Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den fjärde revolutionen

Vad innebär digitaliseringen av samhället?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Den fjärde revolutionen

 1. 1. Den fjärde revolutionen Joel Sandén Region Halland
 2. 2. Idé Pengar Politik Teknologi
 3. 3. Världen håller på att ätas upp av mjukvara
 4. 4. 42 procent av produktivitetstillväxten nationellt. Endast 15% i Halland. — Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige, s7
 5. 5. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 6. 6. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 7. 7. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 8. 8. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 9. 9. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder 589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 10. 10. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder 589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 11. 11. 362,21 Miljarder 354,08 Miljarder 589,44 Miljarder 534,11 Miljarder
 12. 12. Mognad Adaption
 13. 13. Mekanisering Elektrifiering Datorisering Digitalisering
 14. 14. Mekanisering Elektrifiering Datorisering Digitalisering … Globalisering Individualisering Urbanisering Tjänstifiering Ekologisering
 15. 15. Digitalisering handlar om välkomna en konstant ström av nya beteenden, strukturer och tekniker.
 16. 16. Digitalisering handlar om välkomna en konstant ström av nya beteenden, strukturer och tekniker.
 17. 17. beteenden strukturer tekniker
 18. 18. beteenden strukturer tekniker
 19. 19. beteenden strukturer tekniker
 20. 20. strukturer beteenden tekniker
 21. 21. Hur duktiga är ni på att hitta nästa S-kurva? strukturer beteenden tekniker
 22. 22. I have seen far too many people who upon recognizing today’s gap try very hard to determine what decision has to be made to close it. But today’s gap represents a failure of planning sometime in the past.
 23. 23. Glöm gårdagen. Bygg. Mät. Lär. Led genom effektmål. Ha koll på era kundresor. Optimera för digitalt.
 24. 24. Tack för mig! digitaliserad.nu

×