijen is groot.2. Een onduidelijk machtscentrum: er is niet één partij die alles kan bepalen.3. Een nieuwe werkelijkheid: partijen maken gezamenlijk iets nieuws.4. De aantrekkingskracht van heterogeniteit: de verschillen maken partijen aantrekkelijk.5. Een dynamische context: de omgeving beïnvloedt de samenwerking voortdurend.
 10. 10. Het lerend vermogen van een teamDe som van het lerend vermogen van alleindividuenPLUSWat men van en met elkaar leert.Het gaat om het vermogen samenwerkend te lerenen lerend samen te werken.(Wierdsma & Swieringa, 2002)
 11. 11. Samenwerken in de verschillende fasen van een team
 12. 12. Vier fasen van een teamStartfaseStrijdfaseSamenfaseSlotfase(bron: Van der Schoor en Kloppenburg, Hoera een Conflict!)
 13. 13. Startfase L L L M L L L
 14. 14. Strijdfase L L L M L L L
 15. 15. Samenfase M L L L L L L
 16. 16. Slotfase L L L M L L L
 17. 17. Trends in de 21e eeuwComplexiteit zorgt voor behoefte aansamenwerkingVan hiërarchie naar eigenverantwoordelijkheidVan autocratie naar ware democratieVan kwantitatieve consumptiedrang naarkwalitatieve duurzaamheid
 18. 18. Trends in de 21e eeuwHet Nieuwe Werken: plaats- en tijdongebonden werkenInternet: communicatie via social mediaVan het industriële tijdperk naar eenkennis- en innovatietijdperk
 19. 19. De zeven v’s van samenwerken in de 21e eeuw• Vrijheid• Verbinden• Verantwoordelijkheid• Vertrouwen• Versterken• Versnellen• Vernieuwen
 20. 20. En één P
 21. 21. Begeleiding van individuen enteams om de onderlingesamenwerking teverbeteren, waardoor deresultaten binnen diesamenwerking zichtbaarverbeteren.Door middel van:• Coaching• Training• Advies• PresentatiesSamenwerken.nuJohncornelisse.nl@johncornelisse

×