Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Cloud Computing - Mycket mer än IT
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Cloud presentation

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cloud presentation

 1. 1. Från G: till SharePoint Sharepoint i molnet: Hur klarar molntjänsterna kraven? Morning briefing 2013-10-09
 2. 2. Avega Group Avega Group …är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling …grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet i -Stockholm, Malmö och Göteborg …består till 100% av erfarna specialistkonsulter …har uteslutande organisk tillväxt …är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 2010
 3. 3. SharePoint Expertis • • 30 SharePoint/Office 365 specialister 20 Rådgivare, Projekt- och förändringsledare web/collaboration • Expertis inom samtliga funktionsområden Intranät, extranät och extern webb Projekt och samarbete- Social , Yammer Dokumenthantering Workflow/ Ärendehantering Avancerad Integration Avancerad sök, FAST Business Intelligence
 4. 4. Johan Sjöberg • Specialist inom Microsofts produktivitets lösningar • Lång erfarenhet från olika branscher • Bank, Försäkring, Detaljhandel, Telco • Tidigare arbetat för Microsoft i 17 år • Roller • Lösnings arkitekt • Rådgivare • Förändringsstöd
 5. 5. Dagens agenda • Frukost • Olika typer av molnlösningar för SharePoint • Välja molnlösning, fördelar och fallgropar • Säkerhet • Översikt kring kostnader och licensiering • Gör dig redo för molntjänster
 6. 6. Varför molntjänster? Låg tröskel ”Pay-per-Use” Förutsägbarhet Skalfördelar
 7. 7. I vilken utsträckning använder ni molntjänster idag? Publika molntjänster är en del av vår IT strategi Vi förhindrar idag användandet av publika molntjänster Vi har inte kontroll över vad användarna själva nyttjar Vi utvärderar Office 365 och/eller Windows Azure Hela eller delar av vår SharePoint miljö körs idag i en molntjänst
 8. 8. Olika typer av molntjänster Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) Mindre komplext Mer anpassning Software as a Service (SaaS)
 9. 9. Olika typer av molntjänster
 10. 10. Välja molnlösning
 11. 11. Azure - fördelar • Full Kontroll • Fungerar för ”full trust” anpassningar • SharePoint VMs i Azure kan manageras från System Center on-prem • Nyttja Affinity Groups • Flexibilitet • Själv möjlighet att välja version av SharePoint • SharePoint social eller Yammer • Integration • Business Connectivity Services (BCS) • Tillgång till SharePoint databaserna
 12. 12. Azure - Fallgropar • Kräver expertis och underhåll • Installation • Underhåll • Skalar inte automatiskt • Hantera integration med övriga plattformar • Exchange, Lync, Office etc. • Kostnader • Svårare att förutsäga • Potentiellt dyrare • Traditionell licensiering av SharePoint
 13. 13. Office 365 - Fördelar • Lätt att komma igång • Kräver inte experter • Enklare integration med befintligt AD • Lättare att budgetera • Kostnader • Större flexibilitet i licensiering • Uppdateras snabbare • ”Cloud-First!”, Microsoft uppdaterar var 3:e månad • Integration • Exchange, Lync, Project, Dynamics
 14. 14. Office 365 - Fallgropar • Mindre Kontroll • ”Full-trust” kod kan inte läggas i Office 365 • Uppdateras automatiskt – går ej att avstå • Mindre flexibelt • Bara SharePoint 2013 • Bara Yammer • Max storlek per sitecollection: 100GB • Integration • Begränsad BCS funktionalitet
 15. 15. Scenarion för SharePoint i Azure • SharePoint Internet portaler • Office 365 lämpar sig bara för mindre organisationers portaler • Hybrid installationer • Skala ut en on-prem installation till Azure • Test, Utveckling och Stageing miljöer • Skapa en testmiljö på 2 minuter istället för 2 veckor • Disaster Recovery • Stand-by miljö i Azure för snabb återhämtning
 16. 16. SharePoint testmiljö på 2 minuter istället för 2 veckor DEMO: SHAREPOINT I AZURE
 17. 17. Säkerhet - Vad lovar Microsoft?
