Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dema aurkezpena eskualdearen egoera sozioekonomikoa

404 views

Published on

Busturialdeko diagnostikoa 2014

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dema aurkezpena eskualdearen egoera sozioekonomikoa

 1. 1. BUSTURIALDEAREN EGOERA SOZIOEKONOMIKOA 2015, Martxoak 6
 2. 2. 2 1-Aurkezpena 2- Diagnostiko sozioekonomikoa 2.1 Demografia 6 2.2 Lan merkatua 11 2.3 Jarduera ekonomikoa 20 2.4 Hirugarren sektorea 22 2.5 Eskualdeko testuingurua 27 2.6 Joerak: etorkizuneko sektoreak 29 3- Azterketa estrategiakoa 3.1. Busturialdeko abantaila konpetitiboak 41 3.2. Urdaibaiko biosfera erreserbako guneak 42 Aurkibidea 2
 3. 3. 3 1- Aurkezpena 3
 4. 4. 4 Ámbito sociodemográfico y económico 1. Aurkezpena Dokumentu honetan, Busturialdea Eskualdeko diagnostiko sozioekonomikoa azaltzen da. Eskualdeko egoera sozioekonomikoaren diagnostikoa egiteko, adierazle ezberdinak aztertu dira (demografia, arlo soziala, lan merkatua, jarduera ekonomikoa etab.) Honen ondorioz, eskualdearen kokapen sozioekonomikoa zein den ongi definituta, etorkizuneko sektoreak eta joerak zeintzuk diren definitzen dira. Azkenean, informazio guztia kontuan harturik azterketa estrategiko bat egiten da, alde positiboak eta negatiboak adieraziz. Informazio hau oso baliagarria izango da, etorkizunean enpresa bat sortuko duten ekintzaileentzat, zeren eta, eskualdeko egoera sozioekonomikoa hobeto ezagutuko dute. 4
 5. 5. 5 2- Diagnostiko sozioekonomikoa 5
 6. 6. 2Ámbito sociodemográfico y económico 2.1 Demografia URTEA 2014 Eskualdea Bizkaia EAE Biztanleriaren urte arteko aldaketa 2014(%) -5,57 -5,72 -2,79 Biztanleriaren aldaketa azken 6 urteetan (%) 1,61 -1,83 1,17 Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak 2014 (%) 12,72 13,3 13,93 Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak 2014 (%) 23 21,28 20,75 Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak 2014 (%) 12,5 13,57 12,94 Iturria: Udalmap URTEA 2013 Eskualdea Bizkaia EAE Jaiotza-tasa gordina 2013 (biztanleen ‰) 8,42 8,43 8,72 Hazkunde begetatiboko tasa 2013 (biztanleen ‰) -1,78 -0,86 0,26 Biztanleria atzerritarra 2014 (%) 6,65 5,91 6,45 • %1,61 hazkundea , 6 urteetan • EAErekiko hazkunde handiagoa egon da azken urteetan. • Orokorrean zaharragoa da eskualdea, Bizkaia eta EAEa baino 65-75 urte bitartean. • Jaiotze tasa gordina baxuagoa denez gero eta zahartze indizea handiagoa, hazkunde begetatiboa negatiboa da. Bizkaia eta batez ere EAEkoa kontutan konparatuz, baxuagoa da eskualdekoa. • Atzerritarren kopurua bataz bestekoaren gainetik kokatzen da. 2.1.1. Biztanleria Urteak 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Biztanleria 45.651 45.871 46.056 46.321 46.652 46.648 46.388 6
 7. 7. Busturialdeko biztanleriaren eboluzioaren azterketa • Azkenengo urteetan haur indizea, hau da, 0-14 urteko biztanleriaren portzentaia igo egin da. • Zahartze indizea (65 urte baino gehiagoko biztanleria) ere igo egin da, biztanleriaren %23 izan arte. • Bestalde, gainzartze indizea jaitsi egin da azken 4 urteetan. 7 Urteak 2011 2012 2013 2014 Adina: 0-14 (%) 12,05 12,31 12,40 12,72 Adina: 65< (%) 22,56 22,70 22,67 23 Adina: 75< (%) 13,39 13,03 12,92 12,50
