Ikalawang markahan-walkthrough

38,134 views

Published on

4 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
38,134
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
510
Comments
4
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ikalawang markahan-walkthrough

 1. 1. Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7 Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 20121
 2. 2. Linggo Buod ng Linggo 11 at 12 11 at 12 Lunsarang Teksto 1 Nemo ang Batang Papel (Rene O. Villanueva)Tema Nagkakaiba, Nagkakaisa Lunsarang Teksto 1 Mabangis na Lungsod (Efren Abueg)Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan PN2A, PN2B PN2Aa, PN2Ab, PN2Ad, PN2Ae, PN2Af(PN)Pagsasalita (PA) PA2A, PA2B, PA2C PA2Aa, PA2Ba, PA2Bb, PA2BePagsulat (PU) PU2A PU2Aa, PU2Ab, PU2Ac, PU2Ad, PU2AePag-unawa sa Binasa (PB) PB2A, PB2B PB2Aa, PB2Ac, PB2Ba, PB2BbTatas TA1-4C, TA1-4DPakikitungo sa Wika at PL1-4A, PL1-4BPanitikanEstratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B2
 3. 3. Rene O. Villanueva, manunulat ng mga akdang pambata3
 4. 4. Linggo 11 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagganya Pagtataya k/Introduksyon Araw 1 Pagpapalawak ng Pangungu-na sa Pagguhit ng talasalitaan (10 pagbasa ng ilang mahahalagang minuto) piling mag-aaral (10 eksena sa kuwento minuto) (30 minuto) Pagbabahagi sa klase ng mga hiling o pangarap sa buhay (10 minuto) Araw 2 Pangkatang Pagbibigay ng Pag-iiskor sa gawaing isang (1) salitang dalawang tumatalakay sa isyu nagsasaad ng pangkatang gawain ng kahirapan epektong (5 minuto) (pagbabalita, talk pandamda-min show, dula-dulaan) – ng akda (5 50 minuto minuto) Araw 3 Pagtalakay tungkol sa tekstong nagsasalaysay (60 minuto)4
 5. 5. UNANG ARAW Panimulang Pagtaya/ Pagganyak/Introduksyon (15 min.)Talasalitaan (10 min.) • Bulalakaw (5 min.) 5
 6. 6. UNANG ARAW Presentasyon (15 min.) 1 Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na diyaryo. Pinunit-punit, ginupit-gupit saka pinagdikit-dikit, si Nemo ay ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase. Ngayo’y bakasyon na. Si Nemo’y naiwang kasama ng ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunton ng mga maalikabok na polder at enbelop. 2 Isang araw, isang mapaglarong hangin ang nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si Nemo. (32 maiikling talata, madamdaming pagbasa ng ilang piling mag-aaral) 6
 7. 7. UNANG ARAW Pagpapayaman (30 min.)  Drowing (5 pangkat) - Si Nemo bilang batang papel - Anyo ni Nemo bilang bata at ang kanyang pamilya at kanilang tirahan - Trabaho ni Nemo at ng iba pang batang katulad niya - Si Nemo at ang iba pang bata sa kanilang paglalaro at paghiling sa bituin sa parke - Wakas ng Kuwento  Presentasyon 7
 8. 8. IKALAWANG ARAW Pagpapalawig (40 min.)  Isyu ng Kahirapan (Pangkatang gawain) - Iba’t ibang mukha ng kahirapan (pagbabalita) - Mga sanhi ng kahirapan (talk show) - Mga solusyon sa kahirapan (dula-dulaan)  Rubrik sa 2 pangkatang gawain 8
 9. 9. IKATLONG ARAW Pagpapalawig (60 min.) - Pagkilala sa iba’t ibang uri ng tekstong nagsasalaysay (balita, kuwento, talambuhay, atbp.) 9
 10. 10. Maikling Kuwento: “Mabangis na Lungsod” ni Efren Abueg Paksa Isyung Sosyal • Isang batang lalaki •Child labor • Biktima ng ssindikato •Karapatan ng kabataan • nagkaroon ng lakas ng loob na tumanggi • lumaban at sinimulang igiit ang kanyang sarili at ang kanyang saloobin10