 18. 18. Säkerhet - Tio viktiga frågor 1.Äganderätt till data: Vem äger data som jag använder i er tjänst? • Svar för Office 365: Så som beskrivs på sidan Sekretess, äger du dina data. 6.Kommunikation: Får jag veta om någonting förändras och om mina data äventyras? • 2.Dataplats: Var finns mina data? • Svar för Office 365: På sidan Datamappning beskrivs hur din plats påverkar den primära lagringsplatsen för dina data. 3.Säkerhet: Hur skyddas mina data från externa attacker? • • • Svar för Office 365: Nej. På sidan Hur dina data används kan du se att Office 365 inte läser av e-post eller dokument i reklamsyfte. Svar för Office 365: Ja. På sidan Transparens förklaras att du vet var din data finns, vem på Microsoft som kan komma åt dem och vad vi gör med informationen internt. 8.Avtalsförpliktelse: Nedtecknar ni dessa åtaganden skriftligt? • Svar för Office 365: Ja. På sidan Dataportabilitet beskrivs hur du kan hämta en kopia av alla dina data när som helst och av vilken anledning som helst utan hjälp från Microsoft. 5.Datasekretess: Kommer mina data att användas för att skapa reklamprodukter? • 7.Tillit: Är ni öppna med hur ni lagrar, använder och får tillgång till mina data? Svar för Office 365: På sidan Säkerhet och i säkerhetsdokumentationen beskrivs synen på säkerhet i Office 365. 4.Dataportabilitet: Kan jag ta bort mina data från tjänsten när jag vill? Svar för Office 365: Ja. I avsnittet Kommunikation i Säkerhetscenter beskrivs hur vår kommunikation ser ut. Du får genast veta om dina data har använts felaktigt. Svar för Office 365: Ja. På sidan Oberoende verifiering beskrivs att Office 365 är villiga att med varje kund skriva ett databehandlingsavtal, säkerhetsändringsavtal, HIPAA-avtal för affärspartner samt EU-modellklausulerna. 9.Servicenivåavtal (SLA) om tillgänglighet: Vilka är era åtaganden för att hålla tjänsten tillgänglig? • Svar för Office 365: Office 365 erbjuder 99,9% tillgänglighet genom ett servicenivåavtal med ekonomisk garanti. På sidan tjänstekontinuitet med Office 365 och dokumentationen om tjänstekontinuitet beskrivs Microsofts åtaganden för att hålla tjänsten tillgänglig. 10.Tillförlitlighet: Säkerhetskopierar ni mina data? • Svar för Office 365: Ja, vi kopierar kunddata. På sidan tjänstekontinuitet med Office 365 finns information om att vi alltid har flera kopior av dina data
 19. 19. Office 365 - Priser
 20. 20. Azure - Priser
 21. 21. Ett räkneexempel… Förutsättningar: SharePoint 2013 för 1000 användare SharePoint Online Azure On-Prem År 1 249 600 kr År 1 937 200kr År 1 916 000kr + X kr År 2 249 600 kr År 2 21 200kr År 2 X kr År 3 249 600 kr År 3 21 200kr År 3 X kr Total 748 800 kr Total 979 600kr Total 1000 anv. x 20,80 x 12 (SharePoint Plan1) 1000 anv. x SP2013 Std CAL 916kr 1 SP 2013 Srv 65 307kr 1 Azure A2 VM 1 Azure A4 VM Inst + konf. 11 800kr Break-even efter 4-5 år 916 000kr + X kr 1000 anv. x SP2013 Std CAL 916kr 1 SP 2013 Srv 65 307kr 2 Servers 40 800kr inst + konf. 23 800kr
 22. 22. Gör dig redo för molnet. Ta fram en plan!
 23. 23. Översikt
 24. 24. Börja utvärdera Office 365
 25. 25. Använd tillgängliga resurser • SharePoint Deployment Planning Services (SDPS) • Förbetald tid för planerings projekt • En del av Microsofts licensavtal för stora företag • Vouchers för 1,3,5,10 eller 15 dagars uppdrag • Exempel på projekt: − 1-dags SharePoint strategi workshop − Office 365 pilot (Fast Track) − SharePoint uppgraderings planering
 26. 26. Nästa seminarium – ni väljer ämnen Anpassa och utveckla i SharePoint online Integration av SharePoint on-prem och i molnet Komma igång med utvärdering av Office 365 Enterprise Social med Sharepoint och Yammer Annat ämne
 27. 27. Sammanfattning • Varje typ av molntjänst har sina för och nackdelar • Utvärdera noga innan ni börjar migrera • Hybrid lösningar kan ge det bästa av två världar… • …men kan bli svårare att administrera. • Molnlösningar är aktuellt för alla… • …men inte för allt • Börja utvärdera nu! • Genom att börja utvärdera i liten skala bygger ni en bättre plan
 28. 28. Frågor johan.sjoberg@avegagroup.se
 29. 29. Tack! johan.sjoberg@avegagroup.se
 • EmelyJonasson

  May. 3, 2019
 • AndersHedberg

  Oct. 23, 2016

Views

Total views

495

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×