SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
TIPOLOGIA DE TEXTOS (Sovint, en un text, s'hi barregen diverses tipologies; per identificar la tipologia concreta d'un text cal veure amb quina finalitat ha estat escrit) 
TIPUS DE INSTRUCTIUS 
EXPLICATIUS RETORICS 
DESCRIPTIUS NARRATIUS CONVERSACIONALS PREDICTIUS o ARGUMENTATIUS o TEXTOS EXPOSITIUS LITERARIS 
-Informen de com són -Relaten fets, reals o -Representen, per escrit o -Donen instruccions, -Expressen -Expliquen i volen fer entendre -Expressen opinions per -Impacten, per la 
els objectes, els ficticis, que succeeixen a oralment, converses, recomanen operacions. anticipació de un tema o uns coneixements. convèncer o influir en el seva forma, el 
paisatges, els persones en un temps i intercanvis de missatges -Indiquen fets, fan La finalitat sol ser informativa receptor; són els receptor. 
1. INTENCIÓ 
personatges, els espai determinats. orals. procediments. prediccions. o didàctica. arguments. -Són subjectius. 
COMUNICATIVA ambients ... -Punt de vista: narrador -Són objectius. -La tesi és la idea de fons 
-La descripció pot ser extern o intern que defensa l'emissor (pot 
objectiva (lèxic -A més de la narració, hi aparèixer a l'inici o al final 
denotatiu) o subjectiva trobem descripció i del text). 
(lèxic connotatiu). diàlea. -Són subiectius. 
-Novel·les i contes -Novel·les i contes -Manuals d'idiomes -Instruccions d'ús, -Previsions -Llibres de text -Articles d'opinió -Publicitat 
-Posta ls i cartes -Noticies periodístiques- -Diàlegs de contes i reglaments, guies ... meteorològiques -Llibres i articles divulgatius -Critica de premsa -Creació literària: 
-Catàlegs -Còmics novel·les -Primers auxilis -Prospeccions -Enciclopèdies i diccionaris -Discursos prosa i vers 
-Critiques literàries -Textos d'història -Peces teatrals -Receptes de cuina SOciO· -Articles periodístics -Publicitat -Descripció i 
2. MODELS -Guies turístiques, -Biografies i memòries -Entrevistes -Publicitat econòmiques i -Conferències -Assajos narració 
llibres de viatge -Dietaris -Debats i taules rodones -Normes de seguretat i polítiques -Cartes al director -Eslògans i 
-Suplements setmanals legals i recomanacions -Programes -Debats refranys 
-Reportatges -Campanyes electorals -Acudits 
oreventives -Horòscoos -Assaia 
-Predomini d'adjectius i -Abundància de verbs -Són espontanis i, per tant, el -Oracions imperatives o -Verbs en futur -Sintaxi senzilla per fer textos -Els arguments són les -Figures 
substantius sobre d'acció lèxic i la sintaxi són poc en present de subj. -Formes verbals entenedors. proves, exemples o raons retòriques: 
verbs -Diversitat de temps acurats. (negatives). que indiquen -Verbs en present que serveixen per defensar polisíndeton, 
-Abundància verbals amb predomini -F rases breus -Perífrasi verbals probabilitat: -Connectors: la tesi; aquests arguments hipèrbaton, -Prefereix la juxtaposició i la 
d'enumeracions del pretèrit perfet i coordinació sobre la d'obllgacló:haver de + deure+ inf. -explicatius: és a dir, en poden ser d'autoritat, de sinestèsia, 
-Preposicions i l'indefin it subordinació. verb, caldre + verb, etc. -Connectors altres termes, dit d'una altra causa- conseqüència, metàfora ... 
adverbis de lloc -Connectors cronològics: -Diversitat d'entonacions -Segona persona temporals: manera ... d'exemplificació, de -Repeticions 
