Successfully reported this slideshow.

HistòRia Llengua I Literatura

799 views

Published on

Llengua catalana - Juníper

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HistòRia Llengua I Literatura

 1. 1. HISTÒRIA DE LA LLENGUA I LITERATURA
 2. 2. COMUNICACIÓ EMISSOR RECEPTOR MISSATGE CODI CANAL CONTEXT RENOU
 3. 3. LLENGUATGE SIGNE LINGÜÍSTIC: Significant Significat (referent) Simbòlic, arbitrari i generalitzador
 4. 4. LLENGUATGE: Capacitat humana de comunicar-se amb signes lingüístics LLENGUA: Concreció del llenguatge. Sistema de signes d´una comunitat lingüística PARLA: Realització concreta de la llengua
 5. 5. COMUNICACIÓ IDIOLECTE: parla individual DIALECTE: Manera de parlar una mateixa llengua un col.lectiu, especialment un col.lectiu espacial, d´un lloc determinat VARIANT SOCIOLÒGICA: Manera de parlar un col.lectiu social
 6. 6. COMUNICACIÓ REGISTRE: manera de parlar segons ho requeresqui la situació comunicativa. Més formal o menys. Culte (literari i especialitzat o científico-tècnic) i popular (col.loquial i vulgar) NORMA: part arbitrària de la norma que tendeix a evitar la disgregació de la parla. Regularització ortogràfica, gramatical i lèxica. VARIETAT ESTÀNDARD: producte de la norma. Varietat supradialectal, comuna a tots els parlants i correcta des del punt de vista normatiu. Estàndards regionals.
 7. 7. FUNCIONS DEL LLENGUATGE EMOTIVA: emissor CONATIVA: receptor POÈTICA: missatge METALINGÜÍSTICA: codi, llenguatge FÀTICA: canal REFERENCIAL: context
 8. 10. “Usatges” de Barcelona
 9. 11. “Forum iudicum” <ul><li>Traducció catalana d´un llibre de lleis visigòtic (en llatí) </li></ul>
 10. 12. “COSTUMS” DE TORTOSA
 11. 14. “Furs” de València
 12. 15. Homilíes d´Organyà
 13. 17. CANT DE LA SIBIL.LA
 14. 18. CANT DE LA SIBIL.LA A Mallorca : [2]      Lo jorn del Judici
    parrà qui haurà fet servici.

    Jesucrist, Rei universal,
    home i ver Déu eternal,
    del cel vindrà per a jutjar
    i a cada u lo just darà.

    Gran foc del cel davallarà;
    mars, fonts i rius, tot cremarà.
    Daran los peixos horribles crits
    perdent los seus naturals delits.

    Ans del Judici l'Anticrist vindrà
    i a tot lo món turment darà,
    i se farà com Déu servir,
    i qui no el crega farà morir.

    Lo seu regnat serà molt breu;
    en aquell temps sots poder seu
    moriran màrtirs tots a un lloc
    aquells dos sants, Elies i Enoc.

    Lo sol perdrà sa claredat
    mostrant-se fosc i entelat,
    la lluna no darà claror
    i tot lo món serà tristor.

    Als mals dirà molt agrament:
    —Anau, maleits, en el turment!
    anau-vos-ne en el foc etern
    amb vòstron príncep de l'infern!

    Als bons dirà:—Fills meus, veniu!
    benaventurats posseïu
    el regne que us he aparellat
    des que lo món va esser creat!

    Oh humil Verge! Vós qui heu parit
    Jesús Infant aquesta nit,
    a vòstron Fill vullau pregar
    que de l'infern vulla'ns lliurar!

    Lo jorn del Judici
    parrà qui haurà fet servici.
 15. 19. VIDES DE SANTS ROSSELLONESES Traducció catalana del s. XIII de la “Llegenda Àuria” de Jacopo de Varazze
 16. 20. “Llegenda Àuria” de Jacopo de Varazze Difusió Aquesta obra va tenir des de la seva redacció, cap el 1261-1266, un èxit considerable. Va esdevenir, amb la Bíblia l'obra més llegida, més copiada i sobretot més « augmentada » . De fet, durant els segles XIV i XV no és estrany trobar còpies contenint més de 400 històries en relació a les 180 originals. S'estima que hi ha més de 1000 manuscrits, dels més senzills als que contenen miniatures , i n'existeixen edicions en els principals idiomes europeus. El manuscrit més antic conservat és del 1282 i es conserva a la Staatsbibliothek de Munic . La traducció catalana conservada més antiga és del S. XIV (es troba a París). La invenció de la impremta l'any 1450 va augmentar encara més la difusió d'aquest llibre.
 17. 21. (Llatí) CATALÀ (Occità) (Àrab) ((Ibèric))
 18. 22. AMOR CORTÈS O “FINA AMORS” TROBADORS I JOGLARS “MIDONS” (senyora) “GILÓS” (gelós, marit) “LAUSENGIERS” (difamadors) “OM” (home, enamorat) “PRETZ” (mèrits) “SENHAL” (senyal, nom secret)
 19. 23. TROBADORS “Trobar leu” (lleu) “Trobar ric” “Trobar clus” (clos) CANÇÓ: dama SIRVENTÈS: sàtira PLANY: mort PASTOREL.LA: camp, pastora ESCONDIT: excusa ALBA: adéu dels enamorats TENSÓ (debat), DANSA, BALADA...
 20. 24. TROBADORS Guillem de Berguedà Cerverí de Girona Consistori de la Gaia Ciència (Tolosa de Llenguadoc, 1323) Jocs Florals (Barcelona, 1393)
 21. 25. JORDI DE SANT JORDI

×