Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

För tidningarna: (gamla) mindpark verksamhet

717 views

Published on

Exempel på hur det såg ut när gamla mindpark mötte tidningarna för första gången sedan grundandet. Den här från besöket på NWT.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

För tidningarna: (gamla) mindpark verksamhet

 1. 1. SP EC IF I KT tjäna pengar i morgon också
 2. 2. MÅ LE T
 3. 3. TE N DE N SE N huvudet i sanden det funkar liksom inte hur länge som helst
 4. 4. V E TE N SK AP E N don’t take it from me (or hsb) Philip Meyer: ”The last reader recycles the last printed paper in 2040” ”– April 2040, to be exact”
 5. 5. V E RKL IGH E TE N 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 riktigt jävla hårda fakta 04 05
 6. 6. W E R MLA N D
 7. 7. POTE N T I AL E N 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2003 2004 2005 eller hur? 2006
 8. 8. MÖ J L IGH E TE N lösningen är inte så märklig
 9. 9. LOGI KE N it’s a numbers game
 10. 10. H E LT E NKE LT eyeballs
 11. 11. DE AL E N vi säljer plats och tid på scenen
 12. 12. MÖ J L IGH E TE N 300 internet 250 200 gratistidningar 150 landsortspress 100 storstadspress 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 follow the money 2006 2007
 13. 13. K AK AN Butiksmedia 0,2% Bio 0,3% Internet 13,9% Utomhus 3,5% Dagspress 29,1% Radio 2,3% TV 13,8% DR 15,2% Gratistidningar 7,2% Tidskrifter Kataloger 7,4% 5,5% Bilagor 1,7%
 14. 14. RI KTN IN GE N framtiden är digital ... men
 15. 15. I N N E H ÅL LE T varje produkts unika förutsättningar
 16. 16. KÄ N SL AN
 17. 17. USPAR NA därför spelar vi roll även om 5 år vi kan sälja vi har räckvidden vi känner våra grannar vi har fattat att vi inte fattar
 18. 18. I MMIG RAN TE N och vi har stålarna
 19. 19. I MMIG RAN TE N
 20. 20. M E DIE F UR STE N Hubert Burda: ”The problem is that we don't understand that software is what is most important. People think that a website with 40 editors is better than 20 editors. And then Google comes and take over the world with an algorithm. Nobody in my business vicinity has written an interesting algorithm. Google is not too powerful, Google is opening new markets for us. We have to be creative everyday to build our brands for meeting the new markets that Google bring us”
 21. 21. E NKE L H E TE N enkelt, eller hur?
 22. 22. ATT I TYDE N not my job...
 23. 23. L ÖSN IN GE N ? finn nitton fel
 24. 24. F ÖRSTÅE L SE N
 25. 25. IN SI KTE N ”we don't know better, we just know different”
 26. 26. KO MP E TE N SE N
 27. 27. L ÖSN I NG E N nya stjärnor
 28. 28. Evolution It is not the strongest of the spieces that survive nor the most intelligent but the one most responsive to change
 29. 29. M I ND P ARK ÄR små och starka • Erik, Daniel och Sandra - guldklimpar • Helsingborg och Stockholm • En bra budget • Gemensamma arbetsredskap • Massor med idéer • Kommunikationscentral
 30. 30. MI N DPAR KS UP P D RAG Fyra områden • Tankesmedja • Flugpapper • Drivkraft • Egen affär
 31. 31. MI N DPAR KS UP P D RAG Tankeverkstad • Karttjänster • Rubbet • Gemensamma sajter (nöje/sport etc) • Sök • Annonssystem/webb
 32. 32. MI N DPAR KS UP P D RAG Flugpapper • Grannar • Twingly • MKTmedia • Citygate • ca 250 förslag/kontakter
 33. 33. MI N DPAR KS UP P D RAG Drivkraft • Kommunikation och möten inom gruppen • Roadshow • mindpark.se • Debatt • Mindpark Sales Academy
 34. 34. M E TO D identifiera Bra Saker™
 35. 35. KO MPISAR N A inte mot - med
 36. 36. V ÄN N E R NA
 37. 37. V IL J AN vi lyssnar - numera
 38. 38. AM BI T ION E N kompetens, drivkraft & attityd
 39. 39. SJ ÄL VI NSI KTE N Lars Ander om Facebook
 40. 40. S VARE T så här kvalitet ger ökad trafik ger fortsatt höga intäkter och det är en förutsättning för fortsatt kvalitet
 41. 41. TACK http://mindpark.se joakim@jardenberg.com

×