3 ESO_TEMA 1: El medi natural físic

8,020 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,610
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 ESO_TEMA 1: El medi natural físic

 1. 1. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: MEDI NATURAL JOAN ANTONI VALLS i PAULO – CURS 2010-2011
 2. 2. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES <ul><li>Teoria de la T e ctònica de Plaques </li></ul><ul><ul><li>L ’escorça està formada per Plaques Tectòniques </li></ul></ul><ul><ul><li>E l moviment de les plaques modifica l’escorça, genera noves formes de relleu i en destrueix altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>E xisteixen zones de contacte: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>V olcans i activitat volcànica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>T erratrèmols o sismes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>T sunamis </li></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
 4. 4. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
 5. 5. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
 6. 6. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
 7. 7. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 1. LA TERRA i LES PLAQUES TECTÒNIQUES
 8. 8. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 2. LA INFLUÈNCIA DE LES FORMES DE RELLEU <ul><li>RELLEU: desigualtats que presenta la superficie terrestre </li></ul><ul><ul><li>Relleu continental: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muntanyes, altiplans, planes i depressions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Relleu submarí: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dorsal oceànica, talús i plataforma </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Diferent grau d’ocupació humana segons el relleu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les zones més habitades = menys 500 m. d’altitud </li></ul></ul></ul>
 9. 9. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT <ul><li>E l nostre planeta conté 3 parts d’aigua per 1 de terra: </li></ul><ul><ul><li>A igua salada: 97,5% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>O ceans : en constant moviment: corrents marins </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L a salinitat és de 35 grams per kg d’aigua </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L a llum sols penetra fins a 200 m. P rofunditat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>E ls CORRENTS MARINS a escala planetària: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Corrents superficials: produïdes pels vents. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>C orrents profundes: dif. t emp. i salinitat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>C orrents freds: rics en nutrients= peixos </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>C orrents càlids: regulen el clima </li></ul></ul></ul></ul></ul>V IDEO: Orige de l’aigua V IDEO: Cicle de l’aigua V IDEO: Corrents marins
 10. 10. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
 11. 11. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
 12. 12. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
 13. 13. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT V IDEO: Corrents marins
 14. 14. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT <ul><li>Aigua dolça: 2,5% </li></ul><ul><ul><ul><li>R ius: corrents continus d’aigua dolça </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conca de drenatge: zona d’evacuació fluvial </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A fluent: riu que desemboca a un altre riu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C abal: quantitat d’aigua que duu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>R ègim fluvial: regular / irregular </li></ul></ul></ul></ul>V IDEO: Orige de l’aigua V IDEO: Cicle de l’aigua
 15. 15. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 3. L’AIGUA AL PLANETA TERRA: EL LÍQUID ELEMENT <ul><li>Aigua dolça: 2,5% </li></ul><ul><ul><ul><li>L lacs: masses permanents i tancades d’aigua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>S uperficie i capacitat molt variables </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>S i són d’aigua salada= mars interiors </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A igües subterrànies : principals reserves hídriques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>S uposen el 25% de l’aigua continental </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>É s la filtració de la pluja en materials porosos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>E ls aqüífers són dipòsits subterranis d’aigua </li></ul></ul></ul></ul>
 16. 16. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 4. L’AIGUA i L’OCUPACIÓ HUMANA <ul><li>Dependència humana de l’aigua </li></ul><ul><ul><ul><li>N ecessària per a qualsevol activitat humana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D istribució i disponibilitat MOLT desigual segons: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>E spai geogràfic: zones humides i seques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>È poca de l’any: sequera i plujes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S olució= obres hidràulique s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>R etindre, acumular, regular o produir aigua </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>T enen gran impacte ambiental </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PERILL: contaminació i sobreexplotació </li></ul></ul></ul>
