Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio informatica

251 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio informatica

 1. 1. SOFTWARE I SEGURETAT INFORMÀTICA Joana Clemares 4t ESO 11 Gener del 2012
 2. 2. ÍNDEX 1. ELS SOFTWARE 2. SOFTWARE LLIURE I SOFTWARE PROPIETARI 3. LES LLICÈNCIES 4. SEGURETAT INFORMÀTICA 5. ELS VIRUS 6. ELS CUCS 7. ELS TROIANS 8. ELS PHISHING 9. ADWARE I SPAM 10. PROTECCIÓ DEL NOSTRE ORDINADOR 11.ELS VIRUS ACTUALS I ELS FUTURS PERILLS A LA XARXA
 3. 3. 1. EL SOFTWARE És el conjunt dels programes de computació, procediments, regles, documentació i dades associades que formen part de les operacions d'un sistema de còmput. Programari de sistema: El seu objectiu és desvincular adequadament a l'usuari i al programador dels detalls de la computadora en particular que s'usi Programari de programació : És el conjunt d'eines que permeten al programador desenvolupar programes informàtics. Programari d'aplicació : És aquell que permet als usuaris dur a terme una o diverses tasques específiques. ÍNDEX
 4. 4. 2. SOFTWARE LLIURE I SOFTWARE PROPIETARI Software lliure: és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. Software propietari: és el que ha desenvolupat una empresa, la qual no divulga les seves especificitats. ÍNDEX
 5. 5. 3.LES LLICENCIES És, en dret, un contracte mitjançant el qual una persona rep d'una altra el dret d'ús de diversos dels seus béns, normalment de caràcter no tangible o intel·lectual. Pot donar-se a canvi del pagament d'una suma determinada per l'ús dels béns. Aquests actius són propietat de l'atorgant, i poden ser béns de propietat intel·lectual com una marca comercial, patents o tecnologies. També poden ser objecte de llicència d'altres béns de caràcter intangible, com la distribució d'obres intel·lectuals. ÍNDEX
 6. 6. 4.SEGURETAT INFORMÀTICA La seguretat informàtica és una branca de la informàtica que estudia com assegurar que els recursos dels sistemes informàtics siguin utilitzats de la forma en què es van definir. El seu objectiu és la creació de plataformes segures en què els agents que hi interactuen (programes i usuaris) només puguin realitzar les accions que hi hagin estat autoritzades. Els experts en seguretat informàtica acostumen a afirmar que un sistema 100% segur no existeix. Tot i així, afirmen que la seguretat es basa en 3 característiques: Integritat Privadesa Disponibilitat ÍNDEX
 7. 7. 5.ELS VIRUS Un virus informàtic és un programa que es copia automàticament per alterar el funcionament normal de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari. Encara que popularment s'inclou el "malware" dins dels virus, en el sentit estricte d'aquesta ciència els virus són programes que es repliquen i s'executen per si mateixos. Els virus, habitualment, reemplacen arxius executables per uns altres, infectats amb el codi del virus. Els virus poden destruir, de manera intencionada, les dades emmagatzemades en un ordinador, encara que també n'existeixen altres més benignes, que només es caracteritzen pel fet de ser molestos. ÍNDEX
 8. 8. 6. ELS CUCS un cuc o worm és un virus o programa auto-replicant (es multiplica per ell sol) que no altera els arxius sinó que resideix en la memòria i es duplica a si mateix. Els cucs utilitzen les parts automàtiques d'un sistema operatiu que generalment són invisibles a l'usuari. És una mica usual detectar la presència de cucs en un sistema quan, a causa de la seva incontrolada replicació, els recursos del sistema es consumeixen fins al punt que les tasques ordinàries del mateix són excessivament lentes o simplement no poden executar-se. ÍNDEX
 9. 9. 7.ELS TROIANS Troia: és un programa nociu amb aparença de programari legítim que permet l'accés a usuaris externs, a través d'una xarxa d'àrea local o d'Internet, amb la finalitat de recaptar informació o controlar remotament a la màquina amfitriona, però sense afectar el funcionament d'aquesta. Els troians no són capaços de replicar-se per si mateixos i poden ser adjuntats amb qualsevol tipus de software per un programador o pot contaminar els equips per mitjà de l'engany. Els troians poden introduir programes espia dins l'ordinador d'una persona. ÍNDEX
 10. 10. 8.EL PHISHING Phishing: un frau que es fa amb un correu electrònic o missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, claus bancàries, o altres tipus d'informació. Els missatges empren tot tipus d'arguments relacionats amb la seguretat de l'entitat per justificar la necessitat d'introduir les dades d'accés. Alguns exemples poden ser: Problemes de caràcter tècnic. Recents deteccions de fraus. Noves recomanacions de seguretat. Canvis en la política de seguretat de l'entitat . ÍNDEX
 11. 11. 9.ADWARE I SPAM Adware: representa qualsevol programari que mostra o descarrega publicitat després d'instal·lar o mentre s'executa un programa. Si l'usuari té l'opció de treure la publicitat pagant, el programa esdevé "shareware". Alguns programes "adware" envien informació privada a tercers sense autorització de l'usuari . Spam : són els missatges enviats per un mitjà electrònic, indiscriminadament i massiva, sense el consentiment dels receptors. La seva finalitat generalment és comercial, amb missatges prenent forma d'anunci, tot i que també són freqüents els enganys amb intenció de treure profit econòmic de les víctimes. ÍNDEX
 12. 12. 10.PROTECCIÓ EL NOSTRE ORDINADOR Tallafocs : ès un element de maquinari o programari utilitzat en una xarxa d'equips informàtics per controlar les comunicacions, permetent-les o prohibint-les segons les polítiques de xarxa que hagi definit l'organització responsable de la xarxa. La seva manera de funcionar és indicada per la recomanació RFC 2979, que defineix les característiques de comportament i requeriments d'interroperabilitat. La ubicació habitual d'un tallafocs és el punt de connexió de la xarxa interna de l'organització amb la xarxa exterior, que normalment és Internet; d'aquesta manera es protegeix la xarxa interna d'intents d'accés no autoritzats des d'Internet, que puguin aprofitar vulnerabilitats dels sistemes de la xarxa interna. ÍNDEX

×