Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie: Nao väöre

685 views

Published on

Nao Vaore Trajekt SMPM 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie: Nao väöre

 1. 1. Stimuleringsprogramma Nao Väöre Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht Maatschappelijk Makelaars beiden gecertificeerd2
 2. 2. welzijnsorganisatie Trajekt dé instelling voor Welzijnswerk Nieuwe Stijl in Maastricht & Heuvelland uitvoerder van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beschikt over agogische expertise en professionals en netwerk van samenwerkingspartners en vrijwilligers Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht (SMPM) 2010, actief bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling in de stadsregio sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid versterken Logo “Veer Doen ´t “ als uiting van daadkracht. samen in het meerjarig stimuleringsprogramma Nao Väöre met maatschappelijke arbeid en ondersteund door het bedrijfsleven gericht op kwetsbare, kanszoekende jongeren en kwetsbare, geïsoleerde ouderen “makelen” tussen bedrijven, zorginstellingen, sport- en buurtverenigingen, scholengemeenschappen, woningcorporaties en overheid.3
 3. 3. Avondopenstelling woonzorgcentrum Hagerpoort Maaltijdvoorziening woonzorgcentrum Daalhof4 Jan en Clara Nijssen Stichting
 4. 4. MOVE TO PREVENT Loop met je dokter Aandacht Hart- en vaatziekten Herfstwandeling DAG EENZAAMHEID Aandacht voor ouderen in sociaal isolement, dak- of thuisloos5 ballonnen- en flyeracties in binnenstad / Kerstmannenloop/spandoek
 5. 5. StreetLeague Maastricht, (winst voor je wijk) jeugd actief bezig met sporten en bewegen ÉN allerlei maatschappelijke karweitjes 12 sportcoaches ingezet. 8 opgeleid voor cursus Leider Sportieve Recreatie, niveau 2. 8 activiteiten per week (kinderen 6-12 jaar)  gemiddeld 30 deelnemers per activiteit. 6
 6. 6. Playing for Succes. leerlingen met een leerachterstand of dreigende schooluitval Inspirerende voetbalomgeving bijspijkeren op reken- en taalgebied. Lerend Scoren Combinatie onderwijs (Mosa Lira) en sport  verschillende activiteiten7
 7. 7. Cruijffcourts Pottenberg,Wijckerveld. elke woensdagmiddag Actief met voetbalprofessionals bewegen en voetballen Sphinx Maastricht United Productieve samenwerking amateur- voetbalclubs in de buurten Ondersteuning voetbaltechnisch en administratief8
 8. 8. van re-socialisatie naar re- integratieSHINING STAR FUND “STERREN STRALEN”Werkervaringplekken ,begeleiding van cliënten.Uit deelnemers “stoeltjesproject” stadion /MHCOndersteuning door bedrijfslevenPlaatsing, uiteindelijk doel een reguliere baan. STREET CUP, voetbal voor Dak- en Thuislozen, Training bij MVV Maastricht, stedentoernooi Markt Voorrondes Homeless World Cup Dutch Career Cup, 9 WAJONG jongeren door profs getraind begeleid naar reguliere baan door USG-restart en UWV.
 9. 9. BUURTBRÖK  gezelligheidswinkels, buurtbewoners zelf verantwoordelijk ondersteund door Trajekt  Producten/diensten, groepsactiviteiten in de buurt  BuurtBrökBus bijeengelopen in Zweit veur Leid 2011 SOEPBUS  sponsors soep, koffie en broodjes  vrijwilligers SMPM en vakkrachten LdH  contact met dak- en thuislozen 1e hulp aan hulpmijders (oren en ogen)  signaleren eenzaamheid10
 10. 10. HOE? Mensen (maatschappelijke arbeid), Middelen (ter beschikking stellen van materialen en locaties), Munten (financiële ondersteuning), Massa (gebruik maken van het netwerk en sociale cohesie) en Media (het gebruikmaken van exposure, reclame en aandachtvragen). WAT? De 5 sterren uit Nao Väöre: Programma’s Vrijwillige arbeid/Eenzaamheid Iedereen doet mee Programma Sport en bewegen in de buurt Fair Play en Respect Programma Resocialisatie/re-integratie Social Return Programma Jeugd/Naschoolse activiteiten Leren scoren in de wijk Programma Gezondheidszorg Bewegen en gezond leven11
 11. 11. Inventarisatie maatschappelijke vragen, behoefte, wensen (medio november 2011)  57 maatschappelijke vragen, wensen en behoeftes  aan te bieden aan bedrijfsleven ter participatie  waarvan er 10 prioriteit hebben,  waarvan 18 concreet zijn, `klein` in omvang/duur en direct te matchenWerken met vrijwilligearbeid / inzet Opbrengst ingezette uren Maatschappelijke voor vereniging vragen Geleide vrijwilligers uit MAS VO / medewerkers- Vrijwilligers vrijwillige uit arbeid verenigingen preuvenemints Vrijwilligers model uit vrijwilligers- centrale’s Vrijwillige Maatschappelijke arbeid HBO-ers als projectmanage r (uitkering, (Financiële) stage ) dekking door bedrijfsleven / ketenpartners
 12. 12. To do’s & planning 2012, Organisatie en structuur  structurele aanpak bezoek bedrijven met aanbod maatschappelijke vragen  op de kaart zetten Nao Väöre, SMPM en Trajekt (gemeente, provincie, instellingen, publiek, media)  maken van proposities en programma’s (etalage, portfolio, vouchers)  regelmatige en doorlopende training van Trajekt-medewerkers  SMPM website en logo “Veer doen ‘t” actief  schrijven Beleids- en businessplan en begrotingen 2014 – 2016  Administratieve organisatie (AO), opzetten secretariaat, routing en afwikkeling conform Governance Code & Compliance  Onderzoek HsZ maatschappelijke kosten/baten analyse  Professionalisering maatschappelijke arbeid, administratief en operationeel13
 13. 13. To do’s & planning 2012, Programma’ s en Projecten  Trök nao Boschpoort, revitalisering ism bedrijven/ontwikkelingsmaatschappij  A2 school, leer- werkplekstages Groene Loper  Wervingsactie boeien en binden vrijwilligers (Zorgsaam), uitbreiden vrijwilligerspool  Participatie NLDoet (Maastricht)  Opzetten Beursvloer, zorgruildiensten  Leveren van trainingen/expertise aan bedrijfsleven MBO en inzet 5 M’s.  Move to prevent, dansen voor ouderen in de wijk & Hiphopbattles /Streetdance jeugd  AED-onderwijs scholieren/vrijwilligers bediening AED in de wijk én aansluiting AED-alert Gezond leven en bewegen, gezonde voeding in combinatie met sporten  Activiteiten voor ouderen, verwenzorg, (avond)openstelling door inzet vrijwilligers14

×