Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie smpm 2012

315 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie smpm 2012

 1. 1. MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN ?Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht www.smpm.nl
 2. 2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in evenwicht is. Die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.PEOPLE, prestaties op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met haarpersoneel en hoe presteert zij op het gebied van sociale cohesie (de maatschappijin ruimere zin)?PLANET, prestaties op milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf haarverantwoordelijkheid op ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur enhet landschap?PROFIT, naast financiële prestaties (winst, omzet) ook werkgelegenheid, reputatie,transparantie en verantwoording, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid,politieke betrokkenheid.
 3. 3. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), ook welcommunity investment genoemd, betekent investeren in de(lokale) samenleving door een combinatie van mensen,munten, middelen, massa en media(Prof. dr. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen)MBO maakt deel uit vanMaatschappelijkVerantwoord ondernemen(MVO) en wordt gezien alsde praktische, lokaleinvulling van MVO.
 4. 4. SMPM – ONTSTAAN - DOELSTELLING• Separate onafhankelijke Stichting, opgericht oktober 2010 uit initiatiefgroep redding MVV Maastricht,• Bijdragen aan gezond leren, leven en bewegen van burgers in stadsregio Maastricht &• Vergroten van de sociale en maatschappelijke participatie van burgers in stadsregio Maastricht,• Met partners Elisabeth Strouven, Trajekt, Gemeente Maastricht in 3 jarig stimuleringsprogramma “Nao Väöre”: Iedereen doet mee Fair Play en Respect Social Return Leren scoren in de wijk Bewegen en gezond leven
 5. 5. SMPM – INHOUD -RESULTATEN 2011• 1. Methodiek Ondernemend Maatschappelijk Makelaar• Gericht op 2. Kanszoekende jongeren en 3. Vitale ouderen• Horizontale verbindingen, nadrukkelijk participeren bedrijfsleven• Uitvoering 15 projecten door 9 projectmanagers vanuit UWV• Bereik meer dan 1,750 mensen• 68 vrijwilligers actief bij de uitvoering van de projecten in Maatschappelijke Arbeid volgens verenigingsmodel
 6. 6. WERKEN MET MAATSCHAPPELIJKE ARBEIDVRIJWILLIGE INZET, VERENIGINGSMODEL Opbrengst Maatschappelijke ingezette uren vragen voor vereniging Geleide vrijwilligers uit MAS VO / medewerkers- Vrijwilligers uit vrijwillige arbeid verenigingen (verenigings- model) Vrijwilligers uit vrijwilligers- centrale’s Vrijwillige HBO-ers als projectmanager Maatschappelijke arbeid (uitkering, stage ) (Financiële) dekking door bedrijfsleven / ketenpartners
 7. 7. PROJECT (MAATSCHAPPELIJKE MAKELEN)BEURSVLOER MAASTRICHT• Landelijke methodiek (www.beursvloer.com) Movisie• Vraag en aanbod shoppen, hoekmannen op beursvloer,• Met gesloten beurzen Mensen, Middelen, Massa & Media (geen Munten)• 25 september 2012: 60 bedrijven, 80 instellingen, 108 matches via notaris
 8. 8. PROJECT (kanszoekende jongeren)PLAYING FOR SUCCESS MAASTRICHT• 10 weken, naschools leer- en spelprogramma, leercentrum inspirerende omgeving BVO• toename zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie, verbeteren taal- en rekenresultaten• onderpresterende kinderen en jongeren van 9 tot 23 jaar, doel voorkomen van voortijdige schooluitval• partners LVO, MosaLira, JongLeren, CitaVerde, Leeuwenborgh, MVV Maastricht• funding door bedrijfsleven
 9. 9. PROJECT (vitale ouderen)AVONDOPSTELLING AMBY• 2 lokaties ZevenBronnen & Hagerpoort• Maatschappelijke arbeid, 18 vrijwilligers uit verenigingen, 1 projectmanager• 4 en 2 avonden openstelling, 15 – 35 bezoekers/bewoners• sociale cohesie (contacten en zorg) voor bewoners en hospitality (service) aan bezoekers• Funding door bedrijfsleven
 10. 10. PROJECT Bosscherveld/Boschpoort én andere bedrijven & vrijwilligers…
 11. 11. Waarom funding MBO / BENEFITS voor bedrijven?• Verplichting in tender (social return)• Voorwaarde voor investeerders• Klanten kiezen voor MVO-bedrijf• Recruitment, medewerkers zoeken werkgever met MBO- beleid• Nieuw netwerk en ondernemerskansen
 12. 12. Ondersteunen Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht? Uw bedrijfsnaam Vitale ouderen , Maastrichthttp://www.smpm.nl/ Fiscaal vriendelijk 12
 13. 13. Dank voor uw aandacht

×