Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Exemplariska exempel     Använda specificerande exempel för att förbättra     samarbetet och utveckla rätt system ...
Vem talar? Vem talar?        Inom mjukvara sedan 1994 ✦ Praktiserat agila        metoder sedan år 2001 ✦ I s...
specificerande exempel         Karaktäriserande, konkret, exekverbar beskrivning         av korrekt beteend...
Exempel avluddar budskap     Graham Barker, bibliotekarielördag den 12 mars 2011         4
Bro för kommunikation     Över mörka vattenlördag den 12 mars 2011     5
Spel kräver en spelplan     Vuxna män gör saker tillsammanslördag den 12 mars 2011          6
Exempelexempellördag den 12 mars 2011  7
lördag den 12 mars 2011  8
Grunderna i exempel             Givet att jag redigerar kontaktuppgifter             När jag änd...
1     Arbetsprocessen             Story:             För att locka fler deltagare      ...
2     Arbetsprocessen             Acceptanskriteria:             - 1-dagskurser visas med st...
3     Arbetsprocessen             Exempel:             - Kurstillfälle som inte fått ett dat...
4     Arbetsprocessen             Scenario: 2-dagarskurs              Givet ett kurstillfäl...
5     Arbetsprocessen             Given /^ett kurstillfälle$/ do              pending   ...
6     Arbetsprocessen             Given /^ett kurstillfälle$/ do              @course = Cou...
7     Arbetsprocessen             Scenario: 2-dagarskurs              Givet ett kurstillfäl...
8     Arbetsprocessenlördag den 12 mars 2011    17
9     Arbetsprocessen             Using the default profile...             ....................
lördag den 12 mars 2011  19
Tre vanliga tankefel             1. "ATDD är ett testverktyg"                (det hör man ju!...
Tre vanliga tankefel      2. "Kraven måste ju komma från verksamheten"            (det är ju deras ansva...
Tre vanliga tankefel             3. "Allt måste specificeras via exempel!"                (pro...
Spec:a inte impl.detaljer     Givet att jag är på ansökningssidan till kursen "Makramé"     När jag fyller i tex...
Spec:a inte allt     Givet att jag är på anmälningssidan till "Motorprogrammet"     När jag fyller i tidigare ak...
Spec:a inte persistens   Givet att jag kan redigera kontaktuppgifter   När jag redigerar namn till "Hocke Jolm"   ...
Råd för dåd             Tala svenska (verksamhetsspråket)             Använd ert gemensamma språ...
lördag den 12 mars 2011  27
3 sätt att ansluta                           Exempel                Exempel   ...
3 sätt för data          Exempel   Exempel    Exempel           Domän   Domän      Dom...
3 verktyg                 http://code.google.com/p/robotframework/             Robot    ...
Exempelövninglördag den 12 mars 2011  31
Exempel: Kursanmälan     CourseDescript     code     name     description             realise...
Drivande stories     Admin               Deltagare        CRUD kurser          Lista al...
Story:             För att förbättra mitt CV             Som deltagare             ...
Acceptanskriteria:             - Deltagare kan bara anmäla sig till             kommande kurser ...
Övning 1: Exempellistan             Exempel:             - Deltagare kan bara anmäla sig till ku...
Facit 1: Exempellistan             Exempel:             - Deltagare kan anmäla sig till kurstill...
Övning 2: Ett exempel             Exempel: Deltagare kan inte anmäla sig till             samma ...
Facit 2: Ett exempel             Exempel: Deltagare kan inte anmäla sig till             samma k...
Potentiella vinster      Färre missförstånd      Synk mellan krav & test                Ökad kän...
joakim holm             AGILE SOFTWARE DEVELOPER & COACH                    +46 70 773 76...
lördag den 12 mars 2011  42
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Examplariska exempel - Om att använda specificerande exempel för att förbättra samarbetet och utveckla rätt system

1,233 views

Published on

Så kallade specificerande exempel (kundorienterade, ofta automatiserade funktionstester) är ett missförstått och kritiserat arbetssätt. Somliga hävdar till och med att de mest är en dröm från extremagilister som inte fungerar i praktiken. Vi som har sett dem fungera alldeles utmärkt vet att så inte behöver vara fallet. Tvärtom kan de kännas nästan ovärderliga. I den här session vill jag gräva lite i detta. Vad är poängen med specificerande exempel i en effektiv utvecklingsprocess? Vilka är de potentiella fördelarna? Vilka problem kan man råka ut för? Vad är bra arbetssätt och vad bör vi undvika? Hur kan vi få det att fungera rent praktiskt?

