Advertisement

Oma heeft geen tijd voor ons

Alles van waarde is kansrijk at Zorg voor elkaar Breda
Nov. 17, 2010
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Oma heeft geen tijd voor ons

 1. Oma heeft geen tijd voor ons Oma heeft geen tijd voor ons ‘Gecoördineerd ouderenwerk’ anno 2010 John Beckers, 17 november 2010 1 John Beckers, 15 juni 2010 – Meer informatie: http://wij.begintbijjou.nl
 2. WIJ staat voor ….. Echte steun, echte aandacht – Van mensen voor mensen Vrijwillige inzet – 1000 Vrijwillige, 50 betaalde medewerkers Teamplay – WIJ werkt samen, intern en extern Gemeenschap – Club, team, clan, community Co-creëren – Klanten horen erbij evenals netwerkpartners. Elke situatie heeft zijn eigen WIJ Waarden – Respect, aandacht, passie, open, integer, bekwaam Samen besturen – Besturen is afspraken maken en nakomen. Dat doen we samen. Besturen doet dan iedereen, vanzelf Mensen – Zonder mensen geen WIJ. WIJ is van ons (allemaal)
 3. WIJ in het kort Missie Chronisch zieken, mensen met beperkingen en kwetsbare ouderen helpen zelfstandig te blijven Doelgroep Mensen die verminderd zelfredzaam zijn of risico lopen dat snel te worden Activiteiten Regie-ondersteuning, ontmoeting, concrete hulp Distributie Aan huis, steunpunten, zorgkruispunten, wijkcentra, scholen Aantal klanten Circa 6.500; contactfrequentie van enkele malen per jaar, de meesten wekelijks (ontmoeting, gym, maaltijden) Personeel 1000 vrijwilligers, 30 freelancers, 50 vaste medewerkers (35 fte) Structuur Netwerk: teams, proceseigenaren, klanten, stakeholders Sturing Bereik, synergie, trap, vakmanschap, tevredenheid, kosten Financiering Omzet 4 miljoen: 36% van klanten, 64% uit subsidie Subsidie : bereik € 313 per bereikte oudere, € 449 per bereikte risico-oudere
 4. Good to great WIJ en het egelprincipe
 5. 5 Uitgangspunten Samen met de klant – Elke klant krijgt en maakt zijn eigen aanbod. Het aanbod voegt zich naar de klant (en niet andersom) Onderscheidende activiteiten – We doen geen dingen waar de samenleving al in voorziet of die anderen beter doen Vrijwillig waar het kan, beroeps waar het moet – Waarbij vrijwilliger breed wordt verstaan: iedereen die bijdraagt We leveren kwaliteit – Wat kwaliteit is staat niet in een boek maar beoordeelt de klant Alleen activiteiten die renderen – Dit zijn activiteiten die aan- toonbaar bijdragen aan herstel en behoud van zelfredzaamheid
 6. Wat de doelgroep ervan vindt Kwaliteit van leven “Niet als een zieligerd worden behandeld, als 2e rangs” “U bent de eerste die niet begint met waar ik recht op heb maar gewoon met mij praat” “Mensen zien zoals ik. Waarmee ik een gesprek kan voeren” “Sinds de gymnastiek kan ik mijn kettinkje zelf weer om doen” “Mij bij mijn voornaam noemen. Dat doet niemand meer” “Hier ben ik wel 10 jaar niet meer geweest” “Ik ben altijd blij met de verjaardagskaart. Dat is de enige kaart die ik krijg”
 7. Vergrijzing gaat snel, ontgrijzing gaat sneller Kwaliteit van leven toen en nu Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
 8. Kwaliteit van leven in 4 termen Regie - De baas zijn over je eigen leven Competent zijn - Kunnen doen wat je wilt (of: blijven leven zoals je altijd gedaan hebt) Ons soort mensen – Contact met soortgenoten die je verstaan Er toe doen - Nodig zijn voor een ander, betekenis hebben, en dat maak je niet alleen uit
 9. Van missie naar actie in 4 vragen Door welke factoren loopt zelfredzaamheid terug? Welke van die factoren kunnen wij beïnvloeden? Wat kunnen wij daarvoor doen? Met welke acties zijn we het meest effectief?