 8. 8. Inmigrazioa eskualdean: datu orokorrak 2011 • 2011an etorkinen kopuru guztia 3.039 pertsonakoa zen. • Egoera berezia ikusten da gure eskualdean: Gernika eta beste gainontzeko herri guztiarekin konparatuz dagoen aldia ikusita. • Hala ere, etorkin asko bere jaioterrietara bueltatu behar izan dira, krisialdia dela eta. Iturria: EUSTAT 8
 9. 9. Etorkinak eskualdean jatorriaren arabera 2011 Etorkinen jatorria kontuan izanda,Europar Batasunekoak erdiak dira, errumaniarrak %45a suposatatzen dute guztira (1.359 pertsona). Nabarmen handia Latinoamerikakoekin konparatuta. Gaur egun, enpleguaren egoera dela eta kontrako inmigrazioa gertatzen ari da. Hau da, gazteak Europar Batasunera joaten ari dira lan aukeren bila. Hau dena Kontutan edukita, pentsatzen dugu etorkizunerako joera, berdina izango dela. Nahiz eta krisi garaian egon, etorkinen hazkundea ez da geratu Busturialdean. Joera hau nahiko harrigarria da kontutan izanda Inmigrazio behatokiak eraskuten duen jaitsiera bai Bizkaian, bai EAEkoan ere. Iturria: Inmigrazioren Behatokia Iturria: EUSTAT 9
 10. 10. 2.1.2. Ikasketa maila Biztanleriaren ikasketa maila Busturialdean (2013) Iturri: Eustat 10 Grafikoan ikusi ahal denez, Busturialdeko biztanleriaren formazio mailari dagokionez, gehienak Lehen hezkuntza maila dute (15.542 biztanle) eta analfabetoen kopurua txikia da. Aldi berean, eskualdeko hezkuntza mailan nabarmenak dira bigarren mailako eta goi mailako ikasketen biztanleak. Busturialdean beste hainbat eskualdeetan gertatzen den moduan muturrekoak dira goi – mailako ikasketek eta Lehen hezkuntza dutenek.
 11. 11. 2.2.1. Jarduera tasa 2.2. Lan merkatua • Biztanleria guztira kontutan izanda, jarduera tasa Busturialdean %46,03koa da, hoietatik %41,9 emakumeak dira eta %58,1 gizonak. Bizkaian, jarduera tasa %47 da eta EAEan, %47,7 da, beraz Busturialdekoa baino zertxobait altuagoa. • Busturialdeako emakumen jarduera tasa, biztanleri guztia kontutan izanda %19,4a da, Bizkaian %21,3 eta EAEan % 21,6 a. • Aipatzekoa da ere landunen eta langabetuen artean gizonek direla nagusi eta aldiz, aktibitate gabekoen aretan emakumeak gehiengoa direla. Datu hau amankomuna da EAE, Bizkaia eta Busturialdean. Iturria: EUSTAT JARDUERA TASA (2010) Eskualdea Bizkaia EAE 16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 46,03 47,02 47,74 16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 41,42 41,35 42,23 16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 50,77 53,07 53,52 11 URTEA 2011 GUZTIRA LANDUNAK LANGABETUTAK AKTIBITATE GABEKOAK Guztira Gizon Emakume Guztira Gizon Emakume Guztira Gizon Emakume Guztira Gizon Emakume EAE 2.179.815 1.063.575 1.116.240 897.767 483.880 413.887 157.030 81.266 75.764 1.125.018 498.429 626.589 Bizkaia 1.153.351 557.765 595.586 465.010 249.671 215.339 88.280 45.631 42.649 600.061 262.463 337.598 Busturialdea 46.172 22.741 23.431 18-380 9.760 8.620 3293 1.809 1.484 24.499 11.172 13.327
 12. 12. 2.2.2 Langabezia Iturria: Lanbide Langabezi tasa puntu bat jaitsi da azkenengo urtean eta tendentzia hau jarraitzea espero da, krisiaren errekuperazioarekin batera: •Langabezia gehien jaitsi diren sektoreak Industria, Eraikuntza eta Teknikariak/Administrariak izan dira. Azken urteetan izandako beherakada handiaren ostean errekuperatzen hasi dira. •Bestalde, enplegu eskatzaile gehiago daude Merkataritza/Ostalaritza eta Zerbitzu sektoreetan. Langabezia tasa eta enplegu eskatzaileen kopurua sektorearen arabera (4.hiruhilekoa) 12 Urtea eta Hiruhilekoa 2013 2014 Datos 4 4 Biztanleria guztira 46.648 46.388 Langabeak guztira 3.184 3.105 Langabezi tasa 14,63% 13,78% Lehen sektorea 77 77 Industria 625 596 Teknikoak eta administrariak 701 636 Zerbitzu publikoak eta osasuna 221 229 Eraikuntza 384 323 Merkataritza eta ostalaritza 604 619 Garraioa, informazio eta telekimunikabideak 85 72 Asegurruak, finantzak eta enpresetako zerbitzuak 20 24 Beste zerbiztuak 128 159 Aurreko lana ez 339 370
