Advertisement

Strategisk positionering handout

CEO Dw Interactive, founder at Tillväxtkraft
Oct. 31, 2014
Advertisement

More Related Content

Similar to Strategisk positionering handout(20)

Advertisement

Strategisk positionering handout

 1. Strategisk Posi-onering Vad som skiljer vinnarna från förlorarna
 2. Vanliga utmaningar Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykunds-anskaffningen ska fungera.
 3. Vanliga utmaningar
 4. Vilka mål bör dagens marknadsföring ha? 1. Generera nya kunder 2. Öka försäljningen 7ll befintliga kunder 3. Försvara vik7ga affärer med befintliga kunder 4. Vinna 7llbaka kunder 5. Sälja utan aD vara säljig 6. Minska eller undvika prispress 7. Skapa eD förutsägbart och metodiskt arbetssäD
 5. Smarta frågeställningar • Vilka mål är mest relevanta för oss? • Var lägger vi majoriteten av våra resurser idag? • Finns det något mål som vi skulle behöva prioritera mer? 1. Generera nya kunder 2. Öka försäljningen 7ll befintliga kunder 3. Försvara vik7ga affärer med befintliga kunder 4. Vinna 7llbaka kunder 5. Sälja utan aD vara säljig 6. Minska eller undvika prispress 7. Skapa eD förutsägbart och metodiskt arbetssäD
 6. Michael Porter Michael Porters Generiska strategier
 7. Michael Porters generiska strategier Men vad är en konkurrensfördel?
 8. vMichael Porters generiska strategier Lägre kostnader + Likvärdiga intäkter = Högre vinster Intäkter Kostnad
 9. vMichael Porters generiska strategier Likvärdiga kostnader + Högre intäkter = Högre vinster Kostnad Intäkter
 10. Michael Porters generiska strategier Generellt kostnadsledarskap Generell differen-ering Fast i miHen Fokuserat kostnadsledarskap Fokuserad differen-ering BreH segment Fokuserat segment
 11. Michael Porters generiska strategier BreH erbjudande Smalt erbjudande Bred Målgrupp Smal Målgrupp
 12. Michael Porters generiska strategier -­‐ exempel: Generellt kostnadsledarskap
 13. Michael Porters generiska strategier -­‐ exempel: Generell differen-ering
 14. Michael Porters generiska strategier -­‐ exempel: Fokuserad differen-ering
 15. Smarta frågeställningar • Är det tydligt vilken posi7on vi har idag? • De som är marknadsledare på vår marknad, vilken posi7on har de? • Vad är fördelarna och nackdelarna med den posi7on vi har idag? Generellt kostnadsledarskap Generell differen-ering Fast i miHen Fokuserat kostnadsledarskap Fokuserad differen-ering
 16. Utmaningen Många företag inom b2b fastnar ofrivilligt i miHen, dvs. utan tydlig posi-on.
 17. Hur kan jag prak-skt arbeta med posi-onering? Hur gör jag då?
 18. DWs Modell i3 Kundsegment och kontaktytor Konkurrenter i3 Företaget och marknad
 19. Steg 1 -­‐ Vilka kundsegment och kontaktytor riktar vi oss -ll? Hur kan vi bli relevanta -ll vårt kundsegment och våra kontaktytor?
 20. Marknadens storlek Utmaningen: Beroende på hur vi definierar vår marknad och vårt erbjudande kommer vi aD placera oss på olika ställen i marknadens livscykel och i vår kunds medvetande. Det är en vik7g beståndsdel i marknadsposi7oneringen. Tid vSteg 2 -­‐ Var är vi på marknadslivcykeln? Var bör vi vara? Tidig majoritet Sen majoritet Minskande marknad Döende marknad Växande marknad Ny marknad
 21. Steg 3 -­‐ Vilket problem är vi lösningen på och vilken kategori -llhör vi? Vilket problem måste vi vara lösningen på i fram-den och vilken kategori ska vi -llhöra?
 22. vSteg 4 -­‐ Vad gör oss unika i vår valda posi-on? Behöver vi ändra på något?
 23. Steg 4 -­‐ Är det här sant med vilka vi är? Behöver vi ändra på erbjudande, strategi, kultur och värderingar?
 24. Smarta frågeställningar • I vilka steg ligger våra styrkor? • I vilka steg behöver vi förbäDra oss? • Vad behöver vi göra nu? 1. Vilka kundsegment och kontaktytor riktar vi oss 7ll? 2. Var är vi på marknadslivcykeln? Var bör vi vara? 3. Vilket problem är vi lösningen på och vilken kategori 7llhör vi? 4. Vad gör oss unika i vår valda posi7on? 5. Är det här sant med vilka vi är (erbjudande, strategi, värderingar och kultur)?
 25. Vanliga misstag
 26. Misstag 1 Vi förstår inte vilken kategori vi -llhör
 27. Misstag 2 Erbjudande, strategi och värdegrund stämmer inte med posi-onering
 28. Misstag 3 Vi har definierat vår verksamhet så aH vi -llhör en minskande eller döende marknad
 29. Strategisk Posi-onering Vad som skiljer vinnarna från förlorarna
Advertisement