 11. 11. Linggo 12 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagga Pagtataya nyak/Introduksy on Araw 1 Talasalitaan Buod ng Mabangis na Talakayan at Lungsod pangkatang gawain Pagpapakilala Araw 2 Pagsulat ng talata Pagsulat ng mga Pagpapakopya ng mabisang paraan mga tanong na ng pagpapalutang sasagutin sa ng paksa at bahay karakterisasyon Araw 3 Pagbuo ng concept *Proyekto web at pagsulat ng kuwento11
 12. 12. Maikling Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren AbuegAraw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagtaya/Paggany ak/IntroduksyonUnang Araw Pagtukoy sa •Dugtungang Pagpapangkat- kahulugan ng pagkukuwento pangkat at salita ayon sa pagbibigay ng konteksto ng •Pagtalakay sa mga gawain pangungusap nilalaman at detalye ng akda Pagpaparinig ng isang awit (pokus sa karapatan ng mga kabataan 12
 13. 13. Araw Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na PagtatayaIkalawang Presentasyon ng mga Pagbibigay hinuha PagsagotAraw pangkatang gawain sa naging wakas kaugnay ng ng kuwento sa ilang Diskusyon tungkol sa pamamagitan ng katanungan mga karapatan ng mga pagguhit tungkol sa kabataan   teksto Pagbabahagi ng Paghahambing sa iba gawain pang akda Pagbabahagi ng personal na damdamin bilang mambabasa 13
 14. 14. Araw Panimula Presentas- Pagpapa- Pagpapa- Sintesis Pagtata- yon yaman lawig yaIkatlo Pagbasa/ Pagkilala sa Pagsusu- Pagbuo Pagsusu- Pagpapa- mga ri ng mga ng mga lat ng rinig ng katangian halimba- mga balita mga ng balita wa ng dapat tungkol halimba- balita tandaan sa wa ng sa kinahinat- balita pagsulat nan ng ng balita tauhan 14
 15. 15. Linggo Buod ng Linggo 13 at 14 13 at 14 Lunsarang Teksto 1 Daragang Magayon (halaw mula sa The Legends ni Damiana Eugenio)Tema Nagkakaiba, Nagkakaisa Lunsarang Teksto 1 Kay Mariang Makiling ni Edgar SamarBatayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan PN2A PN2Ac, PN2Ad(PN)Pagsasalita (PA) PA2A PA2Ac, PA2AdPagsulat (PU) PU2A PU2Ab, PU2AcPag-unawa sa Binasa (PB) PB2A PB2Aa, PB2Ae, PB2BbTatas TA1-4C, TA1-4DPakikitungo sa Wika at PL1-4A, PL1-4BPanitikanEstratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B1515
 16. 16. Daragang MagayonAlamat ng Bulkang MayonTungkol sa pag-iibigan ni Magayon at UlapPangunahing halimbawa ng kung paano nabubuo ang mga alamat16
 17. 17. Linggo 13 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagga Pagtataya nyak/Introduksy on Araw 1 Pinoy henyo: mga tauhan ng kuwento (20 Pagbasa ng Daragang Talakayan hinggil sa minuto)       Magayon (10 minuto) kuwento (20 minuto) Ilarawan ang Bulkang Mayon (10 minuto) Araw 2 Pagsulat ng Maigsing talakayan Paggawa ng timeline ni talambuhay ni hinggil sa     Daragang Magayon (20 Daragang Magayon   pagsasalaysay (10 minuto) sa iba-ibang punto- minuto) de-bista (30 minuto) Araw 3 Pagpapatuloy ng Pagsulat ng sariling pagsusulat at talambuhay mula pagbabahagi ng         sa punto-de-bista ilang isinulat na ng isang gamit (40 talambuhay (20 minuto) minuto)17
 18. 18. Pagsulat ng Talambuhay Susulat muli ang mga mag-aaral ng isang talambuhay, ngunit ngayon ang paksa ay ang sarili nila. Gayunpaman, mangyayari ito sa mata ng isang bagay--hindi puwedeng tao, kailangang bagay (hal., unan, bag, libro). Maaari silang gumamit ng anumang estilo para gawin ang talambuhay na ito. Ilang halimbawa:   Isang lapis na ginagamit ng estudyante sa pagsusulat ng kaniyang diary. Ikinukuwento ng lapis kung ano ang nararamdaman niya sa mga isinusulat ng kaniyang amo. Isang cd/mp3 player na alam kung ano ang nangyayari sa estudyante batay lang sa mga pinapatugtog na musika sa kaniya. Isang salamin sa mata, na isinasalaysay ang mga nakikita pati na rin ang mga hindi napapansin ng estudyante.18