 13. 13. Enplegu eskatzaileen bilakaera, sexuaren arabera 2000-2012 • Hamarkada osoa kotuan izanda, 2008tik 2009ra ematen da benetazko aldaketa enpleguaren galeran. 2009 urteak markatzen du maximoa, gelditu gabe goruntz doala iaz arte. • Aipagarria da, enplegu eskatzaileen artean sexo indikadorea ez dela oso esanguratsua, oso parekatuak bai daude. Iturria: Lanbide 13
 14. 14. Gizon langabeak adinaren arabera Iturria: Lanbide Iturria: Lanbide Emakume langabeak adinaren arabera • 2009an emakume langabe gehiengoa 40 – 44 urte bitartean kokatzen da. Gizonen kasuan aldiz, urte berean multzo gehiengoa 20 – 24 urte tartean kokatzen da. • 2012an ere ikusten da, nabarmen igo dela 59 urte baino gehiagoko emakumeak gizonekin konparatuta. 14
 15. 15. Enplegu eskatzaileen bilakaera, ikasketen arabera 2006-2011 (4.hiruhilekoa) Enplegu eskatzaileen bilakaera, lanbidearen arabera 2009-2012 Iturria: Lanbide Iturria: Lnabide 1 0 0 4 4 9 48 90 216 250 381 505510 459 557 580 619 621 249 283 432 474 525 600 0 0 0 0 0 404 124 114 176 212 199 206216 194 331 439 399 398 73 62 84 121 118 164 121 93 117 182 170 202 0 0 0 0 0 0 0 500 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alfabetatu gabe Lehen mailako ikasketak Eskola ziurtagiria E.S.O. E.G.B. Batxilerra F.P. Gradu ertaina Goiko gradua Beste batzuk 15 • Langabetu gehienak ikasketa basikoak dituzte (EGB edota eskola ziurtagariai, dena dela 2011ko datua, neurriz gaineko ematen du. Datu hauekin bat etortzen da zein den aurreko lanbidea. Gehienak langile ezgaituak direlako.
 16. 16. 2.3.3. Kontratazioa Kontratazioaren bilakaera eskualdean Iturria: Lanbide • Kontratazioen bilakaera beheranzko joera bat ikusten da 2007 eta 2013 urteen artean. • kontratazioaren joera, 2011an apur bat hobetzen da, eta 2014ean nahiko igo da, azken urteetako tendentzia errekuperatuz 16
 17. 17. Kontratazioaren bilakaera, sexuaren arabera • 2009ra arte gizon eta emakumeen kontratazioak parekatuta egon dira. 2011tik aurrera aldiz, emakume eta gizonezkoen arteko diferentzia nabarmenagoa da emakumeen alde. Egin diren kontratazioen %53,33 emakumeenak izan dira. 17
 18. 18. Kontratazioaren bilakaera, ikasketaren arabera • 2014an ikusten da goi mailako ikasketak duten kontratazioen igoera, izan ere, langabetuen artean goi mailako ikasketak dutenen kopurua igo delako. • Aipagarria da ere, 2013 urteko datuetan ikasketa profesionala duten pertsonen kontratazio urria: langabetuen artean ikasketa profesionaldunak gutxi direlako eta ez dira lan eskaintzak betetzen • 2012an ikasketa gabeko kontratazio kopurua bere mailarik baxuena adierazten digu, arlo honetako lan eskaintza txikia dela eta 18
