Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtal

Download to read offline

På Gunneboskolan i Lund har man i många år arbetat med elevdrivna utvecklingssamtal. Varför har man valt att jobba så? Hur ser förberedelserna ut för att ro detta i land? Vilka effekter har det för eleven och läraren? Träffa Jonas Hällebrand, lärare på Gunneboskolan, och hans elever när de tillsammans berättar och beskriver arbetssättet.
För vem? Rektorer, pedagoger Förberedelser: egna funderingar kring ett elevdrivet arbetssätt runt utvecklingssamtalet.

 • Be the first to like this

Unikum - Elevdrivna utvecklingssamtal

 1. 1. Elevdrivna utvecklingssamtal Gunnesboskolan, Lund
 2. 2. Jonas Hällebrand, IKT-pedagog, ADE, Spiratör, Gunnesboskolan, Lund
 3. 3. Evelina och Theodora, år 9 Gunnesboskolan
 4. 4. Innehåll
 5. 5. Innehåll Gunnesboskolan Elevdrivna utvecklingssamtal Elever svarar på frågor från er...
 6. 6. Gunnesboskolan
 7. 7. Lära@lära – Portfolio
 8. 8. Lära@lära
 9. 9. Lära@lära • Dokumentation
 10. 10. Lära@lära • Reflektion • Dokumentation
 11. 11. Lära@lära • Mål och Utvärdering • Reflektion • Dokumentation
 12. 12. Lära@lära • Salotugent förhållningssätt • Mål och Utvärdering • Reflektion • Dokumentation
 13. 13. Varför?
 14. 14. Fred på jorden - Sven Mellander
 15. 15. Hur?
 16. 16. Manus för utvecklingssamtalet
 17. 17. Manus för utvecklingssamtalet "IUPn grundar sig på den uppföljning och utvärdering av elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling, i relation till läroplanens och kursplanernas mål,som skolan gjort inför utvecklingssamtalet." Skolverkets allmänna råd om IUP:ns innehåll.
 18. 18. Manus för utvecklingssamtalet
 19. 19. Manus för utvecklingssamtalet Portfolions innehåll ligger till grund för uppföljningen
 20. 20. Manus för utvecklingssamtalet Portfolions innehåll ligger till grund för uppföljningen Utvecklingssamtalet utvärderar elevens arbete och reflekterar kring utveckling
 21. 21. Manus för utvecklingssamtalet Portfolions innehåll ligger till grund för uppföljningen Utvecklingssamtalet utvärderar elevens arbete och reflekterar kring utveckling Områden som är viktigast att fokusera på
 22. 22. Manus för utvecklingssamtalet Portfolions innehåll ligger till grund för uppföljningen Utvecklingssamtalet utvärderar elevens arbete och reflekterar kring utveckling Områden som är viktigast att fokusera på Efter utvecklingssamtalet formulerar man det långsiktiga målen som bildar elevens IUP
 23. 23. Uppföljning av förra samtalet
 24. 24. Uppföljning av förra samtalet Sammanfatta ditt förra samtal (använd ditt gamla manus och fundera över om det var något särskilt). Vilka mål har du jobbat med fram till nu? (För utvärdering av varje enskilt mål se utvärderingen under respektive IUP-mål) Vad drar du för slutsatser av detta. Vad har gått bra, vad har gått mindre bra och varför (Se även under respektive mål):
 25. 25. Mina kommentarer om lärarens omdöme
 26. 26. Mina kommentarer om lärarens omdöme Finns det något som kommer igen i omdömena? Vad drar du för slutsats av detta? Är det något som du tycker är anmärkningsvärt? Vad drar du för slutsats av detta? Är det någon förmåga som återkommer som något du är bra på respektive behöver jobba med?
 27. 27. Framtiden och målsättning
 28. 28. Framtiden och målsättning Gå igenom programförklaringen och visa oss hur du tänkt. Med hänsyn taget till samtalets tidigare innehåll, finns det skäl att ändra din programförklaring eller fungerar målen? Så här skulle jag kunna visa att jag jobbat mot/ nått mina mål!
 29. 29. Elever
 30. 30. frågor?
 31. 31. http://ikt-pedagog.blogspot.com Jonas Hällebrand • mobil: +46 70 314 00 81 • joha88@utb.lund.se • jonas.hallebrand@mac.com • www.lund.se/gunnesboskolan

På Gunneboskolan i Lund har man i många år arbetat med elevdrivna utvecklingssamtal. Varför har man valt att jobba så? Hur ser förberedelserna ut för att ro detta i land? Vilka effekter har det för eleven och läraren? Träffa Jonas Hällebrand, lärare på Gunneboskolan, och hans elever när de tillsammans berättar och beskriver arbetssättet. För vem? Rektorer, pedagoger Förberedelser: egna funderingar kring ett elevdrivet arbetssätt runt utvecklingssamtalet.

Views

Total views

1,133

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×