Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avondconferentie ter heide_121112_final

502 views

Published on

Avondconferentie op 12 november 2012 in het kader van de boekpresentatie van m'n boek 'Cruciale Dialogen': "The Process is the Leader"!' - Ter Heide - 9971 Lembeke (zie ook youtube - MrSynerchange)

Published in: Business
 • Be the first to comment

Avondconferentie ter heide_121112_final

 1. 1. “The Process is the Leader” Hashtag voor deze causerie: #theprocessistheleader ir. Johan Roels Ter Heide Lembeke – 12 november 2012
 2. 2. Creatiefwisselwerkingsproces We dienen bewust te kiezen voor overgave aan het transformatieproces, kiezen voor Cruciale Dialogen Kiezen voor het proces! “The process is the Leader”
 3. 3. “When we really want to change, to transform,we’ll have to transform our mindset”Charlie L. Palmgren
 4. 4. “Creative Interchange is not just a good idea,it’s a business imperative!”Johan Roels
 5. 5. “I know that I cannot be in error in holding the belief that I amat least partially in error concerning the character of thereality to which I am ultimately committed.Hence I know with certainty that I am ultimately given to whatis more than, and in some respects different from, everythingaffirmed in this book”Man’s Ultimate Commitment - Henry Nelson Wieman
 6. 6. “Creatieve wisselwerkinglenigt de diepste nood van elk individuen die nood is gewaardeerd en begrepente worden voor wat hij werkelijk is,en niet gedwongen te wordeneen vals masker op te zetten en te veinzen dat hij iemand anders is, dan wie hij is, teneinde aanvaard te worden door de anderen”.Henry Nelson Wieman.
 7. 7. ‘Wat is op zo’n manier en krachtwerkzaam in het menselijk leven,dat het de mens zelf verandert,gezien de mens zichzelf niet kan veranderen,en hem daarbij leidt naar het bestewat hij in het menselijk leven ooit kan bereiken,op voorwaardedat hij zorgt voor de noodzakelijke condities?”Henry Nelson Wieman.
 8. 8. Henry Nelson Wiemans ‘Two-fold Commitment’:1. Eenieder geeft steeds het beste van zichzelf, dus het beste van wat men kent en begrijpt, z’n beste ideeën;2. Eenieder geeft zich ook over – volledig en onvoorwaardelijk – aan het proces dat dit beste transformeert tot iets nieuws, iets grootser, iets beters.
 9. 9. CCreatieve wisselwerking creëert waardenbewustzijn“Een waarde is een doelzoekende activiteit”Henry Nelson Wieman
 10. 10. WAARDENBEWUSTZIJN Waardenbewustzijn & Creatieve wisselwerking
 11. 11. Authentieke InteractieInteger ‘het beste’ met de anderen delen en deze uitnodigen ‘hun beste’ te delen
 12. 12. Synergy hoofdstuk 4
 13. 13. Authentieke InteractieInteger ‘het beste’ met de anderen delen en deze uitnodigen ‘hun beste’ te delen
 14. 14. Authentieke InteractieInteger ‘het beste’ met de anderen delen en deze uitnodigen ‘hun beste’ te delen
 15. 15. Authentieke InteractieInteger ‘het beste’ met de anderen delen en deze uitnodigen ‘hun beste’ te delen Waarderend begrijpen Nederig luisteren teneinde ‘het beste’ dat anderen kennen en waarderen te begrijpen en te appreciëren
 16. 16. “Probeer eerst waarderend te begrijpen vooraleer waarderend begrepen te worden” Sint Franciscus van Assisi
 17. 17. “Probeer eerst waarderend te begrijpen vooraleer waarderend begrepen te worden” Sint Franciscus van Assisi
 18. 18. Authentieke Interactie Integer ‘het beste’ met de anderen delen en deze uitnodigen ‘hun beste’ te delen Waarderend begrijpen Nederig luisteren teneinde ‘het beste’ dat anderen kennen en waarderen te begrijpen en te appreciëren Creatieve Integratie“Het één en het ander & verschillend van”
 19. 19. Authentieke Interactie Integer ‘het beste’ met de anderen delen en deze uitnodigen ‘hun beste’ te delenTransformerend Waarderend uitvoeren begrijpenHet beste blijvend nastreven en open Nederig luisteren teneinde ‘het beste’ blijven om te kunnen dat anderen kennen en waarderen leren wat nog beter is te begrijpen en te appreciëren Creatieve Integratie “het één en het ander & verschillend van
 20. 20. Waar sta ik nu op de schaal van Daphne? (1m betekent dat het creatief wisselwerkingsproces gedurende gans m’n leven in volle werking is geweest) 8 centimeter
 21. 21. Man is made for creative interchange as abird is made for flight.To be sure he is in a cage much of thetime.The bars of the cage are the resistancesto creative interchangewhich are present to himself and in theworld round about.
 22. 22. In childhood creativity dominates.But resistances are encountered whichbring on anxiety, frustration, failure, andmisunderstanding.To avoid suffering the mind becomes Henry Nelson Wiemanevasive and creativity dies down.The bird ceases to beat against the barsof the cage. Henry Nelson Wieman
