Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Idea management

76 views

Published on

Bilder från presentationen "Idea management - utveckling av en studentcentrerad digital lärmiljö" vid konferensen om undervisning och examination vid Karlstads universitet den 27:e september 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Idea management

 1. 1. Idea management utveckling av en studentcentrerad digital lärmiljö Jörg Pareigis Johan Netz
 2. 2. "IMG_2112" by Stanford EdTech is licensed under CC BY-NC-ND
 3. 3. Nätbaserad kurs Öppen nätbaserad kurs Yrkesverksamma Avancerat nivå Baserat på CTF forskning Idea management 6 hp
 4. 4. VISION ”Att genom upplevelser skapa en ökad förståelse för de utmaningar som finns inom Idea Managment området”
 5. 5. Efter avslutad kurs skall studenten kunna - redogöra för teorier kring idea management, - tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling samt idéutvärdering, - reflektera över idéutvecklingsprocessens olika delmoment och - analysera en organisations idéutvecklingsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden.
 6. 6. Processen i en modul Artiklarna + filmer ligger ut Webinar om artiklarna Upplevelseuppgift Reflekterande blogguppgift Avslutande tweetchat x4 E X A M I N A T I O N
 7. 7. hhk.kau.se/im
 8. 8. Utfall Inget grupparbete -> mycket bortfall De som tog sig igenom -> mycket nöjd
 9. 9. Lärdomar Vågar tänka utanför boxen och Utgår från målgruppen Skapa “rätt” lärandemål
 10. 10. “Säg till mig och jag glömmer. Visa mig och jag kommer ihåg. Involvera mig och jag förstår.” – Confucius

×