Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POSTIMPRESSIONISME_resum

547 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

POSTIMPRESSIONISME_resum

  1. 1. postIMPRESSIONISMeArts figuratives Segle XIX i XX
  2. 2. Esquema generalEn pintura, el segle XIX es va caracteritzar perquè, en cadauna de les seves dues meitats, es va donar la presència dedos estils:Primera meitatNeoclassicismeRomanticismeSegona meitatRealismeImpressionisme, Neoimpressionisme o Puntillisme iPostimpressionisme
  3. 3. Postimpressinisme. Definició• Estil pictòric desenvolupat a França a finals del segle XIX i caracteritzat per una major preocupació per la forma, enfront del predomini de la sensació visual que havia caracteritzat a l’impressionisme precedent. En aquest moviment s’inclouen Cézanne, Van Gogh, Toulouse-Lautrec i Gauguin. Cubreix el període entre la darrera exposició impressionista de 1886 i el naixement del cubisme, en la primera dècada del segle XX.• El mot fou encunyat a posteriori, per Roger Fry, arran d’una exposició de pintures (1910) de Cézanne, Gauguin i Van Gogh (“Manet i els postimpressionistes”). Aquests pintors, vinculats al moviment impressionista, desenvolupen una individualitat artística que els allunyà dels principis del primer impressionisme. Van Gogh Cézanne
  4. 4. Postimpressionisme Característiques I• El nom Postimpressionisme engloban múltiples tendèncias i estils. És un gresol (crisol) de diferents tècniques que responen a les inquietuts dels diferents artistes. No n’hi ha un estil unificat, sinó que l’obra és el reflex de la individualitat dels plantejaments de cada artista.• Tenen influència del món oriental. En 1868 Japó s’obri a Occident, i les mostres dels ukiyo-e-hanga ofereixen una alternativa, una nova forma de realitat. Seran els pintors dels 80 els que descobriren amb aquestes obres la possibilitat de renovar l’art.• Revisió d’alguns postulats de l’impressionisme.• Recuperació de la importància del dibuix i el traç a diferència de l’Impressionisme. El dibuix li dóna qualitat a la matèria, a la forma i al volum.• Miren de captar no només la llum, sinó també l’expressivitat de coses i persones...• El color s’aplica en grans superfícies planes, sense matització i sense perdre intensitat en la llunyania. Igual que els impressionistes, els postimpressionistes basen la seva obra en l’ús del color, però rebutgen la representació fidel de la natura, per la qual cosa presenten una visió del món més subjectiva. També reaccionen contra la representació de la fugacitat que pregonen els impressionistes.
  5. 5. Postimpressionisme Característiques II• Es capta el gest detingut i fixat, que coincideix amb la idea d’instantània.• Cobra importància el deixar sense cobrir.• Nova organització d’espai: s’usa la diagonal i la línia de l’horitzó es col·loca bastant alta, així, les figures es van escalonant.• S’empren diferents punts de vista, així, les composicions poden resultar asimètriques. Ús dels enquadraments originales.• Preferència pels formats allargats.• Gust pels detalls.• Es transmet una visió edonista de la vida, la que reclamaven ja impressionistes.•• Els agraden les situacions insòlites.• S’utilitzen els perfils o contorns (siluetes).• En definitiva, prescindeixen de tot convencionalisme anterior. Són novetats que influiren en artistes com Gauguin, Lautrec, Van Gogh i, fins i tot, en Matisse.
  6. 6. Mestres o màxims representants del Postimpressionisme• Toulouse-Lautrec• Van Gogh• Gauguin• Cézanne
  7. 7. Mestres o màxims representants del Postimpressionisme• Toulouse-Lautrec• Van Gogh• Gauguin• Cézanne

×