Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

First Studies on Self-Preserving Digital Objects

192 views

Published on

Article presented at CCIA 2012. SPDO Concept birth

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

First Studies on Self-Preserving Digital Objects

 1. 1. First Studies on Self-Preserving Digital Objects Josep Lluis DE LA ROSA and José Antonio OLVERA
 2. 2. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 2 CCIA 2012
 3. 3. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 3 CCIA 2012
 4. 4. Introducció • La Preservació Digital (PD) és la gestió activa dels continguts digitals al llarg del temps per garantir l’accés permanent • És cada vegada més important per a les empreses, els organismes del sector públic, científics i ciutadans • La informació digital generada en totes les àrees de la nostra societat creix a un ritme exponencial: ▫ En 2011 s’han superat els 1,8 zettabytes (1,8 billons de gygabytes) [1] ▫ Creix per 9 cada 5 anys 4 [1] Gantz, J. and Reisel, D. (2011). Extracting Value from Chaos. Available at http://idcdocserv.com/1142
 5. 5. Introducció • Fins avui només les institucions públiques afronten aquest problema, a través dels arxius nacional o les biblioteques • Aquests requereixen un canvi dels sistemes digitals d'arxiu a gran escala cap als objectes intel·ligents en entorns amb capacitat d'aprenentatge 5 CCIA 2012
 6. 6. Introducció • La missió d’aquesta Recerca és: ▫ Distribuir els esforços de Preservació Digital ▫ Fer la Preservació Digital prou fàcil per les persones, companyies i institucions en general ▫ Ajudar a reduir el cost i incrementar la capacitat de les institucions per preservar la informació digital a llarg termini 6 CCIA 2012
 7. 7. Introducció • Aquest estudi és un primer intent d'establir les bases d'un nou paradigma en PD centrat en l’objecte ▫ Es caracteritzen per tenir “pressupost digital” crèdit per desplaçar-se, fer còpies i que es podrà recarregar ▫ Els OD competiran entre ells per preservar-se ▫ Com més interès en un OD, més pressupost rebrà i més probabilitat de ser preservat 7 CCIA 2012
 8. 8. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 8 CCIA 2012
 9. 9. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 9 CCIA 2012
 10. 10. Estat de l’art • Buckets: Van ser dissenyats per dotar als objectes amb certes responsabilitats com: ▫ La visualització ▫ Disseminació ▫ Protecció ▫ Manteniment • Com faran els SPDO 10 CCIA 2012 [8] Nelson M. 2001, Buckets: Smart Objects for Digital Libraries, PhD thesis, Old Dominion Univ.
 11. 11. Estat de l’art • Abans del 2000, va haver una sèrie de projectes similars als SPDO i als buckets, com: ▫ Els contenidors Warwick Framework ▫ Flexible and Extensible Digital Object Repository Architecture (FEDORA) 11 CCIA 2012
 12. 12. Estat de l’art • El paradigma SPDO es únic degut a que l’objecte és intel·ligent, proporcionant intel·ligència de màquina a màquina (o intel·ligència de SPDO a SPDO i de SPDO a Serveis Web) 12 CCIA 2012
 13. 13. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 13 CCIA 2012
 14. 14. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 14 CCIA 2012
 15. 15. Model de comportament dels SPDO • Les solucions de PD es classifiquen en dos estratègies principals: ▫ La preservació de l’entorn tecnològic (emulació) ▫ I superar la obsolescència dels formats dels fitxers (migració) • Nosaltres ens centrem en el segon enfocament per superar les migracions de formats mitjançant la tècnica d'Intel·ligència d’Eixam 15 CCIA 2012
 16. 16. Model de comportament dels SPDO • L’analogia emprada és la següent: ▫ Objectes digitals (vídeo o imatge) ≡ formigues ▫ Usuaris xarxa (servei de preservació)≡ aliment ▫ Ordinadors xarxa ≡ hàbitats 16 CCIA 2012
 17. 17. Model de comportament dels SPDO 17 CATÀSTROFE format={ } Format ivmídaetog:e: 13 24 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Agents usuari Objectes Digitals i els seus possibles formats Usuaris afectats per catàstrofe CCIA 2012
 18. 18. Model de comportament dels SPDO • Catàstrofes: consisteixen en un canvi sobtat de ¼, 1/3 o ½ dels usuaris de la xarxa, degut a una actualització del seu programari • Mesura de la “resiliència”: ▫ Entropia de Shannon: per saber quan hi ha prou diversitat de formats que proporcionen la suficient resiliència per recuperar de nou l’estat anterior després de cada catàstrofe. 18 CCIA 2012 n  H ( x )   p  log p i 2 i  i 1         , 2 , ( ) log     H x   p  p i j i j  n i 1 j 5 1  5 1 , i , j , k i k i j f f p Adaptat als models simulats On: • n és el total d'objectes digitals originals • j són els diferents formats que hi ha, que són 5 • pi,j és el percentatge que suposen les còpies de format j respecte el total de còpies que té un objecte digital original i • k són els diferents formats que hi ha
 19. 19. Model de comportament dels SPDO • Paràmetres emprats en la simulació: 19 CCIA 2012 Small world Mesh
 20. 20. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 20 CCIA 2012
 21. 21. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 21 CCIA 2012
 22. 22. Experimentació • Emulacions de durada de 20 anys  cada 5 anys catàstrofe • Topologia de xarxa 1: small world 22 • Després de la primera catàstrofe el sistema mostra el major percentatge de recuperació d’entropia • En el 10% d’adopció es recupera totalment; al 33% i 50% va disminuint després de cada catàstrofe CCIA 2012
 23. 23. Experimentació • Topologia de xarxa 1: mesh 23 • La recuperació en cada onada és menor que la topologia anterior • També s’observen menors percentatges de recuperació si comparem l’entropia al final de la simulació respecte el primer pic, abans de la primera catàstrofe CCIA 2012
 24. 24. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 24 CCIA 2012
 25. 25. Estructura • Introducció • Estat de l’art • Model de comportament dels SPDO • Experimentació • Conclusions 25 CCIA 2012
 26. 26. Conclusions • Hem proposat un nou mètode de PD emprant objectes digitals auto-preservables, creant objectes dissenyats per lluitar per la seva pròpia preservació • Hem demostrat l’efectivitat d’aquesta estratègia a través de l’experimentació amb un prototipus d’obsolescència digital resultant de diverses (3) onades d’adopció de software. • Coma a treball futur, els resultats experimentals seran comparats amb aproximacions similars com les presentades per Cartledge i Nelson [18, 19, 20] • Aquest estudi és el primer treball experimental en aquest camp que il·lustra com els objectes digitals auto-preservables amb comportaments simples poden proporcionar la capacitat de conservar la seva informació digital 26 CCIA 2012
 27. 27. Conclusions • Diverses preguntes queden pendents: ▫ De quina altra manera s’hauria d’assignar i recarregar el pressupost digital? ▫ Com es podria dissenyar la topologia de la xarxa social (d’usuaris) per ajudar a preservar el contingut digital? ▫ Com podríem promoure aquestes topologies? ▫ Quins altres comportaments dels SPDO incrementarien la resiliència? ▫ Hi ha altres maneres rellevants per mesurar la resiliència? 27 CCIA 2012
 28. 28. First Studies on Self-Preserving Digital Objects Josep Lluis DE LA ROSA and José Antonio OLVERA

×