 10. Kwaliteit en levensdomeinen 1 Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden & domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
 11. Kwaliteit en levensdomeinen 2 Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden & domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Interne Mensen hebben het gevoel invloed uit te voor Open voor Wil gezond Open voor Financieel Open oefenen op hun locus of Zelfstandig nieuwe vrij nieuwe zingevings- situatie, tonen daadkracht en kunnen veranderingen control Liever geen contacten aanbrengen in hun leven.Levensbe- activiteiten vragen hulp Niet afhan- stendige Hobby’s Meer kelijk van woon- Verleden spiritueel kinderen omgeving belangrijk dan kerkelijk Externe Mensen denken dat alles hen overkomt, zonder dat ze band Last van Voelen zich Vertrouwde Weinig Weinig locus of lichamelijke eenzaam woning ambities met geloof invloed uit kunnen oefenen, stellen zich afhankelijk op en control klachten Laatste laten belangrijke keuzes Veiligheid Dwingend Dagvulling aan anderen over. levensfase Soma- beroep op Bang voor moet laag- tiseren kinderen afpersing drempelig niet zinvol Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
 12. Afnemende zelfredzaamheid (en factoren die zijn te beïnvloeden) OORZAKEN INVLOEDEN SYMPTOMEN Lichamelijke Hulp van kinderen Slechte lichamelijke achteruitgang en bekenden conditie Ziektes Sociaal netwerk Mindere mobiliteit Eerdere depressies Geschiktheid woning Afnemende ADL- competenties Leefstijl: beweging, Flexibiliteit, kunnen Vaardigheden: voeding, geld, drank aanpassen, starheid pinnen, klussen etc Erfelijke aanleg Kennis van Desoriëntatie voorzieningen Overlijden partner, Prikkelende, uit- Isolement familie en vrienden dagende omgeving Etcetera (zie bedrijfsplan op www.sobbreda.nl/bedrijfsplan, p. 8) 25-5-2012 12
 13. De goede dingen doen Van missie naar actie (die effectief is)
 14. De goede mensen helpen Van missie naar voorkeursklant Draaglast > draagkracht Aannames (is aan buitenkant niet te zien) Niet zelfredzaam: > 2 rf Risico-oudere: > 0 rf Vitaal: 0 rf 2nd best: risicofactoren Voorkeursklant Ziek of beperkt Niet-zelfredzame oudere Laag inkomen Risico-ouderen Dementerend Psychiatrie Allochtone herkomst 75+ en alleenstaand 80+
 15. De dingen goed doen Goed werk, tevreden klanten Tevredenheid klanten Gerealiseerde baat Feedback via telefonische interviews Ouderenadvies met klanten door WIJ Cliëntsysteem geactiveerd Directe terugkoppeling naar betreffende medewerker Vrijwilligers waar mogelijk Audit werkwijze door R&M Matrix Uitstel zorgvraag Diepteinterviews, klantenpanels, Ontmoeting proeverijen e.d. door WIJ Gemiddelde bezoekfrequentie Klantarena, regressieanalyse e.d. Beweging door R&M Matrix Aantal klanten dat minstens 2 keer Medewerkers per week ADL-spieren traint Elke 2 jaar bij vrijwilligers door WIJ Praktische hulp Elke 2 jaar bij betaalde medewerkers Aantal geleverde diensten door &Samhoud
 16. Wie kijkt, denkt, kiest en stuurt leert Twee kapiteins werkt het best
 17. 5 Indicatoren die samen het rendement uitdrukken Van dashboard naar scorebord Bereik - % kwetsbare ouderen ( > 2rf) dat vaste klant is Focus - % klanten dat in 1 of meer risicogroepen valt ( > 0 rf) Tevredenheid - rapportcijfer van klanten uit de doelgroep Gerealiseerde baat - nut of rendement van de activiteiten Kosten - kosten per bereikte risico-oudere
 18. Ouderen en risico’s in Breda
 19. Indicatoren 1 en 2 Bereik en focus % in % in 55-Plussers Breda WIJ populatie klanten 0 risicofactoren 31.245 (=64%) 1.864 6% 30% 1 risicofactor 8.426 (=17%) 1.398 17% 22% 2 risicofactoren 5.049 (=10%) 1.307 26% 21% 3 of meer 3.797 (=8%) 1.728 46% 27% Totaal 48.517 6.297 13% 100%
 20. Veel gebruik van WIJ in wijken met veel risico-ouderen Risico-ouderen in Breda WIJ-diensten in Breda
 21. Ideaal en werkelijk bereik
 22. Doelgerichte portfolio
 23. Indicator 3 Tevreden klanten en waarom Ouderenadvies: 8,6 (regelmaat, deskundigheid, persoonlijk contact, vertrouwen) Ontmoeting: 8 (ontvangst, gastvrij, gezellig, verrassing, kwaliteit) Beweging en Cursuswerk: 8,3 (docent, overdag, variatie, de groep, niet hoeven presteren) Vrijwilligersdiensten: 8,4 (hulp zonder gedoe, aardige, attente, deskundige, betrouwbare, geduldige vrijwilliger) Maaltijdbezorging: 7,3 (regelmaat, punctueel, gemonitord worden, kwaliteit, variatie, vriendelijke bezorger, maatwerk) Sociale Alarmering: 8,7