 19. 19. Kontratazio bilakaera, sektoreen arabera • Zerbitzuen sektorea (merkataritza eta ostalaritza barne) da kontratazio gehien egiten duena. Ia 4 kontratuetatik 3 dira sektore horretan. • Horrez gain, azken 6 urteetan sektore honetan, ikusten da ere bere garrantzia: 2,2 puntu kuota bat irabazi du eskualdean. • Industria bigarren sektorea da kontratazioetan. • Azkenik, lehen sektorearen kontratazio kopurua txikiena da. 2014ean %6,10 kopurua bakarrik suposatu du. 19
 20. 20. 2.3.1. BPG (Barne Produktu Gordina) Iturria: Eustat. 2.3. Jarduera ekonomikoa BPG % eboluzioa 2000 2005 2008 2010 Nekazaritza eta arrantza sektorea 9,91 9,27 6,87 7,05 Industria sektorea 24,21 25 23,1 20,08 Eraikuntza sektorea 13,11 17,32 17,45 14,34 Zerbitzuak sektorea 52,74 48,39 52,58 58,5 • Begi bistan dago, BEGak izan duen bilakera azkenengo urteetan Busturialdean. Nekazaritza eta arrantzak balioa galdu dute 2008 urterarte, baina 2010ean berriro igo da. Industria sektorea jaitsi egin da eta zerbitzua sektoreak mantendu egin du proportzioak. • Konparaketak egin ezkero Bizkaia eta EAEkoarekin, oso garbi azaltzen da zeintzuk dira eskualdeko ezaugarri propioak sektorearen banaketan, enplegu eta kontratazio arloetan ikusi diren moduan: lehenego sektoreak duen pisua, baita aipatzekoa da eraikuntza sektorearen datua, enplegutan ez duelako hainbeste pixua erakusten, baina bai sorarazten duen balioan. BPG % (2010) BUSTURIALDEA BIZKAIA EAE Nekazaritza eta arrantza sektorea 7,05 0,60 0,70 Industria sektorea 20,08 19,10 23,70 Eraikuntza sektorea 14,34 9,10 8,80 Zerbitzuak sektorea 58,5 66,70 71,20 Iturria: Eustat. 20
 21. 21. 2.3.2. Establezimenduak Busturialdeako establezimenduen bilakaera 2008-2014 Sektorea 2008 2009 2010 2011 2014 Industria 238 246 248 261 231 Eraikuntza 776 766 682 626 484 Merkataritza, garraioa eta ostalaritza 1.453 1.440 1.382 1.335 1573 Informazioa eta komunikazioak 50 53 42 41 44 Finantza jarduerak eta aseguruetakoak 93 93 99 103 95 Onibar-jarduerak 75 74 82 78 31 Lanbide jarduerak 387 416 435 414 379 Herri administrazioa, hezkuntza eta osasun 304 306 321 335 334 Bestelako zerbitzu-jarduerak 267 253 262 268 244 Guztira 3.643 3.647 3.553 3.461 3.415 • Azken urteotan establezimenduen kopuruak, %6 egin du behera, Busturialdean. Jaitsiera horrek 228 establezimendu gutxiago suposatzen du absolutuetan, 2008 urtearekin konparatuz. • Beherakada hau sektore askotan izan da, baina batzuk kalteatuagoak izan dira besteak baino: eraikuntzakoak (%38, 292 establezimendu gutxiago), informazio zerbitzuak eta komunikazioak %12 eta 6 establezimendu gutxiago) • Beste aldean, igo diren kopurak honako sektoretakoak izan dira: merkataritza, garraioa eta ostalaritza (%8,25) finantza-eta aseguru-jarduerak (% 11), eta herri administraziora, hezkuntza eta osasunekoak (% 10). Iturria: Eustat. 21
 22. 22. 2.4. Hirugarren sektorea 2.4.1. Turismo sektorea: ezaugarri nagusiak 22 Turismo sektorea Plangintza berezia dauka Busturialdea eskualderako eta horregatik kontutan hartzen da egoera sozioekonomikoa aztertzerakoan. Plangintza horrek Urremendi elkarteak egin zuen eta bertan planteatzen den estrategia eta ekintza plana2017an jartzen du helmuga. Atal honetan beraz, plangintza horretan proposatzen den estrategia jasotzen da. Busturialdea Urdaibai lehen mailako inguruan kokatzen da, aberastasun naturala, biodibertsitatea, kontserbazio maila… eta eskaintza kulturala (kultura euskal tradizioen eta gastronomiaren sehaskatzat hartzen da) Ezaugarriok eskualdea ahalmen handiko egiten dute natura, turismo aktibo, kultura eta aisialdirako