Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Service Estate Community Pro Estate En Bas Energie

550 views

Published on

Duurzaam kantoorgebouw, enthousiaste huurders en verbeteren rendement.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Service Estate Community Pro Estate En Bas Energie

 1. 1. Service Estate CommunityCreëer enthousiaste huurders en verhoog uw rendement
 2. 2. Real Estate as a serviceVastgoed is een service en géén financieel product. Dit vergt een compleet anderebenadering van de huurder. Hierbij moet er een constante dialoog zijn tusseneigenaar, vastgoedmanager (en leveranciers), huurders en overige stakeholders;de community. Door hierin duurzaam maatwerk te leveren creëer je toegevoegdewaarde en een enthousiaste huurder.- Vastgoed als service- Wensen huurders en eigenaren centraal- Beloning en risicoparticipatie leveranciers Cijfers- Duurzame innovatie: - Besparingen - Investeringen - Servicebeleving Service Estate Community
 3. 3. Service Estate Community is‒ Geen bedrijf, maar een duurzaam serviceconcept en werkwijze‒ Gericht op enthousiaste huurders en een gezond rendement‒ Efficiency in kosten en capaciteit‒ Een partnership van geselecteerde stakeholders gericht op constante hoge, duurzame kwaliteit en significante kostenbesparingen‒ Toegevoegde waarde voor het verhogen van de verhuur / verhuurperiode‒ Ontzorgen en (duurzaam) bewustmaken van huurder en verhuurder‒ Persoonlijk en maatwerk‒ Winst voor het milieu en de portemonnee Service Estate Community
 4. 4. MissieMéér dan voldoen aan de steeds toenemende en vanzelfsprekendeverwachtingen van uw en onze klanten Service Estate Community
 5. 5. Risico participatieMaatwerk/ behoefte Verantwoordeafstemmen exploitatie Service Estate CommunityInvesterings Enthousiaste ruimte huurders Verhoging dekkingsgraad Service Estate Community
 6. 6. Afstemming van de wensen van alle stakeholdersMaatwerk/ behoefte afstemmen Stakeholders zijn: - Huurders - Eigenaren/beleggers - Leveranciers - Bezoekers - Management Service Estate Community
 7. 7. - Verantwoordelijkheden en beloningen Risico liggen bij de juiste partijenparticipatie - Leveranciers leveren de gewenste diensten en ontvangen hiervoor een vaste vergoeding. De meer of minder kosten zijn voor rekening van de leverancier - Management vergoeding is afhankelijk van dekkingsgraad - Servicekosten vaste prijs Service Estate Community
 8. 8. Leveranciers committeren zich aan hetVerantwoorde realiseren van de wensen van de exploitatie stakeholders. PRO ESTATE en BAS monitoren dit. Hierdoor worden alle partijen gemotiveerd om met innovatieve, duurzame en rendabele oplossingen te komen Service Estate Community
 9. 9. Door adequate en kwalitatieveEnthousiaste serviceverlening, in combinatie met de huurders beleving van duurzaam comformt, neemt de huurderstevredenheid toe. En worden tevreden huurders enthousiaste en duurzame huurders. Service Estate Community
 10. 10. Enthousiaste huurders als ambassadeurs leiden tot een toename Verhogingdekkingsgraad van de bezettingsgraad en een hoger rendement Service Estate Community
 11. 11. De gerealiseerde besparingen op onderInvesterings andere de energie en de verhoogde ruimte huurinkomsten kosten creëren een investeringsruimte Service Estate Community
 12. 12. Cijfers Service Estate Community- Management fee afhankelijk van prestaties vastgoedbeheer- Besparingen zijn 70 -130% van de Management fee- Besparingen worden geherinvesteerd in duurzame voorzieningen- Servicekosten vast en gemiddeld 5-10% lager- Klant tevredenheid neemt toe met 25-50%- Dekkingsgraad stijgtGaranties Service Estate Community- Vaste serviceprijs- Kwaliteitsniveau management minimaal 7.5- Verantwoorde exploitatiekosten- Bonus malus Service Estate Community