Bilderna hör samman med ett föredrag som jag gav på DevLin2011, en systemutvecklingskonferens i Linköping, 10 Mars, 2011.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to like this

Examplariska exempel - Om att använda specificerande exempel för att förbättra samarbetet och utveckla rätt system

 1. 1. Exemplariska exempel Använda specificerande exempel för att förbättra samarbetet och utveckla rätt system Joakim Holm, Adaptiv STHLM AB, 2011lördag den 12 mars 2011 1
 2. 2. Vem talar? Vem talar? Inom mjukvara sedan 1994 ✦ Praktiserat agila metoder sedan år 2001 ✦ I styrelsen av Agile Sweden ✦ Medgrundare och konsult på Adaptiv (2009) ✦ Medgrundare av Agila Sverige-konferensen (2008)lördag den 12 mars 2011 2
 3. 3. specificerande exempel Karaktäriserande, konkret, exekverbar beskrivning av korrekt beteende hos ett system uttryckt på naturligt språklördag den 12 mars 2011 3
 4. 4. Exempel avluddar budskap Graham Barker, bibliotekarielördag den 12 mars 2011 4
 5. 5. Bro för kommunikation Över mörka vattenlördag den 12 mars 2011 5
 6. 6. Spel kräver en spelplan Vuxna män gör saker tillsammanslördag den 12 mars 2011 6
 7. 7. Exempelexempellördag den 12 mars 2011 7
 8. 8. lördag den 12 mars 2011 8
 9. 9. Grunderna i exempel Givet att jag redigerar kontaktuppgifter När jag ändrar namn till "Hocke Jolm" Och jag sparar ändringen Så visas ett meddelande: "Fel. Hocke Jolm är inget vettigt namn." Och jag heter "Jocke Holm" i systemetlördag den 12 mars 2011 9
 10. 10. 1 Arbetsprocessen Story: För att locka fler deltagare Som deltagare Kan jag korrekt och koncist se när kursen ges.lördag den 12 mars 2011 10
 11. 11. 2 Arbetsprocessen Acceptanskriteria: - 1-dagskurser visas med startdatum - Flerdagskurser visas som startdatum - slutdatumlördag den 12 mars 2011 11
 12. 12. 3 Arbetsprocessen Exempel: - Kurstillfälle som inte fått ett datum ännu visas som "(datum kommer)" - 1-dagskurser visas som "7 mars 2011" - Flerdagskurser visas som "7 mars 2011 - 10 mars 2011" ...lördag den 12 mars 2011 12
 13. 13. 4 Arbetsprocessen Scenario: 2-dagarskurs Givet ett kurstillfälle När jag sätter startdatum till "2011-03-07" Och jag sätter slutdatum till "2011-03-08" Så visas kursdatum som "07 Mar, 2011 - 08 Mar, 2011"lördag den 12 mars 2011 13
 14. 14. 5 Arbetsprocessen Given /^ett kurstillfälle$/ do pending end When /^jag sätter startdatum till "([^"]*)"$/ do |start_date| pending end ...lördag den 12 mars 2011 14
 15. 15. 6 Arbetsprocessen Given /^ett kurstillfälle$/ do @course = Course.create! end When /^jag sätter startdatum till "([^"]*)"$/ do |start_date| @course.update_attribute( :start_date, Date.parse(start_date)) end ...lördag den 12 mars 2011 15
 16. 16. 7 Arbetsprocessen Scenario: 2-dagarskurs Givet ett kurstillfälle När jag sätter startdatum till "2011-03-07" Och jag sätter slutdatum till "2011-03-08" Så visas kursdatum som "07 Mar, 2011 - 08 Mar, 2011"lördag den 12 mars 2011 16
 17. 17. 8 Arbetsprocessenlördag den 12 mars 2011 17
 18. 18. 9 Arbetsprocessen Using the default profile... ............................................ ......................... 24 scenarios (24 passed) 69 steps (69 passed) 0m4.477slördag den 12 mars 2011 18
 19. 19. lördag den 12 mars 2011 19
 20. 20. Tre vanliga tankefel 1. "ATDD är ett testverktyg" (det hör man ju!) Nej! Det är ett arbetssätt för att i samarbete utforska, kommunicera och validera funktioner.lördag den 12 mars 2011 20
 21. 21. Tre vanliga tankefel 2. "Kraven måste ju komma från verksamheten" (det är ju deras ansvar) Nej! Det måste ske i samarbete mellan domänexpert, testare och utvecklarelördag den 12 mars 2011 21
 22. 22. Tre vanliga tankefel 3. "Allt måste specificeras via exempel!" (processer är till för att följas) Nej! Använd rätt verktyg för rätt jobb.lördag den 12 mars 2011 22
 23. 23. Spec:a inte impl.detaljer Givet att jag är på ansökningssidan till kursen "Makramé" När jag fyller i textfältet "Namn" med "Jocke Holm" Och textfältet "E-postadress" med "jocke@adaptiv.se" Och klickar på knappen "Skicka" Så visas meddelandet "Du är anmäld till kursen Makramé" Givet att jag ska ansöka till kursen "Makramé" När jag anger namn "Jocke Holm" ansöker till kursen med namn och e-postadress Och jag anger e-postadress "jocke@adaptiv.se" Så bekräftas min ansökan Och jag skickar in anmälan Så bekräftas att "Jocke Holm" har ansökt till kursen "Makramé"lördag den 12 mars 2011 23