jarduerak burutzeko leku bezala. Baliabide asko ditu, kostaldea eta hondartzak, baliabide naturalak eta paisajistikoak (Urdaibaiko Biosfera Erreserba ia dena Busturialdea Urdaibain kokatzen da, Gaztelugatxe, …), eta ondare kultural, erlijioso, historiko eta arkitektoniko ikaragarria du. Baliabideetan duen aberastasuna hain da handia Eusko Jaurlaritzako Marketing Turistikoaren Plana 2010 2013 “TOP esperientziak” sailkapenean 26tik lau Busturialdea‐ Urdaibaikoak dira, ondoren azaltzen direnak: •Ardo baten istorio hunkigarria: Gernikako txakolina •Euskal pilota eta zu (Gernikako Jai Alai) •Amaitu da eguna, zeure ordua da. Egunsentia Gaztelugatxen. •Euskadiren sustraiak:Gernika Hala ere, eskualdean turismoak jarduera ekonomiko legez ez du garapen maila altua lortu, gabeziak ditu eta aurre egin beharko litzaieke gaur egungo turistari eta etorkizunekoari produktu turistiko osoa eta nahiko kalitatezkoa emateko eta beraz, berriro bisita gaitzan. Eskualdeko jarduera turistikoa udalerri nagusietan batzen da, Gernika – Lumo eta Bermeon. Merkatal eta turismo fluxuak eurotara zuzentzen dira, udalerri txikien kaltetan. Gainera, Gernika Lumo eta Forun merkatalgune ertainak dauden arren, landa udalerri‐ guztiek ez dituzte establezimendu mota guztiak, denda txikiagoak edota banketxeak esaterako.
 23. 23. Zerbitzu eskaintzaren gabeziok, eskualdean desorekak eragiten dituzte turistak banatzean batez ere, landa udalerrietan, bisitariei produktuak edota zerbitzuak eskaintzeko ahalmen murritzagoa duten landa udalerrietan. Dena dela, eskualdean zerbitzu turistikoarekin lotutako enpresak daude eta Gernika Lumo, Bermeo, Mundaka eta Mendatan turismo bulegoak daude.‐ 2011ko udan Gazteluatxen informazio gunea zabaldu zen, 22.000 bisitari izan ditu zabalik izan den bi hilabeteetan (uztaila abuztua) Bizkaiko kostaldeko baliabide turistiko honek duen balorea eta erakarpen turistikoa agerian uzten duelarik. Eskualdeko turismo bulegoetan izandako bisitak 2011n nababarmen igo dira. Hurengo taulako datuak adierazgarriak dira eta eskualdean turismoak pisua Gernika, %69,2 bisita 2011, hurrengo Bermeo (%24,5 bisita guztien 2011) eta neurri txikiagoan Mundakak (%13,81) dutela argi geratzen da. Nabaria da beraz, eskualde bizkatairrean dagoen desoreka turistikoa eta Gernikak duen protagonismoa gainerako udalerri guztien aldean. Iturria: Urremendi Busturialdea Urdaibaiko Turismoaren Plan Estrategikoa. 23
 24. 24. 24 Busturialdean 66 alojamendu daude eskualdeko udalerrietan: Iturria: Urremendi Busturialdea Urdaibaiko Turismoaren Plan Estrategikoa. Baliabide turistiko nagusienak dira: •Bakearen Museoa •Arrantzaleen Museoa •Euskalerria Museoa •Batzar Etxea •Gaztelugatxeko Doniene •Torre Madariaga •Oma basoa •Bird center •Santimamiñe kobazuloa Azkenik, zerbitzu turistikoak zeintzuk diren eskualdean jasotzen da • Turdaibai • Hello Urdaibai • Ur 2000 • Ur Urdaibai • Urdaibai Kiroleroak •Atuntxo •Hegaluze •Urdaitour •Urdaibai on •… 24 ALOJAMENDU MOTA UNITATEA Nekazal turismoa 15 Landa etxea 13 kampinga 1 Hotela 15 Pentsioa 4 Landa apartamenduak 3 Albergea 11 GUZTIRA 62 ALOJAMENDU MOTA UDALERRIA Nekazal etxeak Landa etxeak Kampinga Hotela Pentsioa Apartamentua Albergea AJANGIZ X X BERMEO X X X X X BUSTURIA X X X X X EA X X ELANTXOBE X X X EREÑO X ERRIGOITI X X X GAUTEGIZ-ARTEAGA X X X X GERNIKA - LUMO X X X IBARRANGELU X X X X KORTEZUBI X MENDATA X X MORGA X X MUNDAKA X X X X MURUETA X MUXIKA X X X X
