Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento

172 views

Published on

Espoon tilauskurssin päätössessio.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento

 1. 1. Koonti 25.5.2016 Kouluttaja: FT Johannes Pernaa Verkkokurssin suunnittelu www.edumendo.fi
 2. 2. Tavoitteet Kurssin jälkeen kurssilainen ● Ymmärtää millaisia mahdollisuuksia verkko-opetus antaa ● Osaa suunnitella oppimistavoitteita, arvioida niiden vaativustason ja kehittää tavoitteita vastaavia kurssisisältöjä. ● Osaa laatia perustason verkkokurssin Peda.netin työkaluja hyödyntäen.
 3. 3. ● 20 min Tavoitteiden määrittelyn ja verkkopedagogiikan kertaus ● 40 min Peda.net-kertausta ja keväällä julkaistut toiminnot ● 30 min Verkkopedagogiikan syventämistä ● 20 min Kysymykset ja vastaukset tarpeen mukaan ● Sertifikaatin lunastaminen. Ohjelma
 4. 4. KERTAUSTA
 5. 5. ● Tavoitteet ja arviointi ● Sisältö, rakenne ja pedagogiset toimintavat ● Syklittäistä ja toisiaan peilaavaa ● Tekniset välineet ● Palautteen keruu ● Jatkokehittäminen Suunnittelu
 6. 6. ● Kurssi koostuu moduuleista tai teemoista ● Moduulien sisällä on etätehtävä, harjoituksia, luentoja jne. ja jälkitehtävä ● Etukäteistehtävä ● Aktiviteetti ● Reflektio Rakenne
 7. 7. TAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN
 8. 8. Tavoitteet ohjaavat toimintaa
 9. 9. Arvioinnin uudistaminen
 10. 10. Tavoitteet Kurssin jälkeen kurssilainen ● Ymmärtää millaisia mahdollisuuksia verkko-opetus antaa. ● Osaa suunnitella (LUO) oppimistavoitteita, arvioida niiden vaativustason ja kehittää (LUO) tavoitteita vastaavia kurssisisältöjä. ● Osaa laatia (SOVELTAA JA LUO) perustason verkkokurssin Peda.netin työkaluja hyödyntäen.
 11. 11. ARVIOINTI
 12. 12. Pelkkä lopputesti ei riitä • Diagnostinen arviointi – Kurssin alussa tietoa opetuksen suunnitteluun ● Testi / käsitekartta • Formatiivinen arviointi – Jatkuva kurssin aikana saatu palaute tukee oppimista ja motivoi ● Blogi, keskustelut, oppimispäiväkirjat, miniesseet • Summatiivinen arviointi – Kurssikoe Arviointi aina näkyväksi!
 13. 13. Taksonomia sopii myös tähän
 14. 14. PEDA.NET
 15. 15. VERKKOPEDAGOGISIA MALLEJA / AKTIVITEETTEJA
 16. 16. Yksilölliset tietorakenteet
 17. 17. Yhteisölliset tietorakenteet
 18. 18. Lähikehityksen vyöhyke
 19. 19. ● Oppijat oppivat ratkaistessaan ryhmissä oikeita reaalimaailman ongelmia ohjatusti vaiheistetun ongelmanratkaisuprosessin mukaan. ● PBL-prosessin voi lukea esim. tästä artikkelista. ● Caset on sidottu reaalimaailman tilanteisiin, mutta voi olla myös oppikirja-esimerkkejä ● Ongelmatilanteet ratkaistaan ryhmässä tai yksin ● Tieto on työkalu, ei faktojen opiskelua 1. Ongelmalähtöinen oppiminen / case-oppiminen
 20. 20. ● Tavoitteena perehtyä asiantuntijoiden toiminta- ja ajattelumalleihin ● Reaalimaailman ongelma ● Asiantuntija valmentaa toimintaa ja ohjaa ajattelemaan ● Koulusovellus: Yksilöllisen oppimisen malli 2. Kognitiivinen oppipoika
 21. 21. ● Oppijat oppivat tutkimalla ja löytämällä itse opittavat asiat ● Oppijat ohjaavat itse omaa oppimistaan asettamalla itse ongelmia, rakentamalla asioista omia käsityksiään ja etsimällä uutta syventävää tietoa 3. Tutkiva oppiminen
 22. 22. ● Siirretään vastuuta oppimisesta oppijalle itselleen ja aktivoivien menetelmien kautta ● Mielekäs kokonaisuus ● Oppilas toimii aktiivisesti, kuten esim. kirjoittaa ● Opettaja tukee ja ohjaa 4. Aktivoiva opetus
 23. 23. ● Design: Oppimista tapahtuu samalla, kun suunnitellaan jotain tuotetta (peliä, tekstiiliä, robottia, interaktiivista laitetta ym.) ● Projekti: Tuotanto-. tutkimus- tai kehittämisprojekti, jolla on mahdollisimman selkeät tavoitteet ja aikataulu. ● Oppimisympäristö voidaan räätälöidä jokaiselle henkilökohtaisesti merkitykselliseksi ● Oma projekti / oma kontribuutio isommassa projektissa 5. Design- ja projektioppiminen
 24. 24. ● Opetusmuoto, jossa oppijat osallistuvat yhteenvetojen laadintaan, kysymystenasetteluun ja opetuksen suunnitteluun yhdessä opettajan kanssa ● Opettaja voi myös opettaa opetettavat asiat ensin pienelle ryhmälle, jotka puolestaan opettaa ne muille 6. Vastavuoroinen opettaminen
 25. 25. SERTIFIKAATTI
 26. 26. Open Badge Factory ● Pinjalta sähköpostilista, niin laitan kaikille suoritusmerkinnän anomisen tulemaan. ● Open Badge Passport ● Voisitte varmaan hyödyntää tätä laajemminkin.
 27. 27. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives. local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212-218. Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234. Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456. Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 15.12.2015. Jyväskylän yliopiston Koppa - Verkko-opetuksen pedagogisia malleja. Lähteet

×