Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aprendre de les experiències

Com podem identificar i capturar el coneixement que neix d’aquestes experiències?
Et convidem a portar a la pràctica un model per a la difusió de lliçons apreses, per captar i generar nou valor.
Aquesta senzilla forma de reflexionar, aprendre i millorar, enforteix la cultura basada en la col·laboració i l’aprenentatge compartit.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Aprendre de les experiències

  1. 1. 1. Identifica els àmbits crítics 1. Identifica els àmbits crítics 2. Recopila aprenentatges 3. Aplica les Estem passant per experiències absolutament insospitades tan sols fa unes setmanes. D’elles neixen solucions innovadores per a abordar nous reptes que són una gran font d’aprenentatge per al futur. Com podem identificar i capturar el coneixement que neix d’aquestes experiències? Et convidem a portar a la pràctica un model per a la difusió de lliçons apreses, per captar i generar nou valor. Aquesta senzilla forma de reflexionar, aprendre i millorar, enforteix la cultura basada en la col·laboració i l’aprenentatge compartit. Fes servir les fitxes pràctiques i comparteix com ho fas. Aprendre de les experiències Identificar i reutilitzar nou coneixement pràctic 1. Escull els àmbits en què vulguis treballar per recopilar les lliçons apreses 2. Prioritza i selecciona aquells que siguin clau Prioritzar és indispensable per centrar-se en el que és important Consensua la priorització amb l’equip Per portar-ho a la pràctica, utilitza la fitxa 1. 3 etapes per a la reutilització del nou coneixement Recorda NeosLeading Knowledge info@neos.cat www.neos.catRef: 01.00 / 20.04.13 lliçons apreses
  2. 2. 2. Recopilar els aprenentatges A cada un dels àmbits que hagis decidit treballar, recopila els aprenentatges a mesura que es vagin produint. a. Havíem definit algun objectiu? Què era el que volíem aconseguir? b. El que hem fet fins al moment, en quina mesura ha contribuït a apropar-nos al que volíem aconseguir? c. Quins factors i accions han col·laborat o han dificultat l’assoliment d’allò que esperàvem? d. Què hem après? • Si tinguéssim l’oportunitat de tornar a repetir-ho, què faríem igual, què hauríem de canviar i com? • Què hauríem de deixar de fer? e. Que hauríem de fer, a la nostra organització, per aplicar aquests aprenentatges? Què cal canviar i qui ha que fer-ho? Pren nota dels aprenentatges que s’hagin produït. Fes servir la fitxa 2. Realitzar aquest exercici cada cop que finalitzi una activitat rellevant. Si no, existeix el risc d’oblidar detalls importants. Centreu-vos en les causes, no en les culpes. Comparteix aquesta informació entre tots aquells que puguin reutilitzar els aprenentatges identificats. Els ajudaràs a dur a terme la seva tasca amb més encert i evitaràs que es cometin errades ja conegudes. Recorda Totes les opinions són vàlides. Quan més propera hagi estat la persona a la situació analitzada, més l’haurem de tenir en compte. Cal que participin tots els integrants de l’equip. Aprendre de les experiències NeosLeading Knowledge Neos info@neos.cat www.neos.cat
  3. 3. És important que un expert validi les lliçons apreses. Per a difondre el coneixement, és necessari incorporar les lliçons apreses a l’operativa de treball. 3. Aplicar les lliçons apreses 1. Un cop acabat el projecte, reviseu els aprenentatges que s’hagin recopilat a les fitxes 2. Ara, amb una visió més global, reflexioneu sobre les possibles causes d’allò que hagi sortit bé i allò que s’hagués pogut fer millor. 2. Responeu a les següents qüestions: • Del que vàrem fer, què hauríem de repetir, què hauríem de canviar, què hauríem de deixar de fer? • Del que no vàrem fer, què hauríem d’haver fet? 3. Assegureu-vos de compartir allò après amb tots aquells que se’n puguin beneficiar 4. Introduïu els canvis a l’operativa de treball (protocols, processos, etcètera) i assegureu-vos que aquests són compresos i compartits per les persones que els hagin de dur a la pràctica El coneixement es genera tornant a la pràctica l’experiència recollida. Integrar aquesta manera de reflexionar, aprendre i millorar, contribuirà a introduir una cultura basada en l’aprenentatge continuat i col·laboratiu. Aprendre de les experiències Per a portar-ho a la pràctica, pots fer servir la fitxa 3 Les lliçons apreses estan formades per la integració dels aprenentatges recopilats. Recorda NeosLeading Knowledge Neos info@neos.cat www.neos.cat
