Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kasaysayan ng pilipinas

14,441 views

Published on

 • Be the first to comment

kasaysayan ng pilipinas

 1. 1. KASAPIL Joanabatilo
 2. 2. Pagbuo ng Pambansang Lipunan  Nagkaroon ng pagbabago sa kabuhayan ng mga Filipino noong nagpatupad ng makabagong patakaran ang ekonomiya at nagbukas ang bansa sa pandaigdigang pangkalakalan  Nagkaroon ng panibaging antas ng pakikibaka ng mamayanan sa kanayunan noong 1745- 1892  Nabuo ang kilusang reporma noong 1860’s
 3. 3. Ilan dahilan sa pagsibol ng kaisipang Makabayan  Pananatili ng Panloob na esensiya ngg katutubing kultura  Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang pangkalakalan  Pagkakaroon ng makabagong patakarangg pangekonomiya  Pagsulong ng edukasyon  Sokularisasyon at ang pagtitibay sa Gomburza
 4. 4. Pagbagsak ng Pamahalaang Espanyol  Sa loob na 333 taong pananakop ng Espanyol hindi lubusang nasakop ang mag Filipino  Nagkaroon ng pagaalsa ang mga Filipino laban sa mga Espanyol  Ang nga pag-aalsang ito ay ang simula na ng pagkamulat ng mga Filipino sa mga kaapihang dinanas sa kamay ng Espanyol  Sakabila ng mga pag-aalsang ito, bigo
 5. 5. Kilusang Propaganda  Ang Kilusang Propaganda ay ang panahon ng makabayang kaisipan  Pormal ito nabuo noong 1882 sa pagkakatatag ng Comite de Propaganda Naging dahilan ng paglalakbay ni Marcelo H. Del Pilar sa Europa bilang kinatawan ng grupo
 6. 6. Kilusang Propaganda  Repoma ang pangunahing layunin ng propaganista  Batay sa hanangaring asimilasyon at hindi pansarili  Nagpapahayag ng layunin at hiling:  Magasin,Polyeto,Aklat,Pagla-lobby,Lumalahok din sila sa mga masoneriya at iba’t-ibang samahan  2 Aspetong kahilingan  Pampolitika  Pang-ekonomiya  Dyaryong Tagalog, Asosacion Hispano-Filipino at Samahang Masoneriya
 7. 7. La Liga Filipina  Bunga ng muling pagbabalik ni Rizal  Naitagtag noong Hulyo 3, 1892  Nangarap si Rizal na makamtan ang pambansang komunidad na siyang pangunahing pangangailangan sa minimithing kasarinlan  Natigil angpagsisimula nito noong nadakip si Rizal noonG Hunyo 6, 1892
 8. 8. Resulta ng Propaganda  Kung pagbabatayan sa pagsasakatuparan ng mga layunin ito ay bigo Walang asimilasyong naganap Hindi nagkaroon ng kalayaan sa pagpapahayag at kinatawan ng Pilipinas sa Spanish Cortes Hindi naging sapat ang pagbabagong monopolyo at pagababayad ng buwis batay sa kakayahan
 9. 9.  Kung ang pagbabatayan ay ang ginawang pinsala nito sa mg fraile ito ay matagumpay Dahil sa mga nobela, magasin at aklat na sinulat ng mga propaganista, namulat at nagkaisa ang mga edukadong Filipino Dahil sa mga impormasyong ito, kinilala na ng mga katutubo ang kanilang sarili bilang FILIPINO
 10. 10. Samahang Rebolusyonaryo / Katipunan  Naniniwalang panahon na gumamit ng dahas at naglunsad ng Himagsikan 1896  Pinamumunuan ni Andres Bonofacio  Itinatag ni Bonifacio noong Hulyo 7, 1892 ang KKK  Tatlong Balangkas  Katastaasang Kilusan (Supreme Council)  Sangguniang Bayan (Provincial Council)  Sangguniang Balangay (Municipal Council)  Pamamaraang Triangulo ang ginamit nila para
 11. 11.  Noong Agosto 23, 1896 sa pugadlawin, unang narining ang malakas na paghamon ng mga katipunero sa naghaharing Espanyol  Pamamaraang Triangulo ang ginamit nila para mapalaganap ito
 12. 12. Rebolusyong 1896  Nagakaroon ng pagtatagpo ang mga katipunero sa San Juan de Monte de Bulacan noong ika 30 ng Agosto 1896  Sila ay nabigo na makuha ang mga armas ng mga Espanyol  Pinamunuan naman ni Emilio Aguinaldo ang pamamahayag sa Cavite  Pinamunuan naman niMariano Llanera ang pag atake sa Cabiao , Nueva Ecija  May ilang lugar na inilagay sa batas-militar upang masugpo ang mga paghihimagsik na nagaganap
