Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 åR

1,522 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

15 åR

 1. 1. M ITT UPP D RAG
 2. 2. M ITT UPP D RAG tjäna pengar i morgon också
 3. 3. ATTI TY DE N
 4. 4. ATTI TY DE N
 5. 5. TH E MO MEN TS valet -94
 6. 6. V ALE T -94
 7. 7. VAL ET -94 Genombrottet för synen på Internet kom i valet 1994. Tidigare räknade Riksskatteverket (RSV) valresultatet i ett antal valkretsar och printade ut listor från sina stordatorer som journalister fick komma och titta på och skriva av. Valåret 1991 faxade RSV ut resultaten, vilket också skapade problem. Redaktionerna formligen dränktes av faxutskrifter som snabbt blev inaktuella. Olle Wallner och Per-Olof Josefsson på SwipNet hade fått nys om att RSV hade problem med distribution av valresultaten till tidningar, TV och radio. De bollade tankar på att använda Internet för distribution av valresultat och på sommaren 1994 startade projektet ”Valet” som skulle se till att inte bara RSVs problem löstes, utan också att tidningar m fl fick e-post. Wallner, Josefsson och Ulf Vedenbrant på SwipNet fick hjälp av Patrik Fältström och Lars-Johan Liman, båda då på Nada, KTH, med
 8. 8. V ALE T -94
 9. 9. V ALE T -94
 10. 10. TH E MO MEN TS aftonbladet -95
 11. 11. AFT ONB LAD ET
 12. 12. AFT ONB LAD ET
 13. 13. AFT ONB LAD ET
 14. 14. AFT ONB LAD ET
 15. 15. AFT ONB LAD ET
 16. 16. AFT ONB LAD ET
 17. 17. AFT ONB LAD ET
 18. 18. TH E MO MEN TS crack-a-mac -97
 19. 19. I NFI NIT
 20. 20. CR ACK A MAC
 21. 21. TH E MO MEN TS fram mot nu...
 22. 22. YA Y !
 23. 23. YA Y !
 24. 24. H J ÄRTA IN TERN ET. ..
 25. 25. MEN .. . Lars Ander om Facebook
 26. 26. PU B LI K EN don't take it from me
 27. 27. PU B LI K EN don't take it from me Philip Meyer: ”The last reader recycles the last printed paper in 2040”
 28. 28. PU B LI K EN don't take it from me Philip Meyer: ”The last reader recycles the last printed paper in 2040” ”– April 2040, to be exact”
 29. 29. 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 PU B LI K EN
 30. 30. ANN ONS PEN G ARN A
 31. 31. ANN ONS PEN G ARN A
 32. 32. ST ORL EK E N
 33. 33. STO RLEK EN .. .
 34. 34. K AN SK E ? ”an industry too big to bend is bound to
 35. 35. B ACK LA SH ”de stjäl vårt innehåll”
 36. 36. B ACK LA SH ”de stjäl vårt innehåll”
 37. 37. P AY WALL
 38. 38. NOT MY P ROB LEM
 39. 39. G A MM E LM ED I A
 40. 40. G A MM E LM ED I A Som jag har förstått det blir DN mer defensiv på nätet, mindre resurser och betydligt färre tjänster?- – Jag vet inte exakt hur intäkterna såg ut förra året, säg att papperstidningen hade intäkter på 1,8 miljarder och webben 60 miljoner. Då är det klart att mitt fokus är på papperstidningen. Om det ser ut så borde förmodligen 99 procent jobba här och 1 procent här. Egentligen är det
 41. 41. /.
 42. 42. TAC K http://mindpark.se http://jardenberg.se @jocke jardenberg@googlewave.com joakim@jardenberg.com +46 735 187700

×