Successfully reported this slideshow.

Alles van waarde is kansrijk

3

Share

1 of 22
1 of 22

Alles van waarde is kansrijk

3

Share

Download to read offline

Vreemd genoeg worden veel nonprofit bestuurd als waren het bedrijven in de marktsector. De belangrijkste sturingsinstrumenten zijn van financiële aard, alsof ze zijn opgericht met een financieel doel. De informatie die er echt toe doet - waartoe en voor wie de organisatie bestaat en hoe ver ze daarmee is - houdt de meeste organisaties nauwelijks bezig. Van doelgroepen, stakeholders en waarde is de aandacht volledig verschoven naar financiering en continuïteit.

8 Bredase organisaties maakten op 5 en 6 juli 2012 een eerste stap in die andere richting. Terug naar de toekomst. Is het mogelijk te stoppen met het zoeken van financiering van vaste activiteiten die nooit ter discussie staan? Is het mogelijk de verbinding met stakeholders te herstellen, en stakeholders echte zeggenschap over de organisaties te geven?

Deze presentatie was het startschot voor deze zoektocht. De eerste sheet gaat over durven. Alles van waarde is kansrijk. Er zijn in het sociaal domein problemen zat om op te lossen. Er zijn ook zat stakeholders die daar behoorlijk in willen investeren. Eigenlijk wil iedereen het, doen waarvoor je er bent en dat steeds beter doen, maar je moet er nogal wat zekerheden voor opgeven. Hoeveel bestuurders zijn er die dat durven?

De conclusie na twee dagen: in één keer de knop om is te riskant, ook voor de stakeholders. Hoogspringen doe je niet meteen vanaf de hoogste plank. Je bouwt het op. Dat zijn we dus gaan doen. De hoogste plank gebruiken die we nu aan kunnen, en van daar bouwen we verder naar de volgende plank, en dan weer een. Totdat de hoogste plank bereikt is en de angst voor het durven plaats heeft gemaakt voor de zekerheid van de professional die weet hoe het springen gaat en er plezier aan beleeft.

Tegelijk doen de 8 organisaties dat samen. Ook dat is zoeken want elke organisatie heeft nu eenmaal zijn eigenaardigheden. Samenwerken lukt als je die eigenaardigheden respecteert en tegelijk elkaar op spanning weet te krijgen en te houden.

Dan heb je het over netwerksamenwerking. Velen praten erover, weinigen realiseren zich wat ze in netwerken anders moeten doen dan ze gewend zijn om het tot een succes te maken.

Het begint er al mee dat je niet kunt afspreken om het te gaan doen. Netwerken doe je of je doet het niet. Hoe beter je elkaars kracht en talenten weet te benutten en je te focussen op waar je zelf goed in bent, hoe gemakkelijker het gaat. Maar juist dat beroep doen op elkaar en dat focussen op je eigen kracht kost de meeste mensen de grootste moeite. En misschien bestuurders wel helemaal.

Meer weten over waardenetwerken en hoe ze werken? Zie de volgende links:
- waarde.begintbijjou.nl
- samenwerken.begintbijjou.nl
- innovatie.begintbijjou.nl

Vreemd genoeg worden veel nonprofit bestuurd als waren het bedrijven in de marktsector. De belangrijkste sturingsinstrumenten zijn van financiële aard, alsof ze zijn opgericht met een financieel doel. De informatie die er echt toe doet - waartoe en voor wie de organisatie bestaat en hoe ver ze daarmee is - houdt de meeste organisaties nauwelijks bezig. Van doelgroepen, stakeholders en waarde is de aandacht volledig verschoven naar financiering en continuïteit.

8 Bredase organisaties maakten op 5 en 6 juli 2012 een eerste stap in die andere richting. Terug naar de toekomst. Is het mogelijk te stoppen met het zoeken van financiering van vaste activiteiten die nooit ter discussie staan? Is het mogelijk de verbinding met stakeholders te herstellen, en stakeholders echte zeggenschap over de organisaties te geven?

Deze presentatie was het startschot voor deze zoektocht. De eerste sheet gaat over durven. Alles van waarde is kansrijk. Er zijn in het sociaal domein problemen zat om op te lossen. Er zijn ook zat stakeholders die daar behoorlijk in willen investeren. Eigenlijk wil iedereen het, doen waarvoor je er bent en dat steeds beter doen, maar je moet er nogal wat zekerheden voor opgeven. Hoeveel bestuurders zijn er die dat durven?

De conclusie na twee dagen: in één keer de knop om is te riskant, ook voor de stakeholders. Hoogspringen doe je niet meteen vanaf de hoogste plank. Je bouwt het op. Dat zijn we dus gaan doen. De hoogste plank gebruiken die we nu aan kunnen, en van daar bouwen we verder naar de volgende plank, en dan weer een. Totdat de hoogste plank bereikt is en de angst voor het durven plaats heeft gemaakt voor de zekerheid van de professional die weet hoe het springen gaat en er plezier aan beleeft.