-Formes verbals llavors, després, en Frases inacabades, el sentit -Verbs en futur i després, més -de causa i conseqüència: comparació ... . -Jocs de paraules 
predominants: present i aquell temps, mentre, de les quals el captem pel condiciona l tard, enguany, al doncs, perquè, per tant, per -Verbs del tipus pensar, -Lèxic inusual: 
pretèrit imperfet més tard. .. c-Ionnteterjxetc. cions, interroga-cions, -Frases curtes i mati. .. aquest motiu, per aixó. .. opinar, creure, arcaismes, -Figures retòriques i -Adverbis de lloc o loc precises ·Adverbis i locu- -ordenadors o considerar ... cultismes, dia- 
3. ELEMENTS elisions 
LINGÜISTICS llenguatge suggestiu, si adverbials: aquf, allà, a -Onomatopeies -Connectors d'ordre i cians de organitzadors: en primer lloc, -Predomini de les oracions lectalismes ... 
el text és literari. sota ... -Poc subjectes a la norma ling. temporals: primer, probabilitat o fins aquí, llavors, d'una compostes per -Varietat de temps 
-Adverbis de manera -Pronominalització en 3a i social (paraulotes. renecs, seguidament, més dubte: (potser. ta banda ... de l'altra ... subordinació causal o verbals 
-Connectors espacials: persona ... barbarismes ... ) tard ... vegada ... ) -exemplificadors: com a consecutiva (perquè, ja -Sintaxi 
a dalt, a la dreta, -Figures retòriques i -Díctics -Oracions condicionals -Presència mostra, per exemple, a tall que, ten ... que, etc.) generalment 
davant de ... llenguatge suggestiu, si -Lèxic poc precís: paraules -Presentació tipogràfica d'oracions d'exemple ... -ús de connectors lògics: a complexa 
-ús freqüent dels verbs el text és literari. c-Foómrmoduíl es d'estructuració de especial, il·lustracions, condicionals -de resum: en conclusió, causa de, en -Ús connotatiu del 
copulatius ser, estar i l'escrit: per cert, en fi, ep ... gràfiques ... -Subordinació i per finalitzar ... conseqOéncie ... llenguatge 
semblar, i de verbs -Hi sovintegen mots que -Apartats, seccions ... coordinació -d'oposició o reducció: -Lèxic .culte i específic en 
pertinença (tenir, comproven l'eficàcia de la -Lèxic denotatiu però, no obstant, no obstant les argumentacions 
portal') .m t e racet.o . : Sa ps.? M'e n l ens ?. ... aixó. .. científiques i, estàndard, 
-Lèxic denotatiu, clar i precis en les no científiques. 
-Organització interna -Presentació -Sa lutació -Explicació dels ·Temporització -Presentació del tema ·Plantejament d'un problema -Retòrics 
variada: del general al -Nus -Preparació tema objectius -Hipòtesi -Desenvolupament del tema i -Formulació d'una tesi o idea -Originals 
particular o viceversa -Desenllaç -Desenvolupament del -Presentació de les -Arguments els subtemes, i la seva central entorn a la qual es -Sorprenents 
4. ESTRUCTURA -Detallisme amb ordre si la seva estructura tema instruccions seguint un -Conclusions exemplificació reflexiona. -S uggerents 
és convencional. També -Comiat ordre lògic o cronològ ic -Concl usió (resum) -Exposició dels arguments 
podria tenir un final (estructura rígida) que sostenen la tesi. 
obert, estructura circular, -Exemplificació 
retrospeccions ... ·Conclusió final 
5. REGISTRES -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard, escrit o oral -Estàndard -Estàndard 
-Culte -Cu lte -Col·loauial -Cientlfico-tècnic -Culte -Culte 
6. FUNCIONS -Referencial -Referencial, -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial -Conativa -Poètica 
DEL (-Poètica) (-Poètica} -Conativa -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial 
LLENGUATGE -Fàtica