 13. 13. Investeren in een duurzaam gebouw BAS Budget Investering in eigen duurzame energievoorziening kosten voor fossiele energie, transport, belasting etc.1. Besparen 2. Opwekken 3. VerdienenMet BAS zijn energieafnemers in staat steeds meer eigenaar te worden van hunenergiehuishouding en maken energiekosten plaats voor energieopbrengsten.
 14. 14. Tools‒ Inventarisatie wensen eigenaar‒ Inventarisatie wensen huurder‒ BREEAM quick-scan‒ Programma van eisen opstellen‒ Contracten leveranciers: ‒ Innovatieve leveranciers committeren aan eisen ‒ Innovatieve investeringen en besparingen ‒ Beloning en risicoparticipatie leveranciers‒ Contracten huurders: ‒ Verlengde looptijd ‒ Vaste vergoeding servicekosten Service Estate Community
 15. 15. ToolsContinue monitoring uitvoering:- Periodieke rapportages (financieel, technisch & facilitair)- Periodiek huurders overleg (individueel en gezamelijk)- Servicekosten budget besprekingen met verhuurder & huurder- Facilitair handboek per object- 24/7 servicedesk- Online inzage in objectdossier door verhuurder- Periodieke beoordeling vastgoedmanagers door stake holders- KPI management - Tijdigheid van oa inleveren rapportages - Volledigheid van oa rapportages - Cijfermatige afwijkingen - Huurder tevredenheid - Functioneren Vastgoedmanagers Service Estate Community
 16. 16. InformatievoorzieningTotale controle over uw vastgoed en energiehuishouding waar u ook bent- Online vastgoed- en energiebeheer- Digitaal vastgoed- en energiedossier- Uw vastgoed en energiehuishouding in beeld- Geen software installatie- Van één tot duizend verhuureenheden- 100% beveiligd Service Estate Community
 17. 17. Verhuurder/ opdrachtgeverVerhuurder / opdrachtgeveris verantwoordelijk voor:- Kaders regie functie- Middelen Service Estate CommunityService Estate Community legtverantwoording af aanopdrachtgever over:- producten/diensten- Prijs-kwaliteit Huurder- EfficiencyService Estate Communityen huurders makenafspraken over:- Omvang producten/ Partners / leveranciers diensten- Prijs kwaliteit Voordelen Service Estate Community
 18. 18. Voordelen- Wensen eigenaren en huurders worden geïnventariseerd en gerealiseerd- Pro-actieve betrokkenheid vastgoedmanager en partners / leveranciers- Duurzame innovatie: - Besparingen - Investeringen - ServicebelevingResultaten:- Enthousiaste huurders- Servicekosten “vast” per m2- Dekkingsgraad verhogend- Verduurzaming gebouw- Bewustwording duurzaamheid bij huurders en eigenaar Service Estate Community
 19. 19. Nieuwsgierig?Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en vergelijk.PRO ESTATE BAS EnergieKruisplein 25Q Rivium Oostlaan 433014 DB Rotterdam 2909 LL Capelle aan den IJsselT 010 - 265 39 35 T 010 – 453 59 05E christiaanrutgers@pro-estate.eu E jesse@basenergie.nlContactpersoon: Christiaan Rutgers Contactpersoon: Jesse Schrama Service Estate Community
 20. 20. Your Real Estate. Our Business.
 21. 21. BAS stelt de afnemer in staat om steeds meer eigenaar te worden van deeigen energievoorziening. BAS werkt samen met u aan zo laag mogelijkeenergiekosten, waardoor financiële ruimte ontstaat voor effectieveenergiebesparing. Tegelijkertijd werken we samen aan een efficiënterverbruik en minder CO2 uitstoot. Met als uiteindelijk doel dat u geld gaatverdienen aan energie door uw eigen, duurzame productie. Winst voor hetmilieu én uw portemonnee.basenergie.nl
 22. 22. © 2012. Alle rechten voorbehouden.Service Estate Community is een initiatief van PRO ESTATE en BAS Energie

×