 13. 13. Ilan sa mga lugar na nilagay sa Batas - Militar  Hon. Ramon Blanco Maynila Tarlac Cavite Batangas Laguna Nueva Ecija Bulacan Pampanga
 14. 14.  Ang mga nahuling tauhan ay ibinilanngo sa Fort Santiago  Ilan sa mga ito ay namatay ng dahil sa gutom at hirap  Pinatapon sa Caroline Island  Ilan ay binitay kabilang si Dr. Jose P. Rizal na binaril sa Bagumbayan noong Dis. 30, 1896
 15. 15. Rebolusyonaryong Pamahalaan  Pangulo – Emilio Aguinaldo  Pangalawang Pangulo – Mariano Trias  Kapitan Heneral - Artemio Ricarte  Direktor ng Digmaan – Emiliano Riego  Direktor ng Kaganapan Panloob – Andres Bonifacio  Dahil sa paglalagda ni Bonifacio sa bagong Dokumentaryo ni del Pilar, pinahuli siya ni Aguilnaldo  Noong ika 10 ng Mayo 1897 pinaslang si
 16. 16. Republika ng Biyak na Bato  Nagtatag na kuta sa Biak-na-Bato si Aguinaldo sa San Miguel de Payumo  Nagkaroon ng Kasunduan sa Biyak na Bato  Noong Nob 1 1897 pinagtibay nila ang saligang batas na sinulat ni Felix Ferrer at Isabelo Artacho hango sa saligang batas ng Cuba
 17. 17. Nagkaroon ng halalan noong Nob 2, 1897  Pangulo – Emilio Aguinaldo  Pangalawang Pangulo – Mariano Trias  Kalihim Pagugnay Panlabas – Antonio Montenegro  Kalihim ng Interyor - Isabelo Artacho  Kalihim Pangdigma – Emiliano Riago de Dios  Kalihim Pananalapi – Baldomero Aguinaldo  Linisan ni Aguinaldo ang Pilipinas at tumungo sa
 18. 18. Digmaang Estados Unidos at Espanya  Nagsimula sa hindi pagkakaunawan sa teritoryo sa Cuba  Noong 1985 nagkaroon ng rebolusyon ssa Cuba at pumanig ang Estados Unidos sa mga taga Cuba  Ang pag lubog ng barkong Malne sa daungan sa Cuba ay ang naging hudyat ng pag dedeklara ng digmaan ng Estados Unidos  Nagdeklara ang Amekira ng digmaan noong Abril 25, 1989
 19. 19.  Mayo 1 1898 , lumusob ang puwersa ni Dwey sa Pilipinas na labis ikinagulat ng mga Espanyol  Nagkaroon ng sikretong negososesyon ang dalawang bansa.  Hindi sumuko ang mga Espanyol sa mga Filipino ngunit sila ay sumuko sa mga Amerikano  Nagkaroon ng kasunduan sa Paris noong mga panahong nasa Hongkong si
 20. 20. Tratado  Ibibigay ng Espanya sa Estado Unidos ang Pilipinas, Guam, Puerto Rico  Magbabayad ang $20,000,000 kapalit ng kolonya na ibibigay  Pagatras ng kapanyarihan ng Espanya sa Cuba  Pagbibigay ng Kongreso ng E.U. ng kapanyarihan na magpasya ng kahihinatnan ng mga taong dating kinasasakupan ng Espanya
 21. 21. Pagbalik ni Aguinaldo at ang Pagpapahayag ng Kasarinlan sa Kawit
 22. 22. Pagbalik ni Aguinaldo at ang Pagpapahayag ng Kasarinlan sa Kawit  Nalaman ni Aguinaldo ang tungkol sa kauunduan sa Paris ngunit ninais parin niyangmagtayo ng sariling pamahalaan ang Filipino  Sa pagbalik nina Aguinaldo, hinikayat nila ang mga Amerikano na kilalanin ang kasarinlan ng Pilipinas
 23. 23.  Hunyo 12, 1898 idiniklera ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa kanyang balkonahe sa Kawit, Cavite  Iminungkahi ni Apolonario Mabini kay Aguilnaldo ang pagpapalit ng uri ng pamahalaan  Nagpadala si Aguinaldo ng mga kinatawan patungong Honkong upang magtayo ng Junta
 24. 24. Kongreso ng Malolos at Unang Repub
 25. 25. Kongreso ng Malolos at Unang Republika  Batid ni Aguinaldo ng magkaroon ng isang pamahalaang demokratiko  Itinatag ang bagong kongreoso noong Setyembre 15, 1898 sa Malolos Bulacan sa Simbahan ng Barasoaln na may 50 delegado  Nagdagdagan ang kinatawan hanggang 90 kinatawan mula sa iba’t-ibang panig ng bansa
 26. 26.  Nagkaroon ng konreso at sila ang nahalal  Pangulo – Pedro Paterno  Pangalawang Pangulo – Benigno Legarda  Kalihim – Pablo Ocampo at Gregorio Naneta  Ang mga nasabing pangyayari ay naaprubahan ng saligang batas na pinagtibay sa Unang Republika sa Malolos ni Emilio Aguinaldo na siya ang nahalal na pangulo noong Enero 23 1899.

×