Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 Years Media Internet

593 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15 Years Media Internet

 1. 1. M I TT UPPDRAG tjäna pengar i morgon också
 2. 2. ATT I TYDE N
 3. 3. TH E M OM E NTS valet -94
 4. 4. V ALE T - 94
 5. 5. V A LE T -9 4 Genombrottet för synen på Internet kom i valet 1994. Tidigare räknade Riksskatteverket (RSV) valresultatet i ett antal valkretsar och printade ut listor från sina stordatorer som journalister fick komma och titta på och skriva av. Valåret 1991 faxade RSV ut resultaten, vilket också skapade problem. Redaktionerna formligen dränktes av faxutskrifter som snabbt blev inaktuella. Olle Wallner och Per-Olof Josefsson på SwipNet hade fått nys om att RSV hade problem med distribution av valresultaten till tidningar, TV och radio. De bollade tankar på att använda Internet för distribution av valresultat och på sommaren 1994 startade projektet ”Valet” som skulle se till att inte bara RSVs problem löstes, utan också att tidningar m fl fick e-post. Wallner, Josefsson och Ulf Vedenbrant på SwipNet fick hjälp av Patrik Fältström och Lars-Johan Liman, båda då på Nada, KTH, med implementering av serversidan, medan Torbjörn Alander och Johan Cederbrant på Nettime samt Joakim Jardenberg på MacMeckarna hjälpte till med implementering av kundsidan.
 6. 6. V ALE T - 94
 7. 7. V ALE T - 94
 8. 8. TH E M OM E NTS aftonbladet -95
 9. 9. AF TO NB L ADE T
 10. 10. AF TO NB L ADE T
 11. 11. AF TO NB L ADE T
 12. 12. AF TO NB L ADE T
 13. 13. AF TO NB L ADE T
 14. 14. AF TO NB L ADE T
 15. 15. TH E M OM E NTS crack-a-mac -97
 16. 16. IN F I NI T
 17. 17. C RA CK A MA C
 18. 18. TH E M OM E NTS fram mot nu...
 19. 19. YAY!
 20. 20. H J ÄRT A I NTE R N E T. ..
 21. 21. M E N .. . Lars Ander om Facebook
 22. 22. P UBL I KE N don't take it from me Philip Meyer: ”The last reader recycles the last printed paper in 2040” ”– April 2040, to be exact”
 23. 23. 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 P UBL I KE N
 24. 24. AN N O N SPE N GA RN A
 25. 25. AN N O N SPE N GA RN A
 26. 26. STO RL E KE N
 27. 27. STO RL E KE N. . .
 28. 28. KAN SKE ? ”an industry too big to bend is bound to break”
 29. 29. BACKL ASH ”de stjäl vårt innehåll”
 30. 30. PAYW ALL
 31. 31. N OT MY P RO BL E M
 32. 32. GA MME L M EDI A Som jag har förstått det blir DN mer defensiv på nätet, mindre resurser och betydligt färre tjänster?- – Jag vet inte exakt hur intäkterna såg ut förra året, säg att papperstidningen hade intäkter på 1,8 miljarder och webben 60 miljoner. Då är det klart att mitt fokus är på papperstidningen. Om det ser ut så borde förmodligen 99 procent jobba här och 1 procent här. Egentligen är det väldigt många som jobbar med det här väldigt lilla.
 33. 33. /.
 34. 34. TACK http://mindpark.se http://jardenberg.se @jocke jardenberg@googlewave.com joakim@jardenberg.com +46 735 187700

×