Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meldingsbasert integrasjon

490 views

Published on

My talk from Trondheim Developers Conference 2012 about the advantages and challenges of message-based integration with a demo showing request reaction pattern from browser through service bus to back-end service. The demo used SignalR/web sockets, Azure/Windows Service Bus and NServiceBus.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meldingsbasert integrasjon

 1. 1. Meldingsbasert integrasjonJoar Øyen@joaroyen
 2. 2. Hvorfor meldinger Har du noen gang sendt en epost til noen? Hva med en masseutsendelse til flere mottakere? Hva med å finne et møtetidspunkt som passer flere? Fikk du svar?
 3. 3. All kommunikasjon foregår via meldinger Epost Lynmeldinger Samtale Felles språk og kommunikasjonskanal Forutsetninger Felles sosial- og kompetansebakgrunn Delte antagelser
 4. 4. … Integrasjon Filoverføring Delt database RPC Meldinger
 5. 5. Meldingsbasert … Eksplisitt definert og asynkron kommunikasjon Kanal Meldingsformat Policy
 6. 6. Melding Kropp Hode Informasjon Metadata Meldingstype Styringsinformasjon Standarder
 7. 7. Kapabiliteter Garantert leveranse En-og-bare-en gang En-til-en En-til-mange Nær sann tid Forespørsel-reaksjon
 8. 8. Fordeler Fleksibilitet Lastbalansering Robusthet Forvaltning
 9. 9. Gale antagelser 1. Nettverket er pålitelig 2. Null forsinkelse 3. Uendelig båndbredde 4. Nettverket er sikkert 5. Topologien endres ikke 6. En enkelt administrator 7. Ingen transportkostnader 8. Nettverket er homogent
 10. 10. Utfordringer Synkrone scenarier Kompleks programmeringsmodell Sekvenser Sikkerhet Ytelse Leverandørlås Robusthet Forvaltning
 11. 11. Produkter på .NET-plattformen Back-end Cloud Front-end Windows Azure MSMQ Web Sockets Queue Service Bus for Windows Azure SignalR Windows Server Service Bus NServiceBus NServiceBus Windows Azure BizTalk Server Service Bus EAI SQL Server Reactive Stream Insight Extensions
 12. 12. Demo
 13. 13. Opsummering Hvorfor meldingsbasert integrasjon Hvorfor ikke meldinger Når benytte meldingsbasert integrasjon Produktene og mulighetene er her!
 14. 14. Referanser• Enterprise Integration Patterns Cataloge http://www.eaipatterns.com/toc.html• Fallacies of Distributed Computing http://en.wikipedia.org/wiki/Fallacies_of_Distributed_Computing• Windows Azure Service Bus http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee732537.aspx• SignalR http://signalr.net/• NServiceBus http://nservicebus.com/• Service Bus for Windows Server http://msdn.microsoft.com/library/jj193022(Azure.10).aspx• Windows Azure Service Bus EAI http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/hh689864.aspx• SQL Server Stream Insight http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/ee476990.aspx• Reactive Extensions http://msdn.microsoft.com/en-us/data/gg577609.aspx

×