Kwaliteit van leven, een impressie

3,452 views

Published on

Vraag 10 mensen wat kwaliteit van leven is en je krijgt 10 antwoorden. Deze presentatie is het resultaat van een verkenning van het thema. Kwaliteit van leven nu is anders dan vroeger, en is nu in de ene leefstijl iets anders dan de andere. Maar als je de doelgroep vraagt - de mensen bij wie kwaliteit van leven een probleem is - is er een consistent beeld te zien. De kern: er toe doen, wederkerigheid, weten dat er iemand is die jou nodig heeft.

De conclusie is eenvoudig. Kwaliteit is persoonlijk, iedereen heeft er zijn eigen beeld en zijn eigen normen bij.

Published in: Art & Photos, Business
 • Be the first to comment

Kwaliteit van leven, een impressie

 1. 1. Er toe doen, je nodig weten, soortgenotenKwaliteit van leven – een impressieDoor John Beckers, Breda, 2 februari 2010
 2. 2. Programma• Leven - Wat we bedoelen met leven en kwaliteit• De bron - Wat de ‘doelgroep’ ervan vindt• De kern - Kwaliteit van leven in vier termen• Levensloop en levensdomeinen - Kwaliteit van leven die verandert met de leeftijd en hoe dat gebeurt• Als het erop aan komt – Wat je voor elkaar moet hebben als je zelf niet meer alles kunt regelen• Twee stellingen – Over er toe doen en over mensen die niet te helpen zijn
 3. 3. Kwaliteit van leven toen en nu Bron: Konings, H., De stand des tijds
 4. 4. Beelden van ouderdomKwaliteit van leven hier en daar Bron: Senz
 5. 5. Elke generatie haar kwaliteit Bron: Konings, H., De stand des tijds
 6. 6. Elke leefstijl haar kwaliteit Leeftijd 50 jaar 50 jaar Socio- Inkomen $ 10.000.000 $ 10.000.000demografie Beroep acteur acteur Sekse man man Vrije tijd sportschool museum Waarden Politiek Bush Gore en Media tv krant leefstijl Product bier wijn Bron: Motivaction
 7. 7. Elke leefstijl haar kwaliteit Bron: Motivaction
 8. 8. Elke leefstijl haar kwaliteit Bron: Motivaction
 9. 9. Elke leefstijl haar kwaliteit Bron: Motivaction
 10. 10. Elke levensfase haar kwaliteit
 11. 11. Wat de ‘doelgroep’ ervan vindt 1• “U bent de eerste die hier komt en niet begint te vertellen waar ik recht op heb maar gewoon met mij praat en serieus naar mij luistert”.• “Ik ben altijd heel blij met de verjaardagskaart. Dat is de enige kaart die ik krijg”.• “Een oude boer zit in het verpleeghuis nu eenmaal niet tussen de beesten”.• “Zelf kunnen beslissen. Niet als een zieligerd worden behandeld, als 2e rangs burger”.• “Wij zeggen al jaren dat we vraaggericht werken. Het betekende dat de mensen alleen mochten vragen wat wij te bieden hebben”.• “De beste helpende denkt en doet zoals jij het zelf zou doen”. Bronnen: Vilans, Senz, SOB
 12. 12. Wat de ‘doelgroep’ ervan vindt 2• “Ik zou graag mensen zien zoals ik. Met wie ik een goed gesprek kan voeren”.• “Sinds de gymnastiek kan ik mijn kettinkje zelf weer om doen”.• “Wil je mij bij mijn voornaam noemen? Dat doet namelijk niemand meer”.• “Hier ben ik wel 10 jaar niet meer geweest”.• “Kwaliteit van leven betekent dat je zelf beslist waar je je geld aan uitgeeft”.• “Het aangaan van sociale relaties is in onze geindividualiseerde maatschappij niet gemakkelijk. Veel verstandelijk gehandicapten krijgen het niet voor elkaar”.• “Een weduwe krijgt haar man nooit terug”. Bronnen: Vilans, Senz, SOB