Tegelijk doen de 8 organisaties dat samen. Ook dat is zoeken want elke organisatie heeft nu eenmaal zijn eigenaardigheden. Samenwerken lukt als je die eigenaardigheden respecteert en tegelijk elkaar op spanning weet te krijgen en te houden.

Dan heb je het over netwerksamenwerking. Velen praten erover, weinigen realiseren zich wat ze in netwerken anders moeten doen dan ze gewend zijn om het tot een succes te maken.

Het begint er al mee dat je niet kunt afspreken om het te gaan doen. Netwerken doe je of je doet het niet. Hoe beter je elkaars kracht en talenten weet te benutten en je te focussen op waar je zelf goed in bent, hoe gemakkelijker het gaat. Maar juist dat beroep doen op elkaar en dat focussen op je eigen kracht kost de meeste mensen de grootste moeite. En misschien bestuurders wel helemaal.

Meer weten over waardenetwerken en hoe ze werken? Zie de volgende links:
- waarde.begintbijjou.nl
- samenwerken.begintbijjou.nl
- innovatie.begintbijjou.nl

More Related Content

Alles van waarde is kansrijk

 1. 1. ALLES VAN WAARDE IS KANSRIJK JohnBeckers,2012-2016
 2. 2. Van koker naar waarde Kantelen maar dan anders
 3. 3. Wat is de zaak waar jij voor gaat? Wat wil jij? Wie zijn je stakeholders? Waar worden die stakeholders blij van? Welke activiteiten zijn daarvoor nodig? Wat werkt het best? Wie moet die activiteiten uitvoeren? Hoe gaat de afstemming? Wat gaan de stakeholders er zelf aan doen? Wat willen ze daarvoor terug? Hoe toets je of ze blij zijn? Eigen buik niet relevant Waarde die stakeholders ervaren
 4. 4. Maatschappelijk en ‘maatschappelijk’
 5. 5. Clan Koninkrijk Fabriek Concern Familie Netwerk Essentie Veiligheid Macht Orde Succes Community Synergie Leiderschap Boegbeeld Baas Manager Ondernemer Dienend Emergent Strategie Continuïteit Verdeel+heers Groeien Concurrent Stakeholders Vernieuwen People Cultuurbehoud Up or out P&O HRM HTD TWO Informatie Kring, groep Opdrachten Via regels SLA Draagvlak Consent Leren Veilig Macht verwerven Product- innovatie Proces- innovatie Sociale innovatie Systeem- innovatie Middelen Zelf, ruil Dwang+zoet Zit in regels Onderhandelen Uitbesteden Cocreatie Processen Gewoontes Autonomie Standaards Procesfocus Systeemfocus Ketenfocus Waarden Traditie, rituelen Daadkracht, moed, wil Plicht, perfectie Prestige, competitie Zorg, samen, empathie Flow, puur, visionair Drive Hechten Heersen Beheersen Presteren Delen Verbinden Structuur Kring Pikorde Fabriek Matrix Plat Vlechtwerk Stijl Oude wijzen Autoritair In control Benchmarken Mee maken Uitdagen Organisaties in soorten
 6. 6. Delen in plaats van verdelen Wie thuis deelt doet het buiten ook
 7. 7. Samenwerken = samen werken Waardenetwerken waren er altijd al
 8. 8. Elke waarde creëert haar eigen wij Van buiten naar binnen
 9. 9. Dynamisch – wat er gebeurt is altijd voorwerp van discussie Gelijkwaardig – niemand heeft de exclusieve regie Serieus – het raakt de kern van wat jij doet Wie er niet (echt) iets aan heeft doet niet (echt) mee Als je je terugtrekt en geen flinke last voelt was het niks Synergie – Het levert een waarde op die je belangrijk en relevant vindt (en er zonder dit netwerk niet zou zijn) NB De beleefde synergie kan per deelnemer verschillen Wat een netwerk is
 10. 10. Geen eenheid van eigendom Geen eenheid van zeggenschap Geen eenheid van leiding Beperkt tot deelgebieden Samen bezitten, samen besturen, samen uitdragen Primaire taken bij andere partijen Wederzijds afhankelijk, gezamenlijk risico Delen van (dezelfde) informatie Wat een netwerk ook is
 11. 11. Samenwerken op 4 niveaus
 12. 12. Appels + peren # fruit
 13. 13. Ander leiderschap, ander vakmanschap Dienen in plaats van sturen Werker stuurt, klant is object Dicteren, beleren, uitleggen Producten maken en slijten Aanbod bepaalt wat gebeurt Zorgen voor, consumenten Van binnen naar buiten Vrijwilliger helpt werker Overnemen van burgers Krijgen, passief Kwaliteit zit in systemen Focus op kwetsbaar Samenwerken is verdelen Werker dient, klant is subject Luisteren, leren, helpen Activeren en co-creëren Vraag bepaalt wat gebeurt Zorgen dat, zelf wat zelf kan Van buiten naar binnen Werker helpt vrijwilliger Overlaten aan burgers Betalen, wederdienst, actief Kwaliteit is wat de klant wil Niemand is alleen kwetsbaar Samenwerken is delen