 25. 25. 2.4.2. Merkataritza: ezaugarri nagusiak Merkatariza eta ostalaritza sektoreak eskualdeko enplegu sisteman duen garrantzia apitatzekoa da. Garnika eta Bermeo azken urteetan saikerak egiten ari dira azpisektorearen bultzadan. Horren ondorioz, Bermeoko PERCOA eta Gernika-Lumon merkatuari buruzko egindako proiektuak aipatu beharko dira. Baita ere enpresekin lantzen ari den elkar lana eta lankidetza publikoa-pribatua. Ildo horretatik bai merkatarien elkarteek: Bermeo eta Gernika baita ostalaritza elkartea, kasu honetan Gernika-Lumon, aipatzekoak dira. Elkarte hauek Behargintza eta turismo arduradunekin elkar lantzen dituzte proiektuak. Iturria: Eustat • Establezimendu kopuruari begira, Eustat-eko datuak aztertuta, bilakaera negatibo bat izan du azken urteetan, EAEko batazbestekoaren azntzekoa. Izan ere, 787 establezimendu izatetik 2008an 676ra pasatu da eskualdean, hots, %14ko jaitsiera suposatzen duelarik. (%15,24 Euskal AEn). • Eragile ekonomiko nagusien aurreikuspenak beteko balira, krisialdi ekonomikoa igaro eta gero, datozen urteetan txikizkako merkataritzaren hazkunde bat ematea espero daiteke, establezimendu kopuruan, enpleguan edota salmenta azaleran. 25 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gernika-Bermeo 787 782 747 718 698 683 676 EAE 41436 41349 39468 37845 36522 35580 35124 Bizkaia 21817 21884 20800 20006 19317 18679 18420 Merkataritza sektoreko enpresa kopurua Busturialdean
 26. 26. 26 • Eskualdean dauden elkarteak hurrengoak dira: Bermeo Merkataritza Elkartea Bermeoko Udal Azoka Ekartea Bermeoko Ostalaritza Elkartea Gernikako Merkataritza Elkartea Gernikako Ostalaritza Elkartea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bermeo 325 318 303 290 285 273 273 Gernika 379 375 367 353 344 339 335 Markina 88 85 82 76 73 75 78 Mundaka 26 29 24 21 18 18 19 Muxika 15 16 14 14 13 13 12 Busturia 9 12 10 8 9 9 9 Ea 6 6 5 6 6 6 6 Elantxobe 4 4 4 4 3 4 4 Gautegiz Arteaga 3 3 3 3 3 2 2 Sukarrieta 3 3 2 2 2 2 3 Ibarrangelu 2 2 2 2 2 4 2 Ereño 1 1 1 0 0 0 0 Errigoiti 2 2 2 2 2 0 0 Mendata 2 2 2 2 1 1 1 Kortezubi 0 1 2 3 3 3 2 Arratzu 0 0 0 1 1 2 2 Morga 0 0 1 1 1 1 1 Ajangiz 0 0 0 1 0 0 0 Forua 0 0 0 0 1 0 0 Nabarniz 0 0 0 0 0 0 0 Merkataritza sektoreko enpresa kopurua udalerriko
 27. 27. 2.5. Eskualdeko testuingurua 2.5.1. Busturialdeko enplegu eta sustapen ekonomikorako egiturak 27 Enplegu eta sustapen ekonomikoa bultzatzeko 3 entitate daude eskualdean:Behargintza bi, Bermeon eta Gernikan ( Lanbide ekimenak) eta Urremendi-Landa garapen elkartea. Gernikako Lanbide Ekimenen barnean barnean LHI/CIP (Lanbide-Heziketarako Ikastetxeak) kudeatzen dira ere bai. Erakunde mota bakoitzak eskualdeko enplegu sisteman ezartzen dute beraien ekimenak, helburu nagusiak honako hauek direlarik: Behargintzen helburua, udalerrietako ekonomia sustatzea eta garapena bultzatzea da, pertsonek lana lortzeko dituzten aukerak hobetzeko ekintzak eta enpresak sustatzeko ekintza uztartuz. LHI/CIP erakundeen helburu nagusiak oinarrizko prestakuntzaren funtsezko gaitasunetan sakontzea, ikasleei ikaskuntza iraunkor baterako aukerak eskaini eta hezkuntza-sisteman berriz sartzeko aukerak zabaldu, beharrezko lanbide-gaitasunak eskuratzea, kalitateko lan-munduratzea errazteko. Urremendiren