 19. 19. Kay Mariang MakilingEdgar Calabia Samar Nagpaalam noon ang Nanay. Hindi ipinaalam kung saan siyapupunta. Anong pook ang maaari niyangpuntahan upang di na magbalik? Anong pook ang maaari niya? Nagkampo kami ni Tatay sa Makiling. Inalala ang kuwento ng diwatang naglaho sa panglaw ng sarilingpanaghoy. “Hindi na siya babalik,” sabi ni Tatay.19 Pag-uwi, tinanaw ko ang bundok,
 20. 20. Linggo 14 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagganyak/I Pagtataya ntroduksyon Araw 1 Pag-alala sa alamat ni Daragang Magayon (5 minuto) Pagbasa ng “Kay Talakayan hinggil sa tula Pagkumpara sa alamat Mariang Makiling”       (25 minuto) ng Bulkang Mayon sa (10 minuto) alamat ng Bundok Makiling (20 minuto) Araw 2 Pagsulat ng tula tungkol sa Pagbabahagi sa grupo Talakayan hinggil sa karanasan ng ng mga sariling     paghahambing (20 pagkaulila na   karanasan ng pagkaulila minuto) gumagamit ng (10 minuto) paghahambing (30 minuto) Araw 3 Panahon ng Pagbabahagi ng paggawa ng         ilang isinulat na tula proyekto (45 (15 minuto) minuto)20
 21. 21. Linggo 13 (Kay Mariang Makiling) Paggamit ng mga alamat ni Mariang Makiling sa pag-unawa ng tula. Pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na ibahagi ang kanilang pakiramdam at interpretasyon ng tula. Pagtatangka nilang gumawa ng tula tungkol sa isang tema ng tula (hal., pangungulila)21
 22. 22. Linggo Buod ng Linggo 15 at 16 15 at 16 Lunsarang Teksto 1 Ang Duwende (Kuwentong Bayan mula sa Bikol)Tema Nagkakaiba, Nagkakaisa Lunsarang Teksto 1 Trese Isyu 5 ni Budjette TanBatayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan PN2A PN2Ae, PN2Af(PN)Pagsasalita (PA) PA2A PA2Ba, PA2BbPagsulat (PU) PU2A PU2AfPag-unawa sa Binasa (PB) PB2A PB2Ab, PB2AeTatas TA1-4C, TA1-4DPakikitungo sa Wika at PL1-4A, PL1-4BPanitikanEstratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B2222
 23. 23. Ang Duwende Isang kuwentong bayan tungkol sa kung paano nagkaroon ng sunog sa isang bahay dahil sa panggugulo ng isang duwende Malinaw na naipapakita kung saan maaaring nagmumula ang mga kuwentong bayan23
 24. 24. Linggo 15 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagganyak/I Pagtataya ntroduksyon Araw 1 Ano-ano ang mga nabalitaan ninyong trahedya o aksidente? Pagbasa ng Ang Talakayan hinggil sa (10 minuto) Duwende (10       kuwento (25 minuto) Pakikinig at pagtalakay minuto) sa balita tungkol sa sunog (15 minuto) Araw 2 Pagsusulat ng Talakayan hinggil sa balitang may     bahagi ng balita (20     kababalaghan (40 minuto) minuto) Araw 3 Presentasyon at Pagbuo ng diyaryo palihan ng ilang         ng kababalaghan piling balita (10 (50 minuto) minuto)24
 25. 25. Modernong Konteksto, Sinaunang Estilo Iisip ang mga mag-aaral ng isang karaniwang pangyayari na maaaring maging paksa ng isang balita (hindi kailangang totoong pangyayari). Subalit sa halip na makatotohanan ang balitang isusulat nila, gagawin nilang kakaiba ang pangyayari sa pamamagitan ng pagpasok ng mga elemento ng kababalaghan, mga kakaibang nilalang, o mga pamahiin.   Ilang halimbawa ng mga headline: “BUS, BUMANGGA SA POSTE; GINITGIT RAW NG TIKBALANG” “KATAWAN NG MANANANGGAL, NAKITA SA SAMPALOC!” “SIKAT NA PINTOR, NAKATULOG NANG BASA ANG BUHOK... NABULAG!”25
 26. 26. Trese: Isyu 5  Budjette Tan at Kajo Baldisimo  Misteryosong namatay ang artistang si Heather. Inimbestigahan ni Trese at ng mga pulis ang pangyayari. Nalaman nilang ang isa pang artistang si Nova ang pumatay. Natuklasan din nilang isang duwende ang nasa likod ng26 pangyayari.
