Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak usprawnić komunikację pomiędzy pokoleniami?

1,351 views

Published on

komunikacja

Published in: Business
 • Login to see the comments

Jak usprawnić komunikację pomiędzy pokoleniami?

 1. 1. JAK WSPIERAĆ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY POKOLENIAMI? 10 podpowiedzi dla menedżera All in Us
 2. 2. W 2020 roku na rynku pracy spotkają się przedstawiciele 5 pokoleń: • Tradycjonaliści (urodzeni po 1946 roku) • Baby Boomers (urodzeni w latach 1947 - 1964) • Pokolenie X (ur. w latach 1965 -1976) • Millenials (ur. w latach 1977- 1997) • Pokolenie 2020 (ur. po 1997 roku) All in Us
 3. 3. Każde z pokoleń ma określone wymagania, dynamikę działania, style komunikacji, oczekiwania dotyczące kariery, preferencje w obszarze rozwoju. • Tradycjonaliści często pracowali przez całe życie w jednym przedsiębiorstwie. • Na oczach Baby Boomers komputer wielkości szafy przekształcił się w PC. • Pokolenie X ceni sobie work-life balance. • Millenials są ambitni, wymagający, ciągle on-line, nastawieni na rozwój i wierzą, że mogą zmienić świat. • Pokolenie 2020 rozwija się na naszych oczach… All in Us
 4. 4. W jaki sposób odpowiedzieć na te zróżnicowane oczekiwania? Jak wspierać wzajemne zrozumienie i komunikację pomiędzy pracownikami? All in Us
 5. 5. Młodsze pokolenia kontaktują się z klientami za pomocą sms-ów, używają kolokwialnego języka w mailach. Starsi stosują bardziej formalny styl komunikacji. 1. Wprowadź jasne dla wszystkich zasady dotyczące komunikacji. All in Us
 6. 6. Tradycjonaliści i Baby Boomers preferują kontakt twarzą-w-twarz lub rozmowę telefoniczną. Millenials posługują się e-mailem, sms-em, krótkimi wiadomościami. 2. Zaakceptuj wszystkie kanały komunikacji, zbuduj równowagę w ich stosowaniu. All in Us
 7. 7. 3. Kontaktuj się z pracownikiem wykorzystując preferowany przez niego kanał komunikacji - jeśli woli rozmawiać, zatrzymaj się przy jego biurku - jeśli woli e-maile, to nie dzwoń - jeśli nie wiesz, zapytaj. All in Us
 8. 8. 4. Wzajemne poszanowanie wartości. Tradycjonaliści i Baby Boomers traktują pracę jako coś pożytecznego. Dla Pokolenia X i Millenials praca powinna korespondować z ich osobistymi wartościami i sposobem życia. Poznanie tych wartości pozwoli pracownikom lepiej się nawzajem zrozumieć oraz współpracować. All in Us
 9. 9. 5. Dowiedz się, co motywuje Twoich pracowników. Starsze pokolenie motywuje praca sama w sobie. Młodzi ludzie potrzebują wskazówek, doceniania, częstych informacji zwrotnych. All in Us
 10. 10. Myśląc o przedstawicielach odmiennego pokolenia odwołujemy się do stereotypów… 6. Zapytaj, nie zgaduj, nie opieraj się na domysłach. All in Us
 11. 11. 7. Bądź otwarty na wiedzę Udział starszych pracowników w szkoleniach/ warsztatach rozwijających wiedzę nt. mediów społecznościowych, nowinek technologicznych daje im poczucie pewności siebie, satysfakcję, pozwala być aktywnymi. All in Us
 12. 12. 8. Uczmy się od siebie nawzajem Starsze pokolenia mogą przekazać młodszym swoją wiedzę, doświadczenia. Młodzi mogą opowiedzieć starszym o aktualnych trendach technologicznych, demograficznych, pop-kulturze. All in Us
 13. 13. 9. Podkreślaj podobieństwa pomiędzy pokoleniami, nie eksponuj różnic. Różnice istnieją pomiędzy pokoleniami, warto o nich rozmawiać, nie trzeba udawać, że ich nie ma. Ważne jednak, żeby nie stały się barierami w komunikacji. All in Us
 14. 14. 10. Bądź otwarty. Wyjaśniaj. Dopytuj. Masz prawo nie rozumieć. All in Us
 15. 15. Źródło: Jeanne C. Meister, Karie Willyerd, „The 2020 workplace. How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow’s Employees Today.” http://www.forbes.com/pictures/lmj45miil/navigating-the-newworkplace/ All in Us
 16. 16. Joanna Smolińska Specjalisa ds. HR, Coach http://allinusjs.wordpress.com/ All in Us

×