Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

1,062 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentation1

  1. 1. KAHULUGAN NG KARAHASAN Ang karahasan ay tumutukoy sa gulo o kasamaan na nagbabadya ng pagkakasakitan .
  2. 2. HALIMBAWA NG KARAHASAN NA NAGAGANAP SA PAARALAN Itoay nagaganap sa paaralan tuwing may pasaway na mga estudyante ang gumawa ng kamalian ay paparusahan kaagad ng guro sa pamamagitan ng pananakit nito sa estudyante na hindi maaring gawin dapat ay pinagsasabihan ito o i counselor dahil dito natrotroma ang isang bata kaya ayaw ng pumasok sa paaralan dahil sa gurong nanghaharas sa kanya....

×