 27. 27. 27
 28. 28. Linggo 16 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagganya Pagtataya k/Introduksyon Araw 1 Pagbabahagi ng mga napapanahong showbiz balita Pagbasa ng Trese Talakayan tungkol (10 minuto) Isyu 5       sa Trese (20 minuto) Pakikinig at (10 minuto) pagtalakay ng isang showbiz balita (20 minuto) Araw 2 Paresang paggawa ng isang komiks Pagpaplano ng Komiks     tungkol sa isang   convention (20 minuto) kakaibang nilalang (40 minuto) Araw 3 Komiks convention (30 minuto) Komiks award (10         minuto) *Proyekto (20 minuto)28
 29. 29. Linggo 16 (Trese: Isyu 5) Paggamit ng showbiz balita bílang lunsaran sa pagbabasa ng komiks Pagbabahagi at pagbabasa ng mga mag-aaral ng mga kuwentong sobrenatural Paggawa ng mga maiikling komiks, pagtatampok at pagkilala ng mga ito29
 30. 30. Linggo Buod ng Linggo 17 at 18 17 at 18 Lunsarang Teksto 1 Alamat ng Waling-Waling ni Gaudencio V. AquinoTema Nagkakaiba, Nagkakaisa Lunsarang Teksto 1 Mga Alamat ni Jose RizalBatayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan PN2A PN2Aa, PN2Ab, PN2Ac, PN2Ad, PN2Ae(PN)Pagsasalita (PA) PA2A PA2Ab, PA2Ba, PA2Bb, PA2BcPagsulat (PU) PU2A PU2Aa, PU2Ag, PU2AhPag-unawa sa Binasa (PB) PB2A PB2Aa, PB2Ab, PB2Ac, PB2AeTatas TA1-4A, TA1-4BPakikitungo sa Wika at PL1-4A, PL1-4BPanitikanEstratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B3030
 31. 31. Alamat ng waling-waling salin mula sa gawa ni Gaudencio Aquino Isa marahil sa mga kilalang miyembro ng mitolohiya sa Filipinas si Rajah Solaiman at ang kaniyang makapangyarihang sundang. Sa kaniyang mga tagumpay makikita ang kaniyang pananabik sa isang tunay na pag-ibig. Mahusay na lunsaran ang akdang ito sa usapin ng kasarian.31
 32. 32. Alamat ng waling-waling salin mula sa gawa ni Gaudencio Aquino Mainam na pag-usapan: Mga persepsiyon sa kasarian Mga gawain ng bawat kasarian Pagkakapantay-pantay ng mga kasarian32
 33. 33. Linggo 17 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagga Pagtataya nyak/Introduksy on Araw 1 Pagkilala sa mga katangian ng Waling-waling (10 minuto) Pagbasa ng Waling- Talakayan (15 minuto) Waling (10 minuto) Talakayan tungkol sa paglalarawan (25 minuto) Araw 2 Kilalanin: Ano ang naiisip ko kapag nabanggit ang Pagbaliktarin! (25 Talakayan (15 mga katagang babae? minuto) minuto) Lalaki? (20 minuto) Araw 3 Talakayan (10 minuto) Pagsulat (30 *Proyekto (20 minuto) minuto)33
 34. 34. Sipi ng “Mga Alamat” mula sa ikatlong kabanata ng El Filibusterismo Sa dulo ng paglalakbay ng bapor Tabo makikita ang pag-anod nito tungo sa pamilyar na lawa. Isang lawang kilala ng isang partikular na pasahero sa araw na iyon. Sa gitna ng mga kuwento at haka maririnig ang isang makabuluhang pahayag mula sa kapitan, “Huwag ninyo itong tawaging sampatak na tubig. Higit na malaki ito kaysa alinmang lawa sa Suiza at malaki pa kahit pagsamahin ang lahat ng lawa sa Espanya. Marami na akong nakitang matandang marino na34 nalula dito.”
