Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Canvi Climàtic Joel Sans Cuadrat Tècnic Especialista en I+D+I (UTM) Intitut de Ciències del Mar – Consell Superior d'Inves...
Canvi experimentat per la Temperatura a nivell mundial
Canvi Climàtic. Canvi Global <ul><li>. El Canvi Global és el conjunt de canvis ambientals afectats per l'activitat human...
El canvi és consustancial al planeta Terra <ul><li>. Biosfera pobra en oxigen i amb una alta irradiació ultravioleta a una...
Importància del Canvi actual <ul><li>Dos característiques diferencials: </li></ul><ul><li>. La rapidesa que aquest canvi s...
Claus del Canvi global <ul><li>Les claus del Canvi Global han estat: </li></ul><ul><li>. El ràpid creixement de la poblaci...
Claus del Canvi global <ul><li>. Increment no lineal en el consum de recursos per càpita per la humanitat </li></ul><ul><l...
La maquinaria de la Biosfera <ul><li>Per entendre la maquinaria de la Biosfera ho hem de fer </li></ul>
Clima <ul><li>1. Causes externes </li></ul><ul><ul><li>. Activitat solar. Irradiació solar. </li></ul></ul><ul><ul><li>. M...
Evolució de les concentracions dels gasos de l'atmòsfera <ul><li>Concentracions de CO 2 , CH 4 y N 2 O de la nostra atmòs...
Cicle de l'Aigua <ul><li>Els fluxes del cicle hidrològic son: la precipitació, evaporització, evotranspiración per la vege...
Distribució de l'aigua dolça <ul><li>Del 1% d'aigua dolça, s'empra el 54% (en resta 46% per explotar) </li></ul><ul><ul><u...
Cicle dels elements. Carboni <ul><li>Cicle del Carboni “natural” </li></ul>
Cicle dels elements. Carboni <ul><li>Cicle del Carboni “antropogènic” </li></ul>
L'Oceà engull part del CO 2 antropogénic <ul><li>La dinàmica física i els procesos biològics de l'oceà absorveixen el 50%...
Organismes <ul><li>Els organismes que participen d'una manera més intensa en la regulació del funcionament de la biosfera ...
<ul><ul><li>1. Augment de 0,6 (+/-0,2) ºC de la temperatura mitjana global </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Augment de 7-12% ...
Temperatura observada i models <ul><li>Evolució temperatura en l'Antropocè </li></ul>
Concentració CO 2 i Temperatura <ul><li>Present i futur de la concentració de CO2 en l'atmòsfera i la temperatura resulta...
Precipitació estimada 2070-2100
Temperatura estimada 2070-2100
Debat a bat <ul><li>Preguntes? </li></ul><ul><li>Qüestions? </li></ul><ul><li>Dubtes? </li></ul><ul><li>Peticions? </li></...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentacio canvi climatic

1,551 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentacio canvi climatic

 1. 1. Canvi Climàtic Joel Sans Cuadrat Tècnic Especialista en I+D+I (UTM) Intitut de Ciències del Mar – Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICM-CSIC) [email_address] referències: Cambio Climático. Informe de síntesis. Informe del Grupo Interdepartamental de Expertos sobre el cambio climático (IPCC) - http://www.ipcc.ch Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. Carlos M. Duarte Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 2. 2. Canvi experimentat per la Temperatura a nivell mundial
 3. 3. Canvi Climàtic. Canvi Global <ul><li>. El Canvi Global és el conjunt de canvis ambientals afectats per l'activitat humana, amb especial referencia en aquells procesos que determinen el funcionament del Sistema Terra. </li></ul><ul><li>. Activitats locals de conseqüencies globals </li></ul><ul><li>. El Canvi Climàtic és l'efecte de l'activitat humana sobre el sistema climàtic global, que essent conseqüencia del canvi global afecta, també, a altres procesos fundamentals del funcionament del sistema terra. </li></ul><ul><li>. La interacció entre els sistemes biofísics entre sí y entre aquests y els sistemes socials 1 , és una característica essencial del canvi global que dificulta la predicció de la seva evolució. </li></ul><ul><li>1. ref. a disciplines de les ciències socials: Sociologia, economia, política, antropologia, ecologia, dret, religió... </li></ul>
 4. 4. El canvi és consustancial al planeta Terra <ul><li>. Biosfera pobra en oxigen i amb una alta irradiació ultravioleta a una biosfera amb un 21% Oxigen i una capa d'ozó que filtra la irradiació ultravioleta com a conseqüencia del desembolupament de la fotosintesis en bacteries. </li></ul><ul><li>. Períodes glaciars i interglaciars amb canvis extraordinaris i temperatures extremes. </li></ul><ul><li>La Terra ha experimentat al llarg de la seva història canvis molt més intensos que els que s'està produint ara. Exemples clars: </li></ul>
 5. 5. Importància del Canvi actual <ul><li>Dos característiques diferencials: </li></ul><ul><li>. La rapidesa que aquest canvi s'està produint amb canvis notables amb un espai de temps molt reduit (poques decades) </li></ul><ul><li>. El fet que la única espècie motor del canvi, és... </li></ul><ul><li>Antropocè : la nova i actual era geológica del planeta Terra que s'inicia a finals del segle XVIII amb l'invent de la màquina de vapor, la industrialització i l'explosió demogràfica. </li></ul>