 13. 13. Kwaliteit van leven in 4 termen• Regie - De baas zijn over je eigen leven• Competent zijn - Kunnen doen wat je wilt doen (of: blijven kunnen leven zoals je altijd gedaan hebt)• Ons soort mensen - Contact, niet met zomaar iemand, maar met soortgenoten die je verstaan• Er toe doen - Nodig zijn voor een ander, betekenis hebben (en dat heb je zelf niet in de hand)
 14. 14. Hard- en softwareKwaliteit in de levensloop Bron: Houben, P., Levensloopbeleid
 15. 15. Kwaliteit en levensdomeinen 1Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden &domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / Senz
 16. 16. Kwaliteit en levensdomeinen 2Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden &domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratieInterne Mensen hebben het gevoel invloed uit te voor Open voor Wil gezond Open voor Financieel Open oefenen op hunlocus of Zelfstandig nieuwe vrij nieuwe zingevings- situatie, tonen daadkracht en kunnen veranderingencontrol Liever geen contacten aanbrengen in hun leven.Levensbe- activiteiten vragen hulp Niet afhan- stendige Hobby’s Meer kelijk van woon- Verleden spiritueel kinderen omgeving belangrijk dan kerkelijkExterne Mensen denken dat alles hen overkomt, zonder dat ze band Last van Voelen zich Vertrouwde Weinig Weiniglocus of lichamelijke eenzaam woning ambities met geloof invloed uit kunnen oefenen, stellen zich afhankelijk op encontrol klachten Laatste laten belangrijke keuzes Veiligheid Dwingend Dagvulling aan anderen over. levensfase Soma- beroep op Bang voor moet laag- tiseren kinderen afpersing drempelig niet zinvol Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / Senz
 17. 17. Factoren die zijn te beïnvloedenOorzaken Invloeden SymptomenLichamelijke Hulp van kinderen en Slechte lichamelijkeachteruitgang bekenden conditieZiektes Sociaal netwerk Afnemende mobiliteitEerdere depressies Geschiktheid woning Afnemende ADL- competentiesLeefstijl: beweging, Flexibiliteit, aan kun-nen Vaardigheden: pinnen,voeding, geld, drank passen, starheid klussen etcErfelijke aanleg Kennis van voorzieningen DesoriëntatieOverlijden partner, Prikkelende, uit- Isolementfamilie en vrienden dagende omgevingEtcetera Etcetera Etcetera
 18. 18. Van missie naar actie die werkt
 19. 19. Als kwaliteit erop aan komt• Persoonlijke regie• Geschikte woning die eigen is• Veilige woonomgeving• Toegankelijke winkels en voorzieningen• Variatie in vervoer (alles kunnen doen wat je wilt)• Dagbesteding die er toe doet (in eigen beleving)• Contact met mensen die je verstaan• Wederkerigheid: nodig zijn voor een ander• Hulp en zorg die er is voor jou (geen nummer zijn)
 20. 20. Hulp en zorg die er is voor jou• Alles kunnen regelen (integraal)• Persoonlijke aandacht• Pro-actief• Echte hulp en zorg op maat, voor jou• Snel beschikbaar zonder gedoe (indicatie, geld)• Respect voor je kwetsbaarheid= hulp die ideaaltypisch eigen kinderen bieden
 21. 21. Twee stellingen• Lief alleen is niet genoeg – Hulp die de kwaliteit van leven bevordert is per definitie wederkerig. Het helpt de hulpbehoevende iets terug te doen. Van betekenis te zijn voor een ander. Veel hulp is 1-richting verkeer en draagt hier niet aan bij. Of: alle vormen van hulp met de dokter in control beperken de kwaliteit van leven (de klant in control).• Locus of control – Mensen met een externe locus of control die hun geluk kwijt zijn krijgen dat nooit meer terug.
 22. 22. EINDE

×