Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inga trösklar i min kommun

1,705 views

Published on

Published in: News & Politics

Inga trösklar i min kommun

 1. 1. Inga trösklar i min kommun ett manifest för vår digitala samtid
 2. 2. @jocke i ett nötskal • Grundare av Mindpark och flera andra… • Senior rådgivare i allting media och internet • Gamla, nya, digitala och sociala medier. Kallas för sociala medier- terapeut och VD-viskare (fem VD:ar från sveriges 25 största företag). #4 när Huffington Post listade ”The Most Influential Tech CEOs On Twitter”. Arbetar också mycket med det offentliga Sverige - från UD och Skatteverket till lilla Västervik. • Affärsängel och investerare • För närvarande tolv unga, internetifierade tech-startups. #14 när the Telegraph valde ”The 100 most influential technology investors in Europe” • Internetveteran, evangelist, debattör • Öppna data, open source, ”open everything”, #fxinternet.
 3. 3. Förutsättningarna idag • Mot noll friktion • Människan, maskinen och vår nya bästa vän • ”The one machine” • om att veta allt och känna alla • Sociala medier och mänskliga drivkrafter • om den största förändringen sedan elden, hjulet och alfabetet
 4. 4. 4 år 50% av svenska fyraåringar är aktiva internetanvändare
 5. 5. 3 år 50% av svenska treåringar är aktiva internetanvändare
 6. 6. NU NI! Sit and think • Var finns friktionen i din vardag? • Lägre eller högre på ”jobbet”? • Varför är det så här?
 7. 7. Inga trösklar
 8. 8. 1 HB (Human brain) • 1.2 miljarder PC / 2.7 miljarder mobiler • 60 biljoner länkar • 246 exabyte data • + 7 ytterligare liknande punkter...
 9. 9. 2035: The One är lika med 8 miljarder ”HB”
 10. 10. Inga trösklar
 11. 11. Inga trösklar
 12. 12. Anthropology is a social science that deals with the origins, physical and cultural development, biological characteristics, social customs, and beliefs of humankind.
 13. 13. Förutsättningarna idag • Mot noll friktion • Människan, maskinen och vår nya bästa vän • ”The one machine” • om att veta allt och känna alla • Sociala medier och mänskliga drivkrafter • om den största förändringen sedan elden, hjulet och alfabetet
 14. 14. 2012-2035 Tror du vi styr utvecklingen ... eller är det utvecklingen som styr oss?
 15. 15. 1989-2012 Tror du de kommande 23 åren innebär en större eller en mindre förändring?
 16. 16. Så... Vad gör vi? Var ska vi söka svaren?
 17. 17. Förutsättningarna då • Näringsfrihet och frihandel • 1864 full näringsfrihet, omfattande frihandelsavtal • Krig och ofred • En ovälsignat bra affär, då som nu (glöm att jag sagt det) • Obegränsad tillgång till arbetskraft • Urbaniseringen - Individuals are transforming, society is being disrupted... • Infrastruktur • Hamn, järnväg och annat smörjmedel för utveckling
 18. 18. Konsul Jardenbergs krav 2012 • Tillgång till internet • Snabbt och fritt och överallt • Tillgång till teknik • Alla ska med. Bygga broar - inte skapa nya klyftor • Tillgång till stadens resurser • I tiden, med en aktiv offentlighetsprincip. Öppna data, öppna allt • Tillgång till världen • I princip EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande
 19. 19. ”They (Asia) are building a physical infrastructure that allows people, wherever they are, to participate in the global digital economy. That will give them an enormous advantage in the years to come.”
 20. 20. Konsul Jardenbergs krav 2012 • Tillgång till internet • Snabbt och fritt och överallt • Tillgång till teknik • Alla ska med. Bygga broar - inte skapa nya klyftor • Tillgång till stadens resurser • I tiden, med en aktiv offentlighetsprincip. Öppna data, öppna allt • Tillgång till världen • I princip EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande
 21. 21. Konsul Jardenbergs krav 2012 • Tillgång till internet • Snabbt och fritt och överallt • Tillgång till teknik • Alla ska med. Bygga broar - inte skapa nya klyftor • Tillgång till stadens resurser • I tiden, med en aktiv offentlighetsprincip. Öppna data, öppna allt • Tillgång till världen • I princip EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande
 22. 22. Öppna data ”if it's not online it's not public”
 23. 23. Bakgrund
 24. 24. 1766 Open government version 1.0 BETA
 25. 25. Tryckfrihetsförordningen Grundbult för offentlighetsprincipen
 26. 26. Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar
 27. 27. 1. Kostnad för historisk väderinformation Alla mätstationer från 1870 till nu - USA: $ 5.000 - EU: 110.000.000 2. Intäkter Totalmarknaden för vädertjänster, fyra gånger större - USA $ 1.400M - EU $ 372M 3. Tillväxt Totalmarknaden för vädertjänster, tillväxt per år - USA 17% - EU 1,2%
 28. 28. Öppna data Löser ett problem (demokratin) Skapar nya möjligheter (ekonomin)
 29. 29. Konsul Jardenbergs krav 2012 • Tillgång till internet • Snabbt och fritt och överallt • Tillgång till teknik • Alla ska med. Bygga broar - inte skapa nya klyftor • Tillgång till stadens resurser • I tiden, med en aktiv offentlighetsprincip. Öppna data, öppna allt • Tillgång till världen • I princip EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande
 30. 30. Ett manifest för vår digitala samtid • Tillgång till internet • Snabbt och fritt och överallt • Tillgång till teknik • Alla ska med. Bygga broar - inte skapa nya klyftor • Tillgång till stadens resurser • I tiden, med en aktiv offentlighetsprincip. Öppna data, öppna allt • Tillgång till världen • I princip EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande
 31. 31. Det enda vi vet om framtiden Vi kommer alltid ha fel, vi kommer underskatta förändringen, vi kan inte hindra den...
 32. 32. Weaving the Guardian into the fabric of the web
 33. 33. Weaving [din kommun] into the digital fabric
 34. 34. HÅLL KONTAKTEN http://jardenberg.se @jocke joakim@jardenberg.com +46 735 187700 Be honest and do good shit!

×