 14. 14. Geen functionarissen maar….. .…. gepassioneerde lieden met idealen
 15. 15. Nieuwe mensen, nieuwe tijden Van hard naar hart Hard Structuur, strategie, checklist Truukje, reizen, spoorboekje Regels, procedures, plan Controle, sancties, bazen Gemak, comfortzone, theorie Vergelijken, cijfers, feiten Gebouwen, markten, geld Positie is bepalend Voorschriften uitvoeren Convenant, fusie, alliantie Bestuurders besturen Hart Visie, intuïtie, betrokkenheid Leren, stap voor stap, trekken Kansen, geluk, pech, coping Loslaten, wederkerigheid, delen Inzicht, bezieling, vertrouwen Toeval, aftasten, zelfsturing Respect, aandacht, passie, plezier Waarde is bepalend Afspraken nakomen Tijdelijk werkbare overeenkomst Klanten besturen
 16. 16. Van organisatie naar organiseren Toen Baas – knecht Hiërarchie, pyramide Management (bean counters) Manager = supervisor Aanpassen aan collectief Positie geeft doorslag Bevoegdheden Afwachten Functiegericht, taak uitvoeren Proces- en activiteitgericht Protectionistisch, heilige huisjes, privileges, gesloten Nu en straks Klant – leverancier Onderling gelijkwaardig, plat Leiderschap, visie, programma Manager = coach Individueel ontplooien Argumenten geven doorslag Verantwoordelijkheden Initiatief nemen Afstemmen op klant Resultaatgericht Productief, bijdragen, open
 17. 17. Besturen wordt samen besturen Van dashboard naar scorebord
 18. 18. Van toezicht als functie naar toezicht als proces Toezicht? Zorgen dat ipv zorgen voor Oud Toezicht op afstand Moet kunnen in 5, 6 vergaderingen per jaar Even bijpraten en actualiteit doornemen Goede sfeer en loyaliteit Bestuurder levert de informatie Toezicht gaat over geld Geen verantwoordingsplicht naar buiten Nieuw Toezien is meedoen en door meedoen toezien Van toezicht houden naar zorgen dat er continu toezicht is Openheid, dialoog, ruimte voor andersdenkenden, diversiteit Elkaar aanspreken, ook op taboes Heeft informatie door mee te doen of haalt deze zelf op Toezicht gaat over waardecreatie Verantwoording aan stakeholders (en daardoor legitimiteit verwerven) Ontleend aan Goos Minderman, Waar is de Raad van Toezicht?, 2012, en Rienk Goodijk, Falend toezicht in semipublieke organisaties?, 2012
 19. 19. Wie voordeel ziet draagt vanzelf bij Waarde, commitment en rekenschap Focus – Consequente sturing met beoogde waarde als leidraad Vakmensen – Bij elke waarde de beste mensen Leren doet pijn – Wrede feiten systematisch in beeld brengen, ervan leren en omzetten in verbeteringen De beste zijn – Weten waar je de beste in bent en alleen dat doen Rekenschap – Aan ieder die erom vraagt, en bereid zijn anders te gaan werken als daar reden toe is Gaat dit niet vanzelf? Dan is er geen waardeperceptie of mankeert het aan vertrouwen, commitment, leiderschap of vakmanschap
 20. 20. Loslaten, divergeren, convergeren, kiezen Van waarde naar activiteiten Waarde – Kies een van de waarden (in de ogen van stakeholders) die we willen realiseren Divergeren – Bedenk alle activiteiten die die waarde helpen realiseren Convergeren – Rangschik ze op volgorde van effectiviteit (gebruik het toetsingskader als maatstaf) Kiezen – Kies die activiteiten die het meest bijdragen aan de gekozen waarde De wie-vraag – Bepaal wie die activiteiten het beste kan uitvoeren
 21. 21. Ondernemen in de 21e eeuw 1. Blij - Hoe blijer klanten, collega’s, financiers met jou zijn, hoe meer ze met jou gaan delen. 2. Gedeeld ipv verdeeld - Wie klanten en partners serieus neemt, als gelijke, wordt steeds minder een organisatie en steeds meer van die klanten en partners. Wie dat niet doet verdwijnt. 3. Betrokken - Goede dienstverlening is dienende dienstverlening. Het begint met aandacht en toewijding. Het stuur heeft de ander. Voeg deze drie samen en je hebt het ‘recept’ voor ondernemen in de 21e eeuw (maar zonder kok; het ‘koken’ doen de ingrediënten).
 22. 22. Einde

×