Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sydis Okt 2008

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Skanemedia Nov 2008
Skanemedia Nov 2008
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 76 Ad

More Related Content

More from Joakim Jardenberg (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Sydis Okt 2008

 1. 1. AN LE DN I N GE N
 2. 2. MÅ LE T
 3. 3. MI N DPAR KS UP P D RAG Fyra områden • Tankesmedja • Flugpapper • Drivkraft • Egen affär
 4. 4. MI N DPAR KS UP P D RAG Tankesmedja • Annonssystem • Rubbt / Familjenytt • Gemensamma sajter (kalender tex) • Karttjänster / Sök etc • Utvärderingar / DD • Drift 2.0 / Toolbox 2.0 • Nya intäkter
 5. 5. MI N DPAR KS UP P D RAG Flugpapper • ca 300 förslag/kontakter • KTH / HHS / HI mfl • MKTmedia / Citygate • PK, TiS/NIE, TU, ONO, ETC... • Reklam- & mediebyråer • Pure players och leverantörer
 6. 6. MI N DPAR KS UP P D RAG Drivkraft • Kommunikation och möten inom gruppen • Roadshow • mindpark.se • Debatt • Mindpark * Academy
 7. 7. MI N DPAR KS UP P D RAG Fundament • Öka kvalitet • Bygga trafik • Effektivisera • Skapa nya möjligheter • Tjäna pengar!
 8. 8. M IN DP ARK ÄR... Små och snabba • Erik, Daniel (och Peter) - ”grey matter” • Helsingborg, Sverige, Världen • En bra budget • Gemensamma verktyg • Mängder av idéer • Kommunikationscentral
 9. 9. KOL LE N P Å L ÄGE T 300 tjänster om dagen
 10. 10. YTTE RSTA SYF TE T tjäna pengar imorgon också
 11. 11. E NKE L H E TE N enkelt, eller hur?
 12. 12. N YA T I DE R
 13. 13. M AN NE N I M ÅLGRU P P E N
 14. 14. V E TE N SK AP E N don’t take it from me (or hsb) Philip Meyer: ”The last reader recycles the last printed paper in 2040” ”– April 2040, to be exact”
 15. 15. E N GE N OM SN I TTL IG DAG 100% TV 80% Radio Morgontidning 60% 40% Kvällstidning 20% 0% 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
 16. 16. E N GE N OM SN I TTL IG DAG 100% TV 80% Radio Morgontidning 60% Internet 40% Kvällstidning 20% 0% 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
 17. 17. T I D - 1 5- 24 ÅR 140 105 70 35 0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 TV Internet
 18. 18. M ORGO N T IDN IN G 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2005 Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år
 19. 19. SK IL LN A D ÄLD STA & YN GSTA 40% 30% 20% 10% 0% 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2005
 20. 20. L ÄSN I N G P E R ÅL DE R SGRUP P 1972 1980 1990 2000 15-24 78% 75% 64% 50% 25-34 74% 72% 61% 47% 35-44 76% 73% 63% 51% 45-54 79% 75% 69% 56% 55-64 75% 74% 67% 60% 65+ 66% 64% 63% 59%
 21. 21. 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 HO P P SAN . ..
 22. 22. IN T E RN E TA NV ÄN DN IN G 80% 60% 40% 20% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 23. 23. VAR? 80% 60% 40% 20% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hemma Arbete Annat ställe
 24. 24. POTE N T I AL E N 300' 225' 150' 75' 0' 2005 2006 2007 2008 eller hur?
 25. 25. MÖ J L IGH E TE N 500 Internet 400 300 200 Gratistidningar TV 100 Landsortspress Storstadspress 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p follow the money
 26. 26. K AK AN Butiksmedia 0,2% Internet Utomhus Bio 13,9% 3,5% 0,3% Dagspress Radio 29,1% 2,3% TV 13,8% Gratistidningar 7,2% DR Tidskrifter 15,2% Kataloger 7,4% 5,5% Bilagor 1,7%
 27. 27. SP E KUL AT ION IRM ”allt är lugnt”
 28. 28. R E AL I TE T NYT ”botten ur”
 29. 29. MÖ J L IGH E TE N lösningen är inte så märklig
 30. 30. DE AL E N vi säljer plats och tid på scenen
 31. 31. LOGI KE N it’s a numbers game
 32. 32. E N KE LT! eyeballs
 33. 33. KÄ N SL AN you can't beat the feeling...
 34. 34. I N N E H ÅL LE T varje produkts unika förutsättningar
 35. 35. USPAR NA därför spelar vi roll även om 5 år vi har räckvidden vi känner våra grannar vi kan sälja vi har fattat att vi inte fattar
 36. 36. I MMIG RAN TE N och vi har stålarna
 37. 37. M E DIE F UR STE N Hubert Burda: ”The problem is that we don't understand that software is what is most important. People think that a website with 40 editors is better than 20 editors. And then Google comes and take over the world with an algorithm. Nobody in my business vicinity has written an interesting algorithm. Google is not too powerful, Google is opening new markets for us. We have to be creative everyday to build our brands for meeting the new markets that Google bring us”
 38. 38. E NKE L H E TE N enkelt, eller hur?
 39. 39. ATT I TYD E N
 40. 40. SO C IA LA N ÄTV E RK we don't do it