 6. 6. Claus del Canvi global <ul><li>Les claus del Canvi Global han estat: </li></ul><ul><li>. El ràpid creixement de la població humana. </li></ul><ul><li>En 70 anys la població s'ha triplicat fins assolir la cota dels 6.000 milions de persones </li></ul>
 7. 7. Claus del Canvi global <ul><li>. Increment no lineal en el consum de recursos per càpita per la humanitat </li></ul><ul><li>Cal destacar, i alertar, que el consum dels recursos no es fa d'una manera proporcional al creixement de la població. Així doncs, l'espai consumit ha passat del 6% (1700) al 40%. El consum d'aigua ha passat de uns 600 a més de 5.200Km^3 (ha augmentat 10 vegades el seu consum), el que implica que el consum d'aigua per càpita ha passat de 350m^3 a 900m^3 anuals. El consum d'energia per càpita s'ha multiplicat per 15 des del segle XVIII. </li></ul>
 8. 8. La maquinaria de la Biosfera <ul><li>Per entendre la maquinaria de la Biosfera ho hem de fer </li></ul>
 9. 9. Clima <ul><li>1. Causes externes </li></ul><ul><ul><li>. Activitat solar. Irradiació solar. </li></ul></ul><ul><ul><li>. Moviment relatiu Terra – Sol </li></ul></ul><ul><ul><li>. Impactes de Meteorits i cometes </li></ul></ul><ul><li>2. Causes internes </li></ul><ul><li>. Efecte hivernacle </li></ul><ul><li>. Distribució desigual del balanç d'energia </li></ul><ul><li>. Dinàmica interna del sistema </li></ul><ul><li>. Canvi de la composició atmosfèrica o concentració dels seus components. </li></ul><ul><li>. Presencia d'Aerosols </li></ul><ul><li>. Nuvolositat </li></ul>
 10. 10. Evolució de les concentracions dels gasos de l'atmòsfera <ul><li>Concentracions de CO 2 , CH 4 y N 2 O de la nostra atmòsfera, abans i després de l'era preindustrial 1750 fins a la data actual. </li></ul>
 11. 11. Cicle de l'Aigua <ul><li>Els fluxes del cicle hidrològic son: la precipitació, evaporització, evotranspiración per la vegetació, recarga, descarga i els escorriments </li></ul><ul><li>El volumen d'aigua total es de 1400 milions de Km 3 (400 vegades el Mediterrani) </li></ul><ul><li>97% enmagatzemada als oceans, 2.8% és aigua dolça (majoritariament en forma de gels i neus perpètues) o aqüífers profunds que en dificulten la seva extracció. </li></ul><ul><li><1% aigua accessible per al consum humà (rius, llacs i aqüífers somers) </li></ul>
 12. 12. Distribució de l'aigua dolça <ul><li>Del 1% d'aigua dolça, s'empra el 54% (en resta 46% per explotar) </li></ul><ul><ul><ul><li>1. El 70% s'utilitza en el sector de l'agricultura (80%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. El 22% en la industria (6%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. El 8% en el domestic i serveis (14%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(*) A Espanya </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Cicle dels elements. Carboni <ul><li>Cicle del Carboni “natural” </li></ul>
 14. 14. Cicle dels elements. Carboni <ul><li>Cicle del Carboni “antropogènic” </li></ul>
 15. 15. L'Oceà engull part del CO 2 antropogénic <ul><li>La dinàmica física i els procesos biològics de l'oceà absorveixen el 50% del CO 2 produit per l'home </li></ul>
 16. 16. Organismes <ul><li>Els organismes que participen d'una manera més intensa en la regulació del funcionament de la biosfera son els microorganismes . </li></ul><ul><li>Son els responsables del reciclatge de materials, remineralitzant la materia orgànica a formes inorgàniques que poden ser utilitzades de nou en procesos productius i son responsables de la major part de la producción primaria de l'oceà. </li></ul><ul><li>Els organismes controlen la composició de l'atmòsfera a través de l'equilibri entre els seus procesos metabòlics, particularment la fotosintesis. </li></ul>
 17. 17. <ul><ul><li>1. Augment de 0,6 (+/-0,2) ºC de la temperatura mitjana global </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Augment de 7-12% la precipitació continental sobre hemisferio norte </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Retrocés dels glaciars de montaña y dels casquets polars </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Endarreriment de las primeres gelades de tardor. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Ascens del nivell del mar. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Augment de la cobertura de núbols (2%) </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Augment del vapor d'aigua a la estratosfera baixa (20%) </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Increment global d'activitats extremes (sequies i riuades) </li></ul></ul>
 18. 18. Temperatura observada i models <ul><li>Evolució temperatura en l'Antropocè </li></ul>
 19. 19. Concentració CO 2 i Temperatura <ul><li>Present i futur de la concentració de CO2 en l'atmòsfera i la temperatura resultant d'aquesta concentració. Anàlisis de diferents models i escenaris. </li></ul>
 20. 20. Precipitació estimada 2070-2100
 21. 21. Temperatura estimada 2070-2100
 22. 22. Debat a bat <ul><li>Preguntes? </li></ul><ul><li>Qüestions? </li></ul><ul><li>Dubtes? </li></ul><ul><li>Peticions? </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×