 35. 35. Sipi ng “Mga Alamat” mula sa ikatlong kabanata ng El Filibusterismo Mainam na pag-usapan Halaga ng pakikinig at pagpapaliwanag Kakayahan sa pagtatantsa35
 36. 36. Linggo 18 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Paggany Pagtataya ak/Introduksyon Araw 1 Gulatin ang klase (10 minuto) Pagpapabasa ng Bakit gusto nating Mga Alamat (20 Talakayan( 20 minuto) magpaliwanag? (10 minuto) minuto) Araw 2 Pangkatang gawain Presentasyon ng mga (30 minuto) alamat (30 minuto) Araw 3 Pagsulat ng mga *Proyekto (30 sariling alamat (30 minuto) minuto)36
 37. 37. Linggo Buod ng Linggo 19 at 20 19 at 20 Lunsarang Teksto 1 Napagawi ako sa Mababang Paaralan ni Lamberto E. AntonioTema Nagkakaiba, Nagkakaisa Lunsarang Teksto 1 Paglisan sa Tsina ni Maningning MiclatBatayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang TunguhinPag-unawa sa Napakinggan PN2A PN2Aa, PN2Ab, PN2Ac(PN)Pagsasalita (PA) PA2A, PA2B PA2Aa, PA2Ac, PA2Ad, PA2Ba, PA2BbPagsulat (PU) PU2A PU2AcPag-unawa sa Binasa (PB) PB2B PB2BaTatas TA1-4A, TA1-4BPakikitungo sa Wika at PL1-4A, PL1-4BPanitikanEstratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B3737
 38. 38. Napagawi Ako Sa Mababang Paaralan Lamberto E. Antonio38
 39. 39. Linggo 19 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Paggany Pagtataya ak/Introduksyon Araw 1 Kaha de yero: Pagbasa ng tula (5 Talakayan at Paglilinaw Pagkuha ng minuto) (25 minuto) tamang kahulugan (10 minuto) Hulaan ang magiging trabaho ng iyong kaklase (20 minuto) Araw 2 Talakayan: Pagkakaiba Paglalarawan ng mga at pagkakapantay- silid o lugar sa pantay ng tao (30 paaralan (30 minuto) minuto) Araw 3 Paglilinaw ng mga Pagsulat ng mahahalagang maikling tula (40 punto (10 minuto) minuto)39
 40. 40. Unang Araw Isulat ang iyong ambisyon. Basahin ang “Napagawi Ako sa Mababang Paaralan” Talakayin ang tula Naglalahad ba ito karanasan, bagay, tao?40
 41. 41. Ikalawang Araw Concept Map Blue-collar at white-collar jobs, pagkakapare- pareho at pagkakaiba nila Pinahihiwatig ng bughaw at puti Atasan ang mga batang pumunta sa iba’t-ibang lugar sa paaralan at ilarawan ito Ibahagi ang sinulat sa klase41
 42. 42. Linggo 20 (Ikalawang Markahan) Araw Panimulang Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtaya/Pagganya Pagtataya k/Introduksyon Araw 1 Paghahanap ng Pagbasa ng Talakayan at Paglilinaw tamang salita (15 sanaysay (10 (20 minuto) minuto) minuto) Pagbabahagi ng karanasan tungkol sa paglipat (15 minuto) Araw 2 Timeline tungkol sa Paggawa ng timeline buhay ni Maningning tungkol sa sariling (30 minuto) buhay (30 minuto) Araw 3 Paglilinaw ng mga Pagsulat ng mahahalagang maikling punto (20 minuto) sanaysay ( 40 minuto)42
 43. 43. Unang Araw Talasalitaan Pagbabahagi ng karanasan tungkol sa paglipat Pagbasa ng akda Talakayan Mga nangyari sa sanaysay Mga napapanahong isyu Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, katangian ng tekstong nagsasalaysay43
 44. 44. Ikalawang Araw Gumawa ng timeline mula sa “Paglisan sa Tsina” Ibahagi ang gawa sa pamamagitan ng facebook timeline, pagsasadula at iba pa Gumawa ng timeline tungkol sa sariling buhay44
 45. 45. Ikatlong Araw Balikan ang akda, talakayin pang muli. Maaaring pag-usapan ang OFW, migrasyon, expat, Fil-Am, Tsinoy at iba pang paksang maaaring i-ugnay Sumulat ng sanaysay. Bigyang diin na ang sanaysay ay dapat magpakita ng sunod-sunod na daloy. Maaaring nangyari sa taong 2012 (magsimula sa Enero), mga nakamit na parangal (magsimula sa unang parangal na nakamit), sa pagkolekta ng isang bagay (unang bagay na kinolekta)45

×