 17. 17. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima equatorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima tropical </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima desèrtic </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES TEMPERATS: </li></ul><ul><ul><ul><li>C lima mediterrani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima oceànic/atlàntic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima continental </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES FREDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima polar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima d’alta muntanya </li></ul></ul></ul>
 18. 18. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
 19. 19. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES
 20. 20. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima equatorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima tropical </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima desèrtic </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES TEMPERATS: </li></ul><ul><ul><ul><li>C lima mediterrani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima oceànic/atlàntic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima continental </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES FREDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima polar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima d’alta muntanya </li></ul></ul></ul>
 21. 21. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA EQUATORIAL </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>M olt abundants, 1500 - 2500 mm. Sense estació seca </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Altes constants tot l’any(25-26º C). </li></ul></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>Selva equatorial. </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas) </li></ul></ul>
 22. 22. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA EQUATORIAL </li></ul>
 23. 23. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA EQUATORIAL </li></ul>
 24. 24. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA TROPICAL </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>M enys abundants que en l’ecuatorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>E stació seca més o menys prolongada segons latitud </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Presenten major variació anual. </li></ul></ul><ul><li>Amplitud tèrmica: </li></ul><ul><ul><li>Major que l’ecuatorial, entre 5 I 10°C. </li></ul></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>La SABANA. </li></ul></ul>
 25. 25. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA TROPICAL </li></ul>
 26. 26. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA TROPICAL </li></ul>
 27. 27. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>Q uasi insignificants, molt escasses (100 - 250 mm. ) </li></ul></ul><ul><ul><li>E xtrema sequedat de l’aire ( <50%) </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Extrema variació entre dia i nit (+50ºC fins a -10ºC) . </li></ul></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>M olt escassa, plantes Xeròfiles i cactus </li></ul></ul>
 28. 28. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC </li></ul>
 29. 29. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC </li></ul>
 30. 30. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: CLIMA DESÈRTIC </li></ul>
 31. 31. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima equatorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima tropical </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima desèrtic </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES TEMPERATS: </li></ul><ul><ul><ul><li>C lima mediterrani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima oceànic/atlàntic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima continental </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES FREDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima polar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima d’alta muntanya </li></ul></ul></ul>
 32. 32. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>Irregulars, concentrades a la tardor i principi hivern </li></ul></ul><ul><ul><li>R ègim torrencial a certes zones costaneres </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>E stius calorosos i hiverns suaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitjana anual: 16-18ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplitud tèrmica: 10-12ºC </li></ul></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>Selva equatorial. </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas) </li></ul></ul>
 33. 33. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI </li></ul><ul><li>V egetació: </li></ul><ul><ul><li>B osc perenne molt degradat per l’acció antròpica </li></ul></ul><ul><ul><li>Z ones de transició cap a les estepes àrides </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>Són els més irregulars del món </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran poder d’erosió i destrucció torrencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Poc cabalosos i freqüentment secs </li></ul></ul>
 34. 34. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI </li></ul>
 35. 35. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI </li></ul>
 36. 36. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA MEDITERRANI </li></ul>
 37. 37. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>Constants al llarg de l’any, amb un màxim a l’hivern </li></ul></ul><ul><ul><li>Total anual entre 600-800 mm. o més </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Hiverns suaus i estius frescos </li></ul></ul><ul><ul><li>Amplitud tèrmica molt petita: entre 8 i 15ºC </li></ul></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>Selva equatorial. </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas) </li></ul></ul>