helburu nagusia da Busturialde eskualdearen garapena, batez ere landa garapenean da. Behargintza Bermeo eta Gernikako Lanbide Ekimenak zentroetan honako zerbitzu hauek eskeintzen dituzte: 1. Autoenplegua: negozioak sortzeko eta sendotzeko aholkularitza eta prestakuntza horretarako ihardun programa propioa garatzen dute: • Kultura ekintzailearen sustapena gaztetatik. • Ekintzaileen informazioa, aholkularitza eta prestakuntza negozioa martxan jarri arte. • Sortutako enpresen jarraipena: kontsolidazio zerbitzua. • Interes estrategikoa duten jardueretan enpresak abian jartzea bultzatu, batez ere turismo eta ostalaritza arloan. • Merkataritza bultzatu eta profesionalizatu. • Teknologia berrien erabilera bultzatu. Bi agentzietako autoenplegu zerbitzuan informazio eta aholkularitza jaso zuten kopurua 160 pertsona ziren. Guztira 59 enpresa eta 90 lanpostu sortu dira. Aipatzekoa da Hazitegi zerbitzu bat dagoela Bermeoko Behargintzaren azpiegituran %100eko okupazioarekin.
 28. 28. 28 2. Prestakuntza zerbitzuak. Antolatzen diren jarduketak langabezian dauden edota euren egonkortasuna hobetu beharra duten pertsonei zuzenduta daude. Zerbitzu honen helburuak hauexek dira: • Laneratzea zail duten pertsonei enplegu aukerak hobetzea. • Laneratzeko banan-banakako ibilbideak garatu, onuradunak modu integral eta pertsonalizatuan lagunduz; langabetuen berezko eta hasierako gaitasunak kontutan izanik (enplegurako gaitasun pertsonalak), helburu profesionala lortzeko prestakuntza ibilbidea garatu. • Lanbide bat ikasteko edota prestakuntza arautua osagarritzeko ezagutzak norbereganatzea. • Benetako lan esperientziak sustatu: lanpostuan prestatzea. 3- Orientazio zerbitzuak. Orientazio Zerbitzuaren helburu orokorra lana bilatzeko zein lana hobetzeko orientazioa, aholkularitza, informazioa, motibazioa eta laguntza eskaintzea da. Beti ere era pertsonalizatu batean, bakoitzaren egoera profesional eta pertsonalaren arabera egokitua. Azkenengo urteetan nabaritzen da erabiltzaileen gorakada. Zerbitzuen jasotzaileak izan dira: • Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta dauden langabetuak. • Laneratze zailtasun handiak dituzten pertsonak; adin, sexu, prestakuntza, langabezi denbora luzeak edota beste arrazoi pertsonal- sozialengatik. • Giza ongizatearen alderditik deribatzen diren kolektiboak, esku hartze koordinatu bat beharrezkoa dutenak lan orientazio arloan, DBE jasotzaileak adibidez. 4- Enpresa eta ekonomia sustapena. Zerbitzu hau, Bermeoko Berhargintzan eskeintzen da nagusiki. Iaz, ohiko ekintzetarik aparte: Beharren diagnostikoa eta ezagupena, lan- bitartekaritza, praktiken kudeaketa, enpresen kudeaketa hobetzeko informazioa adibidez teknologi berrien arloan edo besteetan, langileen trebakuntzari buruzko informazioa eta enpresen elkarteen informazioa eguneratu. Enpresa eta ekonomia sustapenenan bai Bermeo bai Gernikan ekimen bereziak aurrera eramaten ari dira: Compite-Iniciativas_SPRI ko programa horren esker sektore desberdinekin lan aipagarria egiten ari da: bata eraikuntza sektorearekin Gernikan: Lehiager proiektua (14 enpresa elkar lantzeko aukerak berriak bera negozietarako, foroa sortu dute) eta Kontserbereekin Bermeon, kasu honetan aurre-kluster bat lantzen ari da. Compite iniciativas programaren esker Gernikako 30 enpresetan lehiakortasunerako diagnostikoak egin dira.