More Related Content

What's hot

Exemple de comentari de text
Exemple de comentari de textExemple de comentari de text
Exemple de comentari de text
P. J.
 
Activitats complements verbals
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
Anna Rovira
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
guest24e58c
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literaris
Smeya
 
Propietats dels materials
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materials
eso1tecno
 
Guió per escriure un conte
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conte
Redaccions
 

What's hot (20)

Exemple de comentari de text
Exemple de comentari de textExemple de comentari de text
Exemple de comentari de text
 
Els determinants i els pronoms
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
 
Registres lingüístics
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüístics
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
Narració
NarracióNarració
Narració
 
Metalls
MetallsMetalls
Metalls
 
Registres lingüístics
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüístics
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
 
Comentari de textos literaris
Comentari de textos literarisComentari de textos literaris
Comentari de textos literaris
 
Activitats complements verbals
Activitats complements verbalsActivitats complements verbals
Activitats complements verbals
 
Ortografia: vocal neutra
Ortografia: vocal neutraOrtografia: vocal neutra
Ortografia: vocal neutra
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracions
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literaris
 
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literarisLa literatura i l'anàlisi de textos literaris
La literatura i l'anàlisi de textos literaris
 
Propietats dels materials
Propietats dels materialsPropietats dels materials
Propietats dels materials
 
Les comarques de Catalunya
Les comarques de CatalunyaLes comarques de Catalunya
Les comarques de Catalunya
 
Els verbs
Els verbsEls verbs
Els verbs
 
Guió per escriure un conte
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conte
 
Els gèneres narratius
Els gèneres narratiusEls gèneres narratius
Els gèneres narratius
 

Viewers also liked

quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
Antonia Mulet
 
Determinantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y ConectoresDeterminantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y Conectores
profedianaingles
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
ieslt
 
92296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1
Psicoreeduca
 
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
Psicoreeduca
 
Expressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4artExpressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4art
Cristina Ibáñez
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
Psicoreeduca
 

Viewers also liked (13)

Connectors castellano
Connectors castellanoConnectors castellano
Connectors castellano
 
quadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiquesquadre tipus text i característiques
quadre tipus text i característiques
 
Escriure 2009
Escriure 2009Escriure 2009
Escriure 2009
 
Gramatica ingles
Gramatica  inglesGramatica  ingles
Gramatica ingles
 
Determinantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y ConectoresDeterminantes, Preposiciones y Conectores
Determinantes, Preposiciones y Conectores
 
LES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
 
92296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1
 
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
 
92297051 al-i-el
92297051 al-i-el92297051 al-i-el
92297051 al-i-el
 
Expressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4artExpressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4art
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
 
Passos expressió escrita
Passos expressió escritaPassos expressió escrita
Passos expressió escrita
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
 

Similar to 0010a tipologies textuals

GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docxGUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
oscaralbui
 
Esquema de comentari de text
Esquema de comentari de textEsquema de comentari de text
Esquema de comentari de text
Enric Marques
 
Repàs tot el curs
Repàs tot el cursRepàs tot el curs
Repàs tot el curs
elspesaets
 
Fem d'escriptors
Fem d'escriptorsFem d'escriptors
Fem d'escriptors
cvalmase
 

Similar to 0010a tipologies textuals (20)

TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXTTEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
TEXTOS ARGUMENTATIUS - CATALÀ - LLENGUA CATALANA - COMENTARI TEXT
 
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docxGUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
GUIÓ COMENTARI DE TEXT.docx
 
Tipus de textos 2
Tipus de textos 2Tipus de textos 2
Tipus de textos 2
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de text
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textual
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Propietats i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del TextPropietats i Tipologia del Text
Propietats i Tipologia del Text
 
Esquema de comentari de text
Esquema de comentari de textEsquema de comentari de text
Esquema de comentari de text
 
El text expositiu
El text expositiuEl text expositiu
El text expositiu
 
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de CiènciesLlegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
Llegir, Parlar i Escriure a les classes de Ciències
 
06- redacció de textos-2.pdf
06- redacció de textos-2.pdf06- redacció de textos-2.pdf
06- redacció de textos-2.pdf
 
CO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencionsCO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencions
 
llengua cicle inicial
llengua cicle inicialllengua cicle inicial
llengua cicle inicial
 
El text descriptiu
El text descriptiuEl text descriptiu
El text descriptiu
 
Repàs tot el curs
Repàs tot el cursRepàs tot el curs
Repàs tot el curs
 
Fem d'escriptors
Fem d'escriptorsFem d'escriptors
Fem d'escriptors
 
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de LlenguaAlguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
Alguns aspectes de programació didàctica a l'àrea de Llengua
 

More from jmpinya

0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
jmpinya
 
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
jmpinya
 
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
jmpinya
 
0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari
jmpinya
 
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
jmpinya
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals
jmpinya
 
0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català
jmpinya
 
0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics
jmpinya
 
0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda
jmpinya
 
0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant
jmpinya
 
0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic
jmpinya
 
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
jmpinya
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català
jmpinya
 
0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques
jmpinya
 

More from jmpinya (20)

0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori0011 a l'aparell fonatori
0011 a l'aparell fonatori
 
Pautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològic
 
Línia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjanaLínia del temps edat mitjana
Línia del temps edat mitjana
 
Línia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon LlullLínia del temps Ramon Llull
Línia del temps Ramon Llull
 
Marian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per LlompartMarian Aguiló, per Llompart
Marian Aguiló, per Llompart
 