 24. Indicator 4 Gerealiseerde baat Ouderenadvies 925 Klanten, alle problemen opgelost (voor zover niet nog onderhanden) Bij 29% is mantelzorg ingezet, bij 32% vrijwilligers, bij 33% evident uitstel zorgvraag Ontmoeting 3.787 Klanten, 207.000 bezoeken, gemiddeld 55 per klant Beweging 1.759 Klanten, 58.000 bezoeken, gemiddelde deelnamefrequentie van 33 Praktische hulp 2.300 Klanten, 5.838 hulp bij administratie, 3.000 hand- en spandiensten, 108.000 maaltijden, 92 adressen alarmering
 25. Indicator 5 Kosten per klant uit doelgroep Maatstaf: (eigen bijdragen + subsidie) / aantal vaste klanten met meer dan 2 risicofactoren Financiering per klant met 3 of meer risicofactoren 1400 1200 1000 800 Subsidie per bereikte oudere > 2 rf 600 Eigen bijdrage per bereikte oudere > 2 rf 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 26. Voor beweging zorgt de motor, niet het dashboard Van buiten naar binnen organiseren
 27. Spelregels Ieder bestuurt eigen werk en samen besturen we WIJ Ook niet nakomen van afspraken doen we pro-actief en expliciet Medewerkers vertalen de ambities van klanten in eigen ambities Elke activiteit van elke medewerker is terug te voeren op een echte vraag van een echte klant Ieder is verantwoordelijk, ook voor het werk van collega’s. We spreken elkaar aan Vragen over ons werk beantwoorden we serieus, integer en transparant, om het even wie die vragen stelt Medewerkers toetsen zelf hun functioneren en verantwoorden hun inzet aan belanghebbenden (klanten, partners, financiers….)
 28. Wie waarde levert wil er waarde voor terug HRM vrijwilligers is elkaar verrijken 3 Succesfactoren Plus Werk moet er toe doen Aandacht voor elkaar Je moet er mee thuis Ruil: je doet het voor je zelf kunnen komen (trots) Vaak toetsen of ruil nog geldt Je krijgt er collega’s of Niet overvragen nieuwe vrienden door Elke vrijwilliger is anders Flex: iedereen = gelijk (bureau, mailadres, inspraak) Spelregels maken we samen en gelden voor iedereen
 29. Met de goede mensen in de bus kun je overal naartoe Prestatie Attitude Het beste resultaat voor Maakt goede afspraken en de klant komt ze na Maakt keuzes bewust en Is open, integer en eerlijk verantwoordt ze Denkt eerst en handelt Deelt en toetst inzichten daarna met en bij collega’s Staat open voor feedback Spoort talenten van Past aanpak aan als dat collega’s op en benut ze beter werkt Is vakbekwaam en Helpt collega’s schoolt zich bij Respect, aandacht, passie
 30. Niet elke human resource voldoet Tuinieren is een vak
 31. Situationeel leiding geven Voor, samen, zelf, alleen doen
 32. Geschikt Wonen voor Iedereen Familie Jansen die zich verzekerd weet van hulp en zorg op maat als dat nodig is. Aanbieders werken zo goed samen dat de Jansens denken dat de hulp van 1 organisatie komt Traditionele, industrieel opgezette organisaties die verkokerd, langs elkaar heen gemiddelde klanten bedienen met een vast aanbod
 33. ‘alles van Gazelle’  ‘van alles het beste’ Gazelle toen en nu
 34. Liever een goede Shimano dan een oude Gazelle
 35. Samenwerking op 4 niveaus
 36. Samenwerking voor en achter in de keten
 37. Samenwerking werkt als het zin heeft Focus op voordeel en plezier
 38. In plaats van vechten, vluchten, veinzen Eerste hulp bij conflicten
 39. Waarde realiseren # vergaderen Samen werken gebeurt volop
 40. Nieuwe mensen, nieuwe tijden Van hard naar hart Hard Hart Structuur, strategie, checklist Visie, intuïtie, betrokkenheid Truukje, reizen, spoorboekje Leren, stap voor stap, trekken Regels, procedures, plan Kansen, geluk, pech, coping Controle, sancties, bazen Loslaten, wederkerigheid, delen Gemak, comfortzone, theorie Inzicht, bezieling, vertrouwen Vergelijken, cijfers, feiten Toeval, aftasten, zelfsturing Gebouwen, markten, geld Respect, aandacht, passie, plezier Positie is bepalend Waarde is bepalend Voorschriften uitvoeren Afspraken nakomen Convenant, fusie, alliantie Tijdelijk werkbare overeenkomst Bestuurders besturen Klanten besturen