 29. 29. 2.6. Joerak, etorkizuneko sektoreak ETORKIZUNEZKO SEKTOREAK Atal honetan, etorkizunezko sektoreak adituen arabera zeintzuk izango diren azaltzen dira. Infomazio hau, analisi estrategikoa egiteko lagungarria delakoan ekartzen da diagnosira. Bi dokumentu nagusiak kontutan hartu dira: Europear Komisiokoa eta Eusko Jaurlaritzakoa. Europear Komisioak egindako ikerketa baten arabera, 2020 urterako eragin gehiago izango diren sektoreak dira: •Aeroespazial industria, •Osasuna eta segurtasuna •Ingurugiroa eta aldaketa klimatikoa •Energia •Mugikortasun iraunkorrarekin zer ikusi dituzten industriak •Garraioa •Nekazaritzako elikagaien industria Teknologi arlokoei dagokiena nabarmentzen dira: nanoteknologia, mikroelektronikoa, nanoelektronikoa, industrial bioteknologia, fotonika, material aurreratuak eta fabrikaziorako teknologi aurreratuak. Bestetik kualifikazioak, I+G, berrikuntza, arrisku kapitala, ekoizpen industriala oinarrien sostengarritasuna eta erragulazio aproposa, aldagai giltzarriak izango dira etorkizunean, batez ere teknologien aplikazioak garatzeko. Azkenik, aipatu beharra dago irailean aurkeztu zen Europear Komisioaren eskutik Komunikazio berri bat itsasorako aurreikusten diren ikuspegiaren inguruan: Hazkunde Urdina deiturikoa: Adimendu hazkundea, jasangarria eta barnekoa, Europa 2020 estrategiaren barnean. Konzeptu honen atzean hainbat sektore daude: itsasozko energiak: eolikoa, olatuena, itsasaldikoa; itsasoko turismoa: kruzeroak eta itsasontzienak; akuikultura bioteknologi urdina eta itsasoetan dauden mineralen baliabideak. 29
 30. 30. Kontutan izan dugun bigarren dokumentua, Eusko Jaurlaritzako argitaratutakoa da: Euskadirako Estrategikoak diren Sektoreek eta beraien etorkizuna. Bertan Euskadiko ekonomian izan ditugun sektoreen azterketa egiten da eta sektore hoien berrikuntzak eta joerak non daude eta zeintzuk dira azaltzen ditu, 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40 3.- Azterketa estrategikoa
 41. 41. Abantaila konpetitiboak: 1.Eskualdearen nortasuna mantentzen da eta errekurtso berezkoan orinarritzeko garapena aukerak daude. 2.Bermeo eta Gernika marka kalitatea adierazten dute hainbat jardueretan 3.Eskualdearen erakargarritasuna. Eskualdearen berezitasunak ezin dira kopiatu: Natura/Urdaibai; Gernika; Bermeo, paisaia, e.a. 4.Busturialde ikuspegiarekin landu behar dela sozioekonomi arloa kontzientzia dago. 5.Agente aktibo asko daude eta elkar lana sustatzeko aukera handiak. 41 3.1. Busturialdeko abantaila konpetitiboak
 42. 42. 42 Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren baliabideen kontserbazio egoki bat izateko eta bertan beharrezko aktibitateak burutzeko; 3 gunetan bereizten da • Nukleo gunea: Ekosistema naturalak daude, beraz babestuta daude plan baten barne • Tanpon gunea: Nukleo gunearen ingurunean dago eta aktibitateak kontrolatzen dira nukleoan eraginik ez izateko • Trantsizio gunea: Aipatutako gune bien kanpoaldean kokatzen da eta bere helburu orokorra, garapen iraunkorraren funtzioak betetzea da 3.2. Urdaibaiko biosfera erreserbako guneak

×