Advertisement

Meedenken in Breda

Alles van waarde is kansrijk at Zorg voor elkaar Breda
May. 23, 2012
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Meedenken in Breda

 1. Meedenken in Breda 1 John Beckers, juni 2012
 2. De opdracht. Vrijwilliger@breda Er komt extra inzet van een ‘meedenker’, afkomstig uit het Bredase veld, om in 2011 en 2012 organisaties individueel of gezamenlijk te ondersteunen in hun proces om vrijwilligerswerk anders te organiseren meer uitgaan van eigen verantwoordelijkheid, kracht en initiatief van de burger zelf meer richten op een aantrekkelijke werkomgeving voor de ‘nieuwe vrijwilliger’ andere invulling van de rol van de professional in relatie met de vrijwilliger meer richten op innovatie en op samenwerking met andere partijen in de stad. Meedenken in Breda
 3. De opdracht. Raadsvergadering Wethouder Bergkamp: "Je moet denken aan een horzelfunctie, een aanjager. Iemand die vooral professionele organisaties prikkelt om meer met vrijwilligers te gaan samenwerken. 'Vrijwillig waar het kan, betaald waar het moet'. Dat is de uitdaging. Wat kunnen de organisaties doen om dat waar te maken?" Meedenken in Breda
 4. Activiteiten Quickscan - Hebben we een probleem? Interviews met bestuurders en managers welzijn en zorg – Succesfactoren, stand van zaken, zorgen in beeld Continu horzelen: ‘vrijwillig waar het kan’ en dit borgen – Bijvoor- beeld toetsingskader M&S in pdca-cyclus maatschappelijke organisaties Vrijwillig waar het kan inbedden in uitvraag 2013 De gemeente als rolmodel – ‘Vrijwillig waar het kan’, inclusie, en eigen medewerkers stimuleren om vrijwilligerswerk te doen Harde meting vrijwilligersvriendelijkheid – NOV-onderscheiding als voorwaarde voor subsidie? Deelthema’s uitwerken – MTSA, jongeren, beperkingen, hoger kader Meedenken in Breda
 5. Maatschappelijk surplus Meedenken in Breda
 6. Organisatie in hun omgeving Meedenken in Breda
 7. Succesfactoren, tevens faalfactoren Fijn werk – Werk dat er toe doet, waar je mee thuis kunt komen en waar je nieuwe vrienden mee maakt Goed werkgeverschap – Heldere afspraken, snel reageren, geen gedoe, er niet alleen voor staan, zorg en betrokkenheid Goede begeleiding – Selectie bij de poort, goede match, ruil regelmatig evalueren, informatie over wat er speelt Gelijkwaardigheid – Faciliteiten, personeelsvereniging, onkosten, cursussen, bedrijfsfeestjes, respect van betaalde medewerkers e.d. Beloning: er toe doen -waardering, aandacht, betrokkenheid Collectief, samen, delen, respect, open, integer, bekwaam Het goede werk systematisch (buiten) laten zien Meedenken in Breda
 8. Blokkades. Echte blokkades? Wet, verdringing, kwaliteit, inspectie, aansprakelijkheid Of perceptie vrijwilligers - Helpt vrijwilliger professional of andersom? Meedenken in Breda
 9. Organisaties in soorten (1) Clan Koninkrijk Fabriek Concern Familie Netwerk Essentie Veiligheid Macht Orde Succes Community Synergie Leiderschap Boegbeeld Baas Manager Ondernemer Coach Verbinder Strategie Overleven Overheersen Groeien Concurreren Afstemmen Vernieuwen People Rollen Up or out PZ HRM HTD TWO Informatie Kring, groep Opdrachten Via regels SLA Draagvlak Consent Leren Veilig Macht Product- Proces- Sociale Systeem- verwerven innovatie innovatie innovatie innovatie Middelen Zelf + ruil Dwang+zoet Plan (= wet) Onderhandelen Vakmanschap Cocreëren Processen Gewoontes Autonomie Standaards Procesfocus Systeemfocus Ketenfocus Waarden Traditie, Daadkracht, Plicht, Prestige, Zorg, samen, Flow, puur, rituelen moed, wil perfectie competitie empathie visionair Drive Hechten Heersen Beheersen Presteren Delen Verbinden Structuur Kring Pikorde Fabriek Matrix Plat Vlechtwerk Stijl Oude wijzen Autoritair In control Benchmarken Mee maken Uitdagen Meedenken in Breda