0000b presentació assignatura
0000b presentació assignatura0000b presentació assignatura
0000b presentació assignatura
 
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
 
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
0018b pautes d'anàlisi de textos poètics pràctica_ausiàs_solucionari
 
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
0018a comentaris de text poemes_ausiàs march
 
0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari0015b comentari de text presoner_solucionari
0015b comentari de text presoner_solucionari
 
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius
 
0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals0016 les perífrasis verbals
0016 les perífrasis verbals
 
0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català0016 tema 3. morfosintaxi del català
0016 tema 3. morfosintaxi del català
 
0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics0012a recursos retòrics
0012a recursos retòrics
 
0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda0012b elogi diners_turmeda
0012b elogi diners_turmeda
 
0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant0013b comentari literari tirant
0013b comentari literari tirant
 
0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic0013a pautes comentari narratològic
0013a pautes comentari narratològic
 
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
007 una proposta metodològica d'anàlisi literària
 
0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català0011a alfabet fonètic català
0011a alfabet fonètic català
 
0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques0012 estrofes i composicions poètiques
0012 estrofes i composicions poètiques
 

Recently uploaded (7)

Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
ELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓELS  GÈNERES  PERIODISTICS  D´OPINIÓ
ELS GÈNERES PERIODISTICS D´OPINIÓ
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 

