Develop for WP7 IRL

595 views

Published on

A presentation delivered at DevSum11 in Stockholm 2011-05-18. Topic is around developing Windows Phone 7 applications and what I've learned in the process of building and publishing both XNA and Silverlight applications.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Develop for WP7 IRL

 1. 1. Dev WP7 – IRLJohan Lindfors
 2. 2. agenda• inspiration• planering• design• utveckling• publicering
 3. 3. phoneBeat
 4. 4. file | new start inspiration
 5. 5. www.windowsphoneapplist.com
 6. 6. Inspiration Design Utveckling
 7. 7. Inspiration Design Utveckling
 8. 8. file | newstart inspiration plan
 9. 9. cocktail flow
 10. 10. facebook
 11. 11. usa today
 12. 12. runkeeper
 13. 13. harbor master
 14. 14. file | newpiration planering desig
 15. 15. “Marketing by not asking any questionsfirst!“ – Percy Nilegård
 16. 16. ho hen hy herehat
 17. 17. planera & fokusera• gör en sak riktigt, riktigt bra• inga kruseduller• förhindra misstag• ”don’t make me think”
 18. 18. Who – personer som tränarWhat – registrera träningstillfällenWhen – efter att de tränat klartWhere – på gymmetWhy – för att dela med sig och tävla
 19. 19. file | newanering design utvecklin
 20. 20. metro• design för utvecklare• struktur, enkelhet, innehåll• text• rörelse
 21. 21. pivot eller panorama?
 22. 22. www.jeff.wilcox.name/2011/03/metro-design-guide-v1/
 23. 23. file | newdesign utveckling publ
 24. 24. mvvm• prism• caliburn micro• mvvmlight• ultralight.mvvm
 25. 25. demo
 26. 26. nätverk• asynkrona anrop• webclient eller httpWebRequest• async ctp
 27. 27. demo
 28. 28. lagra data• isolatedstorage• serialisering• xml/json/binärt• inställningar
 29. 29. demo
 30. 30. lokalisering• cultureinfo• resurser• kod• xaml
 31. 31. demo
 32. 32. prestanda• uppfattad vs verklig• använd rörelse• trådhantering• analysera och optimera• testa på en riktig enhet
 33. 33. file | neweckling publicering
 34. 34. marketplace• testa, testa, testa• lokal struktur• uppdateringar• auto-publicering
 35. 35. tripeaks solitaire• fabrication games• äkta 3D• all kod i objective-c
 36. 36. -(BOOL) animate{ if([self animation] == nil) { [self draw]; return NO; } else { BOOL animationDone = [[self animation] animate]; [self draw]; if (animationDone) { x += [[self animation] currentX]; y += [[self animation] currentY]; z += [[self animation] currentZ]; rotation += [[self animation] currentRotation]; [animations removeObjectAtIndex:0]; } return animationDone; }}
 37. 37. public bool Animate(){ if (this.Animation == null) { this.Draw(); return false; } else { bool animationDone = this.Animation.Animate(); this.Draw(); if (animationDone) { x += this.Animation.CurrentX; y += this.Animation.CurrentY; z += this.Animation.CurrentZ; rotation += this.Animation.CurrentRotation; animations.RemoveAt(0); } return animationDone; }}
 38. 38. public bool Animate(GraphicsDevice graphics, BasicEffect effect){ if (this.Animation == null) { this.Draw(graphics, effect); return false; } else { bool animationDone = this.Animation.Animate(); this.Draw(graphics, effect); if (animationDone) { x += this.Animation.CurrentX; y += this.Animation.CurrentY; z += this.Animation.CurrentZ; rotation += this.Animation.CurrentRotation; animations.RemoveAt(0); } return animationDone; }}
 39. 39. johan.lindfors@infozone.se

×