 41. 41. VÅ RT SÄTT vi är för långsamma
 42. 42. Å AN DR A SIDAN har vi alltid varit sociala
 43. 43. M AKE M E N TAL N OTE content isn't king, conversation is content is just the stuff we talk about
 44. 44. E TT E X E MPE L ”snackisen”
 45. 45. AL LTSÅ starta streetracingcommunity? [suck]
 46. 46. SOC IAL A KN UTAR varje dag - nya snackisar
 47. 47. V IKT IG SK IL LN AD crowd the audience
 48. 48. DOM IN E RAN DE M E DI A forget it
 49. 49. AN VÄ N DAR NA men var är de då?
 50. 50. AN VÄ N DAR NA
 51. 51. SLUTSATSE R fokusera på våra värden, vidareutveckla dem klokt - varje kanal på sitt sätt - och älska ”the crowd”
 52. 52. MA STE RP L AN E N ”Vi kommer aldrig kunna tjäna lika mycket pengar på nätet som på tidningen”
 53. 53. MA STE RP L AN E N Clay Shirky: ” I’m old enough to know a lot of things from life experience. I know that newspapers is where you get your political news and how you look for a job. I know that music comes from stores. I know that complicated things like software and encyclopedia have to be created by professionals. And in the last 15 years, I’ve had to unlearn every one of those things and a million other because they stopped being true.”
 54. 54. MA STE RP L AN E N ”Vi ska tjäna mer på nätet än vi gör på tidningen idag”
 55. 55. M ASTE RP L AN E N Den bygger inte på • en unik tanke • någon omöjlig teknik • hemligheter och mysterier • något ouppnåeligt
 56. 56. M ASTE RP L AN E N Men den bygger på • våra unika styrkor • en djupare förståelse • långsiktighet och uthållighet • många babysteps • mer teknik än vi är vana vid
 57. 57. M ASTE RP L AN E N Lösningens tre ben • tillräcklig trafik • full koll på besökarna • avancerad matchning mot annonsörerna
 58. 58. M ASTE RP L AN E N HD som exempel • 27% av lokal mediekaka • ca 300 msek • varav ca 25% är riks - smp etc. • 200.000 läsare, 80.000 ex • ca 200 msek • totalt 500 msek som ska hämtas hem • lokal mediekaka 1.150 msek
 59. 59. MA STE RP L AN E N Alltså: vi behöver ca 40% av den lokala mediekakan – ska det vara så svårt?
 60. 60. M ASTE RP L AN E N hd.se idag • bra trafik, stadig ökning • 175.000 ub/vecka • 50.000 ub/dag • ökande intäkter, men låga nivåer • ca 12 msek/år • under 1 sek/ub/dag • vi säljer banners som pappersannonser
 61. 61. MA STE RP L AN E N trafiken måste öka och intäkt per ub måste öka
 62. 62. M ASTE RP L AN E N hd.se ”imorgon” • 200.000 unika besökare per dag • 7 sek per unik besökare • ger 1,4 msek/dag • ger ca 500 msek/år • case closed ;)
 63. 63. MA STE RP L AN E N ”behavioral targeting” grunden för högre intäkt/ub
 64. 64. MA STE RP L AN E N bygg och bygg ut profilen
 65. 65. M ASTE RP L AN E N Vi bygger profil • ”onsite” • inkl klickdata, självlärande • inom mindpark-sfären • via sidosajter • rubbt.se q=volvo • familjenytt.se nyfödd:vår son • baserat på inkommande trafik (google)
 66. 66. M ASTE RP L AN E N Mer profildata • backlinks • psykografi baserat på kommentarer, twingly etc • minutaktuell • kalendersajten • egna lojalitetsprogram • hd-passet • stjärnkortet
 67. 67. M ASTE RP L AN E N Automatiskt, men... • ingen hemlis - användaren ska kunna • se sin profil och påverka sin profil • ”opt out” • skapa nytta • förenkla (tex formulär etc) • förbättra redaktionell presentation också • relevanta erbjudande, färre annonser...
 68. 68. M ASTE RP L AN E N Vi bygger ut profilen • avancerad segementering • ”volvo” ger villa och vovve • tusentals dynamiska profiler • psykografin väger in • är du trygghetssnubbe: volvo är säkraste bilen • är du en bmw-kille: volvo är sportigaste bilen
 69. 69. M ASTE RP L AN E N Vattenfallet • matchning mellan profil och annonsör • har vi en perfekt träff på volvo så visas den annonsen • annars visas träff på villa • därefter träff på vovve • till sist: som idag - vilken annons som helst...
 70. 70. M ASTE RP L AN E N Sammanfattning • bygg högre daglig trafik • skapa detaljerade profiler • matcha med smartness mot annonser med maximal effekt
 71. 71. M ASTE RP L AN E N och kanske... • kliv in i affären, våga sälj på effekt • 84.000 ska handla bil inom två år i NVS • till ett totalt marknadsvärde av 6.2 miljarder
 72. 72. M ASTE RP L AN E N Vägbulor/risker • tekniken är inte helt mogen • (men GAM, tex, är ett steg i rätt riktning) • de lokala sajterna tappar relevans • vi saknar den uthållighet som krävs • men mest av allt - vårt sälj är omoget!
 73. 73. MA STE RP L AN E N ”Vi ska tjäna pengar där publiken är - som vi alltid gjort”
 74. 74. TACK http://mindpark.se joakim@jardenberg.com

×