0010a tipologies textuals

 • 1. TIPOLOGIA DE TEXTOS (Sovint, en un text, s'hi barregen diverses tipologies; per identificar la tipologia concreta d'un text cal veure amb quina finalitat ha estat escrit) TIPUS DE INSTRUCTIUS EXPLICATIUS RETORICS DESCRIPTIUS NARRATIUS CONVERSACIONALS PREDICTIUS o ARGUMENTATIUS o TEXTOS EXPOSITIUS LITERARIS -Informen de com són -Relaten fets, reals o -Representen, per escrit o -Donen instruccions, -Expressen -Expliquen i volen fer entendre -Expressen opinions per -Impacten, per la els objectes, els ficticis, que succeeixen a oralment, converses, recomanen operacions. anticipació de un tema o uns coneixements. convèncer o influir en el seva forma, el paisatges, els persones en un temps i intercanvis de missatges -Indiquen fets, fan La finalitat sol ser informativa receptor; són els receptor. 1. INTENCIÓ personatges, els espai determinats. orals. procediments. prediccions. o didàctica. arguments. -Són subjectius. COMUNICATIVA ambients ... -Punt de vista: narrador -Són objectius. -La tesi és la idea de fons -La descripció pot ser extern o intern que defensa l'emissor (pot objectiva (lèxic -A més de la narració, hi aparèixer a l'inici o al final denotatiu) o subjectiva trobem descripció i del text). (lèxic connotatiu). diàlea. -Són subiectius. -Novel·les i contes -Novel·les i contes -Manuals d'idiomes -Instruccions d'ús, -Previsions -Llibres de text -Articles d'opinió -Publicitat -Posta ls i cartes -Noticies periodístiques- -Diàlegs de contes i reglaments, guies ... meteorològiques -Llibres i articles divulgatius -Critica de premsa -Creació literària: -Catàlegs -Còmics novel·les -Primers auxilis -Prospeccions -Enciclopèdies i diccionaris -Discursos prosa i vers -Critiques literàries -Textos d'història -Peces teatrals -Receptes de cuina SOciO· -Articles periodístics -Publicitat -Descripció i 2. MODELS -Guies turístiques, -Biografies i memòries -Entrevistes -Publicitat econòmiques i -Conferències -Assajos narració llibres de viatge -Dietaris -Debats i taules rodones -Normes de seguretat i polítiques -Cartes al director -Eslògans i -Suplements setmanals legals i recomanacions -Programes -Debats refranys -Reportatges -Campanyes electorals -Acudits oreventives -Horòscoos -Assaia -Predomini d'adjectius i -Abundància de verbs -Són espontanis i, per tant, el -Oracions imperatives o -Verbs en futur -Sintaxi senzilla per fer textos -Els arguments són les -Figures substantius sobre d'acció lèxic i la sintaxi són poc en present de subj. -Formes verbals entenedors. proves, exemples o raons retòriques: verbs -Diversitat de temps acurats. (negatives). que indiquen -Verbs en present que serveixen per defensar polisíndeton, -Abundància verbals amb predomini -F rases breus -Perífrasi verbals probabilitat: -Connectors: la tesi; aquests arguments hipèrbaton, -Prefereix la juxtaposició i la d'enumeracions del pretèrit perfet i coordinació sobre la d'obllgacló:haver de + deure+ inf. -explicatius: és a dir, en poden ser d'autoritat, de sinestèsia, -Preposicions i l'indefin it subordinació. verb, caldre + verb, etc. -Connectors altres termes, dit d'una altra causa- conseqüència, metàfora ... adverbis de lloc -Connectors cronològics: -Diversitat d'entonacions -Segona persona temporals: manera ... d'exemplificació, de -Repeticions -Formes verbals llavors, després, en Frases inacabades, el sentit -Verbs en futur i després, més -de causa i conseqüència: comparació ... . -Jocs de paraules predominants: present i aquell temps, mentre, de les quals el captem pel condiciona l tard, enguany, al doncs, perquè, per tant, per -Verbs del tipus pensar, -Lèxic inusual: pretèrit imperfet més tard. .. c-Ionnteterjxetc. cions, interroga-cions, -Frases curtes i mati. .. aquest motiu, per aixó. .. opinar, creure, arcaismes, -Figures retòriques i -Adverbis de lloc o loc precises ·Adverbis i locu- -ordenadors o considerar ... cultismes, dia- 3. ELEMENTS elisions LINGÜISTICS llenguatge suggestiu, si adverbials: aquf, allà, a -Onomatopeies -Connectors d'ordre i cians de organitzadors: en primer lloc, -Predomini de les oracions lectalismes ... el text és literari. sota ... -Poc subjectes a la norma ling. temporals: primer, probabilitat o fins aquí, llavors, d'una compostes per -Varietat de temps -Adverbis de manera -Pronominalització en 3a i social (paraulotes. renecs, seguidament, més dubte: (potser. ta banda ... de l'altra ... subordinació causal o verbals -Connectors espacials: persona ... barbarismes ... ) tard ... vegada ... ) -exemplificadors: com a consecutiva (perquè, ja -Sintaxi a dalt, a la dreta, -Figures retòriques i -Díctics -Oracions condicionals -Presència mostra, per exemple, a tall que, ten ... que, etc.) generalment davant de ... llenguatge suggestiu, si -Lèxic poc precís: paraules -Presentació tipogràfica d'oracions d'exemple ... -ús de connectors lògics: a complexa -ús freqüent dels verbs el text és literari. c-Foómrmoduíl es d'estructuració de especial, il·lustracions, condicionals -de resum: en conclusió, causa de, en -Ús connotatiu del copulatius ser, estar i l'escrit: per cert, en fi, ep ... gràfiques ... -Subordinació i per finalitzar ... conseqOéncie ... llenguatge semblar, i de verbs -Hi sovintegen mots que -Apartats, seccions ... coordinació -d'oposició o reducció: -Lèxic .culte i específic en pertinença (tenir, comproven l'eficàcia de la -Lèxic denotatiu però, no obstant, no obstant les argumentacions portal') .m t e racet.o . : Sa ps.? M'e n l ens ?. ... aixó. .. científiques i, estàndard, -Lèxic denotatiu, clar i precis en les no científiques. -Organització interna -Presentació -Sa lutació -Explicació dels ·Temporització -Presentació del tema ·Plantejament d'un problema -Retòrics variada: del general al -Nus -Preparació tema objectius -Hipòtesi -Desenvolupament del tema i -Formulació d'una tesi o idea -Originals particular o viceversa -Desenllaç -Desenvolupament del -Presentació de les -Arguments els subtemes, i la seva central entorn a la qual es -Sorprenents 4. ESTRUCTURA -Detallisme amb ordre si la seva estructura tema instruccions seguint un -Conclusions exemplificació reflexiona. -S uggerents és convencional. També -Comiat ordre lògic o cronològ ic -Concl usió (resum) -Exposició dels arguments podria tenir un final (estructura rígida) que sostenen la tesi. obert, estructura circular, -Exemplificació retrospeccions ... ·Conclusió final 5. REGISTRES -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard -Estàndard, escrit o oral -Estàndard -Estàndard -Culte -Cu lte -Col·loauial -Cientlfico-tècnic -Culte -Culte 6. FUNCIONS -Referencial -Referencial, -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial -Conativa -Poètica DEL (-Poètica) (-Poètica} -Conativa -Referencial -Conativa -Referencial -Referencial LLENGUATGE -Fàtica