 23. 23. De Vicieuze CirkelIntrinsieke Waarde
 24. 24. Intrinsieke Waarde Wat als niet blijvend De waarde aan voorwaarden wordt voldaan wordt? Psychische conditioneel VERWERPING angst/Vijandigheid Schaamte/Verwijten Leed/stressVechten-Vluchten Woede-Angst Frustratie Schuld-Pijn Eisen & verwachtingen Ontoereikendheid Rollen CultuurBeelden spel Spelletjes
 25. 25. Intrinsieke Waarde VERWERPINGInadequaat Eisen & Verwachtingen
 26. 26. Intrinsieke Waarde VERWERPINGInadequaat De negen-punten Metafoor
 27. 27. Waarde Communicati Schaamte- e Blaam Verwerping Onbeschrijflij Waarde ke angst - wordt Vijandelijkhei conditioneel d Woede - Appreciatie Transforma Angst Frustratie tieSchuld - Pijn Eisen & Inadequaat Verwachting en Cultuur Imaginatie Spel
 28. 28. 1. Wie schilderde het plafond van de Cistijnse Kapel?2. Welk genie stond borg voor de tekenfilms: Bambie, Sneeuwwitje, Fantasia?3. Wie wordt aanzien als de grootste schilder van de twintigste eeuw?
 29. 29. “The point is not to become a leader. The point is to become yourself, to use yourself completely - all your skills, gifts and energies - in order to make your vision manifest. You must withhold nothing. You must, in sum, become the person you started out to be and enjoy the process of becoming.”Warren Bennis
 30. 30. The point is not to become a LEADER.The point is to become YOURSELF,to use yourself completely- all your skills, gifts and energies -in order to make your vision manifest.You must withhold nothing.You must, in sum, become the person youstarted out to beand enjoy the process of becoming.
 31. 31. “Our deepest fear is not that we are inadequate.Our deepest fear is that we are powerful beyondmeasure. It is our light, not our darkness thatfrightens us. We ask ourselves, who am I to bebrilliant, gorgeous, talented and fabulous?Actually, who are we not to be?…as we let our own light shine, weunconsciously give other people permission todo the same. As we are liberated from our fears,our presence automatically liberates others.” Marianna Williamson
 32. 32. The point is not to become a leader.The point is to become yourself,to use yourself completely- all your skills, gifts and energies -in order to make your vision manifest.You must withhold nothing.You must, in sum, become the person youstarted out to beand enjoy the process of becoming.
 33. 33. The point is not to become a leader.The point is to become yourself,to use yourself completely- all your skills, gifts and energies -in order to make your vision manifest.You must withhold nothing.You must, in sum, become the person youstarted out to beand enjoy the process of becoming.
 34. 34. You must be the change you wish to see in the world. -- GandhiLet him who wouldchange the world, first change himself.-- Socrates
 35. 35. Process Leidershap
 36. 36. De echte leider is het creatief wisselwerkingsproces dat steunt opinteractieve en beïnvloedende relaties tussen mensen diesubstantiële veranderingen nastreven die hun doelen reflecteren.
 37. 37. De echte leider is het creatief wisselwerkingsproces dat steunt opinteractieve en beïnvloedende relaties tussen mensen diesubstantiële veranderingen nastreven die hun doelen reflecteren.
 38. 38. De echte leider is het creatief wisselwerkingsproces dat steunt opinteractieve en beïnvloedende relaties tussen mensen diesubstantiële veranderingen nastreven die hun doelen reflecteren.
 39. 39. De echte leider is het creatief wisselwerkingsproces dat steunt opinteractieve en beïnvloedende relaties tussen mensen diesubstantiële veranderingen nastreven die hun doelen reflecteren.
 40. 40. De echte leider is het creatief wisselwerkingsproces dat steunt opinteractieve en beïnvloedende relaties tussen mensen diesubstantiële veranderingen nastreven die hun doelen reflecteren.
 41. 41. De echte leider is het creatief wisselwerkingsproces dat steunt opinteractieve en beïnvloedende relaties tussen mensen diesubstantiële veranderingen nastreven die hun doelen reflecteren.
 42. 42. Het Cruciaal Dialoog ModelCOMMUNICATIE IMAGINATIE 4 plussen en een wens OPENHEID CREATIVITEIT NIEUWSGIERIGHEID ? TENACITEIT Vragen Herhalen en EvaluatieAPPRECIATIE TRANSFORMATIE
 43. 43. Vragen die mij het laatste jaar veel werden gesteld Mijn uniek(e) antwoord
 44. 44. Johan – Frank E. Bird Jr. – Charles Palmgren25 december 2012
 45. 45. Intrinsieke Waarde VERWERPING Schaamte - Beschuldigen Nameloze Angst- De waarde Vijandelijkheid wordt conditioneel Woede-Angst Schuld-Pijn Frustratie Eisen & verwachtingen Inadequaat Cultuur spel Johan Roels54 25 december 2012

×