 41. Mensen veranderen, organisaties gaan mee Toen Nu en straks Baas – knecht Klant – leverancier Hiërarchie, pyramide Onderling gelijkwaardig, plat Management (bean counters) Leiderschap, visie, programma Manager = supervisor Manager = coach Aanpassen aan collectief Individueel ontplooien Positie geeft doorslag Argumenten geven doorslag Bevoegdheden Verantwoordelijkheden Afwachten Initiatief nemen Functiegericht, taak uitvoeren Afstemmen op klant Proces- en activiteitgericht Resultaatgericht Protectionistisch, heilige Productief, bijdragen, open huisjes, privileges, gesloten
 42. Appels + peren # fruit
 43. Nieuwe tijden, nieuwe kansen Stille generatie Extra- Vergrijzing muralisering Aanbod wwz Terugtredende Ontgrijzing overheid Netwerk- Welzijn samenleving Nieuwe Stijl
 44. Nieuwe mensen, nieuwe wensen Oud is uit, welzijn en zorg ook Nieuwe klant - Stille generatie wordt kwetsbaar Andere eisen - Goed, gastvrij, gezellig, gezond Ander gedrag - Merken, supermarkt, losse binding, belevenissen, elke keer bijzonder Meedoen - Liever een gewone mobiel die ik niet snap dan een seniorenmobiel alsof ik niet meer meekom Eeuwige jeugd - Afsluiten voor alles wat naar oud klinkt Waarden - Zelf de regie, vitaal, fitness, buiten, avontuur, uitgaan, individu, kwaliteit
 45. Veel meer soorten ouderen Klanten worden de baas Bron: Motivaction
 46. Terugtrekkende overheid Nonprofit in 3 smaken
 47. Terugtrekkende overheid Nonprofit in 3 smaken
 48. Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn wordt social marketing De tijd dat welzijnswerk nodig was om mensen te helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen is voorbij. Niet dat mensen geen hulp meer nodig hebben maar ze houden zelf de regie. Net als in de marktsector verschuift de macht naar de klanten. Die zijn verwend, zoeken kwaliteit en willen perfect bediend worden. In zo'n wereld is voor vaag, armoedig, ontoegankelijk en bemoeiziek welzijnswerk geen plaats. Welzijnswerk wordt sociale marketing: sociale interventies zo inrichten dat de doelgroep er zelf voor kiest, graag, om te gaan doen wat de interventie beoogt. Terug naar de missie, is de boodschap, en van daaruit op weg naar maatschappelijk rendement.
 49. Welzijn in de 21e eeuw Van kruidenier naar zelfbediening Sterk Zwak Zichtbaar, duidelijk Vaag, ontoegankelijk Persoonlijke ontvangst, Geen aandacht, geen vriendelijk bewegwijzering Sfeer, kleur, warm Truttig, klinisch, plastic Informatief, prikkelend, Kleurloos, saai, suf, uitnodigend oninteressant Nieuw, fris, opgeruimd Oud, op, kapot, rommelig Ruimte, licht, contrast Krap, bedompt, oubollig
 50. Van activiteiten naar merken Allianties die werken omdat ze normeren
 51. Accenten in strategie Regie bij de klant (zelfbediening) Meedoen en zelf doen (blijven leven zoals je altijd deed) Programmalijnen (regie, beweging, voeding, inkomen, isolement) Branding (organisaties verdwijnen achter merken = samen besturen) Delen in plaats van verdelen (merken die binden i.p.v. scheiden) Differentiatie (activiteiten, vrijwilligers, resources) Sterke vrijwilligersinfrastructuur (merken worden clans) Focus van oud naar niet-zelfredzaam (waarvan 80% oud) 5 Principes (klant, samenleving, vrijwilligers, kwaliteit, rendement) Vereniging WIJ? Terug naar de 19e eeuw?
 52. Bronnen en achtergronden Artikelen: www.welzijn21.nl Welzijn in de 21e eeuw. Hoe welzijn innoveert en hoe dat beter kan Social marketing: veranderen doen mensen zelf Oud is uit, welzijn en zorg ook Van kaasstolp naar jungle. Nederland in 2020 Veranderen in netwerken De klant centraal. Klantsturing organiseren zoals de kapper dat doet Binden en boeien van vrijwilligers. HRM van het hoogste niveau En: www.sobbreda.nl/profiles Tevreden klanten willen goed, gezellig, gastvrij en gezond VBvO: Vaker Bewegen voor Ouderen Presentaties: www.slideshare.net/johnbeckers Wonen-welzijn-zorg: gwibreda.ning.com Nu en straks nog veel meer: wij.begintbijjou.nl
 53. Aanbevelingen voor netwerkers Wat je eigenlijk Wat je niet wist Wat je eigenlijk al wist had willen weten maar je verder helpt
 54. Einde
Advertisement