Advertisement

Zorg voor elkaar Breda

Alles van waarde is kansrijk at Zorg voor elkaar Breda
Sep. 30, 2013
Advertisement

More Related Content

Similar to Zorg voor elkaar Breda(20)

Advertisement

Zorg voor elkaar Breda

  1. Diversiteit of lappendeken?
  2. Alles van waarde is kansrijk
  3. Vroeg erbij is beter en goedkoper Van zwaar naar licht Zelf doen Omgeving, netwerk Collectief Instelling of overheid Preventie Signalering Vraagverhelderin g en afstemming Lichte hulp Zware hulp
  4. Duidelijk, herkenbaar, toegankelijk………….. 1 Naam, 1 site, 1 telefoon, in de wijk 1 toegang
  5. Dichtbij de mensen 11 wijken, 11 netwerken
  6. De mensen: burgers, vrijwilligers, professionals, ondersteuners Vrijwilligersorganisaties: Humanitas en Rode Kruis Mantelzorgondersteuning: Stib Sociaal werk: Surplus en WIJ Maatschappelijk werk: IMW, MEE en WIJ Wijkverpleging segment 1: Surplus, Elisabeth en Thebe Gemeente: wijkteam WMO Wie mee doet
  7. Amarant Atea Careyn CJG GGZ Huisartsen en praktijkondersteuners SMO Valkenhorst Etc. Samenwerking met…..
  8. Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet Dichtbij huis, herkenbare aanspreekpunten Eén plan, van de klant Goede zorg doen we samen. Vrager, vrijwilliger en professional hand in hand Van systeem- naar mensgericht, met vraag in plaats van aanbod voorop Verwijzing van de vraag, niet de vrager Samen wat samen kan, apart wat apart moet Gaan doen zoals je wilt zijn
  9. Verbindend Mensen helpen elkaar te helpen 1 Merk 3 Kanalen 30 Organisaties 300 Professionals 3.000 Vrijwilligers 30.000 Burgers
  10. www.zorgvoorelkaarbreda.nl 076 – 525 15 15 Inloopspreekuren in de wijken
Advertisement