Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ConversationLab

596 views

Published on

More or less in the same direction.

 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ConversationLab

 1. 1. ConversationLab
 2. 2. Åt samma håll <ul><li>Vi tror ofta att vi förstår varandra. </li></ul><ul><li>Vi tror att vi menar samma sak. </li></ul><ul><li>Men ofta spretar tolkningarna åt olika håll. </li></ul>
 3. 3. Detaljplanering funkar… <ul><li>Detaljplanering funkar. </li></ul><ul><li>Men tar ofta väldigt mycket tid och kraft. </li></ul>
 4. 4. Berättelser ger sammanhang <ul><li>Berättelser är bra för sammanhang. </li></ul><ul><li>Men är mångtydiga. </li></ul>
 5. 5. Bästa av båda världar… <ul><li>Det bästa vore </li></ul><ul><li>om vi kunde få både detaljer </li></ul><ul><li>och överblick </li></ul>
 6. 6. Låt oss börja med…
 7. 7. Tre frågeställningar kring… <ul><li>Goda idéer </li></ul><ul><li>Koppling till planering </li></ul><ul><li>Bygga vidare, förtydliga & improvisera </li></ul>
 8. 8. 1 <ul><li>Under vilka förutsättningar kan grupper, team och företag bäst skapa nya idéer? </li></ul>
 9. 9. 2 <ul><li>Kan ett urval av idéerna kopplas till </li></ul><ul><li>en plan, en strategi? </li></ul>
 10. 10. 3 <ul><li>Går det att bygga vidare, lägga till, dra ifrån, förtydliga och improvisera tillsammans med andra, så att uppgiften går att lösa? </li></ul>
 11. 11. Svaret på de här tre frågorna…
 12. 12. <ul><li>Jajamänsan! </li></ul>
 13. 13. Men hur då då?
 14. 14. ConversationLab <ul><li>Ett verktyg för team-lärande som sätter igång, synliggör & strukturerar en berättelse, </li></ul><ul><li>En berättelse som bildar ett samstämmigt </li></ul><ul><li>och medproducerat ramverk för ett projekt. </li></ul>
 15. 15. Ouch, det var svårt! <ul><li>Ok </li></ul>
 16. 16. ConversationLab, take two <ul><li>Projektledare, deltagare, projektägare och andra intressenter behöver ibland hjälp med att vara på någotsånär samma sida. </li></ul>
 17. 17. Ok, det låter bättre <ul><li>Hur funkar det i praktiken? </li></ul>
 18. 18. ConversationLab, take three <ul><li>Verktyget består av en uppsättning kort. </li></ul><ul><li>Den text som finns på varje kort är framtagen för att fylla </li></ul><ul><li>ett flertal funktioner: </li></ul>
 19. 19. Igångsättande, <ul><li>texten på kortet sätter igång ett samtal mellan deltagarna </li></ul>
 20. 20. Synliggörande, <ul><li>tolkningen av texten synliggör en del av deltagarnas tysta kunskap </li></ul>
 21. 21. Strukturerande, <ul><li>ett antal kort placerade i en viss struktur, en viss sekvens, kan bilda </li></ul><ul><li>en koncept-karta, </li></ul><ul><li>och/eller storyboard för berättelser </li></ul>
 22. 22. Demokratiserande, <ul><li>korten kan också användas för att låta varje deltagare komma till tals </li></ul>
 23. 23. Koka kaffe, <ul><li>får du göra själv. </li></ul><ul><li>Men fyra av fem är inte så dåligt! </li></ul>
 24. 24. En glimt av hur det kan se ut
 25. 25. Höjdled <ul><li>Kort sorterade av deltagarna själva efter relevans ( för deras uppgift ). </li></ul>
 26. 26. Sidled <ul><li>Kort inplacerade på en tidslinje, </li></ul><ul><li>t ex deras projekt. </li></ul>
 27. 27. Favorit i repris
 28. 28. Jajamänsan, nästan vadsomhelst! <ul><li>I det här exemplet ovan är ämnet &quot;Winning Sales&quot;, men det kunde lika gärna ha varit något annat ämne. </li></ul><ul><li>Korten är framtagna för att fungera i princip för vilken frågeställning som helst. </li></ul><ul><li>Så länge det har med projektledning och projekt att göra. </li></ul>
 29. 29. Blended Learning <ul><li>Kort: fysiska, dvs kartong, när vi möts på riktigt. </li></ul><ul><li>Och online, när vi är en bit ifrån varandra. </li></ul><ul><li>Gjort för att passa ihop med de flesta av de nya verktyg, som brukar kallas Web 2.0. </li></ul>
 30. 30. Let me have it… <ul><li>Frågor, applåder och visslingar </li></ul>
 31. 31. ConversationLab John Kellden

×