 38. 38. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC </li></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>Bosc caducifoli de roures, castanyers, faigs </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotobosc de matolls </li></ul></ul><ul><ul><li>Molt degradat per lacció antròpica </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>Cabal moderat amb un mínime en estiu i màxim hivern </li></ul></ul><ul><ul><li>Porten tot l’any aigua, en major o menor quantitat </li></ul></ul>
 39. 39. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC </li></ul>
 40. 40. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA OCEÀNIC/ATLÀNTIC </li></ul>
 41. 41. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL </li></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Temperatures extremes a l’estiu i hivern </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiverns molt freds i secs, estius càlids i plujosos </li></ul></ul><ul><ul><li>Ràpid del fred a el calor, només 2 estacions </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>A l’hivern poden aplegar a congelar-se ( Moscowa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Durant la primavera es produeix el desglaçament, moment de màxim cabal dels rius </li></ul></ul>
 42. 42. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL </li></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>Bosc de conníferes (pins, abets) </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbres de fulla perenne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Varietats: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taiga o bosc boreal (extrem septentrional) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pradera </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estepa (transició al clima desèrtic) </li></ul></ul></ul>
 43. 43. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL </li></ul>
 44. 44. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL </li></ul>
 45. 45. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL </li></ul>
 46. 46. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES TEMPERATS: CLIMA CONTINENTAL </li></ul>
 47. 47. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES CÀLIDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima equatorial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima tropical </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima desèrtic </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES TEMPERATS: </li></ul><ul><ul><ul><li>C lima mediterrani </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima oceànic/atlàntic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima continental </li></ul></ul></ul><ul><li>CLIMES FREDS: </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima polar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C lima d’alta muntanya </li></ul></ul></ul>
 48. 48. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA POLAR </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>Pràcticament inexistents, en forma de neu </li></ul></ul><ul><ul><li>S’anomenen deserts freds per la seva sequedat </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Les més baixes del planeta, no superen els 10ºC </li></ul></ul><ul><ul><li>L’hivern té 8 o 9 mesos de profunda gelor </li></ul></ul><ul><ul><li>La causa és l’escassa i oblicua insolació </li></ul></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>Selva equatorial. </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>Són els més cabalosos i regulars del món ( Amazonas) </li></ul></ul>
 49. 49. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA POLAR </li></ul><ul><li>Vegetació: </li></ul><ul><ul><li>TUNDRA: molses (musgos), líquens i plantes enanes </li></ul></ul><ul><li>Rius: </li></ul><ul><ul><li>L’aigua solament es troba líquida a l’estiu </li></ul></ul>
 50. 50. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA POLAR </li></ul>
 51. 51. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA POLAR </li></ul>
 52. 52. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA POLAR </li></ul>
 53. 53. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA POLAR </li></ul>
 54. 54. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA </li></ul><ul><li>Precipitacions: </li></ul><ul><ul><li>Abundants i en forma de neu </li></ul></ul><ul><ul><li>Alimenten els gran rius continentals </li></ul></ul><ul><li>Temperatures: </li></ul><ul><ul><li>Amb l’altura baixen progressivament </li></ul></ul><ul><ul><li>Vegetació: </li></ul></ul><ul><ul><li>En forma escalonada va transformant-se </li></ul></ul><ul><ul><li>IMPORTANT: </li></ul></ul><ul><ul><li>Encara que es situen a zones càlides, les característiques es mantenen constants </li></ul></ul>
 55. 55. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA </li></ul>
 56. 56. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA </li></ul>
 57. 57. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA </li></ul>
 58. 58. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 5. LES ZONES CLIMÀTIQUES <ul><li>CLIMES FREDS: CLIMA ALTA MUNTANYA </li></ul>
 59. 59. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 6. EL CLIMA i LA NOSTRA VIDA <ul><li>La TERRA: </li></ul><ul><ul><li>ATMOSTERA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>regula INSOLACIÓ i INTERCANVI TÈRMIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Manté la temperatura mitjana de 15ºC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conté un seguit de gassos que ens protegeixen de les radiacions solars: ultraviolades i infrarrojes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>CLIMA: </li></ul></ul><ul><ul><li>El 70% de la població es concentra a les zones on el clima és més suau: CLIMES TEMPERATS </li></ul></ul>
 60. 60. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 6. EL CLIMA i LA NOSTRA VIDA
 61. 61. TEMA 1. L’ESPAI FÍSIC: EL MEDI NATURAL 6. EL CLIMA i LA NOSTRA VIDA

×