 24. 24. Spec:a inte allt Givet att jag är på anmälningssidan till "Motorprogrammet" När jag fyller i tidigare akademiska poäng med "25,5" Så visas felmeddelande "Enbart heltal" <enhetstest>lördag den 12 mars 2011 24
 25. 25. Spec:a inte persistens Givet att jag kan redigera kontaktuppgifter När jag redigerar namn till "Hocke Jolm" Och sparar nya kontaktuppgifter Så sparas mina kontaktuppgifter i databasen Och min profil visas Och mitt namn är nu "Hocke Jolm" <integrationstest>lördag den 12 mars 2011 25
 26. 26. Råd för dåd Tala svenska (verksamhetsspråket) Använd ert gemensamma språk Komplettera exempel med beskrivningar Fokusera på domänlogiken Se gärna till att alla kan exekvera Två sviter: Regression och WiPlördag den 12 mars 2011 26
 27. 27. lördag den 12 mars 2011 27
 28. 28. 3 sätt att ansluta Exempel Exempel Klient Exempel Applikation Applikation Domän Domän Domän Domän direkt Simulerad klient Automatiserad klientlördag den 12 mars 2011 28
 29. 29. 3 sätt för data Exempel Exempel Exempel Domän Domän Domän Infrastruktur Infrastruktur DB-stubbe DB DB Populerad DB Rensad DB Emulerad DBlördag den 12 mars 2011 29
 30. 30. 3 verktyg http://code.google.com/p/robotframework/ Robot http://fitnesse.org/ http://cukes.info/lördag den 12 mars 2011 30
 31. 31. Exempelövninglördag den 12 mars 2011 31
 32. 32. Exempel: Kursanmälan CourseDescript code name description realises Course startDate Participant endDate Registration name location timeStamp email for by teacherslördag den 12 mars 2011 32
 33. 33. Drivande stories Admin Deltagare CRUD kurser Lista alla kurser CRUD kurstillfällen Se kursdetaljer med kurstillfällen Lista alla anmälningar för kurstillfälle Lista alla kommande kurstillfällen Mejla bekräftelse till deltagarna Anmäl mig till kurstillfällelördag den 12 mars 2011 33
 34. 34. Story: För att förbättra mitt CV Som deltagare Kan jag anmäla mig till ett aktuellt kurstillfällelördag den 12 mars 2011 34
 35. 35. Acceptanskriteria: - Deltagare kan bara anmäla sig till kommande kurser - Deltagare kan inte anmäla sig till kurs som redan har gått - Deltagare kan inte anmäla sig till kurs som är fulllördag den 12 mars 2011 35
 36. 36. Övning 1: Exempellistan Exempel: - Deltagare kan bara anmäla sig till kurs som har ett startdatum - Deltagare kan inte anmäla sig till kurs som redan har gått - Deltagare kan inte anmäla sig till kurs som är fulllördag den 12 mars 2011 36
 37. 37. Facit 1: Exempellistan Exempel: - Deltagare kan anmäla sig till kurstillfälle - Deltagare kan inte anmäla sig till kurstillfälle som inte har ett startdatum - Deltagare kan inte anmäla sig till kurs som har startat eller genomförts - Deltagare kan inte anmäla sig till kurs som är full (antalet platser är lika med antalet anmälningar) - Deltagare kan inte anmäla sig till samma kurstillfälle t vå ggr. - Deltagare som anmäler sig till en kurs de redan har gått ska få en varninglördag den 12 mars 2011 37
 38. 38. Övning 2: Ett exempel Exempel: Deltagare kan inte anmäla sig till samma kurstillfälle t vå ggr. Scenario: Dubbel anmälan Givet ... När jag anmäler mig med e-postadress "johan@adaptiv.se" Så ...lördag den 12 mars 2011 38
 39. 39. Facit 2: Ett exempel Exempel: Deltagare kan inte anmäla sig till samma kurstillfälle t vå ggr. Scenario: Dubbel anmälan Givet en kurs med namn "Data" Och ett kurstillfälle som startar "2011-03-07" Och en anmäld deltagare med e-postadress "johan@adaptiv.se" När jag anmäler mig med e-postadress "johan@adaptiv.se" Så är jag inte anmäld till kursen "Data" som startar "2011-03-07" Och jag ser meddelandet "Du är redan anmäld till kursen!"lördag den 12 mars 2011 39
 40. 40. Potentiella vinster Färre missförstånd Synk mellan krav & test Ökad känsla av delaktighet Korrekt dokumentation Mindre omarbete Minskar spekulativ utveckling Minskat dubbelarbete Bättre samarbete Bättre regressionstesterlördag den 12 mars 2011 40
 41. 41. joakim holm AGILE SOFTWARE DEVELOPER & COACH +46 70 773 76 29 joakim.holm@adaptiv.se jockeholm.wordpress.com twitter: jockeholmlördag den 12 mars 2011 41
 42. 42. lördag den 12 mars 2011 42

×