Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filipino 8 Uri ng Pangatnig

Ito ay isang powerpoint presentation na tumatalakay sa paksang tungkol sa mga Uri ng Pangatnig. Dito din matatagpuan ang ilang halimbawa ng mga Uri ng Pangatnig.

 • Login to see the comments

Filipino 8 Uri ng Pangatnig

 1. 1. Ito ay ang bahagi ng ating pananalita na nag- uugnay ng salita sa kapwa salita, ng isang parirala, sa kapwa parirala, o ng sugnay sa kapwa sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag.
 2. 2. Ito ay karaniwang makikita sa simulang-simula o kalagitnaan ng mga pangungusap. Pwedeng ipagkumpara o ipaugnay ng mga pangatnig ang magkaparehang yunit o magkatimbang na kaisipan o kaya di-magkaparehang yunit na kaisipan.
 3. 3. 1. Pangatnig na Pamukod 2. Pangatnig na Pandagdag 3. Pangatnig na Pananhi 4. Pangatnig na Panubali 5. Pangatnig na Panlinaw
 4. 4. Ito ay isang uri ng pangatnig na mayroong pamimili, pagtatangi, pag-aalinlangan. Karaniwang nilalagyan ito ng mga katagang ni, o, at maging.
 5. 5. Ito ay isang uri ng pangatnig na nagsasaad ng pagpupuno o pagdaragdag. Ito ay ginagamitan ng mga katagang at, saka, at pati. Halimbawa: Ang layunin ni Andres Bonifacio ay tulungan ang mga naaaping Pilipino pati na rin ang pagpapalaya sa Pilipinas
 6. 6. Ito ay isang uri ng pangatnig na ginagamit upang magbigay ng dahilan, kung nangangatwiran, kung tumutugon sa tanong na bakit. Ito ay ginagamitan ng mga katagang: sapagkat, dahil, palibhasa, pagkat at kasi Halimbawa: Gustong makalaya ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol sapagkat sila ay inaabuso.
 7. 7. Ito ay isang uri ng pangatnig na nagpapakita ng pagbabakasali o pag-aalinlangan. Ginagamitan ng mga katagang: kung, di, kundi, kapag, sana at sakali Halimbawa: Kapag hindi ka nagpatawad ay hindi ka magiging masaya
 8. 8. Ito ay isang uri ng pangatnig na ginagamit upang linawin o magbigay-linaw sa isang sitwasyon o paliwanag. Ito ay ginagamitan ng mga katagang: anupa, kaya, samakatuwid, sa madaling salita, at kung gayon. Halimbawa: Dahil sa pagpapako sa krus ni Hesu Kristo kaya tayo ay naligtas mula sa ating mga naging kasalanan
 9. 9. Sa bawat uri ng pangatnig na tinalakay, magbigay ng 2 hanggang 4 na halimbawa na ginagamitan ng mga pangatnig sa bawat uri ng pangatnig na tinalakay. Isulat ito sa inyong kuwaderno.
 10. 10. Bumuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig at ang pangalan ng manunulat sa bawat bilang upang masabi mo ang iyong palay patungkol sa kanilang mga katangian o nagawa para sa ating Inang Bayan.
 11. 11. 1. Habang (Marcelo H. Del Pilar) 2. Pati (Graciano Lopez Jaena) 3. Dahil (Apolinario Mabini) 4. Kundi (Jose Rizal) 5. Sana (Andres Bonifacio)

×