  4. 4. En quins àmbits es requereixen millores? En quins àmbits voldries recopilar els aprenentatges? Possibles àmbits en què centrar l’esforç Impacte Facilitat 1. Identifica els àmbits crítics de la teva organització en els quals vulguis recopilar les lliçons apreses Identifica els àmbits crítics 2. Prioritza 1. 2. 3. 4. Com fer-ho? FITXA PRÀCTICA 1 Pots valorar l’impacte i la facilitat aplicant criteris com: Molt alt / Alt / Baix / Molt baix Intentar abordar els reptes de masses àmbits a l’hora pot ser complicat. És important identificar els de major prioritat. Escull-los en funció dels següents criteris: - Impacte: en quina mesura la identificació i l’aplicació de lliçons apreses, en aquest àmbit, col·laboraran en fer millor la teva organització departament o equip? - Facilitat: en quina mesura serà més o menys fàcil dur a terme la recopilació de les lliçons apreses? 5. Les lliçons apreses estan formades per la integració dels aprenentatges recopilats. Els àmbits poden fer referència a àrees, departaments, projectes o activitats. Recorda Us recomanem començar pels àmbits en els quals les lliçons apreses hagin de tenir un major impacte i siguin més fàcils de recopilar. Neos info@neos.cat www.neos.cat
  5. 5. Àmbit en el qual recuperarem lliçons: Recopila els aprenentatges Com fer-ho? FITXA PRÀCTICA 2 Què heu après? Per a cada un dels àmbits que hagueu definit com prioritaris, recopileu els aprenentatges derivats de les activitats a mesura que es vagin produint. Responeu a les següents preguntes: Revisió de les activitats realitzades: a) Havíem definit algun objectiu? Què era el que volíem aconseguir? b) Les activitats realitzades fins al moment, en quina mesura han contribuït a apropar- nos a allò que volíem aconseguir? c) Quins aspectes o accions de l’activitat han col·laborat o han dificultat aconseguir el que volíem? d) Què hem après? Si tinguéssim l’oportunitat de tornar a realitzar l’activitat, què faríem igual, que hauríem de canviar i com? Què hauríem de deixar de fer? e) Què hem de fer, a la nostra organització, per aplicar aquests aprenentatges? Què cal canviar i qui ha de fer-ho? Tot l’equip ha de participar. Totes les opinions són vàlides. Com més a prop hagi estat una persona de la situació analitzada més valuosa serà la seva aportació. No val més el punt de vista del “cap”, pel fet que ho sigui. Analitza les errades i també els encerts. Identifica les causes i no les culpes. Buscar culpables de poc servirà per evitar que les errades tornin a succeir. Neos Omple una fitxa cada cop que es dugui a terme la recopilació d’aprenentatges. Data: Recorda info@neos.cat www.neos.cat
  6. 6. Aplica les lliçons apreses Com fer-ho? FITXA PRÀCTICA 3 Del que no vàrem fer, què hauríem de fer? Del que vàrem fer, què hauríem de repetir? Del que vàrem fer, que hauríem de deixar de fer? Del que vàrem fer, què hauríem de canviar? Porta-ho a la pràctica i ens expliques com ha anat. 1. Per a cada un dels àmbits (àrees, departaments, projectes o activitats) recupereu els aprenentatges recopilats a les fitxes 2. 2. Ara, amb una mica més de calma, analitzeu-los. Identifiqueu les causes d’allò que va sortir bé i les d’allò que s’hagués pogut millorar. 3. Redacta i dur a la pràctica un pla d’acció per introduir els canvis necessaris en la forma de treballar. ComparteixSi vols saber més contacte amb nosaltres El pla d’acció ha de donar resposta a les següents preguntes: Qui és el responsable de validar les lliçons? Qui és el responsable d’assegurar que es traslladin a la “forma de treballar”? Com i quan ho farà? De quina forma assegurarem que s’incorporen aquestes pràctiques? Recorda info@neos.catNeos www.neos.cat

×