 10. Organisaties ensoorten (2) in besturing Meedenken in Breda
 11. Interviews: de vragen (voorbeelden) Sta je achter meedoen? En vrijwillig waar het kan? Zijn er vrijwilligers voor alle taken waar dat kan? Is er een harde grens of juist niet? Helpen vrijwilligers beroeps of andersom? Willen jullie meer allochtone vrijwilligers, mensen met beperkingen, jongeren – en wat doe je daarvoor? Zijn er verschillen in arbeidsvoorwaarden, naast loon? Wie is de baas: beroepskrachten of vrijwilligers? Begeleiden beroepskrachten vrijwilligers of andersom? Meedenken in Breda
 12. Interviews: de organisaties Breda Actief SMO GGZ Stib IMW Surplus Welzijn MEE Zorgcentrum De IJpelaar Novadic Kentron Zorgcentrum Elisabeth NSWAC Amphia (rolmodel) Rode Kruis WIJ (onderscheiding) Meedenken in Breda
 13. Data. Deelgebieden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aantal vrijwilligers Vrijwillig waar het kan Jongeren (25-, #MAS) ? Allochtonen Mensen beperkingen Management en staf Groen: naar tevredenheid Rood: niet goed, geen ambitie Oranje: (nog) niet goed, wel ambitie Blauw: niet goed, kan niet anders Meedenken in Breda
 14. Conclusies De meesten hebben het goed voor elkaar – En hebben nu geen (serieus) probleem. Vrijwillig waar het kan – Wordt niet gevoeld als een urgent thema. Jongeren, allochtonen, beperkingen – Wel ambities, weinig activiteit. Zijn het echte ambities? Bestuur en beleid – Zaak van beroepskrachten. Trap? Toekomstbestendig? – Decentralisatie? Legitimiteit? Minder doen met minder geld? Of meer doen met meedoen? Meer doen met vrijwillig waar het kan? Meedenken in Breda
 15. Participatie? Echt veranderen? Willen – Willen wij in onze organisaties taken van beroepskracht delen met vrijwilligers en aanvaarden we dat er daardoor minder beroepskrachten zijn of het werk van beroepskrachten verandert? Mogen – Mag dit van de medewerkers, klanten, de branche, mijzelf, inspectie, wet, andere stakeholders? Kunnen – Als wij het al willen, zijn wij dan vaardig om dit te realiseren en onze manier van werken hierop af te stemmen (wat een radicale verandering is)? Kunnen wij echt de klant, burger, bewoner binnen laten? Meedenken in Breda
 16. Resultaten Borgen ‘vrijwillig waar het kan’ – Inbedden toetsings- kader bij instellingen en in gemeentelijk beleid Deskundigheidsontwikkeling Breda Actief – Organisaties effectief beïnvloeden (druk op ketel), voorbeeldgedrag Jongeren, allochtonen, beperkingen – Oppakken richting instellingen die willen (ism Breda Actief) Gemeente als rolmodel – Deze zomer vervolgstappen Enthousiasmeren – Themasessies over dilemma’s die organisaties hebben genoemd ‘Afsluiting’ met presentaties van organisaties? Meedenken in Breda
 17. Vraagstukken en dilemma’s Vrijwillig waar het kan – Wat zijn de grenzen? Het rolmodel – Vrijwilligers bij de gemeente conform succes- en faalfactoren? Verdringing? Gelijkwaardig? Vrijwilligersinzet als open systeem – Van buiten naar binnen, regie bij burgers/vrijwilligers/stakeholders, organisaties zonder grenzen. De gemeente ook? Het rolmodel? – Gaat het lukken? Wat is hiervoor nodig? Meedenken in Breda
Advertisement